Regionalno financiranje zdravstva
EU nastoji regionalnom politikom smanjiti nejednakosti između europskih regija. To uključuje projekte o financiranju infrastrukture zdravstva, e-zdravlja, zdravstvenog osiguranja i promotivnih zdravstvenih programa.

Financiranje zdravstvenog programa EU-a
EU zdravstvenim programom sufinancira projekte za poboljšanje ljudskog zdravlja i pomaže državama članicama u razvoju inovativnih i održivih zdravstvenih sustava.

Financiranje istraživanja u području zdravstva, demografskih promjena i dobrobiti
EU programom za istraživanje i inovacije Obzor 2020. financira niz zdravstvenih projekata.

Istraživanja u području zdravstva
Vijesti i događanja u području inovacija u zdravstvu koje Europska komisija promiče.