Pandemia de coronavirus este o amenințare gravă la adresa sănătății publice. Pentru a salva vieți, este necesar să se oprească anumite activități și să se adopte acțiuni restrictive coordonate. Însă aceste măsuri ar putea duce la o încetinire severă a economiilor noastre și provoca întârzieri în furnizarea de bunuri și servicii esențiale. Comisia Europeană a luat măsuri pentru a asigura continuitatea serviciilor de transport terestru, naval și aerian. Aceste servicii sunt de importanță vitală pentru funcționarea pieței interne a UE și pentru răspunsul eficace al acesteia la actuala criză de sănătate publică. 

Reluarea în condiții de siguranță a călătoriilor

Re-open EU: informații privind turismul și libera circulație

La 13 mai, Comisia Europeană a prezentat orientări și recomandări pentru a ajuta statele membre să elimine treptat restricțiile de călătorie, fiind prevăzute toate mijloacele de siguranță și de precauție necesare. Măsurile menite să le permită cetățenilor să călătorească din nou includ următoarele aspecte (dar nu se limitează la ele):

Re-open EU: o nouă platformă online pentru a veni în sprijinul călătorilor și turiștilor

La 15 iunie, Comisia Europeană a lansat platforma online Re-open EU (Redeschidem UE), cu informații esențiale care vor permite restabilirea liberei circulații și relansarea turismului în Europa, în condiții de siguranță. Această platformă, menită să-i ajute pe cetățeni să-și planifice cu încredere călătoriile și vacanțele în această vară și nu numai, va furniza informații privind frontierele, mijloacele de transport disponibile, restricțiile de călătorie, măsurile sanitare și de securitate (de exemplu, distanțarea socială și utilizarea măștii faciale), precum și alte informații practice pentru călători.

Re-open EU va centraliza informațiile actualizate transmise de Comisie și statele membre și va fi un punct de referință esențial pentru toți cei care doresc să călătorească în UE: le va permite tuturor celor interesați să acceseze informațiile specifice fiecărei țări din UE, punând la dispoziție o hartă interactivă care prezintă actualizări ale măsurilor naționale aplicabile și furnizează sfaturi practice. Platforma va fi disponibilă în cele 24 de limbi oficiale ale UE și va putea fi accesată ușor, pe calculator și pe smartphone, făcând clic pe linkul

reopen eu visual

Restabilirea în siguranță a libertății de circulație și eliminarea controalelor la frontierele interne

La 13 mai, Comisia a propus o abordare etapizată și coordonată pentru restabilirea libertății de circulație și pentru eliminarea controalelor la frontierele interne în cadrul UE. Cu toate acestea, având în vedere că în multe state membre sunt încă în vigoare restricții, la 4 septembrie, Comisia a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului pentru a se asigura că măsurile luate de statele membre care restricționează libera circulație în contextul pandemiei de coronavirus sunt coordonate și comunicate în mod clar la nivelul UE.

Restabilirea serviciilor de transport în UE

Aceste orientări reprezintă principii generale pentru restabilirea treptată și în condiții de siguranță a transportului aerian, feroviar, rutier și pe căi navigabile de călători. De asemenea, ele conțin recomandări practice privind, de exemplu, limitarea contactelor între pasageri și între aceștia și lucrătorii din transporturi, precum și utilizarea echipamentelor individuale de protecție pe durata călătoriei. Sunt formulate recomandări specifice pentru fiecare mod de transport.

Reluarea în condiții de siguranță a serviciilor turistice

Comisia a stabilit un cadru comun care prevede criterii pentru o reluare progresivă și în condiții de siguranță a activităților turistice și elaborarea de protocoale sanitare pentru hoteluri și unități de cazare, pentru a proteja atât sănătatea oaspeților, cât și a angajaților. Aceste criterii includ dovezi epidemiologice; existența unei capacități suficiente a sistemului de sănătate pentru localnici și turiști; modalități corespunzătoare de supraveghere și monitorizare, capacități de testare și sisteme de urmărire a contacților.

Asigurarea interoperabilității transfrontaliere a aplicațiilor de urmărire

La 13 mai, statele membre ale UE, cu sprijinul Comisiei, au convenit asupra unui protocol care să asigure interoperabilitatea transfrontalieră a aplicațiilor opționale de urmărire a contacților, astfel încât cetățenii să poată fi avertizați cu privire la o eventuală infectare cu noul coronavirus atunci când călătoresc în UE.

Voucherele ar trebui să devină o opțiune mai interesantă pentru consumatori

În baza normelor UE, călătorii au dreptul de a alege între vouchere sau rambursarea în numerar pentru biletele (de avion, tren, autobuz/autocar și feribot) sau pachetele de servicii de călătorie anulate. Comisia insistă asupra acestui drept și, totodată, recomandarea sa urmărește să garanteze faptul că aceste vouchere devin o alternativă viabilă și mai atractivă la opțiunea de rambursare a călătoriilor anulate în contextul actualei pandemii, care a pus presiuni financiare mari și asupra operatorilor de turism.

Călătoriile și turismul în Europa – Orientări practice pentru călători și întreprinderi

Întrebări și răspunsuri: pachetul de măsuri privind turismul și transporturile

Comunicat de presă

Avertismente de călătorie și măsuri la frontiere

Emiterea avertismentelor de călătorie este o competență națională și trebuie să vă informați dacă autoritatea națională din țara dumneavoastră, de exemplu Ministerul Afacerilor Externe, a emis un astfel de avertisment oficial pentru destinația dumneavoastră. Avertismentele de călătorie sunt actualizate în permanență.

EU27 COVID measures

Prezentarea măsurilor naționale, în funcție de țară

Nu ați găsit răspunsul la întrebarea dumneavoastră?

