Η έξαρση του κορονοϊού αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών και άλλα συντονισμένα περιοριστικά μέτρα είναι αναγκαία για να σωθούν ζωές. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά μπορεί επίσης να επιβραδύνουν τις οικονομίες μας και να καθυστερήσουν την παράδοση εμπορευμάτων και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει μέτρα για να διασφαλίσει τις συνεχείς και αδιάλειπτες χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές. Οι υπηρεσίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στην τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας. 

Ασφαλής επανέναρξη των ταξιδιών

Στις 13 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για να συνδράμει τα κράτη μέλη στη σταδιακή άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών, με τη θέσπιση όλων των αναγκαίων μέσων ασφάλειας και προφύλαξης. Τα εν λόγω μέτρα, που στόχο έχουν να επιτρέψουν στους πολίτες να αρχίσουν και πάλι να ταξιδεύουν, ύστερα από μήνες εγκλεισμού, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Ασφαλή αποκατάσταση της ελεύθερης κυκλοφορίας και άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα

Αν η γενικευμένη άρση των περιορισμών δεν δικαιολογείται από την υγειονομική κατάσταση, η Επιτροπή προτείνει μια σταδιακή και συντονισμένη προσέγγιση η οποία αρχίζει με την άρση των περιορισμών μεταξύ περιοχών ή κρατών μελών που παρουσιάζουν επαρκώς παρόμοια επιδημιολογική κατάσταση. Η προσέγγιση αυτή πρέπει επίσης να είναι ευέλικτη και να περιλαμβάνει τη δυνατότητα εκ νέου επιβολής ορισμένων μέτρων, αν αυτό απαιτείται λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενεργούν λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: την επιδημιολογική κατάσταση, την ικανότητα εφαρμογής μέτρων ανάσχεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους.

Αποκατάσταση των υπηρεσιών μεταφορών σε ολόκληρη την ΕΕ

Οι κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν γενικές αρχές για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και πλωτών μεταφορών επιβατών. Περιέχουν επίσης πρακτικές συστάσεις, π.χ., για τον περιορισμό των επαφών μεταξύ των επιβατών και των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, καθώς και μεταξύ των ίδιων των επιβατών, και για τη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Παρέχονται ειδικές συστάσεις για κάθε τρόπο μεταφοράς.

Ασφαλή επανέναρξη των τουριστικών υπηρεσιών

Η Επιτροπή καθόρισε ένα κοινό πλαίσιο που παρέχει κριτήρια για την ασφαλή και σταδιακή αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων και για την κατάρτιση πρωτοκόλλων υγείας για τα ξενοδοχεία και άλλους τύπους καταλυμάτων, με σκοπό την προστασία της υγείας τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων. Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν επιδημιολογικά στοιχεία· την επαρκή δυναμικότητα των συστημάτων υγείας για τον τοπικό πληθυσμό και τους τουρίστες· την αυστηρή επιτήρηση και παρακολούθηση, την ικανότητα εξετάσεων και την ιχνηλάτηση επαφών.

Διασφάλιση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των εφαρμογών ιχνηλάτησης

Στις 13 Μαΐου τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Επιτροπής, συμφώνησαν σχετικά με ένα πρωτόκολλο για τη διασφάλιση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των εφαρμογών προαιρετικής ιχνηλάτησης επαφών, ώστε να μπορούν οι πολίτες να λαμβάνουν προειδοποίηση σε περίπτωση πιθανού κρούσματος κορονοϊού όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ.

Αύξηση της ελκυστικότητας των κουπονιών για τους πελάτες

Με βάση τους κανόνες της ΕΕ, οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ κουπονιών ή επιστροφής χρημάτων για εισιτήρια (αεροπορικά, τρένου, λεωφορείου και πλοίου) ή οργανωμένα ταξίδια που ακυρώθηκαν. Με τη σύσταση της Επιτροπής, η οποία επιβεβαιώνει το δικαίωμα αυτό, επιδιώκεται να διασφαλιστεί ότι τα κουπόνια θα καταστούν μια βιώσιμη και ελκυστικότερη εναλλακτική λύση έναντι της επιστροφής χρημάτων για τα ταξίδια που ακυρώνονται στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, κάτι που έχει επίσης προκαλέσει σοβαρή οικονομική πίεση για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

