Fundusze regionalne wspierające opiekę zdrowotną
Polityka regionalna UE ma na celu zmniejszenie nierówności między regionami Europy. Obejmuje to finansowanie projektów w takich obszarach, jak infrastruktura ochrony zdrowia, e-zdrowie i ubezpieczenia zdrowotne, a także finansowanie programów promocji zdrowia.

Finansowanie unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia
Za pośrednictwem swojego programu działań w dziedzinie zdrowia UE współfinansuje projekty, które służą poprawie zdrowia ludzi i pomagają państwom członkowskim w tworzeniu innowacyjnych i stabilnych systemów opieki zdrowotnej.

Finansowanie badań naukowych w dziedzinie zdrowia, zmian demograficznych i dobrostanu
„Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji finansuje szereg projektów związanych ze zdrowiem.

Badania naukowe w dziedzinie zdrowia
Aktualności i wydarzenia dotyczące wspierania przez Komisję Europejską innowacji w dziedzinie zdrowia.