Regionálne financovanie v oblasti zdravia
Cieľom regionálnej politiky EÚ je znížiť nerovnosti medzi európskymi regiónmi. Zahŕňa projekty, ktorými sa financuje zdravotná infraštruktúra, elektronické zdravotníctvo, zdravotná starostlivosť a programy na podporu zdravia.

Finančná podpora programu EÚ v oblasti zdravia
Z programu EÚ v oblasti zdravia sa spolufinancujú projekty, ktoré zlepšujú zdravie ľudí a krajinám EÚ pomáhajú vyvíjať inovatívne a udržateľné zdravotné systémy.

Financovanie výskumu v oblasti zdravia, demografických zmien a kvality života
Z programu EÚ pre výskum a inováciu Horizont 2020 sa financuje niekoľko projektov v oblasti zdravia.

Výskum v oblasti zdravia
Aktuality a podujatia o podpore inovácie v oblasti zdravia zo strany Európskej komisie.