Ισχύς άδειας οδήγησης
Οι άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ αναγνωρίζονται σε όλη την ΕΕ. Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να μάθετε αν η άδειά σας οδήγησης ισχύει σε άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειάς σας ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό.

Άδεια οδήγησης ΕΕ
Η ΕΕ έχει δημιουργήσει κοινό υπόδειγμα, ώστε οι άδειες οδήγησης να αναγνωρίζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ, να έχουν την ίδια μορφή και το ίδιο περιεχόμενο και να είναι πιο δύσκολο να πλαστογραφηθούν. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τις άδειες οδήγησης.