Συνταξιοδότηση στο εξωτερικό
Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης στις χώρες της ΕΕ.

Δικαιώματα διαμονής για συνταξιούχους
Πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για τους συνταξιούχους οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Κανόνες για τις συντάξεις
Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για τις συντάξεις των ατόμων που έχουν εργαστεί σε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία ή στην Ελβετία. 

Συντάξεις για ερευνητές
Το ταμείο επαγγελματικών συντάξεων RESAVER δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να διατηρούν το συνταξιοδοτικό τους πρόγραμμα όταν εγκαθίστανται σε άλλη χώρα ή αλλάζουν εργοδότη.

Πολιτική για την κοινωνική προστασία των συνταξιοδοτικών συστημάτων
Πολιτική της ΕΕ για την προστασία της βιωσιμότητας των συντάξεων ενόψει των οικονομικών και δημογραφικών προκλήσεων.

Φορολογική πολιτική για τις συντάξεις
Πολιτική της ΕΕ για την άρση των φορολογικών εμποδίων στην ενιαία αγορά επαγγελματικών συντάξεων, ώστε τα συνταξιοδοτικά ταμεία να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε διάφορες χώρες.