Finanțare pentru sănătate pe regiuni
Prin politica sa regională, UE încearcă să reducă inegalitățile dintre regiunile Europei. Printre acțiunile în acest sens, UE finanțează proiecte de dezvoltare a infrastructurii pentru sănătate și a serviciilor de e-sănătate, proiecte care sporesc acoperirea asigurărilor de sănătate și programe de promovare a sănătății.

Finanțare pentru programul UE în domeniul sănătății
Programul UE în domeniul sănătății cofinanțează proiecte care pot îmbunătăți sănătatea populației și ajută statele membre să dezvolte sisteme de sănătate inovatoare și sustenabile.

Fonduri pentru cercetare în domeniul sănătății, bunăstării și schimbărilor demografice
Programul UE pentru cercetare și inovare, Orizont 2020, finanțează și proiecte legate de sănătate.

Cercetare pentru sănătate
Știri și evenimente – promovarea inovării în sănătate.