Met pensioen gaan in het buitenland
Praktische informatie over pensioenaanvragen in andere EU-landen.

Verblijfsrechten voor gepensioneerden
Regels voor gepensioneerden die in een ander EU-land willen gaan wonen.

Pensioenregels
De EU heeft regels vastgesteld voor wie in een of meer EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland heeft gewerkt. 

Pensioenen voor onderzoekers
Dankzij het RESAVER-pensioen kunnen onderzoekers hun pensioenregeling behouden wanneer zij naar een ander land verhuizen of van werkgever veranderen.

Sociale bescherming van de pensioenstelsels
EU-beleid om de pensioenen ook in tijden van economische en demografische uitdagingen betaalbaar te houden.

Belastingen op pensioenen
EU-beleid tegen belastingen die een belemmering vormen voor het vrij verkeer van pensioenen, om te garanderen dat pensioenfondsen hun diensten ook in andere EU-landen kunnen aanbieden.