Για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση του κορονοϊού και να προστατευθεί η υγεία και η ευημερία όλων των Ευρωπαίων, χρειάστηκε να θεσπιστούν ορισμένοι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτρέψει στους ανθρώπους να συναντηθούν με φίλους και συγγενείς και να διασφαλίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών, των αγαθών και των υπηρεσιών — με πλήρη σεβασμό στα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια.

Ασφαλής επανέναρξη των ταξιδιών

Re-open EU – μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που παρέχει βοήθεια σε ταξιδιώτες και τουρίστες

Στις 15 Ιουνίου 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη διαδικτυακή πλατφόρμα «Re-open EU», η οποία περιέχει ουσιαστικής σημασίας πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή επανέναρξη των μετακινήσεων και του τουρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πλατφόρμα ενημερώνει σχετικά με

 • τα σύνορα
 • τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς
 • τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς
 • τα μέτρα δημόσιας υγείας και ασφάλειας, όπως η τήρηση αποστάσεων ή η χρήση μάσκας προσώπου
 • άλλες πρακτικές πληροφορίες για τους ταξιδιώτες

Η πλατφόρμα Re-open EU συγκεντρώνει επίσης επικαιροποιημένες πληροφορίες από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Επιτρέπει στους ανθρώπους να περιηγούνται στις ειδικές ανά χώρα πληροφορίες μέσω ενός διαδραστικού χάρτη, παρέχοντας ενημερώσεις σχετικά με τα ισχύοντα εθνικά μέτρα, καθώς και πρακτικές πληροφορίες για τους επισκέπτες της εκάστοτε χώρας. Μπορείτε να έχετε εύκολα πρόσβαση στην πλατφόρμα, η είναι διαθέσιμη στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ, από υπολογιστές και κινητά ακολουθώντας και αποθηκεύοντας στους σελιδοδείκτες τον σύνδεσμο Re-open EU: https://reopen.europa.eu/

reopen eu visual

Εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών για φορητές συσκευές

Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων μπορούν να εγκατασταθούν εθελοντικά και να χρησιμοποιηθούν για να προειδοποιήσουν τους χρήστες εάν έχουν βρεθεί κοντά σε άτομο για το οποίο έχει αναφερθεί ότι έχει διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό. Στην περίπτωση ειδοποίησης έκθεσης ενός ατόμου, η εφαρμογή μπορεί να παράσχει σχετικές πληροφορίες από υγειονομικές αρχές, όπως η υπόδειξη υποβολής σε διαγνωστική εξέταση ή αυτοαπομόνωση, καθώς και στοιχεία σημείου επαφής.

Οι εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών για φορητές συσκευές μπορούν να επισπεύσουν την παραδοσιακή ιχνηλάτηση επαφών και να εξοικονομήσει πολύτιμες εργατοώρες για το προσωπικό δημόσιας υγείας που πραγματοποιεί την ιχνηλάτηση της αλυσίδας των λοιμώξεων.

Εθνικές εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών

Κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα ταξιδιωτικά μέτρα

Στις 13 Οκτωβρίου τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Η εν λόγω σύσταση βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου.

Κοινή προσέγγιση όσον αφορά τα ταξιδιωτικά μέτρα στην ΕΕ

Η σύσταση καθορίζει τέσσερις βασικούς τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη θα συντονίσουν τις προσπάθειές τους: 

 • ένα κοινό σύστημα χαρτογράφησης βασισμένο σε χρωματικό κώδικα (πράσινο, πορτοκαλί, κόκκινο, γκρι)
 • κοινά κριτήρια για τις περιπτώσεις που τα κράτη μέλη καλούνται να αποφασίσουν σχετικά με τη θέσπιση ταξιδιωτικών περιορισμών
 • μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τα μέτρα που εφαρμόζονται στους ταξιδιώτες από περιοχές υψηλότερου κινδύνου (τεστ και αυτοαπομόνωση)
 • παροχή σαφούς και έγκαιρης ενημέρωσης στο κοινό.
ΤηλεφόρτωσηPDF - 391 KB

Περιορισμοί στα ταξίδια προς την ΕΕ

Στις 25 Ιουνίου η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου για την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών για χώρες τις οποίες συμφώνησαν τα κράτη μέλη. Αυτό έγινε με βάση ένα σύνολο αρχών και αντικειμενικών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων:

 • η υγειονομική κατάσταση
 • η δυνατότητα εφαρμογής μέτρων περιορισμού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
 • ζητήματα αμοιβαιότητας
 • στοιχεία από σχετικές πηγές, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Στις 30 Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη σταδιακή άρση των προσωρινών περιορισμών των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ. Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τις χώρες που παρατίθενται στον κατάλογο της σύστασης έχουν αρθεί. Ο κατάλογος επανεξετάζεται κάθε δύο εβδομάδες.

