A koronavírus-járvány súlyos népegészségügyi veszélyt jelent. Lezárásokra és más koordinált korlátozásokra van szükség ahhoz, hogy életeket mentsünk. Ezek az intézkedések azonban súlyos mértékben gátolják a gazdaság működését, és késleltethetik a kulcsfontosságú áruk és szolgáltatások célba juttatását. Az Európai Bizottság ezért biztosítani kívánja, hogy a szárazföldi, vízi és légi folyosókon az árufuvarozási szolgáltatások folyamatosan és megszakítás nélkül működjenek. Ez döntő jelentőségű az EU belső piacának működése szempontjából, és elengedhetetlen a jelenlegi népegészségügyi válság hathatós kezeléséhez. 

Az utazás biztonságos újraindítása

Május 13-án az Európai Bizottság iránymutatásokat és ajánlásokat tett közzé annak elősegítésére, hogy a tagállamok – a szükséges biztonsági és elővigyázatossági intézkedések mellett – fokozatosan feloldják az utazási korlátozásokat. Többek között, de nem kizárólag, az alábbi intézkedések hivatottak lehetővé tenni a polgárok számára, hogy több hónapnyi bezártság után ismét útra keljenek:

Re-open EU – új webhely az utazók és a turisták megsegítésére

Június 15-én a Bizottság elindította a Re-open EU webhelyet az Európán belüli utazás és idegenforgalom biztonságos újraindításának elősegítésére. A platform segítségével a polgárok nyugodtabban tervezhetik utazásaikat nemcsak nyáron, de azt követően is. Az oldalon valós idejű tájékoztatást találhatnak a határok helyzetéről, a rendelkezésre álló közlekedési eszközökről, az esetleges utazási korlátozásokról, a népegészségügyi és biztonsági intézkedésekről (például fizikai távolságtartás vagy maszkok viselése), és az utazni vágyók egyéb gyakorlati információkról is értesülhetnek.

A Re-open EU kulcsfontosságú információs oldalként fog szolgálni az EU-n belül utazók számára, mivel egy helyen nyújt tájékoztatást a Bizottságtól és a tagállamoktól származó naprakész adatok alapján. A platformon az utazni kívánók interaktív térkép segítségével tanulmányozhatják az egyes tagállamok helyzetét, naprakész információkhoz juthatnak a hatályos nemzeti intézkedésekről, és gyakorlati tanácsokat is kaphatnak az adott országba utazással kapcsolatban. Az EU 24 hivatalos nyelvén rendelkezésre álló webhely a következő linken érhető el: Re-open EU

reopen eu visual

Re-open EU

A belső határellenőrzések biztonságos megszüntetése és a szabad mozgás helyreállítása

A Bizottság május 13-án fokozatos és összehangolt megközelítést javasolt az Unión belüli szabad mozgás visszaállítására és a belső határellenőrzések megszüntetésére. Mivel az EU-ban javul az egészségügyi helyzet, a Bizottság június 11-én azt ajánlotta a tagállamoknak, hogy 2020. június 15-ig szüntessék meg ezeket a korlátozásokat.

A közlekedési szolgáltatások újraindítása EU-szerte

Az iránymutatások általános elveket fektetnek le arra vonatkozóan, hogyan lehet a légi, vasúti, közúti és vízi személyszállítást biztonságosan és fokozatosan újraindítani. Gyakorlati ajánlásokat is tartalmaznak, például az utasok egymás közötti és a közlekedési dolgozókkal való érintkezésének korlátozását, valamint az egyéni védőeszközök utazás során történő használatát illetően, ezenfelül pedig célzott ajánlásokat fogalmaznak meg minden egyes közlekedési módra vonatkozóan.

