Zdravotná starostlivosť a sociálna ochrana
Viac o opatreniach Európskej komisie na zabezpečenie prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti ako súčasti sociálnej ochrany, súvisiace aktuality, podujatia a publikácie.

Verejné zdravie
Viac o politikách a opatreniach Európskej komisie na ochranu verejného zdravia.