Kako bi se usporilo širenje koronavirusa i zaštitilo zdravlje i dobrobit svih Europljana, već su neko vrijeme potrebna određena ograničenja putovanja. Europska komisija radi sve što može kako bi ljudima omogućila da se vide s prijateljima i rodbinom i da osigura slobodu kretanja ljudi, robe i usluga, uz puno poštovanje zdravstvenih i zaštitnih mjera.

Kako nastaviti s putovanjima na siguran način

Re-open EU – nova internetska platforma sa savjetima za putnike i turiste

Europska komisija je 15. lipnja 2020. uspostavila internetsku platformu „Re-open EU” na kojoj su iznesene osnovne informacije za siguran nastavak slobodnog kretanja i turizma u Europi. Na platformi se mogu pronaći informacije o

 • granicama
 • dostupnim prijevoznim sredstvima
 • ograničenjima putovanja
 • javnom zdravlju i sigurnosnim mjerama, kao što su ograničavanje socijalnih kontakata i nošenje maski za lice
 • druge praktične informacije za putnike.

Na platformi „Re-open EU” nalaze se i ažurirane informacije Komisije i država članica. S pomoću interaktivne karte omogućeno je pretraživanje informacija o pojedinim zemljama s novostima o primjenjivim nacionalnim mjerama i praktičnim savjetima za posjetitelje. Platforma je dostupna na 24 službena jezika EU-a i lako dostupna na fiksnim i mobilnim uređajima klikom na poveznicu „Re-open EU”: https://reopen.europa.eu/

reopen eu visual

Mobilne aplikacije za praćenje kontakata

Aplikacije za praćenje kontakata i upozoravanje mogu se instalirati dobrovoljno, a služe da upozore korisnike da su bili blizu osobe za koju je utvrđeno da je pozitivna na koronavirus. U slučaju upozorenja aplikacija korisniku može pružiti relevantne informacije nadležnih tijela, primjerice savjet da se testira, ostane u samoizolaciji te kome se treba obratiti.

Mobilne aplikacije za praćenje kontakata mogu ubrzati tradicionalno praćenje kontakata i uštedjeti dragocjene sate rada javnozdravstvenog osoblja koje prati lanac zaraze.

Nacionalne aplikacije za praćenje kontakata

Zajednički pristup mjerama ograničavanja putovanja

Države članice EU-a su 13. listopada donijele Preporuku Vijeća o koordiniranom pristupu ograničavanju slobodnog kretanja kao odgovoru na pandemiju bolesti COVID-19 Preporuka se temelji na prijedlogu Komisije donesenom 4. rujna.

Zajednički pristup mjerama ograničavanja putovanja u EU-u

U Preporuci se utvrđuju četiri glavna područja u kojima će države članice koordinirati svoj rad: 

 • zajednički sustav mapiranja koji se temelji na bojama (zelena, narančasta, crvena, siva)
 • zajednički kriteriji država članica kad odlučuju o uvođenju ograničenja putovanja
 • jasnije mjere koje se primjenjuju na putnike iz rizičnijih područja (testiranje i samoizolacija)
 • jasno i pravovremeno informiranje javnosti.
PreuzimanjePDF - 391.8 KB

Ograničenja putovanja u EU

Europska komisija je 25. lipnja donijela Prijedlog preporuke Vijeća o ukidanju ograničenja putovanja za zemlje koje države članice zajednički odaberu. Temelji se na skupu načela i objektivnih kriterija, uključujući:

 • zdravstvenu situaciju
 • mogućnost da se tijekom putovanja provode mjere za suzbijanje širenja zaraze
 • pitanja reciprociteta
 • podatke iz relevantnih izvora kao što su Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti i Svjetska zdravstvena organizacija.

Vijeće je 30. lipnja donijelo Preporuku o postupnom ukidanju privremenog ograničenja neobveznih putovanja u EU. Ograničenja putovanja ukinuta su za zemlje navedene na popisu iz Preporuke. Popis se preispituje i ažurira svaka dva tjedna.

Na temelju kriterija i uvjeta iz Preporuke te ažuriranog popisa koji je Vijeće objavilo 22. listopada države članice trebale bi početi ukidati ograničenja putovanja na vanjskim granicama EU-a za osobe s boravištem u sljedećim trećim zemljama:

 • Australija
 • Japan
 • Novi Zeland
 • Ruanda
 • Singapur
 • Južna Koreja
 • Tajland
 • Urugvaj
 • Kina, pod uvjetom potvrde reciprociteta

Za potrebe preporuke osobe s dugotrajnim boravištem u Andori, Monaku, San Marinu i Vatikanu smatraju se osobama s dugotrajnim boravištem u EU-u.

