Umirovljenje u inozemstvu
Praktične informacije o predavanju zahtjeva za mirovinu u drugim zemljama EU-a.

Prava boravka za umirovljenike
Praktične informacije o pravilima za umirovljenike koji žele boraviti u drugoj zemlji EU-a.

Pravila o mirovinama
U EU-u su utvrđena pravila o mirovinama stečenima radom u jednoj od zemalja EU-a ili više njih te Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj ili Švicarskoj. 

Mirovine za istraživače
Strukovni mirovinski fond RESAVER omogućuje istraživačima da zadrže svoj mirovinski plan kad se presele u drugu zemlju ili promijene radno mjesto.

Politika o socijalnoj zaštiti unutar mirovinskih sustava
Politika EU-a kojom se održivost mirovina štiti od gospodarskih i demografskih promjena.

Politika oporezivanja mirovina
Politika EU-a o uklanjanju poreznih prepreka jedinstvenom tržištu strukovnih mirovina kako bi mirovinski fondovi mogli pružati svoje usluge i preko granica.