Centrul de contact Europe Direct răspunde la întrebările adresate de cetățeni cu privire la Uniunea Europeană, la telefon sau prin e-mail. Personalul său include vorbitori nativi ai tuturor celor 24 de limbi oficiale ale UE.

O abordare comună în ceea ce privește măsurile de călătorie

La 4 septembrie, Comisia a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului pentru a se asigura că măsurile luate de statele membre care restricționează libera circulație în contextul pandemiei de coronavirus sunt coordonate și comunicate în mod clar la nivelul UE.

Propunerea Comisiei stabilește patru domenii-cheie în care statele membre ar trebui să colaboreze mai strâns:

1. Criterii comune

În prezent, există o mare discrepanță între criteriile naționale pentru introducerea unor măsuri care restricționează libera circulație în Uniunea Europeană. Comisia propune ca fiecare stat membru să ia în considerare următoarele criterii atunci când pune în aplicare măsuri restrictive:

 • numărul total de noi cazuri de COVID-19 la 100 000 de persoane într-o anumită zonă notificate într-o perioadă de 14 zile;
 • procentul de teste pozitive din toate testele pentru COVID-19 efectuate într-o anumită zonă într-o perioadă de 7 zile;
 • numărul de teste pentru COVID-19 la 100 000 de persoane efectuate într-o anumită zonă într-o perioadă de 7 zile.

Statele membre ar trebui să furnizeze aceste date săptămânal Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor. Statele membre ar trebui, de asemenea, să furnizeze aceste date la nivel regional pentru a se asigura că orice măsură poate fi direcționată către regiunile în care acest lucru este strict necesar.

 • Dacă statul membru de plecare are o rată săptămânală de testare de peste 250 de teste la 100 000 de persoane, Comisia propune ca statele membre să nu restricționeze libera circulație a persoanelor care călătoresc dintr-un alt stat membru în care:
 • numărul total de cazuri de COVID-19 nou notificate într-o anumită zonă este egal sau mai mic de 50 la 100 000 de persoane într-o perioadă de 14 de zile SAU procentul de teste pozitive din toate testele pentru COVID-19 într-o anumită zonă este de sub 3 %.

Statele membre ar trebui să furnizeze aceste date săptămânal Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor.

2. Un cod de culoare comun

Pe baza datelor furnizate de statele membre, Comisia propune ca Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor să publice o hartă a țărilor din UE și SEE, actualizată săptămânal, cu un cod de culoare comun, pentru a sprijini statele membre și călătorii. Comisia propune următorul cod de culoare:

 • verde pentru zonele în care numărul total de cazuri de COVID-19 nou notificate este mai mic de 25 într-o perioadă de 14 de zile ȘI procentul de teste pozitive din toate testele pentru COVID-19 este mai mic de 3%;
 • portocaliu pentru zonele în care numărul total de cazuri de COVID-19 nou notificate este mai mic de 50 într-o perioadă de 14 de zile, DAR procentul de teste pozitive din toate testele pentru COVID-19 este de cel puțin 3 % SAU numărul total de cazuri de COVID-19 nou notificate este între 25 și 150 DAR procentajul de teste pozitive din toate testele pentru COVID-19 este mai mic de 3%;
 • roșu pentru zonele în care numărul total de cazuri de COVID-19 nou notificate este de peste 50 într-o perioadă de 14 de zile ȘI procentul de teste pozitive din toate testele pentru COVID-19 este de cel puțin 3% SAU numărul total de cazuri de COVID-19 nou notificate este mai mare de 150 la 100 000 de persoane pe parcursul unei perioade de 14 de zile;
 • gri în cazul în care nu există suficiente informații disponibile pentru a evalua criteriile propuse de Comisie SAU numărul de teste pentru COVID-19 efectuate la 100 000 de persoane este mai mic de 250.

3. O abordare comună pentru călătorii care se întorc din zone cu risc ridicat

Comisia propune o abordare comună la nivelul statelor membre în ceea ce privește călătorii care se întorc din zone cu risc ridicat. Statele membre nu ar trebui să refuze intrarea

persoanelor care călătoresc din alte state membre. Statele membre care introduc restricții la libera circulație bazate pe propriile lor procese decizionale ar putea impune:

 • ca persoanele care călătoresc dintr-o zonă „roșie” sau „gri” să fie supuse carantinei SAU să efectueze un test pentru COVID-19 la sosire (testarea pentru COVID-19 fiind opțiunea preferată);

în cazuri justificate, statele membre ar putea eventual să recomande ca persoanele care călătoresc dintr-o zonă „portocalie” să fie supuse cel puțin unui test pentru COVID-19 înainte de plecare sau la sosire. Statele membre ar putea solicita ca persoanele care sosesc dintr-o zonă „roșie”, „portocalie” sau „gri”, în special cele care sosesc cu avionul, să prezinte formulare de localizare a pasagerilor, în conformitate cu cerințele privind protecția datelor. Călătorii care exercită activități sau îndeplinesc nevoi esențiale, cum ar fi lucrătorii care exercită ocupații critice, lucrătorii frontalieri și detașați, studenții sau jurnaliștii care își îndeplinesc atribuțiile, nu ar trebui să fie obligați să intre în carantină. 4. Informații pentru public clare și în timp util cu privire la restricții

4. Informații pentru public clare și în timp util

Comisia propune ca statele membre să furnizeze săptămânal celorlalte state membre și Comisiei informații detaliate cu privire la viitoarele restricții la libera circulație sau eliminarea restricțiilor de călătorie. Modificările ar trebui notificate cu o săptămână înainte de a intra în vigoare.

De asemenea, aceste informații ar trebui publicate pe platforma online „Re-open EU”, cu un link către harta publicată săptămânal de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor.

Cetățenii și întreprinderile au nevoie de previzibilitate. Statele membre trebuie să depună toate eforturile pentru a minimiza impactul social și economic al restricțiilor de călătorie, furnizând informații clare, cuprinzătoare și în timp util.

