Zdravstvene storitve v drugi državi EU

Zdravstvene storitve v drugi državi EU

Načrtovane in nenačrtovane zdravstvene storitve, izdaja zdravil v lekarni, zdravstveno zavarovanje med prebivanjem v tujini

Zdravstveni projekti in financiranje

Zdravstveni projekti in financiranje

Financiranje zdravstva, strukturni skladi, financiranje raziskav na področju zdravja, demografskih sprememb in dobrega počutja.

Zdravstvena politika

Zdravstvena politika

Zdravstveno in socialno varstvo, javno zdravje

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja omogoča prebivalcem 28 držav članic Evropske unije ter Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice lažji dostop do zdravstvenih storitev med začasnim prebivanjem v tujini.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Agencija Evropske unije