Η πανδημία COVID-19 αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών και άλλα συντονισμένα περιοριστικά μέτρα είναι αναγκαία για να σωθούν ζωές. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά μπορεί επίσης να επιβραδύνουν τις οικονομίες μας και να καθυστερήσουν την παράδοση εμπορευμάτων και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τις συνεχείς και αδιάλειπτες χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στην τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας. 

Ταξιδιωτικές οδηγίες και μέτρα για τα σύνορα

Η έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και θα πρέπει να ελέγξετε αν οι εθνικές αρχές σας, π.χ. το υπουργείο Εξωτερικών, έχουν εκδώσει επίσημη ταξιδιωτική προειδοποίηση σχετικά με τον προορισμό που σχεδιάζετε να επισκεφτείτε. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες επικαιροποιούνται συνεχώς με την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση (26 Μαρτίου 2020), όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Ιρλανδία εφαρμόζουν περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών.

COVID-19 restriction map EU

 

Προσωρινοί περιορισμοί των μη ουσιωδών μετακινήσεων

Για να περιορίσει την εξάπλωση του ιού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 16 Μαρτίου, συνέστησε στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν προσωρινό συντονισμένο περιορισμό των μη ουσιωδών μετακινήσεων από τρίτες χώρες προς την ΕΕ, για διάστημα 30 ημερών. Ύστερα από την έγκριση της εν λόγω σύστασης από τους ηγέτες της ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός από την Ιρλανδία) και όλες οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία) εφαρμόζουν πλέον αυτόν τον ταξιδιωτικό περιορισμό.

Στις 30 Μαρτίου η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μετακινήσεων, τη διευκόλυνση των επαναπατρισμών από ολόκληρο τον κόσμο και την αντιμετώπιση των υπερβάσεων της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών. Οι οδηγίες αυτές εκπονήθηκαν από κοινού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) και την Ευρωπόλ, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Τα κράτη μέλη της ΕΕ και οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν έχουν το δικαίωμα να αρνούνται την είσοδο στα εξωτερικά σύνορα σε «μη διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών όταν εμφανίζουν σχετικά συμπτώματα ή έχουν εκτεθεί ιδιαίτερα στον κίνδυνο λοίμωξης και θεωρούνται ότι αποτελούν απειλή για τη δημόσια υγεία». Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν την είσοδο στους πολίτες τους και στους πολίτες της ΕΕ ή τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στον έδαφος τους.

Έλεγχοι υγείας και συνοριακοί έλεγχοι

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίσουν, σε επίπεδο ΕΕ, όλα τα σχετικά μέτρα για τους ελέγχους των συνόρων με σκοπό να εναρμονιστούν στην πράξη οι εν λόγω έλεγχοι. Αυτά τα έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των εμπορευμάτων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ελλείψεις. Τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν για την επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού έχουν επιβραδύνει και τις μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός των νοσοκομείων, των ιατρείων και των οίκων ευγηρίας με φάρμακα, εξοπλισμό ατομικής προστασίας και άλλα εμπορεύματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση. Η ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού λειτουργεί χάρη σ’ ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών, που περιλαμβάνουν χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές μεταφορικές υπηρεσίες. Οι συνεχείς και αδιάλειπτες υπηρεσίες μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στην τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας.

Στις 16 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων, με τις οποίες επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας της υγείας των πολιτών, κυρίως των ταξιδιωτών και των επιβατών, και της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των βασικών εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε ολόκληρη των Ευρώπη.

Διασφάλιση της ελεύθερης ροής εμπορευμάτων και υπηρεσιών

Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Είναι σημαντικό για όλους μας, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης, να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των πολιτών με βασικά αγαθά.»

Για να συνεχιστεί η ελεύθερη και αποτελεσματική διακίνηση των εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων κυκλοφορίας –συνοριακών σημείων διέλευσης ανοιχτών σε όλα τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, στα οποία τυχόν υγειονομικοί ή άλλοι έλεγχοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε διάρκεια τα 15 λεπτά.

Η Επιτροπή ζητά από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις εμπορευματικές αερομεταφορές κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού και παρουσίασε νέες οδηγίες για τη διατήρηση της συνεχούς ροής των ουσιωδών μεταφορών, μεταξύ άλλων των μεταφορών ιατρικού υλικού και προσωπικού.

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν σχετικά με τις οδηγίες για τη θέσπιση «πράσινων λωρίδων κυκλοφορίας» με σκοπό την επιτάχυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων στην ΕΕ

Διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων

Για να επιτραπεί η συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας παρά τους προσωρινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων για τους εργαζόμενους σε νευραλγικές θέσεις, ιδίως τους εργαζόμενους στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των τροφίμων, καθώς και άλλων βασικών υπηρεσιών (π.χ. επαγγελματίες του τομέα της υγείας, απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας, εργαζόμενοι στον τομέα της παρασκευής τροφίμων και εποχικοί εργαζόμενοι).

