Države članice EU so 13. oktobra sprejele priporočilo Sveta o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo COVID-19.

27 držav članic EU je za omejitev širjenja izbruha koronavirusa sprejelo različne ukrepe. Nekateri med njimi so vplivali na pravico državljanov EU do prostega gibanja znotraj Evropske unije, na primer zahteva po karanteni ali testu na virus.

Čeprav so ukrepi namenjeni varovanju zdravja in dobrobiti državljanov, imajo resne posledice za gospodarstvo in pravice državljanov. Pravica evropskih državljanov do prostega gibanja in prebivanja v Evropski uniji je eden od največjih dosežkov Evropske unije in pomembno gonilo evropskega gospodarstva.

Za preprečevanje širjenja virusa, varovanje zdravja prebivalcev ter ohranitev prostega gibanja v Uniji v varnih pogojih je potreben dobro usklajen, predvidljiv in pregleden pristop k sprejemanju omejitev svobode gibanja. To je pomembno za milijone državljanov, ki se vsakodnevno zanašajo na čezmejna potovanja, in ključnega pomena za naša prizadevanja, da bi varno ponovno zagnali gospodarstvo.

Priporočilo določa štiri ključna področja za koordinacijo nacionalnih odzivov med državami članicami:

1. Skupna merila

Države članice bodo pri odločanju o omejitvah prostega gibanja v odziv na pandemijo COVID-19 upoštevale naslednja ključna merila:

 • stopnja sporočenih primerov (skupno število na novo sporočenih primerov COVID-19 na 100 000 prebivalcev na regionalni ravni v zadnjih 14 dneh)
 • stopnja pozitivnih testov (delež pozitivnih testov v skupnem številu testov na COVID-19, opravljenih v zadnjem tednu)
 • stopnja testiranja (število testov na COVID-19, opravljenih na 100 000 prebivalcev v zadnjem tednu)

Da bi zagotovili razpoložljivost izčrpnih in primerljivih podatkov, bodo države članice Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni vsak teden poslale potrebne podatke o merilih.

2. Enoten zemljevid

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni bo na podlagi podatkov, ki jih zagotovijo države članice, objavil zemljevid držav članic EU, razčlenjen po regijah, na katerem bodo prikazane stopnje tveganja v evropskih regijah z uporabo sistema semaforja. Regije bodo označene z zeleno, oranžno, rdečo in sivo barvo (če ni na voljo dovolj informacij).

Zemljevid bo vključeval tudi podatke iz Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

Na tem zemljevidu je treba območja označiti z naslednjimi barvami:

 • zeleno, če je stopnja skupno sporočenih primerov nižja od 25 in stopnja pozitivnih testov na COVID-19 nižja od 4 %
 • oranžno, če je stopnja skupno sporočenih primerov nižja od 50, vendar je stopnja pozitivnih testov 4 % ali višja, oziroma če je stopnja skupno sporočenih primerov med 25 in 150, vendar je stopnja pozitivnih testov nižja od 4 %
 • rdeča, če je stopnja skupno sporočenih primerov 50 ali več in stopnja pozitivnih testov 4 % ali višja, oziroma če je stopnja skupno sporočenih primerov višja od 150
 • sivo, če ni na voljo dovolj informacij ali če je stopnja testiranja 300 ali manj
 • Na zemljevidu bodo potnikom na voljo tudi splošne informacije o stopnji tveganja na njihovem namembnem kraju. Skupaj z informacijami, ki so na voljo na spletni platformi Re-open EU, bi potniki tako morali biti seznanjeni s tem, ali bodo zanje pri potovanju v drugo regijo EU veljali nekateri ukrepi.

3. Skupni pristop za potnike

Na podlagi enotnega zemljevida se bodo države članice nato odločile, ali bodo za potnike, ki prihajajo z drugih območij, uvedle določene omejitve, na primer karanteno ali testiranje. Države članice so se strinjale, da za potnike, ki prihajajo iz zelenih regij, ne bo omejitev.

Države članice, ki menijo, da je treba na podlagi lastnih postopkov odločanja uvesti omejitve prostega gibanja, bi lahko za osebe, ki potujejo z območja, ki ni opredeljeno kot „zeleno“, odredile

 • karanteno in/ali
 • test na COVID-19 po prihodu

Države članice so same pristojne za odločanje o najustreznejših ukrepih za potnike, ki potujejo z območij z višjim tveganjem. To pomeni, da nekatere države članice ne bodo uvedle omejitev za potovanja znotraj EU, druge pa se bodo morda odločile za uvedbo nekaterih ukrepov, kot sta karantena ali testiranje, za potnike, ki prihajajo z oranžnih, rdečih ali sivih območij. Informacije o ukrepih, ki jih izvaja država članica, bodo na voljo na spletni platformi Re-open EU. Države članice lahko zahtevajo tudi, da osebe, ki vstopajo na njihovo ozemlje, predložijo obrazec za lokalizacijo potnika, v skladu z zahtevami glede varstva podatkov.

Ukrepi ne smejo biti diskriminatorni, kar pomeni, da se bodo uporabljali tudi za državljane zadevne države članice, ki se vračajo.

Potnikom, ki opravljajo nujno funkcijo ali morajo nujno potovati, ne sme biti odrejena karantena, in sicer:

 • delavcem ali samozaposlenim osebam, ki opravljajo kritične poklice, vključno z zdravstvenimi delavci, obmejnimi in napotenimi delavci ter sezonskimi delavci, kot so navedeni v Smernicah za uresničevanje prostega gibanja delavcev med izbruhom COVID-19;
 • delavcem v prevozništvu ali izvajalcem prevoznih storitev, vključno z vozniki tovornih vozil, ki prevažajo blago za uporabo na ozemlju, in tistimi, ki so zgolj v tranzitu;
 • pacientom, ki potujejo iz nujnih zdravstvenih razlogov;
 • učencem, študentom in pripravnikom, ki vsak dan potujejo v tujino;
 • osebam, ki potujejo iz nujnih družinskih ali poslovnih razlogov (vključno s člani čezmejnih družin, ki redno potujejo);
 • diplomatom, uslužbencem mednarodnih organizacij in osebam, ki jih povabijo mednarodne organizacije, ker je njihova prisotnost potrebna za dobro delovanje teh organizacij, ter vojakom in policistom, humanitarnim delavcem in osebju civilne zaščite, ki opravljajo svoje naloge;
 • potnikom v tranzitu;
 • pomorščakom;
 • novinarjem, kadar opravljajo svoje delo.

4. Jasne in pravočasne informacije za javnost o morebitnih omejitvah

Države članice bodo drugim državam članicam in Komisiji sporočile podrobne podatke o prihodnjih omejitvah prostega gibanja ali odpravi omejitev potovanj. Te spremembe bodo objavljene tudi na platformi Re-open EU. Praviloma bodo informacije o novih ukrepih objavljene 24 ur pred začetkom njihove veljavnosti.

Te informacije morajo biti na voljo tudi na spletni platformi Re-open EU in morajo vključevati napotilo na zemljevid, ki ga bo redno objavljal Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

PrenesiPDF - 412.5 KB