Zdravotná starostlivosť v inej krajine EÚ

Zdravotná starostlivosť v inej krajine EÚ

Plánovaná a neplánovaná zdravotná starostlivosť, pomoc od lekárnika, zdravotná starostlivosť počas pobytu v zahraničí

Projekty a financovanie v oblasti zdravia

Projekty a financovanie v oblasti zdravia

Financovanie v oblasti zdravia, štrukturálne fondy, financovanie výskumu v oblasti zdravia, demografických zmien a kvality života.

Politika v oblasti zdravia

Politika v oblasti zdravia

Zdravotná starostlivosť a sociálna ochrana, verejné zdravie

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Európsky preukaz zdravotného poistenia uľahčuje obyvateľom všetkých 28 členských štátov Európskej únie, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska a Švajčiarska prístup k službám zdravotnej starostlivosti počas krátkodobého pobytu v zahraničí.

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Agentúra Európskej únie.