Az idegenforgalmi szolgáltatások biztonságos újraindítása

A Bizottság közös keretrendszert vázolt fel, mely meghatározza az idegenforgalmi tevékenységek biztonságos és fokozatos újraindításának, illetve a hotelekre és más szálláshelyekre vonatkozó egészségügyi protokollok kidolgozásának kritériumait, szem előtt tartva mind a vendégek, mind az alkalmazottak egészségének védelmét. A szóban forgó kritériumok közé tartoznak az epidemiológiai adatok; megfelelő egészségügyi ellátókapacitás megléte a helyi lakosság és a turisták ellátásához; hathatós járványügyi felügyelet és nyomon követés, tömeges tesztelési kapacitás és kontaktuskövetés.

A kontaktkövető alkalmazások határokon átívelő interoperabilitásának biztosítása

Május 13-án az uniós tagállamok a Bizottság támogatásával egységes eljárásról állapodtak meg az önkéntes kontaktkövető alkalmazások határokon átívelő interoperabilitásának biztosítása érdekében, hogy a polgárokat figyelmeztetni lehessen a potenciális koronavírus-fertőzés veszélyére EU-n belüli utazásaik során.

Az utalványok népszerűsítése a fogyasztók körében

Az uniós szabályok értelmében az utazóknak, ha a járatukat vagy szervezett utazásukat törölte a közlekedési vállalat, illetve az utazásszervező, joguk van vagy később felhasználható utalványt vagy készpénz-visszatérítést választaniuk. A Bizottság ajánlása megerősíti a fogyasztók jogát erre a választásra, ám tekintettel a koronavírus-járvány miatt kialakult jelenlegi helyzetre biztosítani kívánja, hogy az utalvány alkalmas és vonzó alternatívája legyen a készpénz-visszatérítésnek, hiszen a válság nehéz pénzügyi helyzetbe sodorta a közlekedési vállalkozásokat és az utazásszervezőket is.

Tájékoztató: Utazás és idegenforgalom Európában – gyakorlati útmutató utazóknak és vállalkozásoknak

Kérdések és válaszok: Idegenforgalmi és közlekedési csomag

Sajtóközlemény

Utazási tanácsok, határellenőrzési intézkedések

Az egyes tagállamok feladata, hogy hivatalos tanácsokkal szolgáljanak állampolgáraiknak. Ezért azt javasoljuk, hogy tudakozódjon hazájának illetékes hatóságánál – jellemzően a külügyminisztériumnál –, hogy érvényben vannak-e utazási tanácsok, figyelmeztetések arra az országra vonatkozóan, ahova utazni tervez. Az utazási tanácsok a helyzet alakulásának függvényében folyamatosan frissülnek.

Travel restrictions

A tagállami intézkedések áttekintése

Nem találta meg a szükséges információt, további kérdései vannak?

Az Európai Unióval kapcsolatos általános kérdéseivel forduljon a Europe Direct információs központhoz telefonon vagy e-mailben. A 24 uniós hivatalos nyelv bármelyikén keresheti a központot, anyanyelvi munkatárs fog válaszolni Önnek.

A nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozása

A vírus terjedésének megfékezése érdekében a Bizottság március 16-án felkérte a tagállamokat, hogy alkalmazzanak összehangolt korlátozást a harmadik országokból az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra egy kezdeti 30 napos időszakra, majd ezt az időszakot kétszer, június 15-ig meghosszabbította.

2020. június 11-én a Bizottság felkérte a tagállamokat, hogy 2020. június 30-ig hosszabbítsák meg az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra vonatkozó ideiglenes korlátozást, és meghatározta a korlátozás ezt követő fokozatos megszüntetésére vonatkozó megközelítést.

Az utazási korlátozás és az annak június 30-ig történő meghosszabbítására irányuló felkérés összesen 30 országra vonatkozik: az összes schengeni tagállamra (Bulgáriát, Horvátországot, Ciprust és Romániát is beleértve), valamint a 4 schengeni társult államra (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc). Mindezen országok a nemzeti jog útján hajtják végre a korlátozásokat.

Június 30-a után fel kell oldani a korlátozást a tagállamok által közösen kiválasztott országok esetében, mely kiválasztásnak olyan elvek és objektív kritériumok alapján kell történnie, mint például az egészségügyi helyzet, a járvány megfékezésére irányuló intézkedések alkalmazásának képessége az utazás során, valamint a viszonossági megfontolások, a megfelelő forrásokból, például az ECDC-től és a WHO-tól származó adatokat figyelembe véve.