Iako ograničenja neobveznih putovanja i ukidanje tih ograničenja ovise o mjestu boravišta putnika, obveza posjedovanja vize i dalje ovisi o državljanstvu. Ako putnik ima boravište u zemlji za koju su ukinuta ograničenja, ali je državljanin zemlje za koju je propisana viza, mora u svojoj zemlji boravišta podnijeti zahtjev za vizu u konzulatu države članice u koju želi putovati.

Za ostale zemlje koje nisu na tom popisu države članice i zemlje pridružene Schengenu privremeno obustavljaju sva neobvezna putovanja iz tih trećih zemalja u područje EU+, što znači da se ulazak može odobriti samo određenim kategorijama putnika. „Područje EU+” obuhvaća 30 zemalja: 26 od 27 država članica EU-a i četiri zemlje pridružene Schengenu (Island, Lihtenštajn, Norveška i Švicarska). Irska trenutačno ne primjenjuje ograničenja putovanja.

Kako se bude razvijala epidemiološka situacija u EU-u i ostatku svijeta te s postupnim ukidanjem ograničenja prelazaka vanjskih granica EU-a, ponovno će se pokrenuti izdavanje viza. Komisija je 11. lipnja 2020. objavila smjernice za postupnu i koordiniranu ponovnu uspostavu viznih postupaka.

Pravila za podnošenje zahtjeva za vizu za kratkotrajni boravak ostaju nepromijenjena. Međutim, konzulati država članica i vanjski pružatelji usluga prilagodili su praktične aspekte organizacije dolazaka, higijenskih mjera, metoda plaćanja itd. Podnositeljima zahtjeva trebaju se dati odgovarajuće informacije o postupku podnošenja zahtjeva.

Informacije o aktualnim ograničenjima putovanja trebale bi biti navedene na internetskim stranicama nadležnih nacionalnih tijela (npr. ministarstvo unutarnjih poslova i ministarstvo vanjskih poslova). Dnevni sažetak ograničenja za letove i putnike dostupan je na stranici Eurocontrola pod naslovom „COVID NOTAM (notice to airmen) summary”.

Ograničenja putovanja u EU

Privremeno ograničenje putovanja u područje EU+ iz trećih zemalja koje nisu na popisu koji su dogovorile države članice ne odnosi se na sljedeće kategorije osoba:

(a) građane EU-a i državljane Islanda, Norveške, Lihtenštajna, Švicarske i Ujedinjene Kraljevine te članove njihovih obitelji;

(b) državljane trećih zemalja koji imaju dugotrajno boravište u skladu s Direktivom o dugotrajnom boravištu i osobe koje imaju pravo boravka na temelju drugih direktiva EU-a ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne vize za dugotrajni boravak.

Privremeno ograničenje putovanja također se ne bi trebalo primjenjivati na osobe koje putuju zbog nužne funkcije ili potrebe, a to su među ostalim: 

 • zdravstveni djelatnici, istraživači u zdravstvu i djelatnici u skrbi za starije osobe
 • pogranični radnici
 • sezonski radnici u poljoprivredi
 • osoblje u prometnom sektoru
 • diplomati, osoblje međunarodnih organizacija i osobe koje primaju poziv međunarodnih organizacija i čija je fizička prisutnost potrebna za dobro funkcioniranje tih organizacija, vojno osoblje, humanitarni djelatnici i osoblje civilne zaštite pri obavljanju svojih dužnosti
 • putnici u tranzitu
 • osobe koje putuju zbog nužnih obiteljskih razloga
 • pomorci
 • osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita, ili zbog drugih humanitarnih razloga
 • državljani trećih zemalja koji putuju radi studiranja
 • visokokvalificirani državljani trećih zemalja ako je njihovo zaposlenje nužno iz gospodarskih razloga, a posao se ne može odgoditi ili obavljati u inozemstvu.

Prava putnika i turista

Detaljne informacije o pravima putnika općenito i u slučajevima ako ste rezervirali paket aranžman dostupne su na portalu Vaša Europa čija je svrha pružati pomoć i savjete građanima EU-a i njihovim obiteljima.

