Здравеопазване и социална закрила
Научете повече за дейностите на Европейската комисия за гарантиране на достъп до висококачествени здравни услуги като част от социалната закрила, включително новини, прояви и публикации по темата.

Обществено здраве
Научете повече за политиките и действията на Европейската комисия за опазване на общественото здраве.