A Bizottság javasolja továbbá, hogy július 1-jétől szüntessék meg az Albániára, Bosznia-Hercegovinára, Koszovóra, Montenegróra, Észak-Macedónia és Szerbiára vonatkozó utazási korlátozásokat, mivel járványügyi helyzetük hasonló vagy jobb, mint az EU-é.

Utazás az Unióba és az Unióból a világjárvány idején

A tanácsi ajánlásban meghatározott kritériumok és feltételek alapján a tagállamok július 1-jétől várhatóan meg fogják kezdeni az alábbi nem uniós országok lakosaira vonatkozó utazási korlátozások megszüntetését a külső határokon:

 • Algéria
 • Ausztrália
 • Kanada
 • Grúzia
 • Japán
 • Montenegró
 • Marokkó
 • Új-Zéland
 • Ruanda
 • Szerbia
 • Dél-Korea
 • Thaiföld
 • Tunézia
 • Uruguay
 • Kína, a viszonosság megerősítésétől függően

Ezen ajánlás alkalmazásában Andorra, Monaco, San Marino és Vatikán lakosai EU-beli lakóhellyel rendelkező személynek tekintendők.

Azon országok esetében, ahol továbbra is utazási korlátozások vannak érvényben, a személyek alábbi kategóriáit kell mentesíteni a korlátozások alól:

 • az uniós polgárok és családtagjaik;
 • az uniós országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező lakosai és családtagjaik;
 • az alapvető feladatot ellátó vagy alapvető szükséglettel rendelkező utazók, az ajánlásban felsoroltak szerint.

A Tanács ajánlása az Európai Unióba irányuló, nem alapvetően szükséges utazások ideiglenes korlátozásáról és e korlátozás esetleges feloldásáról https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9208-2020-INIT/hu/pdf

Egészségügyi szűrővizsgálatok és határellenőrzések

Célszerű, hogy a tagállamok uniós szinten összehangoljanak minden Covid19-vonatkozású határellenőrzési intézkedést. Ezek a rendkívüli intézkedések a szükségesség és az arányosság elve alapján kerülnek megvalósításra.

A szállítási késedelmek súlyos áruhiányt okozhatnak. A járvány megfékezése céljából bevezetett korlátozási intézkedések az európai áruszállításban is jelentős fennakadásokat okoztak. E válság közepette elengedhetetlen, hogy a gyógyszerek, a védőfelszerelések és egyéb árucikkek eljussanak a kórházakba, rendelőintézetekbe és idősotthonokba. Ezért volt szükség a Bizottság fellépésére. Az európai ellátási lánc az áruszállítási szolgáltatások kiterjedt hálózatán alapul, és szárazföldi, vízi és légi teherszolgáltatásokat is magában foglal. Az EU belső piacának működése és a jelenlegi népegészségügyi válság hathatós kezelése szempontjából döntő jelentőségű, hogy a szárazföldi, vízi és légi folyosókon az árufuvarozási szolgáltatások folyamatosan és megszakítás nélkül működjenek.

Március 16-án az Európai Bizottság iránymutatást adott közre a határellenőrzési intézkedésekről, mely gondoskodik az emberek – különösen az utazók – egészségének védelméről, és egyúttal biztosítja, hogy az alapvető áruk és szolgáltatások továbbra is hozzáférhetőek legyenek Európa-szerte.

Menedékjog, visszatérési eljárások és áttelepítés

Április 16-án az Európai Bizottság iránymutatást terjesztett elő a menedékjogra, a visszatérési eljárásokra és az áttelepítésre vonatkozó uniós szabályok végrehajtásáról. A gyakorlati útmutató körvonalazza, hogyan lehet biztosítani az eljárások folytonosságát, és egyúttal maradéktalanul gondoskodni az emberek egészségének és alapvető jogainak védelméről az Európai Unió Alapjogi Chartájával összhangban. Intézkedéseket kell hozni a közösségi érintkezések korlátozására a menekültügyi személyzet és a kérelmezők körében, ügyelni kell arra, hogy a karantén- és elkülönítési intézkedések arányosak, észszerűek és diszkriminációmentesek legyenek, továbbá élni kell az uniós szabályok által jelenleg biztosított rugalmassággal.

