Pandemia de coronavirus este o amenințare gravă la adresa sănătății publice. Pentru a salva vieți, este necesar să se oprească anumite activități și să se adopte acțiuni restrictive coordonate. Însă aceste măsuri ar putea duce la o încetinire severă a economiilor noastre și provoca întârzieri în furnizarea de bunuri și servicii esențiale. Comisia Europeană a luat măsuri pentru a asigura continuitatea serviciilor de transport terestru, naval și aerian. Aceste servicii sunt de importanță vitală pentru funcționarea pieței interne a UE și pentru răspunsul eficace al acesteia la actuala criză de sănătate publică. 

Reluarea în condiții de siguranță a călătoriilor

La 13 mai, Comisia Europeană a prezentat orientări și recomandări pentru a ajuta statele membre să elimine treptat restricțiile de călătorie, fiind prevăzute toate mijloacele de siguranță și de precauție necesare. Măsurile menite să le permită cetățenilor să călătorească din nou includ următoarele aspecte (dar nu se limitează la ele):

Re-open EU: o nouă platformă online pentru a veni în sprijinul călătorilor și turiștilor

La 15 iunie, Comisia Europeană a lansat platforma online Re-open EU (Redeschidem UE), cu informații esențiale care vor permite restabilirea liberei circulații și relansarea turismului în Europa, în condiții de siguranță. Această platformă, menită să-i ajute pe cetățeni să-și planifice cu încredere călătoriile și vacanțele în această vară și nu numai, va furniza în timp real informații privind frontierele, mijloacele de transport disponibile, restricțiile de călătorie, măsurile sanitare și de securitate (de exemplu, distanțarea socială și utilizarea măștii faciale), precum și alte informații practice pentru călători.

Re-open EU va centraliza informațiile actualizate transmise de Comisie și statele membre și va fi un punct de referință esențial pentru toți cei care doresc să călătorească în UE: le va permite tuturor celor interesați să acceseze informațiile specifice fiecărei țări din UE, punând la dispoziție o hartă interactivă care prezintă actualizări ale măsurilor naționale aplicabile și furnizează sfaturi practice. Platforma va fi disponibilă în cele 24 de limbi oficiale ale UE și va putea fi accesată ușor, pe calculator și pe smartphone, făcând clic pe linkul Re-open EU (adăugați-l la „Favorite”).

reopen eu visual

re-open EU

Restabilirea în siguranță a libertății de circulație și eliminarea controalelor la frontierele interne

La 13 mai, Comisia a propus o abordare etapizată și coordonată pentru restabilirea libertății de circulație și pentru eliminarea controalelor la frontierele interne în cadrul UE. Având în vedere că situația sanitară se îmbunătățește în UE, Comisia a recomandat, la 11 iunie, ca statele membre să elimine aceste restricții până la 15 iunie 2020.

Restabilirea serviciilor de transport în UE

Aceste orientări reprezintă principii generale pentru restabilirea treptată și în condiții de siguranță a transportului aerian, feroviar, rutier și pe căi navigabile de călători. De asemenea, ele conțin recomandări practice privind, de exemplu, limitarea contactelor între pasageri și între aceștia și lucrătorii din transporturi, precum și utilizarea echipamentelor individuale de protecție pe durata călătoriei. Sunt formulate recomandări specifice pentru fiecare mod de transport.

Reluarea în condiții de siguranță a serviciilor turistice

Comisia a stabilit un cadru comun care prevede criterii pentru o reluare progresivă și în condiții de siguranță a activităților turistice și elaborarea de protocoale sanitare pentru hoteluri și unități de cazare, pentru a proteja atât sănătatea oaspeților, cât și a angajaților. Aceste criterii includ dovezi epidemiologice; existența unei capacități suficiente a sistemului de sănătate pentru localnici și turiști; modalități corespunzătoare de supraveghere și monitorizare, capacități de testare și sisteme de urmărire a contacților.