Călătorii care exercită activități sau îndeplinesc nevoi esențiale nu ar trebui să fie supuși carantinei, în special:

 1. lucrătorii care exercită ocupații critice, lucrătorii frontalieri și detașați, precum și lucrătorii sezonieri menționați în orientările privind exercitarea liberei circulații a lucrătorilor în timpul pandemiei de COVID-19
 2. lucrătorii din transporturi, inclusiv conducătorii de vehicule de marfă care transportă mărfuri urmând a fi utilizate pe teritoriu, precum și cei care se limitează la tranzitare;
 3. elevii, studenții și stagiarii care călătoresc pentru studii;
 4. pasagerii care călătoresc din motive familiale imperioase sau de afaceri;
 5. diplomații, personalul organizațiilor internaționale și persoanele invitate de organizațiile internaționale și a căror prezență fizică este necesară pentru buna funcționare a acestor organizații, personalul militar și lucrătorii din domeniul ajutorului umanitar și personalul din domeniul protecției civile în exercitarea funcțiilor lor;
 6. pasagerii aflați în tranzit;
 7. navigatorii;
 8. jurnaliștii, atunci când își îndeplinesc îndatoririle și membrii de familie respectivi.

 

DescarcăPDF - 412.5 KB

Restricții de călătorie

La 17 martie 2020, statele membre ale UE au convenit asupra unei acțiuni coordonate la frontierele externe, pe baza recomandării Comisiei, pentru a restricționa călătoriile neesențiale pe o anumită perioadă, care a fost prelungită de mai multe ori. La data de 11 iunie 2020, Comisia a adoptat o comunicare privind ridicarea progresivă a restricțiilor. 

La 25 iunie, Comisia a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului de ridicare a restricției de călătorie pentru țările selectate în comun de statele membre. Acest lucru ar trebui să se realizeze pe baza unui set de principii și criterii obiective, printre care starea de sănătate, capacitatea de a aplica măsuri de izolare în timpul călătoriei și considerente de reciprocitate, luând în considerare datele provenind din surse relevante, cum ar fi Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și Organizația Mondială a Sănătății. La 30 iunie, Consiliul a adoptat o recomandare privind eliminarea treptată a restricțiilor temporare pentru călătoriile neesențiale în UE. Restricțiile de călătorie ar trebui eliminate pentru țările menționate în această recomandare. După o evaluare din partea statelor membre și a Consiliului, această listă este revizuită o dată la două săptămâni.

Pe baza criteriilor și condițiilor stabilite în această recomandare și a listei actualizate publicată de Consiliu la 6 august, statele membre ar trebui să înceapă eliminarea restricțiilor de călătorie la frontierele externe pentru rezidenții din următoarele țări terțe:

 • Australia
 • Canada
 • Georgia
 • Japonia
 • Noua Zeelandă
 • Rwanda
 • Coreea de Sud
 • Thailanda
 • Tunisia
 • Uruguay
 • China (sub rezerva confirmării reciprocității)

Rezidenții din Andorra, Monaco, San Marino și Vatican ar trebui să fie considerați rezidenți ai UE în sensul acestei recomandări.

În timp ce restricțiile privind călătoriile neesențiale și ridicarea acestora depind de locul de reședință al persoanei, cerința privind vizele depinde în continuare de cetățenie. Dacă o persoană are reședința într-o țară în care au fost ridicate restricțiile, dar are cetățenia unei țări pentru care este necesară viza, aceasta trebuie să depună cererea de viză la consulatul statului membru în care dorește să se deplaseze, din țara sa de reședință.

Pentru toate celelalte țări terțe care nu figurează pe această listă, statele membre și țările asociate la spațiul Schengen suspendă temporar toate călătoriile neesențiale din aceste țări terțe către zona UE+, ceea ce înseamnă că numai anumite categorii de persoane pot fi autorizate să intre pe teritoriul lor. Această „zonă UE+” include 30 de țări: 26 din cele 27 de state membre ale UE, precum și cele patru state asociate spațiului Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Irlanda nu aplică în prezent nicio restricție de călătorie.

Prin aceste restricții de călătorie se dorește o reducere a numărului de călători care intră pe teritoriul Uniunii Europene. Scopul este de a limita răspândirea noului coronavirus și de a proteja sănătatea publică în UE, precum și de a împiedica răspândirea virusului către alte țări.

Având în vedere că situația epidemiologică din interiorul și din afara UE este în continuă schimbare și că restricțiile de călătorie la frontierele externe ale UE încep să fie eliminate, operațiunile de emitere a vizelor se vor relua treptat. La 11 iunie 2020, Comisia a publicat un ghid pentru reluarea treptată și coordonată a operațiunilor de emitere a vizelor.

Cerințele pentru solicitarea unei vize pentru o ședere de scurtă durată rămân neschimbate. Cu toate acestea, consulatele statelor membre și prestatorii externi de servicii își vor adapta aspectele practice în materie de gestionare a accesului, măsuri de igienă, metode de plată etc. Solicitanților trebuie să li se pună la dispoziție informații corespunzătoare privind procedura de urmat pentru depunerea unei cereri.

Pe site-urile autorităților naționale relevante (de exemplu, ministerele afacerilor interne și externe) ar trebui să fie disponibile informații privind restricțiile de călătorie. Pe site-ul Eurocontrol este publicat zilnic un rezumat privind restricțiile de zbor și de transport de pasageri („Covid Notam (notice to airmen) summary”)

Exceptări de la restricțiile de călătorie

Următoarele categorii de persoane sunt exceptate de la limitarea temporară a călătoriilor către zona UE+ din țări terțe care nu se află pe lista convenită de statele membre:

(a) cetățenii Uniunii, în sensul articolului 20 alineatul (1) din TFUE, și resortisanții țărilor terțe care, în temeiul acordurilor dintre Uniune și statele sale membre, pe de o parte, și respectivele țări terțe, pe de altă parte, beneficiază de drepturi de liberă circulație echivalente cu cele ale cetățenilor Uniunii, precum și membrii de familie ai acestora;

(b) resortisanții țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung în temeiul Directivei privind rezidența pe termen lung și persoanele care au drept de ședere în temeiul altor directive ale UE sau al legislației naționale ori care dețin vize naționale de lungă ședere, precum și membrii de familie ai acestora.

