Informacje praktyczne
*Informacje praktyczne o unijnych i krajowych przepisach dotyczących par (związki małżeńskie, zarejestrowane związki partnerskie, pary niepozostające w związku małżeńskim, rozwód i separacja, alimenty), dzieci (odpowiedzialność rodzicielska, adopcja, uprowadzenie dziecka, świadczenia rodzinne) oraz planowania spadkowego w sytuacji transgranicznej i formalności spadkowych w sprawie transgranicznej.

Ramy polityki
Informacje o polityce w zakresie prawa rodzinnego mającego skutki transgraniczne, w tym przepisów dotyczących związków małżeńskich, dzieci i kwestii dziedziczenia.