Asigurarea interoperabilității transfrontaliere a aplicațiilor de urmărire

La 13 mai, statele membre ale UE, cu sprijinul Comisiei, au convenit asupra unui protocol care să asigure interoperabilitatea transfrontalieră a aplicațiilor opționale de urmărire a contacților, astfel încât cetățenii să poată fi avertizați cu privire la o eventuală infectare cu noul coronavirus atunci când călătoresc în UE.

Voucherele ar trebui să devină o opțiune mai interesantă pentru consumatori

În baza normelor UE, călătorii au dreptul de a alege între vouchere sau rambursarea în numerar pentru biletele (de avion, tren, autobuz/autocar și feribot) sau pachetele de servicii de călătorie anulate. Comisia insistă asupra acestui drept și, totodată, recomandarea sa urmărește să garanteze faptul că aceste vouchere devin o alternativă viabilă și mai atractivă la opțiunea de rambursare a călătoriilor anulate în contextul actualei pandemii, care a pus presiuni financiare mari și asupra operatorilor de turism.

Fișă informativă: Călătoriile și turismul în Europa – Orientări practice pentru călători și întreprinderi

Întrebări și răspunsuri: pachetul de măsuri privind turismul și transporturile

Comunicat de presă

Avertismente de călătorie și măsuri la frontiere

Emiterea avertismentelor de călătorie este o competență națională și trebuie să vă informați dacă autoritatea națională din țara dumneavoastră, de exemplu Ministerul Afacerilor Externe, a emis un astfel de avertisment oficial pentru destinația dumneavoastră. Avertismentele de călătorie sunt actualizate în permanență.

Travel restrictions

Prezentarea măsurilor naționale, în funcție de țară

Nu ați găsit răspunsul la întrebarea dumneavoastră?

Centrul de contact Europe Direct răspunde la întrebările adresate de cetățeni cu privire la Uniunea Europeană, la telefon sau prin e-mail. Personalul său include vorbitori nativi ai tuturor celor 24 de limbi oficiale ale UE.

Restricții temporare privind călătoriile neesențiale

Pentru a controla răspândirea virusului, la 16 martie Comisia a invitat statele membre să aplice o restricție coordonată în ceea ce privește călătoriile neesențiale dinspre țările terțe către UE pe o perioadă inițială de 30 de zile, care a fost prelungită ulterior de două ori, până la 15 iunie

La 11 iunie 2020, Comisia a invitat statele membre să prelungească restricția temporară privind călătoriile neesențiale către UE până la 30 iunie 2020 și a stabilit măsuri pentru o ridicare treptată a restricției.

Restricția de călătorie, precum și posibilitatea de prelungire a acesteia până la 30 iunie, se aplică tuturor statelor membre din spațiul Schengen (precum și Bulgariei, Croației, Ciprului și României) și celor 4 țări asociate spațiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția): în total, 30 de țări. Toate aceste țări implementează restricția prin legislația lor națională.

După data de 30 iunie, restricția ar urma să fie eliminată pentru țările selectate împreună de statele membre, pe baza unui set de principii și criterii obiective printre care situația sanitară, capacitatea de aplica măsuri de izolare în timpul călătoriei și măsurile de reciprocitate, ținând cont de informațiile primite din surse relevante (ECDC, OMS etc.).

De asemenea, Comisia recomandă eliminarea restricțiilor de călătorie pentru Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia începând cu 1 iulie, având în vedere că situația epidemiologică din aceste țări este similară celei din UE sau chiar mai bună.

Călătoriile către și dinspre UE în contextul pandemiei

Pe baza criteriilor și condițiilor stabilite în recomandarea Consiliului, de la 1 iulie statele membre ar trebui să înceapă eliminarea restricțiilor de călătorie la frontierele externe pentru rezidenții din următoarele țări terțe:

 • Algeria
 • Australia
 • Canada
 • Georgia
 • Japonia
 • Muntenegru
 • Maroc
 • Noua Zeelandă
 • Rwanda
 • Serbia
 • Coreea de Sud
 • Thailanda
 • Tunisia
 • Uruguay
 • China (sub rezerva confirmării reciprocității)

Rezidenții din Andorra, Monaco, San Marino și Vatican ar trebui să fie considerați rezidenți ai UE în sensul acestei recomandări.