De asemenea, restricțiile temporare de călătorie nu ar trebui să se aplice persoanelor care exercită activități sau îndeplinesc nevoi esențiale, printre care:

 • personalul medical, cercetătorii din domeniul sănătății și personalul care se ocupă de îngrijirea persoanelor în vârstă
 • lucrătorii frontalieri
 • lucrătorii sezonieri în agricultură
 • personalul din sectorul transporturilor
 • diplomații, personalul organizațiilor internaționale și persoanele invitate de organizațiile internaționale a căror prezență fizică este necesară pentru buna lor funcționare, personalul militar și lucrătorii din domeniul ajutorului umanitar și personalul de protecție civilă aflat în exercitarea funcției
 • pasagerii în tranzit
 • cetățenii care se deplasează din motive familiale imperative
 • personalul navigant maritim
 • persoanele care au nevoie de protecție internațională sau care se încadrează la alte motive umanitare
 • resortisanții țărilor terțe care călătoresc pentru studii
 • lucrătorii cu înaltă calificare originari din țări terțe, în cazul în care funcția lor este necesară din perspectivă economică, iar activitatea nu poate fi amânată sau realizată în străinătate.

 

Detalii despre exceptarea privind călătoriile în UE

 

Lucrătorii sezonieri

Restricțiile temporare de călătorie nu ar trebui să se aplice pentru deplasarea persoanelor care exercită activități sau îndeplinesc nevoi esențiale, cum ar fi lucrătorii sezonieri din agricultură.

Personalul medical

Restricțiile temporare de călătorie nu ar trebui să se aplice pentru deplasarea persoanelor care exercită activități sau îndeplinesc nevoi esențiale, cum ar fi personalul medical, cercetătorii din domeniul sănătății și personalul care se ocupă de îngrijirea persoanelor în vârstă.

Membrii de familie*

Restricția temporară de călătorie nu trebuie să li se aplice resortisanților statelor membre ale UE și ai țărilor asociate spațiului Schengen și membrilor de familie ai acestora.

În conformitate cu Recomandarea Consiliului privind restricția temporară referitoare la călătoriile neesențiale în UE și posibila ridicare a acesteia, restricția temporară de călătorie trebuie să prevadă o exceptare pentru resortisanții tuturor statelor membre UE și ai țărilor asociate spațiului Schengen, precum și pentru resortisanții țărilor terțe care au drept de ședere și membrii familiilor acestora.

*Membrii de familie (conform definiției formulate la articolul 2 alineatul (2) și la articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2004/38/CE):

Articolul 2 alineatul (2):

(a) soțul/soția;

(b) partenerul cu care cetățeanul Uniunii a contractat un parteneriat înregistrat, în temeiul legislației unui stat membru, dacă, potrivit legislației statului membru gazdă, parteneriatele înregistrate sunt considerate drept echivalente căsătoriei și în conformitate cu condițiile prevăzute de legislația relevantă a statului membru gazdă;

(c) descendenții direcți în vârstă de cel mult 21 de ani sau care se află în întreținerea sa, precum și descendenții direcți ai soțului sau ai partenerului, conform definiției de la litera (b);

(d) ascendenții direcți care se află în întreținere și cei ai soțului sau ai partenerului, conform definiției de la litera (b);

Articolul 3 alineatul (2):

(a) orice alți membri de familie, indiferent de cetățenia lor, care nu se încadrează în definiția de la articolul 2 punctul 2 și care, în țara din care au venit, se află în întreținerea sau sunt membri ai gospodăriei cetățeanului Uniunii care beneficiază de dreptul de ședere cu titlu principal sau dacă din motive grave de sănătate este necesară în mod imperativ îngrijirea personală a membrului familiei de către cetățeanul Uniunii;

(b) partenerul cu care cetățeanul Uniunii are o relație durabilă, atestată corespunzător.

Intrarea partenerilor de durată ar trebui, prin urmare, să fie permisă, fără a crea totuși un precedent pentru alte acte juridice.

Pot fi solicitate documente justificative pentru a dovedi legătura cu un cetățean al UE și durata sa. Pot fi prezentate orice tip de documente justificative.

Statele membre pot solicita ca aceste persoane să se autoizoleze la întoarcerea dintr-o țară terță care nu figurează pe lista din anexa I la recomandarea Consiliului, atâta timp cât impun aceleași cerințe și propriilor resortisanți.

Membrii unui parteneriat înregistrat care, în țara în care a fost înregistrat, este considerat echivalent căsătoriei, trebuie să fie tratați ca și soții.

Personalul din sectorul transporturilor

Restricțiile temporare de călătorie nu ar trebui să se aplice pentru personalul din domeniul transporturilor. Această categorie ar trebui să fie interpretată în sens larg.

Solicitanții de azil

Restricțiile temporare de călătorie nu ar trebui să se aplice pentru deplasarea persoanelor cu nevoi esențiale, cum ar fi cele care necesită protecție internațională sau cele care se deplasează din alte motive umanitare.

