Υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ

Υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ

Προγραμματισμένη και μη προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη, βοήθεια από το φαρμακείο, υγεία κατά τη διαμονή στο εξωτερικό

Έργα και χρηματοδοτήσεις για την υγεία

Έργα και χρηματοδοτήσεις για την υγεία

Χρηματοδοτήσεις στον τομέα της υγείας, διαρθρωτικά ταμεία, χρηματοδότηση της έρευνας στον τομέα της υγείας, των δημογραφικών εξελίξεων και της ευζωίας.

Πολιτική για την υγεία

Πολιτική για την υγεία

Υγειονομική περίθαλψη και κοινωνική προστασία, δημόσια υγεία

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας διευκολύνει τους πολίτες των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συν της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης κατά τη διάρκεια επισκέψεών τους στο εξωτερικό.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.