În cazul țărilor pentru care continuă să se aplice restricții de călătorie, următoarele categorii de persoane ar trebui să fie exceptate de la restricții:

 • cetățenii UE și membrii familiilor acestora
 • rezidenții UE pe termen lung și membrii familiilor acestora
 • persoanele care au o funcție esențială sau îndeplinesc o necesitate esențială, astfel cum se menționează în recomandare.

Recomandarea Consiliului privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila eliminare a acestei restricții: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/ro/pdf

Controale medicale și controale la frontieră

Statele membre trebuie să se coordoneze la nivelul UE cu privire la toate măsurile de control la frontiere, pentru a armoniza practicile. Aceste măsuri excepționale sunt puse în aplicare în conformitate cu principiile necesității și proporționalității.

Întârzierile în livrarea de bunuri pot cauza lipsuri majore. Măsurile restrictive introduse pentru a limita răspândirea virusului au încetinit și transportul în Europa. Pe durata acestei crize, este esențial să se ia măsurile necesare pentru ca medicamentele, echipamentele de protecție și alte bunuri să ajungă la spitale, la cabinetele medicale și la centrele de îngrijire și asistență. Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană a luat o serie de măsuri. Lanțul european de aprovizionare este menținut prin intermediul unei rețele extinse de servicii de transport de mărfuri (pe cale terestră, navală și aeriană). Asigurarea continuității serviciilor de transport este de importanță vitală pentru funcționarea pieței interne a UE și pentru adoptarea unor măsuri eficace la actuala criză de sănătate publică.

La 16 martie, Comisia Europeană a publicat orientări privind măsurile de gestionare a frontierelor, pentru a permite găsirea unui echilibru adecvat între protecția sănătății cetățenilor, în special a călătorilor și a pasagerilor, și asigurarea accesului la bunurile și serviciile esențiale peste tot în Europa.

Azil, proceduri de returnare și de relocare

La 16 aprilie, Comisia Europeană a prezentat orientări privind punerea în aplicare a normelor UE privind azilul, procedurile de returnare și de relocare. Aceste orientări practice ilustrează cum se poate asigura continuitatea procedurilor, garantând în același timp protecția sănătății cetățenilor și a drepturilor lor fundamentale, conform Cartei drepturilor fundamentale a UE. Ar trebui luate măsuri pentru a limita interacțiunile sociale dintre personal și solicitanții de azil. Măsurile de carantină și de izolare trebuie să fie proporționale, rezonabile și nediscriminatorii. De asemenea, ar trebui să se recurgă la flexibilitatea prevăzută de normele UE.

Pandemia de coronavirus a dus la întreruperea operațiunilor de relocare și returnare, dar activitățile pregătitoare ar trebui să continue, astfel încât operațiunile de relocare să poată fi reluate fără probleme. Returnările voluntare ar trebui efectuate cu prioritate, întrucât prezintă un risc mai scăzut în materie de sănătate și siguranță. Ar trebui menținută o cooperare strânsă cu țările terțe în ceea ce privește identificarea, documentarea și returnarea resortisanților lor.

Garantarea liberei circulații a bunurilor și serviciilor

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: „În special pe timp de criză, cu toții depindem de asigurarea disponibilității produselor de bază pentru populație.”

Pentru a asigura libera circulație și eficiența transportului de mărfuri pe teritoriul UE, la 23 martie Comisia Europeană a emis recomandări practice privind punerea în aplicare a culoarelor verzi care le vor permite tuturor vehiculelor de transport de marfă să efectueze controalele vamale sau screeningurile sanitare la frontiere în cel mult 15 minute.

