Platnosť vodičského preukazu
Vodičské preukazy vydané v ktorejkoľvek krajine EÚ sa uznávajú za platné v celej EÚ. Praktické informácie o platnosti vášho vodičského preukazu v iných krajinách EÚ a o postupe pri jeho strate alebo odcudzení v zahraničí.

Vodičský preukaz EÚ
EÚ zaviedla spoločný vzor vodičských preukazov s cieľom zjednodušiť ich uznávanie v iných krajinách EÚ a sťažiť ich pozmeňovanie alebo falšovanie. Viac informácií o politike EÚ a právnom rámci v oblasti vodičských preukazov.