Putnici mogu biti sigurni da će njihova prava biti zaštićena. Europska komisija objavila je smjernice za tumačenje o tome kako bi se određene odredbe zakonodavstva EU-a o pravima putnika trebale primjenjivati u kontekstu pandemije koronavirusa. Time se osiguravaju jasnoća i pravna sigurnost u primjeni prava putnika.

Istodobno se u smjernicama pojašnjava da su trenutačne okolnosti „izvanredne”, npr. naknada se ne može isplatiti u slučaju otkazivanja leta manje od dva tjedna prije datuma polaska.

Komisija je izdala i informativnu obavijest o Direktivi o putovanjima u paket aranžmanu povezanu s koronavirusom.

U skladu s propisima EU-a putnici imaju pravo birati između vaučera i povrata novca za otkazana putovanja (zrakoplovom, vlakom, autobusom i brodom) i paket-aranžmane. Komisija potvrđuje to pravo, ali svojom preporukom od 13. svibnja 2020. nastoji osigurati da vaučeri postanu održiva i privlačnija alternativa povratu novca za putovanja otkazana u kontekstu aktualne pandemije, koja je i organizatore putovanja izložila velikom financijskom pritisku.

Popis svih nacionalnih tijela koja pružaju savjete za putnike dostupan je ovdje.

PreuzimanjePDF - 504.8 KB
PreuzimanjePDF - 475.1 KB

Savjeti potrošačima u Europi

Mreža europskih centara za zaštitu potrošača pruža savjete i pomoć građanima u vezi s potrošačkim pravima u prekograničnim pitanjima, što uključuje izmjene hotelskih ili putnih rezervacija zbog pandemije koronavirusa. Informacije o rješavanju potrošačkih sporova dostupne su i ovdje.

Pravom EU-a o zaštiti potrošača ne uređuju se uvjeti i posljedice otkazivanja događanja ili pojedinačnih usluga (sportski i kulturni događaji, najam automobila, ugovoreni smještaj itd.). Stoga vaša potrošačka prava ovise o nacionalnom ugovornom pravu i vrsti i uvjetima vašeg ugovora, uključujući politiku otkazivanja koju je naveo pružatelj usluga (npr. povrat novca ili nepovratna rezervacija).

Standardni uvjeti ugovora koje primjenjuju trgovci moraju biti transparentni i ne smiju nepravedno ograničavati prava potrošača utvrđena relevantnim nacionalnim ugovornim pravom.

Za svoja prava u pogledu paket aranžmana pročitajte informacije o Direktivi o putovanjima u paket aranžmanima, a za samostalni zračni, željeznički, pomorski i autobusni prijevoz pročitajte odgovarajuće smjernice.

Konzularna pomoć građanima EU-a u inozemstvu

Na temelju zakonodavstva EU-a, budu li u situaciji u kojoj im je potrebna pomoć izvan EU-a, a ondje ne postoji veleposlanstvo ili konzulat njihove države članice, građani imaju pravo zatražiti pomoć od veleposlanstva ili konzulata bilo koje druge države članice EU-a.

Informacije o pravima građana EU-a na diplomatsku ili konzularnu zaštitu izvan EU-a

Europska komisija i Europska služba za vanjsko djelovanje pomažu građanima EU-a koji su se zatekli bilo gdje u svijetu da se vrate kući, a države članice daju savjete o tome što činiti u vezi s ograničenjima putovanja. Građane EU-a kojima je potrebna pomoć izvan EU-a savjetuje se da se obrate svojoj državi članici.

Prekoračenje trajanja dopuštenog boravka zbog ograničenja putovanja

U kontekstu pandemije koronavirusa, tijela koja su države članice odredile za to mogu boravak nositelja vize koji se nalaze u schengenskom području i koji ga ne mogu napustiti prije isteka vize za kratkotrajni boravak produljiti do najviše 90 ili 180 dana. Ako su nositelji vize prisiljeni ostati dulje od produljenog roka od 90 ili 180 dana, nacionalna tijela trebala bi im izdati nacionalnu vizu za dugotrajni boravak ili privremenu boravišnu dozvolu.

Poziva se države članice da državljanima trećih zemalja koji zbog ograničenja putovanja nisu mogli napustiti njihova državna područja ne izriču upravne sankcije ili kazne. Prekoračenja dopuštenog boravka zbog privremenih ograničenja putovanja ne bi trebalo uzimati u obzir pri obradi budućih zahtjeva za vizu.