Με βάση τα κριτήρια και τους όρους που καθορίζονται στη σύσταση και τον επικαιροποιημένο κατάλογο που δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο στις 22 Οκτωβρίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αρχίσουν την άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών στα εξωτερικά σύνορα για τους κατοίκους των ακόλουθων τρίτων χωρών:

 • Αυστραλία
 • Ιαπωνία
 • Νέα Ζηλανδία
 • Ρουάντα
 • Σινγκαπούρη
 • Νότια Κορέα
 • Ταϊλάνδη
 • Ουρουγουάη
 • Κίνα, με την επιφύλαξη της επιβεβαίωσης της αμοιβαιότητας

Οι κάτοικοι της Ανδόρας, του Μονακό, του Αγίου Μαρίνου και του Βατικανού θα πρέπει να νοούνται ως μόνιμοι κάτοικοι της ΕΕ για τους σκοπούς της σύστασης.

Ενώ οι περιορισμοί των μη αναγκαίων ταξιδιών και η άρση τους εξαρτάται από τον τόπο κατοικίας του ταξιδιώτη, η υποχρέωση θεώρησης εξακολουθεί να εξαρτάται από την ιθαγένεια. Αν ο ταξιδιώτης κατοικεί σε χώρα για την οποία έχουν αρθεί οι περιορισμοί, αλλά είναι υπήκοος χώρας για την οποία ισχύει υποχρέωση θεώρησης, πρέπει να υποβάλει αίτηση θεώρησης στο προξενείο του κράτους μέλους στο οποίο επιθυμεί να ταξιδέψει, στη χώρα κατοικίας του.

Για όλες τις άλλες τρίτες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο, τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν αναστέλλουν προσωρινά όλα τα μη αναγκαία ταξίδια από τις εν λόγω τρίτες χώρες προς τον χώρο ΕΕ+, πράγμα που σημαίνει ότι η είσοδος θα μπορούσε να επιτραπεί μόνο σε ορισμένες κατηγορίες ταξιδιωτών. Ο «χώρος ΕΕ+» περιλαμβάνει 30 χώρες: 26 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και τέσσερα συνδεδεμένα κράτη Σένγκεν: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία. Η Ιρλανδία δεν εφαρμόζει επί του παρόντος ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Καθώς η επιδημιολογική κατάσταση στην ΕΕ αλλά και σε τρίτες χώρες μεταβάλλεται και σταδιακά αίρονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, ξανάρχισαν σταδιακά και οι διαδικασίες έκδοσης θεώρησης. Στις 11 Ιουνίου 2020 η Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για τη σταδιακή και συντονισμένη επανέναρξη των διαδικασιών θεώρησης.

Οι κανόνες που ισχύουν για τη χορήγηση θεώρησης βραχείας διαμονής δεν αλλάζουν. Ωστόσο, τα προξενεία των κρατών μελών και οι εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών έχουν προσαρμόσει τις πρακτικές λεπτομέρειες που συνδέονται με τη διαχείριση της πρόσβασης, τα μέτρα υγιεινής, τις μεθόδους πληρωμής, κ.λπ. Θα πρέπει να παρέχεται στους αιτούντες κατάλληλη ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν για την υποβολή αίτησης.

Πληροφορίες σχετικά με τους ισχύοντες ταξιδιωτικούς περιορισμούς θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμες στους ιστότοπους των αρμόδιων εθνικών αρχών (π.χ. Υπουργεία Εσωτερικών και Εξωτερικών). Στον ιστότοπο του Eurocontrol παρέχεται καθημερινά σύνοψη των περιορισμών πτήσεων και επιβατών με τον τίτλο «Covid Notam (αγγελία προς αεροναυτιλόμενους) summary».