A koronavírus-járvány zavarokat okozott az áttelepítési és visszatérési műveletekben, de a zökkenőmentes áttelepítési műveletek érdekében folytatni kell az előkészítő tevékenységeket. Előnyben kell részesíteni az önkéntes visszatéréseket, mert alacsonyabb egészségügyi és biztonsági kockázatot jelentenek. Fenn kell tartani a harmadik országokkal folytatott szoros együttműködést az állampolgáraik azonosításával, dokumentálásával és visszatérésével kapcsolatban.

Az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása

Ursula von der Leyen elnök a következőket nyilatkozta: „Különösen válságos időkben mindannyiunk felelőssége gondoskodni arról, hogy a lakosság hozzá tudjon férni az alapvető árucikkekhez és szolgáltatásokhoz.”

Annak biztosítására, hogy az áruk szabadon mozogjanak az EU-ban, az Európai Bizottság március 23-án gyakorlati tanácsokat tett közzé ún. zöldsávos határátkelőhelyek létrehozására, amelyek minden árufuvarozó jármű előtt nyitva állnak, és ahol az ellenőrzések és egészségügyi szűrővizsgálatok nem tarthatnak 15 percnél tovább.

A Bizottság felszólította továbbá a tagállamokat, hogy a koronavírus-válság ideje alatt támogassák a légifuvarozási műveleteket, és új iránymutatást terjesztett elő a kulcsfontosságú személy- és áruforgalom, köztük az orvosi személyzet és felszerelések forgalmának biztosítására.

Ursula von der Leyen videoüzenete az EU-beli áruforgalom felgyorsítását célzó zöldsávos határátkelőhelyek létrehozására vonatkozó iránymutatásokról

A tagállamok közötti hulladékszállítás biztosítása

Március 31-én a Bizottság iránymutatást tett közzé arról, hogyan lehet uniós szinten, közös közelítésmód alapján biztosítani, hogy a hulladékszállítás a zöldsávos határátkelőhelyek igénybevételével zavartalanul folytatódhasson az EU-ban. A koronavírus-járvány miatt kialakult rendkívüli helyzetben EU-szerte ügyelni kell a magas szintű népegészségügyi és környezetvédelmi normák maradéktalan fenntartására. A tagállamközi hulladékszállítás kulcsfontosságú eleme a hulladékgazdálkodás egészének, az összegyűjtéstől az ártalmatlanításig. Meg kell előznünk, hogy a tagországok közötti hulladékszállítás akadályokba ütközzön, és az esetleges fennakadásokat meg kell szüntetnünk. Az iránymutatás címzettjei a tagállami hatóságok, a gazdasági szereplők és más érdekeltek.

A kritikus feladatokat ellátó munkavállalók szabad mozgásának megkönnyítése

Annak érdekében, hogy az ideiglenes utazási korlátozások dacára a szakmai tevékenységek zavartalanul folytatódhassanak, a Bizottság iránymutatást tett közzé a nélkülözhetetlen dolgozók – elsősorban az egészségügyi és élelmiszeripari dolgozók és egyéb kulcsfontosságú ágazatok munkavállalói (egészségügyi szakemberek, gondozók, élelmiszertermelők és idénymunkások) – határátkelésének megkönnyítésére.