Studenții care sunt cetățeni ai unor țări terțe

Această excepție se aplică studenților care sunt resortisanți ai unor țări terțe și care urmează să își înceapă sau să își continue studiile în UE în anul universitar 2020-2021. Această exceptare trebuie să acopere studenții, în conformitate cu definiția de la articolul 3 alineatul (3) din Directiva (UE) 2016/801 („student” înseamnă un resortisant al unei țări terțe care a fost acceptat de o instituție de învățământ superior și admis pe teritoriul unui stat membru pentru a urma ca activitate principală un ciclu de studii la cursuri de zi, care conduce la obținerea unui titlu de calificare recunoscut de respectivul stat membru, inclusiv diplome, certificate sau titluri de doctor obținute într-o instituție de învățământ superior, care pot cuprinde cursuri pregătitoare prealabile acestei forme de învățământ în conformitate cu dreptul intern sau formarea obligatorie). Exceptarea poate viza și resortisanții țărilor terțe care vin pe teritoriul UE pentru studii dar care nu se încadrează în această definiție (de exemplu, elevii sau studenții care urmează cursuri în învățământul secundar, la școli de limbi străine, în internate sau școli profesionale ori care participă la programe de schimb etc.).

Lucrătorii care sunt cetățeni ai unor țări terțe

Această excepție se referă la lucrătorii din țări terțe care, datorită nivelului lor ridicat de competențe și cunoștințe, sunt necesari pentru a contribui la redresarea economică a UE după pandemia de coronavirus. Este vorba, de exemplu, de persoanele a căror cerere de eliberare a unui permis de muncă în temeiul Directivei 2009/50 a UE privind cartea albastră, al Directivei 2014/66 a UE privind TIC sau al Directivei 2016/801 privind cercetătorii (sau a unui permis național pentru migranții calificați) a fost aprobată, dar care, până în prezent, nu puteau intra în UE din cauza interdicției de intrare.

Informații suplimentare

Titularii de viză Schengen aflați în prezent în UE

Titularii de viză Schengen care se află în prezent în spațiul Schengen și care nu pot părăsi acest teritoriu la expirarea vizei lor de scurtă ședere trebuie să contacteze autoritățile statului membru în care se află pentru a solicita prelungirea vizei. În general, vizele pot fi prelungite pentru a permite o durată totală de ședere de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.
Lista autorităților naționale din statele membre responsabile cu prelungirea vizelor.

Resortisanții țărilor terțe care beneficiază de derogare de la obligația de viză și care au rămas în spațiul Schengen mai mult timp decât intervalul prelungit de 90 de zile

În ceea ce privește resortisanții țărilor terțe scutiți de obligația de a deține viză, care sunt constrânși să rămână în spațiul Schengen mai mult timp decât intervalul prelungit de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile, autoritățile naționale competente ar trebui să le extindă validitatea autorizațiilor de ședere legală sau să le elibereze o nouă viză ori să ia alte măsuri adecvate pentru a asigura menținerea dreptului de ședere pe teritoriul țării respective. Pentru mai multe informații, vă recomandăm să accesați site-urile autorităților naționale din statele membre.

Cetățenii irlandezi și cei cu domiciliul in Irlanda 

Deși Irlanda nu face parte din spațiul Schengen, toți cetățenii UE și membrii familiilor acestora trebuie să fie scutiți de restricțiile temporare de călătorie.

Cetățenii britanici

Cetățenii britanici trebuie tratați în același mod ca cetățenii UE, până la sfârșitul perioadei de tranziție prevăzute în acordul de Brexit (31.12.2020). Prin urmare, în această perioadă, resortisanții britanici și membrii de familie ai acestora sunt exceptați de la restricțiile temporare de călătorie.

Tranzitarea prin alte state membre ale UE (tranzit rutier sau transfer la aeroport)

Cetățenii UE care se întorc în statul lor membru de cetățenie sau de reședință, precum și membrii familie ai acestora, indiferent de cetățenia lor, ar trebui să primească permisiunea de a tranzita. Având în vedere disponibilitatea redusă a zborurilor de linie, etapele următoare ale tranzitului ar trebui să includă orice mijloc de transport.

Cetățenii UE care se întorc dintr-o țară terță în statul lor membru de cetățenie sau de reședință

Restricțiile temporare privind călătoriile neesențiale către UE nu se aplică în cazul repatrierii cetățenilor UE și ai cetățenilor din țările asociate spațiului Schengen. 

Documente de călătorie expirate ca urmare a unei șederi prelungite în străinătate

Cetățenii UE și membrii de familie ai acestora care nu se află în posesia unui pașaport valabil și/sau a unei vize valabile ar trebui să aibă dreptul de a intra pe teritoriul UE, dacă pot dovedi prin alte mijloace că sunt cetățeni ai UE sau membri de familie ai unui cetățean al UE. În situația actuală, deținerea unui pașaport cu termen de valabilitate expirat ar trebui acceptată ca dovadă. Membrii de familie ai unui cetățean al UE ar trebui să fie întotdeauna în măsură să dovedească că dețin acest statut.

Tranzitul prin aeroporturi situate într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată spațiului Schengen

Pasagerii care călătoresc dintr-o țară din afara UE în altă țară din afara UE pot trece prin zona de tranzit internațional a aeroporturilor situate în spațiul Schengen. Sunt în continuare aplicabile normele privind cerințele în materie de vize de tranzit aeroportuar.

Controale medicale și controale la frontieră

Statele membre trebuie să se coordoneze la nivelul UE cu privire la toate măsurile de control la frontiere, pentru a armoniza practicile. Aceste măsuri excepționale sunt puse în aplicare în conformitate cu principiile necesității și proporționalității.

Întârzierile în livrarea de bunuri pot cauza lipsuri majore. Măsurile restrictive introduse pentru a limita răspândirea virusului au încetinit și transportul în Europa. Pe durata acestei crize, este esențial să se ia măsurile necesare pentru ca medicamentele, echipamentele de protecție și alte bunuri să ajungă la spitale, la cabinetele medicale și la centrele de îngrijire și asistență. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a luat o serie de măsuri. Lanțul european de aprovizionare este menținut prin intermediul unei rețele extinse de servicii de transport de mărfuri (pe cale terestră, navală și aeriană). Asigurarea continuității serviciilor de transport este de importanță vitală pentru funcționarea pieței interne a UE și pentru adoptarea unor măsuri eficace la actuala criză de sănătate publică.