Nositelji schengenske vize koji su trenutačno u EU-u

Nositelji vize koji se nalaze u schengenskom području i koji ga ne mogu napustiti do isteka vize za kratkotrajni boravak moraju se obratiti nadležnim tijelima države članice u kojoj borave kako bi zatražili njezino produljenje. Viza se općenito može produljiti kako bi se omogućio ukupni boravak od najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana. Popis nacionalnih tijela u državama članicama nadležnih za produljenje viza.

Državljani trećih zemalja bez obveze posjedovanja vize koji su morali ostati u schengenskom području nakon isteka dopuštenog boravka od 90 dana

Državljanima trećih zemalja bez obveze posjedovanja vize koji su morali ostati nakon isteka produljenog roka od 90 ili 180 dana, nadležna bi nacionalna tijela trebala produljiti valjanost odobrenja za zakoniti boravak, izdati novo odobrenje ili poduzeti druge primjerene mjere kako bi im se osiguralo neprekinuto pravo na boravak na njihovu državnom području. Informacije o tome dostupne su na internetskim stranicama nacionalnih tijela država članica.

Istekle putne isprave zbog neočekivano produljenog boravka u inozemstvu

Građanima EU-a i članovima njihovih obitelji koji nisu u posjedu važeće putovnice i/ili vize trebalo bi dopustiti ulazak na područje EU-a ako na neki drugi način mogu dokazati da su građani EU-a ili članovi njihovih obitelji. Posjedovanje istekle putovnice u trenutačnoj bi se situaciji trebalo smatrati dokazom na drugi način. Članovi obitelji trebali bi uvijek moći dokazati su članovi obitelji građanina EU-a.

Pojedinosti o izuzećimaa od ograničenja putovanja u EU

Kritični i sezonski radnici

Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati na osobe koje su zadužene za nužne funkcije ili potrebe, uključujući sezonske radnike u poljoprivredi.

Kako bi se unatoč privremenim ograničenjima putovanja osigurao kontinuitet poslovnih djelatnosti, Komisija je objavila smjernice o ostvarivanju prava na slobodno kretanje radnika tijekom pandemije koronavirusa kako bi se kritičnim radnicima olakšao prelazak granice, osobito u zdravstvenom i prehrambenom sektoru te u drugim ključnim djelatnostima (npr. zdravstveni djelatnici, njegovatelji u zdravstvu, proizvođači hrane i sezonski radnici).

Kako bi se osigurala zaštita prava i zdravlja sezonskih radnika i jamčila njihova sigurnost Komisija je 16. srpnja izdala Smjernice o sezonskim radnicima u kontekstu pandemije koronavirusa. Taj dokument sadržava smjernice za nacionalna tijela, inspektorate rada i socijalne partnere te pomaže osigurati da su sezonski radnici širom EU-a upoznati sa svojim pravima.

Zdravstveni djelatnici

Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati na osobe koje putuju zbog nužne funkcije ili potrebe, uključujući zdravstvene djelatnike, istraživače u zdravstvu i djelatnike u skrbi za starije osobe.

Članovi obitelji

Od privremenih ograničenja putovanja moraju biti izuzeti svi građani EU-a i državljani Islanda, Norveške, Lihtenštajna, Švicarske i Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji.

U skladu s Preporukom Vijeća o privremenom ograničenju neobveznih putovanja u EU od ograničenja putovanja moraju se izuzeti državljani svih država članica EU-a i država pridruženih Schengenu, državljani trećih zemalja s pravom boravka, te članovi njihovih obitelji.

Države članice mogu zatražiti da te osobe po povratku iz treće zemlje koja nije na popisu u Prilogu I. Preporuci Vijeća budu u samoizolaciji, ako ta zemlja to zahtijeva od državljana države članice u koju su se vratili.

Za članove obitelji građana EU-a koji su ostvarili svoje pravo na slobodno kretanje, posebno za one koji borave u državi članici različitoj od one čiji su državljani, definicija člana obitelji iz Preporuke Vijeća mora odgovarati definiciji iz Direktive o slobodnom kretanju.

Prema Direktivi o slobodnom kretanju država članica mora olakšati ulazak nevjenčanih partnera s kojima su građani EU-a „u trajnoj vezi, uz odgovarajuću potvrdu”. Države članice moraju dati određeni stupanj prioriteta zahtjevima koje podnose takvi partneri u usporedbi sa zahtjevima za ulazak za ostale državljane trećih zemalja.

