Ważność prawa jazdy
Prawo jazdy wydane w jednym kraju UE jest uznawane we wszystkich pozostałych krajach UE. Informacje praktyczne o tym, jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest ważne w innych krajach UE, i co zrobić w przypadku jego utraty lub kradzieży podczas pobytu za granicą.

Unijne prawo jazdy
UE wprowadziła wspólny wzór po to, aby prawa jazdy były uznawane w innych krajach UE, miały ten sam wygląd i były trudniejsze do podrobienia. Więcej informacji o polityce i ramach prawnych UE dotyczących praw jazdy.