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων για τους εργαζόμενους σε νευραλγικές θέσεις

Δικαιώματα των επιβατών και υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής

Οι επιβάτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται. Μπορείτε να βρείτε ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας ως επιβατών εδώ.

Στις 18 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσεερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19, διασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου κατά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών.

Παράλληλα, οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές διευκρινίζουν ότι οι τρέχουσες περιστάσεις είναι «έκτακτες», π.χ. μπορεί να μην δοθεί αποζημίωση στην περίπτωση που η πτήση ακυρωθεί μέσα σε διάστημα μικρότερο από δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 433.2 KB

 

Μπορείτε να βρείτε κατάλογο όλων των εθνικών αρχών που εκδίδουν ταξιδιωτικές οδηγίες εδώ.

Αν έχετε κάνει κράτηση για οργανωμένο ταξίδι, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας όπως καθορίζονται στην οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια εδώ.

 

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών

Στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19, οι κάτοχοι θεώρησης που βρίσκονται εντός του χώρου Σένγκεν και δεν μπορούν να αναχωρήσουν πριν από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης τους βραχείας διαμονής μπορούν ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών την παράταση της διαμονής τους το ανώτερο έως 90/180 ημέρες. Αν οι κάτοχοι θεώρησης είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν και πέρα της παραταθείσας περιόδου των 90/180 ημερών, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εκδώσουν εθνική θεώρηση μακράς διαμονής ή προσωρινή άδεια διαμονής.

Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να μην επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις ή ποινές στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την επικράτειά τους λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών. Η υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής λόγω των προσωρινών ταξιδιωτικών περιορισμών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία μελλοντικών αιτήσεων θεώρησης.

Προξενική συνδρομή για πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται στο εξωτερικό

Καθώς έχουν ανασταλεί πτήσεις και τα σύνορα κλείνουν λόγω της πανδημίας της COVID-19, πολλοί Ευρωπαίοι βρίσκονται αποκλεισμένοι στο εξωτερικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης βοηθούν στον επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ που έχουν αποκλειστεί, ενώ τα κράτη μέλη εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Οι πολίτες της ΕΕ που έχουν ανάγκη συνδρομής σε χώρες εκτός της ΕΕ παροτρύνονται να επικοινήσουν με το δικό τους κράτος μέλος.

Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια από την πρεσβεία ή το προξενείο οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ εκτός από τη δική τους, στην περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια εκτός της ΕΕ και δεν υπάρχει πρεσβεία ή προξενείο του δικού τους κράτους μέλους για να τους βοηθήσει αποτελεσματικά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τη διπλωματική ή προξενική προστασία εκτός της ΕΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Συμβουλές για τους καταναλωτές στην Ευρώπη

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών παρέχει συμβουλές και αρωγή στους πολίτες όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών σε διασυνοριακές υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, κρατήσεις ξενοδοχείων ή ταξιδιωτικές κρατήσεις που επηρεάζονται από τον ιό. Πληροφορίες σχετικά με την επίλυση καταναλωτικών διαφορών παρέχονται επίσης στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

Προσοχή σε διαδικτυακές απάτες σχετικά με προϊόντα τα οποία φέρεται ότι μπορούν να θεραπεύσουν ή να αποτρέψουν τη λοίμωξη από τη COVID-19. Ανέντιμοι έμποροι διαφημίζουν και πωλούν στους καταναλωτές προϊόντα, όπως προστατευτικές μάσκες, καλύμματα κεφαλής και απολυμαντικά χεριών τα οποία υποτίθεται ότι προλαμβάνουν ή θεραπεύουν μια λοίμωξη, αλλά μπορεί να μην είναι γνήσια.

Οδηγίες για τις μεταφορές ανά κλάδο

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουν αποφασιστική δράση για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η πανδημία της COVID-19 στον τομέα των μεταφορών, με σκοπό να διασφαλίσουν την ταχεία και συνεχή ροή εμπορευμάτων στο σύνολο της ΕΕ. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, βασικά αγαθά όπως τρόφιμα και ιατρικά προϊόντα.

Η Επιτροπή συγκρότησε την ομάδα εβδομαδιαίου συντονισμού «COVID-19/Corona Information Group – Borders (COVID-19 / Ομάδα ενημέρωσης για τον κορονοϊό – Σύνορα)» στην οποία συμμετέχουν τα κράτη μέλη, οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν, η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, με σκοπό να μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα στην εξέλιξη της κατάστασης.

Επισκόπηση των εθνικών μέτρων ανά χώρα

Χερσαίες μεταφορές

Οι συνεχείς και αδιάλειπτες χερσαίες μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στην τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας. 

