Praktische informatie
Praktische informatie over nationale en EU-regels voor partners (huwelijk, samenlevingscontracten en geregistreerde partnerschappen, ongehuwde paren, echtscheiding en scheiding van tafel en bed, onderhoudsverplichtingen voor gezinsleden enz.), kinderen (ouderlijke verantwoordelijkheid, adoptie, kinderontvoering, gezinstoelagen enz.) en planning en beheer van erfenissen uit een ander EU-land.

Beleidskader
Informatie over het beleid inzake familierecht met internationale gevolgen, o.a. voor echtgenoten, kinderen en erfgenamen.