Εξαιρέσεις στους περιορισμούς στα ταξίδια προς την ΕΕ

Οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων εξαιρούνται από τους προσωρινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς προς τον χώρο EU+ από τρίτες χώρες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο που συμφώνησαν τα κράτη μέλη:

α) Πολίτες της ΕΕ και υπήκοοι της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους·

β) υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες δυνάμει της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες ή αντλούν το δικαίωμα διαμονής από άλλες ενωσιακές οδηγίες ή το εθνικό δίκαιο ή που κατέχουν εθνικές θεωρήσεις μακράς διάρκειας, καθώς και τα αντίστοιχα μέλη των οικογενειών τους.

Οι προσωρινοί περιορισμοί δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται σε πρόσωπα με ουσιώδη καθήκοντα ή ανάγκες, μεταξύ των οποίων: 

 • επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ερευνητές στον τομέα της υγείας και επαγγελματίες του τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων
 • μεθοριακοί εργαζόμενοι
 • εποχικά εργαζόμενοι στη γεωργία
 • προσωπικό του τομέα των μεταφορών
 • διπλωμάτες, προσωπικό διεθνών οργανισμών και άτομα που έχουν προσκληθεί από διεθνείς οργανισμούς, η φυσική παρουσία των οποίων απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω οργανισμών, στρατιωτικό προσωπικό, εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας και προσωπικό πολιτικής προστασίας για την άσκηση των καθηκόντων τους
 • διερχόμενοι επιβάτες
 • επιβάτες που ταξιδεύουν για επιτακτικούς οικογενειακούς λόγους
 • ναυτικοί
 • πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους
 • υπήκοοι τρίτων χωρών που ταξιδεύουν για λόγους σπουδών
 • εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες, αν η απασχόλησή τους είναι απαραίτητη από οικονομική άποψη και η εργασία δεν μπορεί να αναβληθεί ή να πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό

Δικαιώματα επιβατών και ταξιδιωτών

Ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας ως επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των οργανωμένων ταξιδιών, θα βρείτε στον ιστότοπο Η Ευρώπη σου, στον οποίο παρέχονται βοήθεια και συμβουλές για τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειές τους.

Οι επιβάτες και οι ταξιδιώτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημοσιεύσει ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η σαφήνεια και η ασφάλεια δικαίου κατά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών.

Παράλληλα, οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές διευκρινίζουν ότι οι τρέχουσες περιστάσεις είναι «έκτακτες», π.χ. μπορεί να μην καταβληθεί αποζημίωση στην περίπτωση που η πτήση ακυρωθεί μέσα σε διάστημα μικρότερο από δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης.

Η Επιτροπή έχει επίσης εκδώσει ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια σε σχέση με τον κορονοϊό.

Με βάση τους κανόνες της ΕΕ, οι επιβάτες και οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ κουπονιών ή επιστροφής χρημάτων για εισιτήρια (αεροπορικά, τρένου, λεωφορείου και πλοίου) ή οργανωμένα ταξίδια που ακυρώθηκαν. Με τη σύσταση της Επιτροπής, της 13ης Μαΐου 2020, η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμα αυτό, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι τα κουπόνια θα καταστούν μια βιώσιμη και ελκυστικότερη εναλλακτική λύση έναντι της επιστροφής χρημάτων για τα ταξίδια που ακυρώνονται στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, κάτι που έχει επίσης προκαλέσει σοβαρή οικονομική πίεση για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Μπορείτε να βρείτε κατάλογο όλων των εθνικών αρχών που εκδίδουν ταξιδιωτικές οδηγίες εδώ.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 518.2 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 475.1 KB

Συμβουλές για τους καταναλωτές στην Ευρώπη

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών παρέχει συμβουλές και αρωγή στους πολίτες όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών σε διασυνοριακές υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές περιλαμβάνουν κρατήσεις ξενοδοχείων ή ταξιδιωτικές κρατήσεις που επηρεάζονται από την πανδημία του κορονοϊού. Πληροφορίες σχετικά με την επίλυση καταναλωτικών διαφορών παρέχονται επίσης εδώ.

Το καταναλωτικό δίκαιο της ΕΕ δεν ρυθμίζει τους όρους που διέπουν ούτε τις συνέπειες που απορρέουν από την ακύρωση εκδηλώσεων ή ατομικών υπηρεσιών (αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κρατήσεις καταλυμάτων, κ.λπ.) Κατά συνέπεια, τα δικαιώματά σας ως καταναλωτές εξαρτώνται από το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο των συμβάσεων, καθώς και από το είδος και τους όρους της σύμβασης που έχετε συνάψει, συμπεριλαμβανομένης της δηλωμένης πολιτικής ακυρώσεων που έχει ορίσει ο φορέας παροχής της υπηρεσίας (π.χ. κράτηση με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή όχι).

Οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που χρησιμοποιούν οι έμποροι πρέπει να είναι διαφανείς και δεν πρέπει να περιορίζουν κατά τρόπο αθέμιτο τα δικαιώματα των καταναλωτών βάσει του σχετικού εθνικού δικαίου των συμβάσεων.

Όσον αφορά τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο οργανωμένων ταξιδιών, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες σχετικά με την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια ενώ για τις μεμονωμένες υπηρεσίες αεροπορικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων μεταφορών ή μεταφορών με λεωφορείο/πούλμαν συμβουλευτείτε τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Προξενική συνδρομή για πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται στο εξωτερικό

Σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια από την πρεσβεία ή το προξενείο οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ εκτός της δικής τους, στην περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια εκτός της ΕΕ χωρίς διαθέσιμη πρεσβεία ή προξενείο του δικού τους κράτους μέλους.

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τη διπλωματική ή προξενική προστασία εκτός της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης βοηθούν στον επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ που έχουν αποκλειστεί σε όλο τον κόσμο, ενώ τα κράτη μέλη εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Οι πολίτες της ΕΕ που έχουν ανάγκη συνδρομής σε χώρες εκτός της ΕΕ παροτρύνονται να επικοινωνήσουν με το δικό τους κράτος μέλος.

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών

Στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού, οι κάτοχοι θεώρησης που βρίσκονται εντός του χώρου Σένγκεν και δεν μπορούν να αναχωρήσουν πριν από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης τους βραχείας διαμονής μπορούν ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών την παράταση της διαμονής τους το ανώτερο έως 90/180 ημέρες. Αν οι κάτοχοι θεώρησης είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν και πέρα της παραταθείσας περιόδου των 90/180 ημερών, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εκδώσουν εθνική θεώρηση μακράς διαμονής ή προσωρινή άδεια διαμονής.

Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να μην επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις ή ποινές στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την επικράτειά τους λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών. Η υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής λόγω των προσωρινών ταξιδιωτικών περιορισμών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία μελλοντικών αιτήσεων θεώρησης.

Κάτοχοι θεώρησης (βίζας) Σένγκεν που βρίσκονται σήμερα στην ΕΕ

Οι κάτοχοι θεώρησης που βρίσκονται στον χώρο Σένγκεν και δεν μπορούν να αποχωρήσουν κατά τη λήξη της θεώρησης βραχείας διαμονής πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρχές του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκονται για να ζητήσουν παράταση της θεώρησης. Η θεώρηση μπορεί να παραταθεί κατά κανόνα για συνολική διαμονή 90 ημερών εντός περιόδου 180 ημερών. Κατάλογος των εθνικών αρχών στα κράτη μέλη, οι οποίες είναι αρμόδιες για την παράταση της ισχύος των θεωρήσεων.

Υπήκοοι τρίτων χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης (βίζας) και οι οποίοι παραμένουν στον χώρο Σένγκεν πέραν της επιτρεπόμενης περιόδου των 90 ημερών

Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση βίζας και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν πέραν της παραταθείσας περιόδου των 90/180 ημερών, οι αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να παρατείνουν την ισχύ των αδειών νόμιμης παραμονής, να εκδώσουν νέα άδεια ή να λάβουν άλλα κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση του συνεχούς δικαιώματος παραμονής στην επικράτειά τους. Πληροφορίες διατίθενται στους ιστότοπους των εθνικών αρχών των κρατών μελών.

Ταξιδιωτικά έγγραφα που έχουν λήξει λόγω απρόβλεπτης παράτασης της διαμονής στο εξωτερικό

Οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους που δεν διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο και/ή βίζα θα πρέπει να μπορούν να εισέρχονται στο έδαφος της ΕΕ, εφόσον μπορούν να αποδείξουν με άλλα μέσα ότι είναι πολίτες της ΕΕ ή μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ. Η κατοχή διαβατηρίου που έχει λήξει θα πρέπει, στην παρούσα κατάσταση, να θεωρείται «απόδειξη με άλλα μέσα». Τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει πάντα να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι είναι μέλη της οικογένειας πολίτη της ΕΕ.