La 16 martie, Comisia Europeană a publicat orientări privind măsurile de gestionare a frontierelor, pentru a permite găsirea unui echilibru adecvat între protecția sănătății cetățenilor, în special a călătorilor și a pasagerilor, și asigurarea accesului la bunurile și serviciile esențiale peste tot în Europa.

Azil, proceduri de returnare și de relocare

La 16 aprilie, Comisia Europeană a prezentat orientări privind punerea în aplicare a normelor UE privind azilul, procedurile de returnare și de relocare. Aceste orientări practice ilustrează cum se poate asigura continuitatea procedurilor, garantând în același timp protecția sănătății cetățenilor și a drepturilor lor fundamentale, conform Cartei drepturilor fundamentale a UE. Ar trebui luate măsuri pentru a limita interacțiunile sociale dintre personal și solicitanții de azil. Măsurile de carantină și de izolare trebuie să fie proporționale, rezonabile și nediscriminatorii. De asemenea, ar trebui să se recurgă la flexibilitatea prevăzută de normele UE.

Pandemia de coronavirus a dus la întreruperea operațiunilor de relocare și returnare, dar activitățile pregătitoare ar trebui să continue, astfel încât operațiunile de relocare să poată fi reluate fără probleme. Returnările voluntare ar trebui efectuate cu prioritate, întrucât prezintă un risc mai scăzut în materie de sănătate și siguranță. Ar trebui menținută o cooperare strânsă cu țările terțe în ceea ce privește identificarea, documentarea și returnarea resortisanților lor.

Garantarea liberei circulații a bunurilor și serviciilor

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „În special pe timp de criză, cu toții depindem de asigurarea disponibilității produselor de bază pentru populație.”

Pentru a asigura libera circulație și eficiența transportului de mărfuri pe teritoriul UE, la 23 martie Comisia Europeană a emis recomandări practice privind punerea în aplicare a culoarelor verzi care le vor permite tuturor vehiculelor de transport de marfă să efectueze controalele vamale sau screeningurile sanitare la frontiere în cel mult 15 minute.

De asemenea, Comisia invită statele membre ale UE să sprijine operațiunile de transport aerian de mărfuri în timpul crizei provocate de noul coronavirus și a prezentat noi orientări pentru a menține fluxurile esențiale de transport, inclusiv pe cele de echipament și personal medical.

Mesajul video al președintei von der Leyen despre orientările privind culoarele verzi pentru a accelera transportul de mărfuri în UE

Asigurarea expedierii deșeurilor la nivelul UE

La 31 martie, Comisia a emis orientări privind adoptarea unei abordări comune în UE pentru a asigura continuarea expedierii deșeurilor pe teritoriul Uniunii prin culoarele verzi. Circumstanțele excepționale din contextul pandemiei de coronavirus necesită menținerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice și a mediului. Expedierile de deșeuri în interiorul UE reprezintă o verigă importantă în lanțul de aprovizionare, de la colectarea deșeurilor până la tratarea lor finală. Este esențial să se prevină și să se reducă eventualele obstacole din calea transportului transfrontalier a deșeurilor în UE. Aceste orientări se adresează autorităților statelor membre, operatorilor economici și părților interesate relevante.

Facilitarea liberei circulații a lucrătorilor esențiali

Pentru a permite continuarea activităților profesionale în ciuda restricțiilor temporare de călătorie, Comisia a publicat orientări pentru a facilita trecerea frontierei de către lucrătorii esențiali, în special din sectorul sănătății, alimentației și al altor servicii esențiale (profesioniștii din domeniul sănătății, personalul de îngrijire din serviciile de sănătate, producătorii de alimente și lucrătorii sezonieri).

 

Protecția lucrătorilor transfrontalieri

Pentru a se asigura că drepturile, sănătatea și siguranța lucrătorilor sezonieri sunt protejate, la 16 iulie Comisia a prezentat o serie de orientări specifice în contextul pandemiei de coronavirus. Documentul este destinat autorităților naționale, inspectoratelor de muncă și partenerilor sociali și conține informații utile pentru a garanta că lucrătorii sezonieri din UE își cunosc drepturile.

DescarcăPDF - 648 KB

 

Drepturile pasagerilor și pachetele de servicii de călătorie

Pasagerii și călătorii pot fi siguri că drepturile lor sunt protejate. Pe site-ul Europa ta sunt disponibile informații utile pentru cetățenii UE și familiile lor cu privire la drepturile pasagerilor și măsurile care se aplică în cazul celor care au rezervat pachete de servicii de călătorie.

La 18 martie 2020, Comisia a publicat orientări interpretative referitoare la aplicarea anumitor dispoziții ale legislației UE privind drepturile pasagerilor în contextul pandemiei de COVID-19, pentru a asigura claritate și securitate juridică în aplicarea drepturilor pasagerilor.

În același timp, aceste orientări clarifică faptul că circumstanțele actuale sunt „extraordinare”: de exemplu, nu se acordă compensații în cazul în care zborul este anulat cu mai puțin de două săptămâni înainte de data plecării.

De asemenea, la 19 martie 2020 a fost publicată o notă de informare referitoare la directiva privind pachetele de servicii de călătorie în contextul pandemiei de COVID-19.

În baza normelor UE, pasagerii și călătorii au dreptul de a alege între vouchere sau rambursarea în numerar pentru biletele (de avion, tren, autobuz/autocar și feribot) sau pachetele de servicii de călătorie anulate.