Ενημερωτικό δελτίο: Ταξίδια και τουρισμός στην Ευρώπη: Πρακτικός οδηγός για τους ταξιδιώτες και τις εταιρείες

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Δέσμη μέτρων για τον τουρισμό και τις μεταφορές

Δελτίο Τύπου

Ταξιδιωτικές οδηγίες και μέτρα για τα σύνορα

Η έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και θα πρέπει να ελέγξετε αν οι εθνικές αρχές σας, π.χ. το υπουργείο Εξωτερικών, έχουν εκδώσει επίσημη ταξιδιωτική προειδοποίηση σχετικά με τον προορισμό που σχεδιάζετε να επισκεφτείτε. Οι ταξιδιωτικές οδηγίες επικαιροποιούνται συνεχώς με την εξέλιξη της κατάστασης.

Σύμφωνα με την τελευταία επικαιροποίηση (8 Απριλίου 2020), όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν απαγορεύσει τις δημόσιες συναθροίσεις, είχαν κλείσει (συνολικά ή εν μέρει) τα σχολεία και είχαν επιβάλει ορισμένους περιορισμούς στα σύνορα / στις μετακινήσεις.

Border measures transportation map

Επισκόπηση των εθνικών μέτρων ανά χώρα

Δεν μπορέσατε να βρείτε τη σωστή πληροφορία και έχετε ακόμα απορίες;

Το κέντρο επικοινωνίας Europe Direct απαντά, από το τηλέφωνο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, στις ερωτήσεις του κοινού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσωπικό περιλαμβάνει φυσικούς ομιλητές και των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ.

Προσωρινοί περιορισμοί των μη αναγκαίων μετακινήσεων

Για να περιορίσει τη διασπορά του ιού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 16 Μαρτίου, συνέστησε στα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αρχικό συντονισμένο περιορισμό των μη αναγκαίων μετακινήσεων από τρίτες χώρες προς την ΕΕ, για διάστημα 30 ημερών. Ύστερα από την έγκριση της εν λόγω σύστασης από τους ηγέτες της ΕΕ, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός από την Ιρλανδία) και όλες οι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία) εφαρμόζουν αυτόν τον ταξιδιωτικό περιορισμό. Στις 8 Απριλίου η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη και τις χώρες Σένγκεν που δεν είναι μέλη της ΕΕ να παρατείνουν τους προσωρινούς περιορισμούς των μη αναγκαίων μετακινήσεων προς την ΕΕ έως τις 15 Μαΐου.. Στις 8 Μαΐου 2020 η Επιτροπή συνέστησε να παραταθούν οι προσωρινοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί προς τον χώρο ΕΕ+ για άλλες 30 ημέρες. Η περίοδος αυτή θα λήγει στις 15 Ιουνίου 2020.

Η άρση των ταξιδιωτικών περιορισμών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά: όπως επισημαίνεται στον κοινό ευρωπαϊκό χάρτη πορείας για την άρση των μέτρων ανάσχεσης, θα πρέπει να αρχίσει η σταδιακή και συντονισμένη άρση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα προτού καταστεί δυνατή, σε δεύτερο στάδιο, η χαλάρωση των περιορισμών στα εξωτερικά σύνορα.

Ο χώρος ΕΕ+ περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν (συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου και της Ρουμανίας) και τα 4 κράτη που είναι συνδεδεμένα με τον χώρο Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία).

Ταξίδια προς και από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Έλεγχοι υγείας και συνοριακοί έλεγχοι

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συντονίσουν, σε επίπεδο ΕΕ, όλα τα σχετικά μέτρα για τους ελέγχους των συνόρων με σκοπό να εναρμονιστούν στην πράξη οι εν λόγω έλεγχοι. Αυτά τα έκτακτα μέτρα εφαρμόζονται τηρουμένων των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.

Τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των εμπορευμάτων μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ελλείψεις. Τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίστηκαν για την επιβράδυνση της διασποράς του ιού έχουν επιβραδύνει και τις μεταφορές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια της παρούσας κρίσης, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλίζεται ο εφοδιασμός των νοσοκομείων, των ιατρείων και των οίκων ευγηρίας με φάρμακα, εξοπλισμό ατομικής προστασίας και άλλα αγαθά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση. Η ευρωπαϊκή αλυσίδα εφοδιασμού λειτουργεί χάρη σ’ ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορευματικών μεταφορών, που περιλαμβάνουν χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές μεταφορικές υπηρεσίες. Οι συνεχείς και αδιάλειπτες υπηρεσίες μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στην τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας.