De asemenea, Comisia invită statele membre ale UE să sprijine operațiunile de transport aerian de mărfuri în timpul crizei provocate de noul coronavirus și a prezentat noi orientări pentru a menține fluxurile esențiale de transport, inclusiv pe cele de echipament și personal medical.

Mesajul video al președintei von der Leyen despre orientările privind culoarele verzi pentru a accelera transportul de mărfuri în UE

Asigurarea expedierii deșeurilor la nivelul UE

La 31 martie, Comisia a emis orientări privind adoptarea unei abordări comune în UE pentru a asigura continuarea expedierii deșeurilor pe teritoriul Uniunii prin culoarele verzi. Circumstanțele excepționale din contextul pandemiei de coronavirus necesită menținerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății publice și a mediului. Expedierile de deșeuri în interiorul UE reprezintă o verigă importantă în lanțul de aprovizionare, de la colectarea deșeurilor până la tratarea lor finală. Este esențial să se prevină și să se reducă eventualele obstacole din calea transportului transfrontalier a deșeurilor în UE. Aceste orientări se adresează autorităților statelor membre, operatorilor economici și părților interesate relevante.

Facilitarea liberei circulații a lucrătorilor esențiali

Pentru a permite continuarea activităților profesionale în ciuda restricțiilor temporare de călătorie, Comisia a publicat orientări pentru a facilita trecerea frontierei de către lucrătorii esențiali, în special din sectorul sănătății, alimentației și al altor servicii esențiale (profesioniștii din domeniul sănătății, personalul de îngrijire din serviciile de sănătate, producătorii de alimente și lucrătorii sezonieri).

Accelerarea procedurii de recunoaștere a calificărilor profesionale ale lucrătorilor din domeniul sănătății

La 7 mai, Comisia le-a oferit statelor membre orientări pentru a le ajuta în soluționarea problemei reprezentate de deficitul de cadre sanitare în contextul crizei provocate de coronavirus. Aceste orientări vor contribui la accelerarea procedurii de recunoaștere a calificărilor profesionale ale lucrătorilor din domeniul sănătății și clarifică normele care le permit medicilor și asistenților medicali în formare să-și exercite profesia. Așadar, li se recomandă statelor membre să accelereze procedurile de facilitare a recunoașterii reciproce a calificărilor în conformitate cu flexibilitățile ample oferite de directiva UE privind calificările profesionale. De asemenea, se clarifică faptul că statele membre pot solicita o derogare de la normele privind cerințele minime de formare medicală în cazul în care profesioniștii nu sunt în măsură să își finalizeze formarea din cauza perturbărilor cauzate de pandemie.

DescarcăPDF - 248.1 KB

 

Drepturile pasagerilor și pachetele de servicii de călătorie

Pasagerii și călătorii pot fi siguri că drepturile lor sunt protejate. Pe site-ul Europa ta sunt disponibile informații utile pentru cetățenii UE și familiile lor cu privire la drepturile pasagerilor și măsurile care se aplică în cazul celor care au rezervat pachete de servicii de călătorie.

La 18 martie 2020, Comisia a publicat orientări interpretative referitoare la aplicarea anumitor dispoziții ale legislației UE privind drepturile pasagerilor în contextul pandemiei de COVID-19, pentru a asigura claritate și securitate juridică în aplicarea drepturilor pasagerilor.

În același timp, aceste orientări clarifică faptul că circumstanțele actuale sunt „extraordinare”: de exemplu, nu se acordă compensații în cazul în care zborul este anulat cu mai puțin de două săptămâni înainte de data plecării.

De asemenea, la 19 martie 2020 a fost publicată o notă de informare referitoare la directiva privind pachetele de servicii de călătorie în contextul pandemiei de COVID-19.

În baza normelor UE, pasagerii și călătorii au dreptul de a alege între vouchere sau rambursarea în numerar pentru biletele (de avion, tren, autobuz/autocar și feribot) sau pachetele de servicii de călătorie anulate.

