Regionalno financiranje zdravstva
Regionalna politika EU si prizadeva zmanjšati neenakosti med evropskimi regijami. To zajema projekte financiranja zdravstvene infrastrukture, e-zdravja, zdravstvenega zavarovanja in programov promocije zdravja.

Financiranje zdravstvenega programa EU
Zdravstveni program EU sofinancira projekte za izboljšanje zdravja ljudi in pomaga državam EU pri razvijanju inovativnih in trajnostnih zdravstvenih sistemov.

Financiranje raziskav na področju zdravja, demografskih sprememb in dobrega počutja
Program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020 financira številne projekte, povezane z zdravjem.

Raziskave na področju zdravja
Novice in dogodki v zvezi z inovacijami v zdravstvu, ki jih promovira Evropska komisija.