Στις 16 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων, με τις οποίες επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ της προστασίας της υγείας των πολιτών, κυρίως των ταξιδιωτών και των επιβατών, και της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των βασικών εμπορευμάτων και υπηρεσιών σε ολόκληρη των Ευρώπη.

Άσυλο, διαδικασίες επιστροφής και επανεγκατάσταση

Στις 16 Απριλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για το άσυλο, τις διαδικασίες επιστροφής και την επανεγκατάσταση. Οι πρακτικές οδηγίες περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η συνέχιση των διαδικασιών αυτών με πλήρη διασφάλιση, παράλληλα, της προστασίας της υγείας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ανθρώπων σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των κοινωνικών επαφών μεταξύ του προσωπικού που εργάζεται στον τομέα του ασύλου και των αιτούντων άσυλο· τα μέτρα καραντίνας και απομόνωσης πρέπει να είναι εύλογα, αναλογικά και να μην εισάγουν διακρίσεις και θα πρέπει να γίνεται χρήση της ισχύουσας ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες της ΕΕ.

Η έξαρση του κορονοϊού έχει προκαλέσει διαταραχή στις επιχειρήσεις επανεγκατάστασης και επιστροφής, αλλά θα πρέπει να συνεχιστούν οι προπαρασκευαστικές δραστηριότητες ώστε να είναι δυνατή η ομαλή επανεκκίνηση των επιχειρήσεων επανεγκατάστασης. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις οικειοθελείς επιστροφές, καθώς παρουσιάζουν χαμηλότερο κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια. Θα πρέπει να διατηρηθεί στενή συνεργασία με τις τρίτες χώρες όσον αφορά την ταυτοποίηση, την έκδοση εγγράφων και την επιστροφή των υπηκόων τους.

Διασφάλιση της ελεύθερης ροής εμπορευμάτων και υπηρεσιών

Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Είναι σημαντικό για όλους μας, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης, να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός των πολιτών με βασικά αγαθά.»

Για να συνεχιστεί η ελεύθερη και αποτελεσματική διακίνηση των εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, στις 23 Μαρτίου, πρακτικές οδηγίες για την εφαρμογή των «πράσινων λωρίδων» –συνοριακών σημείων διέλευσης ανοιχτών σε όλα τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, στα οποία τυχόν υγειονομικοί ή άλλοι έλεγχοι δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν σε διάρκεια τα 15 λεπτά.

Η Επιτροπή ζητά επίσης από τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις εμπορευματικές αερομεταφορές κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού και παρουσίασε νέες οδηγίες για τη διατήρηση της συνεχούς ροής των αναγκαίων μεταφορών, μεταξύ άλλων των μεταφορών ιατρικών εφοδίων και προσωπικού.

Βιντεοσκοπημένο μήνυμα της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν σχετικά με τις οδηγίες για τη θέσπιση «πράσινων λωρίδων» με σκοπό την επιτάχυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων στην ΕΕ

Διασφάλιση της μεταφοράς αποβλήτων εντός της ΕΕ

Στις 31 Μαρτίου η Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες με σκοπό να διασφαλίσει ότι η ΕΕ εφαρμόζει κοινή προσέγγιση για την εξασφάλιση της συνέχισης της μεταφοράς αποβλήτων εντός της ΕΕ μέσω των πράσινων λωρίδων. Οι εξαιρετικές συνθήκες που έχει προκαλέσει η έξαρση του κορονοϊού απαιτούν τη διατήρηση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Οι μεταφορές αποβλήτων εντός της ΕΕ αποτελούν ζωτικό κρίκο της συνολικής αλυσίδας εφοδιασμού, από τη συλλογή έως την τελική επεξεργασία των αποβλήτων. Είναι σημαντικό να αποτραπούν και να περιοριστούν οποιαδήποτε δυνητικά εμπόρια στις διασυνοριακές μεταφορές αποβλήτων εντός της ΕΕ. Οι οδηγίες απευθύνονται στις αρχές των κρατών μελών, στους οικονομικούς φορείς και σε άλλους ενδιαφερόμενους για το θέμα αυτό φορείς.

Διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων ζωτικής σημασίας

Για να επιτραπεί η συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας παρά τους προσωρινούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων για τους εργαζόμενους σε νευραλγικές θέσεις, ιδίως τους εργαζόμενους στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και των τροφίμων, καθώς και άλλων βασικών υπηρεσιών (π.χ. επαγγελματίες του τομέα της υγείας, απασχολούμενοι στην παροχή ατομικής φροντίδας, εργαζόμενοι στον τομέα της παρασκευής τροφίμων και εποχικοί εργαζόμενοι).

Επιτάχυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας

Στις 7 Μαΐου η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη προκειμένου να τα βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις σε προσωπικό του τομέα της υγείας που έχει προκαλέσει η κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του κορονοϊού. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και θα αποσαφηνίσουν τους κανόνες βάσει των οποίων επιτρέπεται σε εκπαιδευόμενους ιατρούς και νοσηλευτές να ασκούν το επάγγελμά τους. Βάσει των κατευθυντήριων γραμμών συνιστάται στα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη διευκόλυνση της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων σύμφωνα με τις ευρείες δυνατότητες ευελιξίας που προβλέπει η οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Διευκρινίζεται επιπλέον ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ζητούν τη χορήγηση παρέκκλισης από τους κανόνες που διέπουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση των ιατρών στις περιπτώσεις όπου οι επαγγελματίες δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους λόγω διαταραχών που προκάλεσε η πανδημία.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 248.1 KB

Δικαιώματα των επιβατών και οργανωμένα ταξίδια

Οι επιβάτες και οι ταξιδιώτες μπορούν να είναι βέβαιοι ότι τα δικαιώματά τους προστατεύονται. Ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας ως επιβατών ή τα δικαιώματά σας όταν κάνετε κράτηση για οργανωμένο ταξίδι θα βρείτε στον ιστότοποΗ Ευρώπη σου, στον οποίο παρέχονται βοήθεια και συμβουλές για τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειές τους.

Στις 18 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας της ΕΕ για τα δικαιώματα των επιβατών στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19, διασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου κατά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών.

Παράλληλα, οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές διευκρινίζουν ότι οι τρέχουσες περιστάσεις είναι «έκτακτες», π.χ. μπορεί να μην δοθεί αποζημίωση στην περίπτωση που η πτήση ακυρωθεί μέσα σε διάστημα μικρότερο από δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης.

Στις 19 Μαρτίου 2020 εκδόθηκε επίσης ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια σε σχέση με τη νόσο COVID-19.

Με βάση τους κανόνες της ΕΕ, οι επιβάτες και οι ταξιδιώτες έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν μεταξύ κουπονιών ή επιστροφής χρημάτων για εισιτήρια (αεροπορικά, τρένου, λεωφορείου και πλοίου) ή οργανωμένα ταξίδια που ακυρώθηκαν.

Η σύσταση της Επιτροπής της 13ης Μαΐου 2020, ενώ επιβεβαιώνει το δικαίωμα αυτό, επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα κουπόνια θα καταστούν μια βιώσιμη και ελκυστικότερη εναλλακτική λύση έναντι της επιστροφής χρημάτων για τα ταξίδια που ακυρώνονται στο πλαίσιο της τρέχουσας πανδημίας, κάτι που έχει επίσης προκαλέσει σοβαρή οικονομική πίεση για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 450.3 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 475.1 KB

Μπορείτε να βρείτε κατάλογο όλων των εθνικών αρχών που εκδίδουν ταξιδιωτικές οδηγίες εδώ.

Υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής λόγω ταξιδιωτικών περιορισμών

Στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού, οι κάτοχοι θεώρησης που βρίσκονται εντός του χώρου Σένγκεν και δεν μπορούν να αναχωρήσουν πριν από την ημερομηνία λήξης της θεώρησης τους βραχείας διαμονής μπορούν ζητήσουν από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών την παράταση της διαμονής τους το ανώτερο έως 90/180 ημέρες. Αν οι κάτοχοι θεώρησης είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν και πέρα της παραταθείσας περιόδου των 90/180 ημερών, οι εθνικές αρχές θα πρέπει να εκδώσουν εθνική θεώρηση μακράς διαμονής ή προσωρινή άδεια διαμονής.

Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να μην επιβάλουν διοικητικές κυρώσεις ή ποινές στους υπηκόους τρίτων χωρών που δεν μπορούν να εγκαταλείψουν την επικράτειά τους λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών. Η υπέρβαση της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής λόγω των προσωρινών ταξιδιωτικών περιορισμών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την επεξεργασία μελλοντικών αιτήσεων θεώρησης.

Προξενική συνδρομή για πολίτες της ΕΕ που βρίσκονται στο εξωτερικό

Καθώς έχουν ανασταλεί πτήσεις και τα σύνορα κλείνουν λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, πολλοί Ευρωπαίοι βρίσκονται αποκλεισμένοι στο εξωτερικό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης βοηθούν στον επαναπατρισμό των πολιτών της ΕΕ που έχουν αποκλειστεί, ενώ τα κράτη μέλη εκδίδουν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίζονται οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Οι πολίτες της ΕΕ που έχουν ανάγκη συνδρομής σε χώρες εκτός της ΕΕ παροτρύνονται να επικοινωνήσουν με το δικό τους κράτος μέλος.

Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν βοήθεια από την πρεσβεία ή το προξενείο οποιασδήποτε χώρας της ΕΕ εκτός από τη δική τους, στην περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια εκτός της ΕΕ και δεν υπάρχει πρεσβεία ή προξενείο του δικού τους κράτους μέλους για να τους βοηθήσει αποτελεσματικά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά τη διπλωματική ή προξενική προστασία εκτός της ΕΕ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Συμβουλές για τους καταναλωτές στην Ευρώπη

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών παρέχει συμβουλές και αρωγή στους πολίτες όσον αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών σε διασυνοριακές υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, κρατήσεις ξενοδοχείων ή ταξιδιωτικές κρατήσεις που επηρεάζονται από τον ιό. Πληροφορίες σχετικά με την επίλυση καταναλωτικών διαφορών παρέχονται επίσης εδώ: Επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Προσοχή σε διαδικτυακές απάτες σχετικά με προϊόντα τα οποία φέρεται ότι μπορούν να θεραπεύσουν ή να αποτρέψουν τη λοίμωξη από τον κορονοϊό. Ανέντιμοι έμποροι διαφημίζουν και πωλούν στους καταναλωτές προϊόντα, όπως προστατευτικές μάσκες, καλύμματα κεφαλής και απολυμαντικά χεριών τα οποία υποτίθεται ότι προλαμβάνουν ή θεραπεύουν μια λοίμωξη, αλλά μπορεί να μην είναι γνήσια.

Το καταναλωτικό δίκαιο της ΕΕ δεν ρυθμίζει τους όρους που διέπουν ούτε τις συνέπειες που απορρέουν από την ακύρωση εκδηλώσεων ή ατομικών υπηρεσιών (αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κρατήσεις καταλυμάτων, κ.λπ.) Κατά συνέπεια, τα δικαιώματά σας ως καταναλωτών εξαρτώνται από το εθνικό δίκαιο των συμβάσεων, καθώς και από το είδος και τους όρους της σύμβασης που έχετε συνάψει, συμπεριλαμβανομένης της δηλωμένης πολιτικής ακυρώσεων που έχει ορίσει ο φορέας παροχής της υπηρεσίας (π.χ. κράτηση με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή όχι).

Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, 93/13/ΕΟΚ, οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που χρησιμοποιούν οι έμποροι πρέπει να είναι διαφανείς και δεν μπορούν να περιορίζουν κατά τρόπο αθέμιτο τα δικαιώματα των καταναλωτών βάσει του σχετικού εθνικού δικαίου των συμβάσεων.

Όσον αφορά τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο οργανωμένων ταξιδιών, συμβουλευτείτε τις πληροφορίες σχετικά με την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια ενώ για τις μεμονωμένες υπηρεσίες αεροπορικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων μεταφορών ή μεταφορών με λεωφορείο/πούλμαν συμβουλευτείτε τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

Οδηγίες για τις μεταφορές ανά κλάδο

Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουν αποφασιστική δράση για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που συνεπάγεται η έξαρση του κορονοϊού στον τομέα των μεταφορών, με σκοπό να διασφαλίσουν την ταχεία και συνεχή ροή εμπορευμάτων στο σύνολο της ΕΕ. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, βασικά αγαθά όπως τρόφιμα και ιατρικά προϊόντα.