Gyorsul az egészségügyi dolgozók szakmai képesítéseinek kölcsönös elismerése

Május 7-én a Bizottság iránymutatást tett közzé a tagállamoknak, hogy segítsen enyhíteni a koronavírus-járvány miatt kialakult munkaerőhiányt az egészségügyben. Az iránymutatás fel fogja gyorsítani az egészségügyi dolgozók szakmai képesítésének kölcsönös elismerését. Tisztázza a szabályokat, melyek lehetővé teszik a szakmai gyakorlatukat végző leendő orvosoknak és ápolóknak, hogy gyakorolják szakmájukat. A Bizottság azt javasolja a tagállamoknak, hogy gyorsítsák fel a szakmai képesítések kölcsönös elismerésére irányuló eljárásaikat, összhangban a szakmai képesítések elismeréséről szóló uniós irányelvvel, mely kellő rugalmasságot biztosít e tekintetben. Az iránymutatás egyértelművé teszi továbbá, hogy a tagállamok kérhetik az egészségügyi képzés minimumkövetelményeire vonatkozó szabályoktól való eltérést abban az esetben, ha a szakemberek a járvány okozta fennakadások miatt nem tudják befejezni a képzésüket.

LetöltésPDF - 248.1 KB

 

Utasjogok és szervezett utazások

Az utasok és utazók biztosak lehetnek abban, hogy jogaik védve vannak. Ha szeretne részletesebben tájékozódni az utasjogokról vagy a szervezett utazással kapcsolatos jogokról, látogasson el az Európa Önökért honlapra, amely hasznos tudnivalókkal és gyakorlati tanácsokkal szolgál a témában.

A Bizottság 2020. március 18-án értelmező iránymutatást tett közzé, hogy az egyértelműség és a jogbiztonság érdekében minden érintettnek segítsen pontosan értelmezni a Covid19-járvánnyal összefüggésben az utasjogokra vonatkozó uniós jogszabályok egyes rendelkezéseit.

Az iránymutatás ugyanakkor azt is világossá teszi, hogy a jelenlegi helyzet „rendkívüli”, így a légitársaságok nem kötelesek kártérítést fizetni abban az esetben, ha valakinek az indulás időpontja előtt két hétnél rövidebb időn belül törlik a repülőjáratát.

2020. március 19-én a Bizottság tájékoztatót tett közzé a szervezett utazási formákról szóló irányelvről a Covid19-járvánnyal összefüggésben.

Az uniós szabályok értelmében az utasoknak, ha a járatukat vagy szervezett utazásukat törölte a közlekedési vállalat, illetve az utazásszervező, joguk van megválasztani, hogy később felhasználható utalványra vagy készpénz-visszatérítésre tartanak-e igényt.

2020. május 13-i ajánlásában a Bizottság megerősíti, hogy az utasokat és a szervezett társasutazások résztvevőit megilleti ez a jog, ám a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben biztosítani kívánja, hogy az utalvány valós és vonzó alternatívája legyen a készpénz-visszatérítésnek, hiszen a válság a járatüzemeltetőket és az utazásszervezőket is nehéz pénzügyi helyzetbe sodorta.

LetöltésPDF - 348.6 KB
LetöltésPDF - 475.1 KB

Az egyes tagállamok által közzétett hivatalos utazási tanácsok linkjeit itt találja.

Az engedélyezett tartózkodási idő túllépése az utazási korlátozások miatt

A koronavírus-járványra tekintettel a kijelölt tagállami hatóságok legfeljebb 90/180 napos tartózkodásig meghosszabbíthatják azoknak a schengeni térségben tartózkodó vízumbirtokosoknak a tartózkodását, akik a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumuk lejártáig nem tudják elhagyni az országot. Amennyiben a vízumbirtokosok kénytelenek a meghosszabbított 90/180 napos időszakon túl is maradni, a nemzeti hatóságoknak hosszú távú tartózkodásra jogosító nemzeti vízumot vagy ideiglenes tartózkodási engedélyt kell kiadniuk.

A Bizottság arra ösztönzi a tagállamokat, hogy tekintsenek el a közigazgatási szankcióktól vagy büntetésektől azon harmadik országbeli állampolgárok esetében, akik az utazási korlátozások miatt nem tudják elhagyni a tagállam területét. Az engedélyezett tartózkodási idő túllépését, mely az ideiglenes utazási korlátozásoknak tudható be, nem szabad figyelembe venni a jövőbeli vízumkérelmek feldolgozása során.