Comisia insistă asupra acestui drept și, totodată, recomandarea sa din 13 mai 2020 urmărește să garanteze faptul că aceste vouchere devin o alternativă viabilă și mai atractivă la opțiunea de rambursare a călătoriilor anulate în contextul actualei pandemii, care a pus presiuni financiare mari și asupra operatorilor de turism.

DescarcăPDF - 511 KB
DescarcăPDF - 475.1 KB

Lista autorităților naționale care au emis avertismente de călătorie

Depășirea perioadei legale de ședere ca urmare a restricțiilor de călătorie

În contextul pandemiei de coronavirus, deținătorii de vize care sunt prezenți în spațiul Schengen și nu pot părăsi teritoriul înainte de data expirării vizei de scurtă ședere le pot solicita autorităților naționale competente să le prelungească șederea pentru cel mult 90/180 de zile. În cazul în care titularii de viză sunt constrânși să rămână în spațiul Schengen mai mult timp decât intervalul de 90 de zile prelungit într-o perioadă de 180 de zile, autoritățile naționale ar trebui să le elibereze o viză națională de lungă ședere sau un permis de ședere temporară.

Statele membre sunt încurajate să nu aplice sancțiuni administrative resortisanților țărilor terțe care nu pot să părăsească teritoriul statelor membre din cauza restricțiilor de călătorie. La prelucrarea viitoarelor cereri de viză nu ar trebui să se țină seama de depășirea perioadei permise de ședere ca urmare a restricțiilor temporare de călătorie.

Asistență consulară acordată cetățenilor UE în străinătate

Având în vedere că zborurile sunt suspendate și frontierele sunt închise din cauza pandemiei de coronavirus, mulți cetățeni europeni sunt blocați în străinătate.

Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă oferă sprijin pentru repatrierea cetățenilor UE, iar statele membre publică sfaturi privind modalitățile de gestionare a restricțiilor de călătorie. Cetățenii UE care au nevoie de asistență în afara UE sunt rugați să contacteze autoritățile din țara lor.

În baza legislației UE, cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a solicita ajutor din partea ambasadei/consulatului oricărui stat membru al UE dacă au nevoie de asistență în afara Uniunii, iar ambasada/consulatul țării lor nu este în măsură să îi ajute.

Mai multe informații despre drepturile cetățenilor UE la protecție diplomatică sau consulară în afara UE

Sfaturi pentru consumatorii din Europa

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor oferă consultanță și asistență cu privire la drepturile consumatorilor în context transfrontalier (rezervări la hotel, servicii turistice afectate de pandemie etc.). Pentru mai multe informații despre soluționarea litigiilor în materie de consum accesați paginaSoluționarea litigiilor cu comercianții

Feriți-vă de escrocheriile online: pe internet au apărut oferte înșelătoare de produse care, în ciuda a ceea ce pretind vânzătorii, nu pot vindeca și preveni infecția cu COVID-19 Comercianții necinstiți fac publicitate și vând produse (măști de protecție, combinezoane, dezinfectanți etc.) care se presupune că previn sau vindecă o infecție, însă acestea pot fi false.

Legislația UE în domeniul protecției consumatorilor nu reglementează condițiile și consecințele legate de anularea unor evenimente sau servicii individuale (evenimente sportive și culturale, închiriere de autoturisme, cazare etc.). Prin urmare, drepturile dumneavoastră în calitate de consumator depind de prevederile contractuale naționale și de tipul și termenii contractului în cauză, inclusiv de politica privind anularea aplicată de prestatorul de servicii (de exemplu, rezervare rambursabilă sau nerambursabilă).

În conformitate cu Directiva 93/13/CEE privind clauzele contractuale abuzive, clauzele contractuale standard utilizate de comercianți trebuie să fie transparente și nu pot limita în mod inechitabil drepturile consumatorilor în temeiul legislației naționale aplicabile în materie contractuală.

Pentru drepturile dumneavoastră în ceea ce privește pachetele de servicii turistice, a se vedea informațiile referitoare la Directiva privind pachetele de servicii pentru călătorii. Pentru serviciile separate de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul/autocarul, a se vedea orientările relevante.

Recomandări în materie de transport, pe sectoare

Statele membre și Comisia Europeană iau măsuri ferme pentru a atenua impactul socioeconomic al pandemiei de coronavirus în sectorul transporturilor, cu scopul de a asigura circulația rapidă și continuă a mărfurilor în întreaga UE. Este vorba de bunuri esențiale, cum ar fi alimentele și produsele medicale și nu numai.

La 29 aprilie, Comisia a adoptat un pachet de măsuri pentru sprijinirea întreprinderilor din sectorul aviatic, feroviar, maritim și rutier. Pachetul vine în urma acțiunilor întreprinse pentru a garanta siguranța lucrătorilor din transporturi, pentru a-i informa pe călători cu privire la drepturile lor și pentru a asigura circulația bunurilor esențiale în întreaga Europă. Măsurile vizează reducerea sarcinii de reglementare și a costurilor pentru companiile de transport. În domeniul aviației, acestea se referă la serviciile de handling la sol și la normele de acordare a licențelor transportatorilor aerieni. În domeniul transportului maritim, o modificare a regulamentului privind taxele de utilizare le va oferi autorităților posibilitatea de a amâna, reduce sau ridica taxele de utilizare a infrastructurii. Comisia a propus, de asemenea, prelungirea cu trei luni a termenului până la care statele membre trebuie să transfere anumite competențe, inclusiv către Agenția UE pentru Căile Ferate (ERA). Nu în ultimul rând, Comisia a acordat o derogare temporară de la normele UE privind perioadele de conducere și de repaus pentru 11 state membre și va aproba cereri din partea altor 9 state membre.