Od takvih nevjenčanih partnera može se zahtijevati da dostave dokumente kojima dokazuju da su partneri građanina EU-a i da je partnerstvo trajno. Dokaz se može izvesti na bilo koji prikladan način.

Nacionalna pravila o trajnosti partnerstava mogu se odnositi na minimalno razdoblje kao kriterij na temelju kojeg se smatra da je partnerstvo trajno. Međutim, u tom slučaju nacionalnim pravilima treba predvidjeti da se u obzir uzmu i drugi relevantni aspekti (kao što je npr. zajednička hipoteka za kupnju stambene nekretnine).

Članovi registriranog partnerstva koje je istovjetno braku u zemlji u kojoj je registrirano moraju se tretirati kao bračni drugovi.

Definicija člana obitelji iz Direktive o slobodnom kretanju ne primjenjuje se na članove obitelji građana EU-a koji nisu ostvarili svoje pravo na slobodno kretanje. Međutim, Komisija ima informacije da mnoge države članice namjeravaju primijeniti sličnu praksu za nevjenčane partnere građana EU-a koji nisu iskoristili svoje pravo na slobodno kretanje.

Osoblje u prometnom sektoru

Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati na osoblje u prometnom sektoru. Tu bi kategoriju trebalo tumačiti široko.

Osobe koje podnose zahtjev za azil/tražitelji azila

Privremena ograničenja putovanja ne bi se trebala primjenjivati na osobe koje putuju zbog nužne potrebe, uključujući one kojima je potrebna međunarodna zaštita ili druga humanitarna pomoć.

Studenti državljani trećih zemalja

Izuzećem su obuhvaćeni studenti iz trećih zemalja koji u akademskoj godini 2020./2021. započinju ili nastavljaju studij u EU-u. Izuzeće mora obuhvaćati studente koji su definirani kao „državljanin treće zemlje koji je primljen na visoko učilište i kojemu je odobren prihvat na državnom području države članice kako bi, obavljajući to kao svoju glavnu djelatnost, redovito studirao te stekao visokoškolsku kvalifikaciju koju dotična država članica priznaje, što uključuje diplome, potvrde ili akademske stupnjeve doktora znanosti na visokim učilištima, što može podrazumijevati i pripremni program koji prethodi takvom obrazovanju, u skladu s nacionalnim pravom, ili obvezno osposobljavanje”. Izuzeće se može odnositi i na državljane trećih zemalja koji dolaze u svrhu obrazovanja, ali nisu obuhvaćeni tom definicijom (npr. učenici srednjih škola, polaznici škola stranih jezika, učenici u internatima, učenici strukovnih škola, učenici na razmjeni itd.).

Radnici državljani trećih zemalja

To izuzeće obuhvaća radnike koji su građani trećih zemalja i koji su zbog visoke razine vještina i znanja potrebni kako bi doprinijeli gospodarskom oporavku EU-a nakon koronavirusa. U tu skupinu mogu pripadati osobe kojima je izdana dozvola za istraživače ili nacionalna dozvola za kvalificirane migrante, ali zbog zabrane ulaska dosad nisu mogli ući u EU.

Irski državljani (i rezidenti) 

Iako Irska nije članica schengenskog područja, svi građani EU-a i članovi njihovih obitelji moraju biti izuzeti od privremenog ograničenja putovanja.

Državljani Ujedinjene Kraljevine

S državljanima Ujedinjene Kraljevine treba postupati na isti način kao i s građanima EU-a do isteka prijelaznog razdoblja (31. prosinca 2020.) U skladu s tim državljani Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji izuzeti su od privremenog ograničenja putovanja tijekom tog razdoblja.

Tranzit kroz druge države članice EU-a (cestovni tranzit ili presjedanje u zračnoj luci)

Građani EU-a koji ulaze u EU iz treće zemlje, kao i članovi njihovih obitelji, neovisno o njihovu državljanstvu, izuzeti su od ograničenja putovanja neovisno o tome vraćaju li se u zemlju svojeg državljanstva ili boravišta.

Tranzit kroz zračne luke koje se nalaze u državi članici EU-a ili u zemljama pridruženima Schengenu

Putnici koji putuju iz jedne treće zemlje u drugu mogu prolaziti kroz međunarodno tranzitno područje zračnih luka koje se nalaze u schengenskom području. Pravila o zrakoplovno-tranzitnim vizama i dalje se primjenjuju.

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 475.1 KB