Konzuli segítség a külföldön tartózkodó uniós polgároknak

Tömegesen törölték a légi járatokat, és világszerte lezárták az országhatárokat a koronavírus-járvány miatt, ezért sok európai nem tud hazautazni.

Az Európai Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat segít az EU-országoknak a külföldön rekedt polgáraik hazaszállításában, és a tagállamok tanácsadást nyújtanak az utazási korlátozásokkal kapcsolatban. A valamelyik nem uniós országban segítségre szoruló EU-állampolgároknak azt tanácsoljuk, hogy első lépésként vegyék fel a kapcsolatot hazájuk konzulátusával/külügyminisztériumával.

Az uniós jog értelmében az EU-országok állampolgárai jogosultak segítséget kérni bármely uniós tagállam nagykövetségétől vagy konzulátusától, ha az EU-n kívül segítségre van szükségük, és saját tagállamuknak ott nincs nagykövetsége vagy konzulátusa, amelyhez fordulhatnának.

Az uniós polgárokat harmadik országokban megillető diplomáciai és konzuli védelemről és a vonatkozó uniós szabályokról itt olvashat bővebben.

Fogyasztói tanácsok

Az Európai Fogyasztói Központok Hálózata tanácsadást és segítségnyújtást kínál az uniós fogyasztóknak a jogaikról a több tagországot érintő ügyekkel kapcsolatban. Ez kiterjed a koronavírus-járvány által érintett utazásokra és szállásfoglalásokra is. Az európai online vitarendezési platformon szintén találhatók hasznos információk a fogyasztói jogviták rendezésérőlA fogyasztói jogviták rendezése

Legyen résen! Sok csaló állítja az interneten, hogy termékével megelőzhető vagy gyógyítható a koronavírus. Az új vírus terjedésével megjelentek olyan tisztességtelen kereskedők is, akik a fertőzés kivédését vagy gyógyítását valótlanul ígérő termékeket (pl. védőmaszkokat, sapkákat, kézfertőtlenítőket stb.) reklámoznak vagy értékesítenek a fogyasztóknak.

Az uniós fogyasztóvédelmi jog nem szabályozza a rendezvények vagy bizonyos szolgáltatások (sport- és kulturális események, autóbérlés, szállás stb.) lemondásának feltételeit és következményeit. Erre vonatkozóan az Ön fogyasztói jogai a nemzeti szerződési jogtól, valamint az Ön szerződésének típusától és feltételeitől függnek, ideértve a szolgáltató írásba foglalt és közölt feltételeit a szolgáltatástól való elállásra (pl. azt, hogy visszatéríthető vagy nem visszatéríthető foglalásról van-e szó).

A tisztességtelen szerződési feltételekről szóló 93/13/EGK irányelv értelmében a kereskedők általános szerződési feltételeinek átláthatóknak kell lenniük, és nem korlátozhatják méltánytalanul a fogyasztók nemzeti szerződési jogból eredő jogait.

Ha szeretne tájékozódni az utazási csomagokkal kapcsolatos jogairól, kérjük, látogasson el a szervezett utazási formákról szóló irányelvet ismertető oldalunkra, az önálló légi, vasúti, tengeri és autóbuszos szolgáltatásokkal kapcsolatos tudnivalókért pedig olvassa el ezeket az iránymutatásokat.

Ágazati áruszállítási tanácsok

Az EU-beli gyors és zavartalan áruforgalom – elsősorban az élelmiszerek és az orvosi felszerelések forgalmának – biztosítása érdekében a tagállamok a Bizottsággal együtt határozott intézkedéseket hoznak a koronavírus-járvány közlekedési ágazatra gyakorolt hatásának az enyhítésére.

