Op 13 oktober heeft de Raad een aanbeveling goedgekeurd om de beperkingen van het vrije verkeer in reactie op de COVID-19-pandemie te coördineren.

Om de corona-uitbraak in te dammen, hebben de EU-landen diverse maatregelen genomen. Sommige daarvan, zoals de verplichte quarantaine, hebben een impact op het recht van burgers om vrij te reizen binnen de Europese Unie.

Hoewel de maatregelen bedoeld zijn om de gezondheid en het welzijn van de burgers te beschermen, hebben zij ernstige gevolgen gehad voor de economie en de rechten van de burgers. Het recht van Europese burgers om vrij binnen de Europese Unie te reizen en te verblijven is een van de meest gewaardeerde verworvenheden van de Europese Unie, en een belangrijke motor van onze economie.

Een goed gecoördineerde, voorspelbare en transparante aanpak voor het vaststellen van beperkingen van het vrije verkeer is noodzakelijk om de verspreiding van het virus te voorkomen, de gezondheid van de burgers te beschermen en het vrije verkeer binnen de Unie onder veilige omstandigheden te handhaven. Dit is van groot belang voor de miljoenen mensen die elke dag de grens moeten oversteken. Het is cruciaal voor onze inspanningen om de economie in alle veiligheid te herstellen.

De aanbeveling noemt vier belangrijke gebieden waarop de EU-landen hun inspanningen gaan coördineren:

1. Gemeenschappelijke criteria

De EU-landen zullen met de volgende criteria rekening houden wanneer zij in reactie op de COVID-19-pandemie de vrijheid om te reizen willen beperken:

 • het aantal meldingen, d.w.z. het totale aantal nieuwe COVID-19-meldingen per 100 000 inwoners in de afgelopen 14 dagen op regionaal niveau)
 • het percentage positieve testen, d.w.z. het percentage testen op COVID-19 dat de afgelopen week positief was
 • het aantal testen, d.w.z. het aantal COVID-19-testen per 100 000 inwoners in de afgelopen week

Om te zorgen voor complete en vergelijkbare gegevens, moeten de EU-landen wekelijks de nodige data doorgeven aan het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

2. Een gemeenschappelijke kaart

Op basis van de data van de EU-landen publiceert het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding een kaart van de EU, waarop per regio met behulp van een "stoplichtsysteem" het risiconiveau is aangegeven. Elke regio wordt groen, oranje of rood ingekleurd. Is er onvoldoende informatie, dan wordt in plaats daarvan grijs gebruikt.

De kaart geeft ook de situatie in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen weer.

De kleuren betekenen het volgende:

 • groen: het aantal meldingen is lager dan 25 en het percentage positieve testen lager dan 4%;
 • oranje: het aantal meldingen is lager dan 50, maar het percentage positieve tests is meer dan 4%, of het aantal meldingen ligt tussen 25 en 150, maar het percentage positieve testen is lager dan 4%
 • rood: het aantal meldingen bedraagt 50 of hoger en het percentage positieve testen bedraagt 4% of hoger, of het aantal meldingen is hoger dan 150
 • grijs: er zijn te weinig gegevens of er zijn niet meer dan 300 per 100 000 inwoners getest
 • De kaart geeft reizigers ook algemene informatie over de risico's op hun plaats van bestemming. In combinatie met de informatie op het webplatform Re-open EU kunnen reizigers te weten komen wat hun te wachten staat als zij naar een andere regio in de EU reizen.

3. Een gemeenschappelijke aanpak voor reizigers

Aan de hand van deze kaart beslissen de EU-landen om bepaalde maatregelen te nemen voor reizigers uit andere gebieden, bijvoorbeeld een verplichte quarantaine of test. Afgesproken is dat er voor reizigers uit groene gebieden geen beperkingen zullen gelden.

Reizigers uit ander gebieden kunnen zij verplichten om:

 • in quarantaine te gaan; en/of
 • zich na aankomst op corona te laten testen.

Zij bepalen zelf welke maatregelen er voor reizigers uit risicogebieden gelden. Sommige EU-landen leggen geen beperkingen op aan reizigers uit de EU, terwijl andere een quarantaine of test voor reizigers oranje, rode of grijze gebieden verplicht hebben gesteld. Informatie over de maatregelen die een bepaald land toepast, vindt u op Re-open EU. Veel landen vragen reizigers die uit buitenland komen ook om een traceringsformulier in te vullen.

De maatregelen mogen niet discriminerend zijn, wat wil zeggen dat zij ook moeten gelden voor de terugkerende inwoners van het land.

Reizigers met een essentiële functie of behoefte hoeven niet in quarantaine. Dit zijn:

 • werknemers of zelfstandigen in een vitaal beroep, zoals gezondheidswerkers, grensarbeiders, gedetacheerde werknemers en seizoensarbeiders (in de zin van de richtsnoeren voor de uitoefening van het recht op vrij verkeer van werknemers tijdens de uitbraak van COVID-19)
 • werknemers in het vervoer, onder meer vrachtwagenchauffeurs met het betrokken land als bestemming of op doorreis door dat land
 • patiënten die om dringende medische redenen reizen
 • scholieren, studenten en stagiairs die dagelijks naar het buitenland reizen
 • mensen die om dwingende familie- of zakelijke redenen reizen (ook als ze pendelen tussen werk en gezin)
 • diplomaten, personeel van internationale organisaties en door internationale organisaties uitgenodigde personen van wie de fysieke aanwezigheid vereist is voor de goede werking van deze organisaties, militair personeel, politiebeambten, humanitaire hulpverleners en civielebeschermingspersoneel bij het uitoefenen van hun functie
 • passagiers op doorreis
 • zeevarenden
 • journalisten bij het uitoefenen van hun taken.

4. Duidelijke en tijdige informatieverstrekking

De EU-landen geven de nodige informatie over de geplande reisbeperkingen of de opheffing daarvan door aan de overige EU-landen en de Europese Commissie, die deze informatie doorgeeft aan het platform Re-open EU. Het is de bedoeling dat nieuwe maatregelen 24 uur voordat zij ingaan, worden aangekondigd.

De betrokken informatie wordt via Re-open EU bekendgemaakt, met een verwijzing naar de regelmatig door het ECDC bijgewerkte kaart.https://www.ecdc.europa.eu/en

DownloadenPDF - 412.5 KB