Κατηγορίες εξαιρέσεων όσον αφορά τα ταξίδια στην ΕΕ

Εργαζόμενοι που ασκούν κρίσιμα επαγγέλματα και εποχιακοί εργαζόμενοι

Οι προσωρινοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε πρόσωπα με ουσιώδη καθήκοντα ή ανάγκες, όπως οι εποχικά εργαζόμενοι.

Για να επιτραπεί η συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας παρά τους προσωρινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης των εργαζομένων κατά την πανδημία του κορονοϊού με σκοπό να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων για τους εργαζόμενους σε νευραλγικές θέσεις, ιδίως τους εργαζόμενους στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των τροφίμων, καθώς και άλλων βασικών υπηρεσιών (π.χ. επαγγελματίες του τομέα της υγείας, απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας, εργαζόμενοι στον τομέα της παρασκευής τροφίμων και εποχικοί εργαζόμενοι).

Επιπλέον, για να κατοχυρωθεί η προστασία των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας των εποχιακών εργαζομένων, η Επιτροπή παρουσίασε, στις 16 Ιουλίου, κατευθυντήριες οδηγίες για τους εποχιακούς εργαζόμενους στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. Το έγγραφο αυτό παρέχει καθοδήγηση στις εθνικές αρχές, στις επιθεωρήσεις εργασίας και στους κοινωνικούς εταίρους και συμβάλλει ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους οι εποχιακοί εργαζόμενοι στο σύνολο της ΕΕ.

Επαγγελματίες του τομέα της υγείας

Οι προσωρινοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στα ταξίδια προσώπων με ουσιώδη καθήκοντα ή ανάγκες, όπως επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ερευνητές στον τομέα της υγείας και επαγγελματίες του τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων.

Μέλη οικογένειας

Από τους προσωρινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς θα πρέπει να εξαιρούνται όλοι οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ από τον περιορισμό πρέπει να απαλλάσσονται οι υπήκοοι όλων των κρατών μελών της ΕΕ και οι υπήκοοι των συνδεδεμένων κρατών Σένγκεν με δικαίωμα διαμονής, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από τα εν λόγω πρόσωπα να μπαίνουν σε καραντίνα μετά την επιστροφή τους από τρίτη χώρα που δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος Ι της σύστασης του Συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλουν τις ίδιες υποχρεώσεις στους υπηκόους τους.

Για τα μέλη της οικογένειας πολιτών της ΕΕ που έχουν ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, ιδίως εκείνων που διαμένουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο της ιθαγένειάς τους, ο ορισμός του προσώπου που είναι μέλος της οικογένειας στη σύσταση του Συμβουλίου πρέπει να αντιστοιχεί στον ορισμό της οδηγίας για την ελεύθερη κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία, τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν την είσοδο των εκτός γάμου συντρόφων με τους οποίους οι πολίτες της ΕΕ έχουν «σταθερή σχέση, δεόντως πιστοποιημένη». Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να επιφυλάσσουν ευνοϊκότερη μεταχείριση στις αιτήσεις που υποβάλλονται από τέτοιους συντρόφους σε σχέση με αυτή που επιφυλάσσεται στα αιτήματα εισόδου άλλων υπηκόων τρίτων χωρών.

Από τους εν λόγω εκτός γάμου συντρόφους μπορεί να ζητηθεί να υποβάλουν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είναι σύντροφοι πολίτη της ΕΕ και ότι η σχέση είναι σταθερή. Ως αποδεικτικό στοιχείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τη σταθερότητα της σχέσης είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν κάποιο ελάχιστο χρονικό διάστημα διάρκειας της σχέσης ως κριτήριο του κατά πόσον η σχέση μπορεί να θεωρηθεί σταθερή. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οι εθνικοί κανόνες πρέπει να προβλέπουν ότι λαμβάνονται υπόψη και άλλες σχετικές παράμετροι (όπως, για παράδειγμα, η λήψη κοινού ενυπόθηκου δανείου για την αγορά κατοικίας).

Τα μέλη καταχωρισμένης συμβίωσης που ισοδυναμεί με γάμο στη χώρα στην οποία καταχωρίστηκε πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σύζυγοι.

