Zdravstvena skrb i socijalna zaštita
Više informacija o načinu na koji Europska komisija jamči pristup zdravstvenoj skrbi visoke kvalitete u okviru socijalne zaštite, uključujući povezane vijesti, događanja i publikacije.

Javno zdravlje
Više informacija o politikama i mjerama koje Europska komisija provodi u cilju zaštite javnog zdravlja.