Veljavnost vozniškega dovoljenja
Vozniško dovoljenje, ki ga izda država EU, velja v vseh državah EU. Praktične informacije v zvezi z veljavnostjo vozniškega dovoljenja v drugih državah EU in kako ravnati, če vozniško dovoljenje izgubimo ali nam ga ukradejo v tujini.

Vozniško dovoljenje EU
Evropska unija je uvedla enotni model vozniškega dovoljenja: vozniška dovoljenja bodo v vseh državah EU po videzu in otipu enaka, prepoznavna, teže jih bo ponarediti. Več o politiki in pravnem okviru EU za vozniška dovoljenja.