Transportul terestru

Asigurarea continuității serviciilor de transport terestru este de importanță vitală pentru funcționarea pieței interne a UE și pentru adoptarea unor măsuri eficace la actuala criză de sănătate publică. 

Președinta von der Leyen a stabilit patru obiective pentru a asigura buna funcționare a transportului de mărfuri pe drumurile europene:

 • În primul rând, controlul la trecerea frontierei prin culoarul verde ar trebui să dureze cel mult 15 minute, inclusiv eventualele verificări sau controale sanitare. Orientări generale pentru punctele de intrare privind măsurile de sănătate publică și de screening sanitar
 • În al doilea rând, aceste culoare verzi sunt destinate tuturor vehiculelor care transportă orice tip de mărfuri. Lanțurile noastre de aprovizionare din Europa sunt strâns integrate. Trebuie să asigurăm libera circulație a tuturor mărfurilor.
 • În al treilea rând, guvernele naționale ar trebui să suspende restricțiile ori de câte ori este posibil: de exemplu, interdicțiile privind circulația în weekend sau pe timp de noapte. Ne confruntăm cu o situație excepțională și trebuie să fim flexibili.
 • În al patrulea rând, trebuie să simplificăm procedurile administrative pentru toți lucrătorii din domeniul transporturilor, indiferent de naționalitate, pentru a le permite să finalizeze rapid formalitățile la punctele de trecere a frontierei.

La 23 martie 2020, Comisia a emis un nou aviz practic privind menținerea transportului de mărfuri pe teritoriul UE în timpul acestei pandemii. Statele membre sunt rugate să desemneze neîntârziat toate punctele interne corespunzătoare de trecere a frontierei din cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) drept „culoare verzi”. Punctele de trecere a frontierei pentru culoarele verzi trebuie să fie accesibile pentru toate vehiculele de marfă, indiferent de natura mărfurilor pe care le transportă.

Timpul necesar pentru trecerea frontierei (camioane)

Map with green lanes for trade transport

Hartă interactivă cu punctele de trecere a frontierei

Transportul aerian

Pandemia de coronavirus are un impact major asupra industriei aviatice internaționale și europene. Conform normelor UE, statele membre pot lua diverse măsuri pentru a limita răspândirea virusului, cum ar fi suspendarea zborurilor dinspre alte state membre ale UE. Ar trebui să existe o coordonare la nivelul întregii UE în ceea ce privește criteriile care trebuie utilizate pentru a decide asupra măsurilor care ar urma să fie adoptate. În special, este crucial să se mențină legăturile de transport necesare pentru a reacționa în situații de urgență sanitară.

Comisia Europeană și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) au publicat mai multe documente de orientare referitoare la sănătate și siguranță la bordul avionului, în atenția autorităților competente, aeroporturilor, companiilor aeriene și echipajelor acestora în contextul pandemiei de coronavirus. Aceste recomandări nu au caracter juridic obligatoriu și sunt disponibile pe pagina AESA. Ele se referă la modalitățile prin care se pot identifica pasagerii bolnavi aflați la bordul avionului și în aeroporturi și la comportamentul care trebuie adoptat în aceste situații.

Pentru a evita „avioanele goale” și pentru a asigura flexibilitatea companiilor aeriene

Se preconizează că traficul aerian va continua să scadă în următoarele săptămâni. Pentru a contribui la reducerea impactului pandemiei, Comisia Europeană va prezenta în scurt timp norme specifice prin care va excepta temporar companiile aeriene de la obligația de utilizare a sloturilor orare prevăzută de legislația UE. Această modificare a regulamentului UE privind sloturile orare a fost deja aprobată de Parlamentul European și de Consiliul UE și va intra în vigoare la 1 aprilie 2020.

Transportul aerian de mărfuri

Asigurarea livrărilor de mărfuri pe calea aerului este esențială pentru Europa. Prin urmare, Comisia Europeană a emis la 26 martie 2020 orientări pentru sprijinirea operațiunilor de transport aerian de mărfuri

Printre altele, se prevede ca statele membre să poată acorda drepturi temporare de trafic pentru operațiuni suplimentare de transport de mărfuri din afara UE, deși în mod normal s-ar aplica restricții. De asemenea, statele membre ar trebui să elimine temporar restricțiile de noapte și/sau de sloturi la aeroporturi pentru operațiunile esențiale de transport aerian de marfă și să permită utilizarea aeronavelor de pasageri pentru operațiunile de transport de marfă, dacă este necesar. În cazul în care nu prezintă simptome de infecție cu noul coronavirus, personalul de zbor ar trebui să fie exceptat de la restricțiile de călătorie.

Trebuie eliminate toate restricțiile incompatibile cu dreptul UE. Menținerea lanțurilor de aprovizionare pe calea aerului, în special pentru materiale medicale esențiale, este în interesul comun al tuturor.

Aceste măsuri excepționale vor fi temporare, pe perioada de criză legată de coronavirus.

Transportul maritim

Este esențial să se asigure continuarea transportului maritim în UE: la nivel european, acest sector asigură 75 % din schimburile comerciale și 30 % din totalul mărfurilor sunt transportate pe mare. De la începutul pandemiei de coronavirus, multe persoane au fost blocate la bordul navelor de croazieră sau de transport de marfă. Pentru a veni în sprijinul lor, Comisia Europeană a publicat orientări cu recomandări privind sănătatea, repatrierea și demersurile de călătorie. De asemenea, în aceste orientări statele membre sunt invitate să faciliteze schimburile de echipaje și să instituie o rețea de porturi în acest sens.

Alte sfaturi utile

Un grup de lucru ad-hoc format din experți ai consorțiului acțiunii comune „EU Healthy Gateways” a publicat recomandări pentru pregătirea și răspunsul la pandemia de COVID-19:

Sfaturi pentru operatorii de nave și pentru călătorii din transportul feroviar.

Contactați echipa Europe Direct

Documente