Για τα μέλη της οικογένειας πολιτών της ΕΕ που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία, ο ορισμός του μέλους της οικογένειας στην οδηγία για την ελεύθερη κυκλοφορία δεν ισχύει. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, πολλά κράτη μέλη προτίθενται να υιοθετήσουν παρόμοια πρακτική και για τους εκτός γάμου συντρόφους πολιτών της ΕΕ οι οποίοι δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας.

προσωπικό του τομέα των μεταφορών

Οι προσωρινοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν θα πρέπει να ισχύουν για το προσωπικό του τομέα των μεταφορών. Η κατηγορία αυτή κατηγορία αυτή θα πρέπει να ερμηνεύεται ευρέως.

Πρόσωπα που ζητούν άσυλο/αιτούντες άσυλο

Οι προσωρινοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται στα ταξίδια προσώπων με ουσιώδεις ανάγκες, όπως πρόσωπα που χρήζουν διεθνούς προστασίας ή για άλλους ανθρωπιστικούς λόγους.

Σπουδαστές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών

Η εξαίρεση αυτή καλύπτει τους σπουδαστές από τρίτες χώρες, οι οποίοι πρόκειται να ξεκινήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ΕΕ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021. Η εξαίρεση αυτή πρέπει να καλύπτει τους σπουδαστές που ορίζονται ως «υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος έχει γίνει δεκτός σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον οποίον επετράπη η είσοδος στο έδαφος κράτους μέλους για να έχει ως κύρια δραστηριότητα την παρακολούθηση προγράμματος σπουδών πλήρους φοίτησης, με σκοπό την απόκτηση τίτλου τριτοβάθμιων σπουδών αναγνωρισμένου από το εν λόγω κράτος μέλος, ήτοι διπλώματος, πιστοποιητικού ή διδακτορικού σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενδεχομένως συμπεριλαμβάνει προπαιδευτικό κύκλο για τις εν λόγω σπουδές βάσει του εθνικού δικαίου ή υποχρεωτική πρακτική άσκηση». Μπορούν επίσης να εξαιρούνται υπήκοοι τρίτων χωρών που έρχονται για σπουδές αλλά δεν εμπίπτουν στον ορισμό αυτό (για παράδειγμα μαθητές ή σπουδαστές σε ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γλωσσικές σχολές, οικοτροφεία ή ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, προγράμματα ανταλλαγής κ.λπ.).

Εργαζόμενοι που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών

Η εξαίρεση αυτή καλύπτει εργαζομένους που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και οι οποίοι είναι αναγκαίοι για να συμβάλουν στην οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ μετά τον κορονοϊό λόγω του υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων και γνώσεών τους. Η κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει πρόσωπα των οποίων η αίτηση για χορήγηση άδειας έχει εγκριθεί, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν μπορέσει να εισέλθουν στην ΕΕ λόγω της απαγόρευσης εισόδου.

Υπήκοοι (και κάτοικοι) της Ιρλανδίας 

Μολονότι η Ιρλανδία δεν αποτελεί μέλος του χώρου Σένγκεν, όλοι οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους πρέπει να εξαιρούνται από τον προσωρινό ταξιδιωτικό περιορισμό.

Υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου

Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου εξακολουθούν να έχουν την ίδια μεταχείριση με τους πολίτες της ΕΕ έως το τέλος της μεταβατικής περιόδου για το Brexit (31 Δεκεμβρίου 2020). Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους εξαιρούνται από τους προσωρινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς.

Διέλευση από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ (οδική διέλευση ή μετεπιβίβαση σε αεροδρόμιο)

Οι πολίτες της ΕΕ που εισέρχονται στην ΕΕ από τρίτη χώρα, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, απαλλάσσονται από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς, ανεξάρτητα από το αν επιστρέφουν ή όχι στη χώρα ιθαγένειας ή διαμονής τους.

Διέλευση μέσω αερολιμένων που βρίσκονται σε χώρα της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα Σένγκεν

Άτομα που ταξιδεύουν από χώρα εκτός ΕΕ σε άλλη χώρα εκτός ΕΕ μπορούν να διέρχονται μέσω της διεθνούς ζώνης διέλευσης των αερολιμένων του χώρου Σένγκεν. Για τη διέλευση μέσω αερολιμένων, εξακολουθούν να ισχύουν οι κανόνες σχετικά με τη βίζα.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 475.1 KB