Στις 29 Απριλίου η Επιτροπή εξέδωσε δέσμη μέτρων που θα βοηθήσουν τις εταιρείες του κλάδου των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και οδικών μεταφορών. Η εν λόγω δέσμη ακολουθεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προάσπιση της ασφάλειας των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών, τη συνεχή ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα δικαιώματά τους καθώς και τη διασφάλιση της μεταφοράς βασικών εμπορευμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στόχος των μέτρων είναι η μείωση του κανονιστικού φόρτου και του κόστους για τις μεταφορικές εταιρείες. Για τις αεροπορικές μεταφορές, τα μέτρα αφορούν τις υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης και τους κανόνες αδειοδότησης των αερομεταφορέων. Για τις θαλάσσιες μεταφορές, μια τροποποίηση του κανονισμού για τα λιμενικά τέλη θα παρέχει στις αρχές την ευελιξία να αναβάλουν, να μειώσουν ή να μην εισπράξουν τέλη λιμενικών υποδομών. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης να παραταθεί κατά τρεις μήνες η προθεσμία εντός της οποίας τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταβιβάσουν ορισμένες αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων και στον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της ΕΕ . Τέλος, η Επιτροπή χορήγησε σε 11 κράτη μέλη προσωρινή απαλλαγή από τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με τους χρόνους οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης και θα εγκρίνει σχετικά αιτήματα άλλων 9 κρατών μελών.

Χερσαίες μεταφορές

Οι συνεχείς και αδιάλειπτες χερσαίες μεταφορές είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και την αποτελεσματική ανταπόκρισή της στην τρέχουσα κρίση δημόσιας υγείας. 

Η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν καθόρισε τέσσερις στόχους για να διασφαλίσει τη συνέχιση των μεταφορών εμπορευμάτων στο οδικό δίκτυο της Ευρώπης:

  • Πρώτον, ο χρόνος για τη διέλευση των συνόρων σε «πράσινη λωρίδα» δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά, συμπεριλαμβανομένων των υγειονομικών ή άλλων ελέγχων. Γενικές οδηγίες στα σημεία εισόδου σχετικά με τα μέτρα για τη δημόσια υγεία και τους ελέγχους.
  • Δεύτερον, οι «πράσινες λωρίδες» θα πρέπει να είναι ανοιχτές στα οχήματα που μεταφέρουν κάθε είδους εμπορεύματα. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες μας στην Ευρώπη είναι βαθιά ολοκληρωμένες. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία όλων των εμπορευμάτων.
  • Τρίτον, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να αναστείλουν τους περιορισμούς όπου αυτό είναι δυνατό –για παράδειγμα, τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας οχημάτων τα Σαββατοκύριακα ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Πρόκειται για μια έκτακτη περίπτωση και πρέπει να είμαστε ευέλικτοι.
  • Τέταρτον, πρέπει να μειώσουμε τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις για τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ώστε να μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα ταχύτερα.

Στις 23 Μαρτίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε νέες πρακτικές οδηγίες για να εξασφαλίσει ότι δεν θα σταματήσουν οι μεταφορές εμπορευμάτων στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της τρέχουσας πανδημίας. Ζητήθηκε από τα κράτη μέλη να χαρακτηρίσουν, χωρίς καθυστέρηση, όλα τα σχετικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (TEN-T) «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων. Οι πράσινες λωρίδες διέλευσης των συνόρων θα πρέπει να παραμένουν ανοιχτές σε όλα τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, ό,τι εμπορεύματα και αν μεταφέρουν.

Εδώ μπορείτε να δείτε τους χρόνους διέλευσης των συνόρων όσον αφορά τα φορτηγά.

Map with green lanes for trade transport

Δείτε τον διαδραστικό χάρτη στον οποίο εμφανίζονται τα σημεία διέλευσης των συνόρων.

Αεροπορικές μεταφορές

Η έξαρση του κορονοϊού έχει σημαντικό αντίκτυπο στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό κλάδο των αερομεταφορών. Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα αναγκαία μέτρα για να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου, όπως την αναστολή των πτήσεων από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα κριτήρια στα οποία θα βασίζονται οι αποφάσεις λήψης μέτρων θα πρέπει να συντονίζονται σε ολόκληρη την ΕΕ. Ειδικότερα, είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθούν οι μεταφορικές συνδέσεις που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA) έχουν δημοσιεύσει διάφορα έγγραφα οδηγιών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια των πτήσεων σε σχέση με την έξαρση του κορονοϊού, τα οποία απευθύνονται στις αρμόδιες αρχές, τους αερολιμένες, τις αεροπορικές εταιρείες και τα πληρώματά τους. Αυτές οι μη δεσμευτικές από νομική άποψη συστάσεις σχετικά με τους τρόπους εντοπισμού και διαχείρισης των επιβατών που ασθενούν στα αεροπλάνα και στους αερολιμένες διατίθενται στην ιστοσελίδα του EASA.