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν καθόρισε τέσσερις στόχους για να διασφαλίσει τη συνέχιση των μεταφορών εμπορευμάτων στο οδικό δίκτυο της Ευρώπης:

  • Πρώτον, ο χρόνος για τη διέλευση των συνόρων σε «πράσινη λωρίδα κυκλοφορίας» δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών ή άλλων ελέγχων. Γενικές οδηγίες στα σημεία εισόδου σχετικά με τα μέτρα για τη δημόσια υγεία και τους ελέγχους.
  • Δεύτερον, οι «πράσινες λωρίδες κυκλοφορίας» θα πρέπει να είναι ανοιχτές στα οχήματα που μεταφέρουν κάθε είδους εμπορεύματα. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες μας στην Ευρώπη είναι βαθιά ολοκληρωμένες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των εμπορευμάτων.
  • Τρίτον, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να αναστείλουν τους περιορισμούς όπου αυτό είναι δυνατό –για παράδειγμα, τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για μια έκτακτη περίπτωση και πρέπει να είμαστε ευέλικτοι.
  • Τέταρτον, πρέπει να μειώσουμε τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις για τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ώστε να μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα ταχύτερα.

Στις 23 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε νέες πρακτικές οδηγίες για να εξασφαλίσει ότι δεν θα σταματήσουν οι μεταφορές εμπορευμάτων στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας. Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να χαρακτηρίσουν, χωρίς καθυστέρηση, όλα τα σχετικάσημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (TEN-T) «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων. Οι πράσινες λωρίδες διέλευσης των συνόρων θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτές σε όλα τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, ό,τι εμπορεύματα και αν μεταφέρουν.

Εδώ μπορείτε να δείτε τους χρόνους διέλευσης των συνόρων όσον αφορά τα φορτηγά.

Map with green lanes for trade transport

Αεροπορικές μεταφορές

Η πανδημία COVID 19 έχει σημαντικό αντίκτυπο στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό κλάδο των αερομεταφορών. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου, όπως την αναστολή των πτήσεων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κριτήρια στα οποία θα βασίζονται οι αποφάσεις λήψης μέτρων θα πρέπει να συντονίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικότερα, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθούν οι μεταφορικές συνδέσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα ενημερωτικό δελτίο ασφάλειας σχετικά με την πανδημία COVID-19, το οποίο συνοδεύεται από υλικό προώθησης (αφίσες) και προορίζεται για τα αεροδρόμια, τις αεροπορικές εταιρείες και τα πληρώματά τους. Πρόκειται για μη δεσμευτικές, από νομική άποψη, συστάσεις (κυρίως του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού και διαχείρισης ασθενών επιβατών σε αεροσκάφη και αεροδρόμια, βλ.

Μια ad hoc ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων της κοινής δράσης «EU Healthy Gateways» δημοσίευσε συμβουλές για την ετοιμότητα και την ανταπόκριση στην πανδημία COVID-19. Παρέχονται επίσης συμβουλές για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών και το προσωπικό.

Αποτροπή «πτήσεων φαντασμάτων» και διασφάλιση ευελιξίας για τις αεροπορικές εταιρείες

Η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω τις προσεχείς εβδομάδες. Για να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε γρήγορα στοχευμένη νομοθεσία για την προσωρινή απαλλαγή των αεροπορικών εταιρειών από τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τη χρήση των χρονοθυρίδων αερολιμένων σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ. Η εν λόγω τροποποίηση του κανονισμού της ΕΕ για τις χρονοθυρίδες βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ.

Εμπορευματικές αερομεταφορές

Οι αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, στις 26 Μαρτίου 2020, οδηγίες για τη συνεχή στήριξη των εμπορευματικών αερομεταφορών.

Μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη καλούνται να χορηγήσουν προσωρινά δικαιώματα κυκλοφορίας για επιπλέον εμπορευματικές αερομεταφορές από τρίτες χώρες, σε περιπτώσεις στις οποίες κανονικά θα εφαρμόζονταν περιορισμοί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν σε προσωρινή άρση των απαγορεύσεων των νυχτερινών πτήσεων και/ή των περιορισμών των χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια για τις βασικές δραστηριότητες εμπορευματικών αερομεταφορών και να επιτρέψουν τη χρήση επιβατικών αεροσκαφών για αποκλειστικά για μεταφορά φορτίου αν χρειαστεί. Τα ιπτάμενα πληρώματα που επανδρώνουν τα αεροσκάφη θα πρέπει να εξαιρούνται από τους περιορισμούς μετακίνησης αν δεν εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης από τη νόσο COVID-19.

Πρέπει να αρθεί κάθε περιορισμός που δεν συνάδει με τους νόμους της ΕΕ. Η διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού μέσω αερομεταφορών, ιδιαίτερα για εξαιρετικά ζωτικής σημασίας ιατρικά εφόδια, είναι προς το κοινό συμφέρον όλων.

Τα έκτακτα αυτά μέτρα θα είναι προσωρινά, για τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

Περισσότερες πληροφορίες

Μια ad hoc ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων της κοινής δράσης «EU Healthy Gateways» δημοσίευσε συμβουλές για την ετοιμότητα και την ανταπόκριση στην πανδημία COVID-19:

Συμβουλές για τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων και συμβουλές για τους επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 371.4 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 351.9 KB