Április 29-én a Bizottság intézkedéscsomagot fogadott el a légi, vasúti, tengeri és közúti közlekedési ágazatban működő vállalkozások támogatására. A körvonalazott intézkedések a közlekedési dolgozók biztonságának garantálására, az utasjogokkal kapcsolatos tájékoztatásra és az alapvető áruk EU-n belüli áramlásának biztosítására irányuló fellépést egészítik ki. Az intézkedéscsomag célja, hogy enyhítse a szabályozásból eredő terheket és csökkentse a közlekedési vállalatok költségeit. A légi közlekedés területét érintő javaslatok a földi kiszolgálásra és a légi fuvarozók engedélyezésére vonatkoznak. Ami a tengeri közlekedést illeti, a Bizottság a kikötőhasználati díjakról szóló rendelet módosítását javasolja, mely lehetővé teszi a hatóságoknak e díjak elhalasztását, csökkentését vagy felfüggesztését. A Bizottság arra is javaslatot tett, hogy három hónappal hosszabbítsák meg azt a határidőt, ameddig a tagállamoknak át kell ruházniuk bizonyos hatásköröket többek között az Európai Unió Vasúti Ügynökségének. Végezetül a Bizottság ideiglenes mentességet biztosított 11 tagállamnak a vezetési időre és a pihenőidőre vonatkozó uniós szabályok alól, és jóvá fogja hagyni további 9 tagállam kérelmét.

Szárazföldi közlekedés

Az EU belső piacának működése és a válság hatékony kezelése érdekében döntő jelentőségű, hogy a szárazföldi folyosókon az árufuvarozási szolgáltatások folyamatosan és megszakítás nélkül működjenek. 

Ursula von der Leyen négy célkitűzést határozott meg az európai közúti árufuvarozás zavartalanságának biztosítására:

 • A zöldsávos határátkelőhelyeken az ellenőrzések és az egészségügyi szűrővizsgálatok nem tarthatnak 15 percnél tovább. A belépési pontokon esedékes népegészségügyi intézkedésekre és szűrésre vonatkozó általános tanácsokat itt találja.
 • A zöldsávos határátkelőhelyeknek valamennyi áruszállító jármű előtt nyitva kell állniuk, bármilyen típusú árut szállítanak is. Az európai ellátási láncok szorosan integráltak, és nagymértékben függnek egymástól. Ezért biztosítanunk kell minden árucikk akadálytalan áramlását.
 • Fontos lenne, hogy a tagállamok a lehetséges mértékben felfüggesszék az árufuvarozásra vonatkozó korlátozó intézkedéseket, pl. a hétvégi vagy éjszakai árufuvarozás tilalmát. A válság rendkívüli helyzet elé állított bennünket, és rugalmas hozzáállást kell tanúsítanunk.
 • Egyszerűsíteni kell az áruszállítók adminisztratív teendőit – függetlenül attól, hogy melyik ország állampolgárai –, hogy gyorsabban át tudjanak kelni a határokon.

2020. március 23-án a Bizottság új gyakorlati tanácsokat tett közzé arra vonatkozóan, hogyan lehet gondoskodni a zavartalan áruforgalomról a jelenlegi világjárvány közepette. A tagállamok felkérést kaptak arra, hogy haladéktalanul jelöljenek ki minden belső határátkelőhelyet a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) mentén, amely zöldsávos átkelőhelyként szolgálhat. A zöldsávos határátkelőhelyeknek minden áruszállító jármű számára nyitva kell állniuk, függetlenül attól, hogy milyen árut szállítanak.

Tekintse meg térképünket a teherforgalmi várakozási időkről az EU egyes határátkelőhelyein.

Map with green lanes for trade transport

Tekintse meg interaktív térképünket a kijelölt zöldsávos határátkelőhelyekről.

Légi közlekedés

A koronavírus-járvány jelentős hatást gyakorol a nemzetközi és az európai légi közlekedési ágazatra. Az uniós szabályok értelmében a tagállamok meghozhatják a szükséges intézkedéseket a járvány megfékezésére, például felfüggeszthetik a más uniós tagállamokból érkező légi járatokat. Uniós szinten össze kell hangolni annak kritériumait, hogy milyen intézkedések szükségesek. Különösen fontos fenntartani azokat a közlekedési összeköttetéseket, amelyekre szükség van az egészségügyi vészhelyzetek kezeléséhez.