Comisia insistă asupra acestui drept și, totodată, recomandarea sa din 13 mai 2020 urmărește să garanteze faptul că aceste vouchere devin o alternativă viabilă și mai atractivă la opțiunea de rambursare a călătoriilor anulate în contextul actualei pandemii, care a pus presiuni financiare mari și asupra operatorilor de turism.

DescarcăPDF - 349.5 KB
DescarcăPDF - 475.1 KB

Lista autorităților naționale care au emis avertismente de călătorie

Depășirea perioadei legale de ședere ca urmare a restricțiilor de călătorie

În contextul pandemiei de coronavirus, deținătorii de vize care sunt prezenți în spațiul Schengen și nu pot părăsi teritoriul înainte de data expirării vizei de scurtă ședere le pot solicita autorităților naționale competente să le prelungească șederea pentru cel mult 90/180 de zile. În cazul în care titularii de viză sunt constrânși să rămână în spațiul Schengen mai mult timp decât intervalul de 90 de zile prelungit într-o perioadă de 180 de zile, autoritățile naționale ar trebui să le elibereze o viză națională de lungă ședere sau un permis de ședere temporară.

Statele membre sunt încurajate să nu aplice sancțiuni administrative resortisanților țărilor terțe care nu pot să părăsească teritoriul statelor membre din cauza restricțiilor de călătorie. La prelucrarea viitoarelor cereri de viză nu ar trebui să se țină seama de depășirea perioadei permise de ședere ca urmare a restricțiilor temporare de călătorie.

Asistență consulară acordată cetățenilor UE în străinătate

Având în vedere că zborurile sunt suspendate și frontierele sunt închise din cauza pandemiei de coronavirus, mulți cetățeni europeni sunt blocați în străinătate.

Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă oferă sprijin pentru repatrierea cetățenilor UE, iar statele membre publică sfaturi privind modalitățile de gestionare a restricțiilor de călătorie. Cetățenii UE care au nevoie de asistență în afara UE sunt rugați să contacteze autoritățile din țara lor.

În baza legislației UE, cetățenii Uniunii Europene au dreptul de a solicita ajutor din partea ambasadei/consulatului oricărui stat membru al UE dacă au nevoie de asistență în afara Uniunii, iar ambasada/consulatul țării lor nu este în măsură să îi ajute.

Mai multe informații despre drepturile cetățenilor UE la protecție diplomatică sau consulară în afara UE

Sfaturi pentru consumatorii din Europa

Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor oferă consultanță și asistență cu privire la drepturile consumatorilor în context transfrontalier (rezervări la hotel, servicii turistice afectate de pandemie etc.). Pentru mai multe informații despre soluționarea litigiilor în materie de consum accesați paginaSoluționarea litigiilor cu comercianții

Feriți-vă de escrocheriile online: pe internet au apărut oferte înșelătoare de produse care, în ciuda a ceea ce pretind vânzătorii, nu pot vindeca și preveni infecția cu COVID-19 Comercianții necinstiți fac publicitate și vând produse (măști de protecție, combinezoane, dezinfectanți etc.) care se presupune că previn sau vindecă o infecție, însă acestea pot fi false.

Legislația UE în domeniul protecției consumatorilor nu reglementează condițiile și consecințele legate de anularea unor evenimente sau servicii individuale (evenimente sportive și culturale, închiriere de autoturisme, cazare etc.). Prin urmare, drepturile dumneavoastră în calitate de consumator depind de prevederile contractuale naționale și de tipul și termenii contractului în cauză, inclusiv de politica privind anularea aplicată de prestatorul de servicii (de exemplu, rezervare rambursabilă sau nerambursabilă).

În conformitate cu Directiva 93/13/CEE privind clauzele contractuale abuzive, clauzele contractuale standard utilizate de comercianți trebuie să fie transparente și nu pot limita în mod inechitabil drepturile consumatorilor în temeiul legislației naționale aplicabile în materie contractuală.