Αποτροπή «πτήσεων φαντασμάτων» και διασφάλιση ευελιξίας για τις αεροπορικές εταιρείες

Η εναέρια κυκλοφορία αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω τις προσεχείς εβδομάδες. Για να συμβάλει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της έξαρσης της νόσου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε γρήγορα στοχευμένη νομοθεσία για την προσωρινή απαλλαγή των αεροπορικών εταιρειών από τις υποχρεώσεις που υπέχουν όσον αφορά τη χρήση των χρονοθυρίδων αερολιμένων βάσει του δικαίου της ΕΕ. Η εν λόγω τροποποίηση του κανονισμού της ΕΕ για τις χρονοθυρίδες έχει ήδη εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ και θα αρχίσει να ισχύει την 1η Απριλίου 2020.

Εμπορευματικές αερομεταφορές

Οι αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων εξακολουθούν να είναι ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, στις 26 Μαρτίου 2020, οδηγίες για τη συνεχή στήριξη των εμπορευματικών αερομεταφορών.

Μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη καλούνται να χορηγήσουν προσωρινά δικαιώματα κυκλοφορίας για επιπλέον εμπορευματικές αερομεταφορές από τρίτες χώρες, σε περιπτώσεις στις οποίες κανονικά θα εφαρμόζονταν περιορισμοί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προβούν σε προσωρινή άρση των απαγορεύσεων των νυχτερινών πτήσεων και/ή των περιορισμών των χρονοθυρίδων στα αεροδρόμια για τις βασικές δραστηριότητες εμπορευματικών αερομεταφορών και να επιτρέψουν τη χρήση επιβατικών αεροσκαφών για αποκλειστικά για μεταφορά φορτίου αν χρειαστεί. Τα ιπτάμενα πληρώματα που επανδρώνουν τα αεροσκάφη θα πρέπει να εξαιρούνται από τους περιορισμούς μετακίνησης αν δεν εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης από τον κορονοϊό.

Πρέπει να αρθεί κάθε περιορισμός που δεν συνάδει με τους νόμους της ΕΕ. Η διατήρηση των αλυσίδων εφοδιασμού μέσω αερομεταφορών, ιδιαίτερα για εξαιρετικά ζωτικής σημασίας ιατρικά εφόδια, είναι προς το κοινό συμφέρον όλων.

Τα έκτακτα αυτά μέτρα θα είναι προσωρινά, για τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού.

Ναυσιπλοΐα

Δεδομένου ότι το 75 % των εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ και η μεταφορά του 30 % του συνόλου των εμπορευμάτων εντός της ΕΕ πραγματοποιούνται διά θαλάσσης, η συνέχιση των θαλάσσιων μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας. Από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πανδημία του κορονοϊού, πολλοί είναι αυτοί που βρέθηκαν παγιδευμένοι πάνω σε πλοία, από επιβάτες κρουαζιερόπλοιων έως πληρώματα φορτηγών πλοίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες στηρίζουν τα άτομα αυτά, παρέχοντας συστάσεις σχετικά την υγεία, τον επαναπατρισμό και τις ρυθμίσεις μετακινήσεων. Ζητούν επίσης από τα κράτη μέλη να επιτρέπουν τις αλλαγές των πληρωμάτων και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο λιμένων στους οποίους μπορούν να πραγματοποιούνται αλλαγές πληρώματος χωρίς καθυστερήσεις.

Περισσότερες συμβουλές

Μια ad hoc ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων της κοινής δράσης «EU Healthy Gateways» δημοσίευσε συμβουλές για την ετοιμότητα και την ανταπόκριση στην έξαρση του κορονοϊού:

Συμβουλές για τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων και συμβουλές για τους επιβάτες σιδηροδρομικών μεταφορών.

Επικοινωνήστε με την υπηρεσία Europe Direct

Έγγραφα