Az Európai Bizottság és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) a koronavírus-járványra válaszul több útmutató dokumentumot tett közzé az illetékes hatóságoknak, a repülőtereknek, valamint a légitársaságoknak és személyzetüknek a légi járatokra vonatkozó egészségügyi és biztonsági tudnivalókról. Ezek a jogilag nem kötelező erejű ajánlások arra vonatkoznak, hogyan kell kiszűrni a beteg utasokat a repülőgépeken és a repülőtereken, és hogyan kell eljárni az esetükben. Az ajánlások az EASA honlapján érhetők el.

A „szellemjáratok” üzemeltetésének megelőzése, rugalmasság biztosítása a légitársaságoknak

A légi forgalom várhatóan tovább fog hanyatlani a következő hetekben. A járvány hatásának enyhítése érdekében az Európai Bizottság a helyzetre gyorsan reagálva célzott jogszabályjavaslatot terjesztett elő, mely ideiglenesen mentesíti a légitársaságokat az uniós jog szerinti résidőhasználati kötelezettségeik alól. A résidőkiosztásról szóló uniós rendelet módosítása, miután az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta, 2020. április 1-jén lépett hatályba.

Légi teherszállítás

Európának továbbra is kulcsfontosságú a légi teherszállítás. Az Európai Bizottság ezért 2020. március 26-án iránymutatást adott ki a légi árufuvarozási műveletek folyamatos támogatásáról.

Az intézkedéseknek köszönhetően például a tagállamok ideiglenes forgalmi jogokat biztosíthatnak az EU-n kívülről érkező áruk légi fuvarozása tekintetében arra az esetre, ha rendes körülmények között korlátozások lennének érvényben. A Bizottság emellett azt tanácsolja a tagállamoknak, hogy ideiglenesen szüntessék meg a repülőtereken az éjszakai repülésre és/vagy a résidőre vonatkozó korlátozásokat az alapvető légi fuvarozási műveletek esetében, és szükség esetén könnyítsék meg az utasszállító légi járművek használatát a kizárólag áruszállítást érintő műveletek céljára. A légi járművet vezető légi személyzetet mentesíteni kell az utazási korlátozások alól, ha nem lépnek fel náluk a koronavírus-fertőzés tünetei.

Az uniós joggal ellentétes korlátozásokat fel kell oldani. A légi ellátási láncok folytonossága – különösen a kiemelten kritikus egészségügyi felszerelések vonatkozásában – mindannyiunk érdeke.

E rendkívüli intézkedések átmeneti jellegűek, és a koronavírus okozta válság idején alkalmazandók.

Tengeri árufuvarozás

A világ más részeivel folytatott kereskedelmének 75%-át az EU tengeri úton bonyolítja, és a tagországok közötti áruszállítás 30%-a is tengeren történik. Ezért alapvető fontosságú, hogy a tengeri szállítás zavartalanul folytatódjon. A koronavírus-világjárvány megjelenése óta világszerte sokan rekedtek az utasok és a legénység tagjai közül üdülőhajók és teherhajók fedélzetén. Megsegítésükre a Bizottság iránymutatást adott ki, melyben ajánlásokat fogalmazott meg az egészségük védelmével, a hazaszállításukkal és az utazásuk megszervezésével kapcsolatban. Iránymutatásában a Bizottság felkéri a tagállamokat, tegyék lehetővé, hogy a hajókon szolgáló személyzetet új legénység váltsa fel, és hozzák létre azoknak a kikötőknek a hálózatát, ahol erre késedelem nélkül sort lehet keríteni.

További tanácsok

Az EU Healthy Gateways nevű együttes fellépés keretében létrehozott ad hoc szakértői munkacsoport tanácsokat tett közzé a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos felkészültségi és válaszintézkedésekhez:

hajóüzemeltetőknek szóló tanácsokat és vasúton utazóknak szóló tanácsokat.

Forduljon a Europe Direct szolgálathoz

Dokumentumok