Pentru drepturile dumneavoastră în ceea ce privește pachetele de servicii turistice, a se vedea informațiile referitoare la Directiva privind pachetele de servicii pentru călătorii. Pentru serviciile separate de transport aerian, feroviar, maritim și cu autobuzul/autocarul, a se vedea orientările relevante.

Recomandări în materie de transport, pe sectoare

Statele membre și Comisia Europeană iau măsuri ferme pentru a atenua impactul socioeconomic al pandemiei de coronavirus în sectorul transporturilor, cu scopul de a asigura circulația rapidă și continuă a mărfurilor în întreaga UE. Este vorba de bunuri esențiale, cum ar fi alimentele și produsele medicale și nu numai.

La 29 aprilie, Comisia a adoptat un pachet de măsuri pentru sprijinirea întreprinderilor din sectorul aviatic, feroviar, maritim și rutier. Pachetul vine în urma acțiunilor întreprinse pentru a garanta siguranța lucrătorilor din transporturi, pentru a-i informa pe călători cu privire la drepturile lor și pentru a asigura circulația bunurilor esențiale în întreaga Europă. Măsurile vizează reducerea sarcinii de reglementare și a costurilor pentru companiile de transport. În domeniul aviației, acestea se referă la serviciile de handling la sol și la normele de acordare a licențelor transportatorilor aerieni. În domeniul transportului maritim, o modificare a regulamentului privind taxele de utilizare le va oferi autorităților posibilitatea de a amâna, reduce sau ridica taxele de utilizare a infrastructurii. Comisia a propus, de asemenea, prelungirea cu trei luni a termenului până la care statele membre trebuie să transfere anumite competențe, inclusiv către Agenția UE pentru Căile Ferate (ERA). Nu în ultimul rând, Comisia a acordat o derogare temporară de la normele UE privind perioadele de conducere și de repaus pentru 11 state membre și va aproba cereri din partea altor 9 state membre.

Transportul terestru

Asigurarea continuității serviciilor de transport terestru este de importanță vitală pentru funcționarea pieței interne a UE și pentru adoptarea unor măsuri eficace la actuala criză de sănătate publică. 

Președinta von der Leyen a stabilit patru obiective pentru a asigura buna funcționare a transportului de mărfuri pe drumurile europene:

 • În primul rând, controlul la trecerea frontierei prin culoarul verde ar trebui să dureze cel mult 15 minute, inclusiv eventualele verificări sau controale sanitare. Orientări generale pentru punctele de intrare privind măsurile de sănătate publică și de screening sanitar
 • În al doilea rând, aceste culoare verzi sunt destinate tuturor vehiculelor care transportă orice tip de mărfuri. Lanțurile noastre de aprovizionare din Europa sunt strâns integrate. Trebuie să asigurăm libera circulație a tuturor mărfurilor.
 • În al treilea rând, guvernele naționale ar trebui să suspende restricțiile ori de câte ori este posibil: de exemplu, interdicțiile privind circulația în weekend sau pe timp de noapte. Ne confruntăm cu o situație excepțională și trebuie să fim flexibili.
 • În al patrulea rând, trebuie să simplificăm procedurile administrative pentru toți lucrătorii din domeniul transporturilor, indiferent de naționalitate, pentru a le permite să finalizeze rapid formalitățile la punctele de trecere a frontierei.

La 23 martie 2020, Comisia a emis un nou aviz practic privind menținerea transportului de mărfuri pe teritoriul UE în timpul acestei pandemii. Statele membre sunt rugate să desemneze neîntârziat toate punctele interne corespunzătoare de trecere a frontierei din cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) drept „culoare verzi”. Punctele de trecere a frontierei pentru culoarele verzi trebuie să fie accesibile pentru toate vehiculele de marfă, indiferent de natura mărfurilor pe care le transportă.

Timpul necesar pentru trecerea frontierei (camioane)

Map with green lanes for trade transport

Hartă interactivă cu punctele de trecere a frontierei

Transportul aerian

Pandemia de coronavirus are un impact major asupra industriei aviatice internaționale și europene. Conform normelor UE, statele membre pot lua diverse măsuri pentru a limita răspândirea virusului, cum ar fi suspendarea zborurilor dinspre alte state membre ale UE. Ar trebui să existe o coordonare la nivelul întregii UE în ceea ce privește criteriile care trebuie utilizate pentru a decide asupra măsurilor care ar urma să fie adoptate. În special, este crucial să se mențină legăturile de transport necesare pentru a reacționa în situații de urgență sanitară.

Comisia Europeană și Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) au publicat mai multe documente de orientare referitoare la sănătate și siguranță la bordul avionului, în atenția autorităților competente, aeroporturilor, companiilor aeriene și echipajelor acestora în contextul pandemiei de coronavirus. Aceste recomandări nu au caracter juridic obligatoriu și sunt disponibile pe pagina AESA. Ele se referă la modalitățile prin care se pot identifica pasagerii bolnavi aflați la bordul avionului și în aeroporturi și la comportamentul care trebuie adoptat în aceste situații.

Pentru a evita „avioanele goale” și pentru a asigura flexibilitatea companiilor aeriene

Se preconizează că traficul aerian va continua să scadă în următoarele săptămâni. Pentru a contribui la reducerea impactului pandemiei, Comisia Europeană va prezenta în scurt timp norme specifice prin care va excepta temporar companiile aeriene de la obligația de utilizare a sloturilor orare prevăzută de legislația UE. Această modificare a regulamentului UE privind sloturile orare a fost deja aprobată de Parlamentul European și de Consiliul UE și va intra în vigoare la 1 aprilie 2020.

Transportul aerian de mărfuri

Asigurarea livrărilor de mărfuri pe calea aerului este esențială pentru Europa. Prin urmare, Comisia Europeană a emis la 26 martie 2020 orientări pentru sprijinirea operațiunilor de transport aerian de mărfuri

Printre altele, se prevede ca statele membre să poată acorda drepturi temporare de trafic pentru operațiuni suplimentare de transport de mărfuri din afara UE, deși în mod normal s-ar aplica restricții. De asemenea, statele membre ar trebui să elimine temporar restricțiile de noapte și/sau de sloturi la aeroporturi pentru operațiunile esențiale de transport aerian de marfă și să permită utilizarea aeronavelor de pasageri pentru operațiunile de transport de marfă, dacă este necesar. În cazul în care nu prezintă simptome de infecție cu noul coronavirus, personalul de zbor ar trebui să fie exceptat de la restricțiile de călătorie.

Trebuie eliminate toate restricțiile incompatibile cu dreptul UE. Menținerea lanțurilor de aprovizionare pe calea aerului, în special pentru materiale medicale esențiale, este în interesul comun al tuturor.

Aceste măsuri excepționale vor fi temporare, pe perioada de criză legată de coronavirus.

Transportul maritim

Este esențial să se asigure continuarea transportului maritim în UE: la nivel european, acest sector asigură 75 % din schimburile comerciale și 30 % din totalul mărfurilor sunt transportate pe mare. De la începutul pandemiei de coronavirus, multe persoane au fost blocate la bordul navelor de croazieră sau de transport de marfă. Pentru a veni în sprijinul lor, Comisia Europeană a publicat orientări cu recomandări privind sănătatea, repatrierea și demersurile de călătorie. De asemenea, în aceste orientări statele membre sunt invitate să faciliteze schimburile de echipaje și să instituie o rețea de porturi în acest sens.

Alte sfaturi utile

Un grup de lucru ad-hoc format din experți ai consorțiului acțiunii comune „EU Healthy Gateways” a publicat recomandări pentru pregătirea și răspunsul la pandemia de COVID-19:

Sfaturi pentru operatorii de nave și pentru călătorii din transportul feroviar.

Contactați echipa Europe Direct

Documente