ursula von der leyen
Musíme o sebe nyní navzájem pečovat a společně toto nesnadné období překonat. Pokud totiž existuje něco, co je nakažlivější než tento virus, pak je to láska a soucit. A tváří v tvář nepřízni Evropané nyní dokazují, jak silná tato pouta jsou.

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, na plenárním zasedání Evropského parlamentu (26. března 2020)

květen

 • 28. května

  Globální reakce na koronavirus: zahájení nové kampaně s podporou organizace Global Citizen

  V rámci dárcovského maratonu, který byl zahájen 4. května, se nyní v součinnosti s mezinárodní organizací Global Citizen spustí nová kampaň „Global Goal: Unite For Our Future“, která vyvrcholí globálním dárcovským summitem 27. června. Komise společně s organizací Global Citizen nyní zintenzívní mobilizaci finančních prostředků, aby svět mohl tuto pandemii překonat a předejít další.

 • 27. května

  Komise předkládá plán obnovy pro Evropu

  Aby se zajistilo udržitelné, rovnoměrné, inkluzivní a spravedlivé oživení ve všech členských státech, navrhuje Evropská komise vytvoření nového nástroje na podporu oživení „Next Generation EU“, který bude zakotven v silném, moderním a zdokonaleném dlouhodobém rozpočtu EU. Komise rovněž zveřejnila svůj upravený pracovní program na rok 2020, který upřednostní kroky nutné k urychlení oživení a vybudování odolnosti Evropy.

 • 26. května

  Rada přijala dočasná pravidla týkající se prodloužení lhůty pro konání valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE)

  Rada přijala návrh Evropské komise na dočasnou odchylku od pravidel týkajících se tzv. evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE), a to pouze čtyři týdny poté, co Komise tento návrh předložila. Evropský parlament vyslovil souhlas 14. května 2020. Tato opatření umožní uvedeným společnostem výjimečně uspořádat valnou hromadu do dvanácti měsíců od konce účetního období, a nikoli do šesti měsíců, jak je stanoveno v právních předpisech.

 • 26. května

  Rada přijala dočasná pravidla týkající se prodloužení lhůty pro konání valných hromad evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE)

  Rada přijala návrh Evropské komise na dočasnou odchylku od pravidel týkajících se tzv. evropských společností (SE) a evropských družstevních společností (SCE), a to pouze čtyři týdny poté, co Komise tento návrh předložila. Evropský parlament vyslovil souhlas 14. května 2020. Toto opatření umožní uvedeným společnostem výjimečně uspořádat valnou hromadu do dvanácti měsíců od konce účetního období, a nikoli do šesti měsíců, jak je stanoveno v právních předpisech.

 • 20. května

  EU poskytne na humanitární pomoc dalších 50 milionů eur

  Komise oznámila, že poskytne na humanitární pomoc dalších 50 milionů eur, aby bylo možno lépe řešit dramatický nárůst humanitárních potřeb vzniklých kvůli pandemii koronaviru. Tyto prostředky pomohou zranitelným osobám, které čelí rozsáhlým humanitárním krizím, zejména v oblasti Sahelu a Čadského jezera, ve Středoafrické republice, v oblasti Velkých jezer v Africe, ve východní Africe, Sýrii, Jemenu, Palestině a Venezuele, a opomenuti nebudou ani Rohingyové.

 • 20. května

  Výzkumný projekt financovaný z prostředků EU přináší na trh novou diagnostickou metodu

  Jeden z 18 projektů, které byly nedávno vybrány ve výzvě týkající se rozvoje diagnostiky, léčby, očkovacích látek a opatření v oblasti připravenosti a mezi něž bude rozděleno 48,2 milionu eur z programu Horizont 2020, již přináší pozitivní výsledky. Výzkumní pracovníci zapojení do projektu „HG nCoV19 test“ získali souhlas uvést na trh nové rychlé diagnostické vyšetření na COVID-19, které lze provést přímo u pacienta. Díky spojení veřejných a soukromých organizací z Irska, Itálie, Spojeného království a Číny byl rámci projektu „HG nCoV19 test“ vyvinut nový přenosný diagnostický systém na detekci virové infekce, který poskytne přesné a spolehlivé výsledky do 30 minut.

 • 19. května

  Podpora naléhavě potřebného výzkumu a inovací

  Evropská komise vyčlenila z programu Horizont 2020 dalších 122 milionů eur na naléhavě potřebný výzkum koronaviru. Nová výzva k vyjádření zájmu s lhůtou do 11. června přispívá k naplnění závazku Komise poskytnout 1,4 miliardy eur na globální reakci na koronavirus. Tuto iniciativu zahájila předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová 4. května 2020.

 • 14. května

  Unie podporuje oblast Afrického rohu

  EU poskytne zemím Afrického rohu dalších 105,5 milionu eur, neboť riziko pandemie COVID-19 zhoršuje humanitární situaci v celém regionu, kde mnoho lidí trpí ozbrojeným konfliktem, vysídlováním a opakujícími se suchem a záplavami.

 • 13. května

  Pokyny, jak bezpečným způsobem znovu začít cestovat a jak oživit cestovní ruch v Evropě v roce 2020 a v dalších letech

  Komise předložila soubor pokynů a doporučení, jež mají členským státům pomoci postupně rušit cestovní omezení a dát podnikům v cestovním ruchu možnost otevřít po několika měsících karantény. Jakmile to epidemiologická situace umožní, měli by lidé mít možnost sejít se s přáteli a rodinou, ať už ve své zemi, nebo v zahraničí, ale za dodržení všech nezbytných bezpečnostních a preventivních opatření. Cílem balíčku je rovněž pomoci evropskému cestovnímu ruchu, a to podporou podniků a zajištěním toho, aby Evropa byla i nadále nejoblíbenější turistickou destinací.

 • 12. května

  Iniciativa pro inovativní léčiva poskytne 117 milionů eur na rozvoj léčby a diagnostiky

  V rámci zrychlené výzvy k podávání návrhů, kterou v březnu vypsalo partnerství veřejného a soukromého sektoru nazvané iniciativa pro inovativní léčiva, bylo vybráno osm rozsáhlých výzkumných projektů zaměřených na vývoj léčebných a diagnostických prostředků pro boj s koronavirem.

 • 8. května

  EU zřizuje humanitární letecký most

  Evropská komise zřídila humanitární letecký most EU, který má v rámci reakce na koronavirus sloužit k přepravě humanitárních pracovníků a nouzových dodávek do některých nejzranitelnějších oblastí na světě.

 • 8. května

  Komise distribuuje první várku 1,5 milionu roušek a respirátorů z celkem 10 milionů zakoupených na podporu zdravotnických pracovníků v EU

  17 členským státům a Spojenému království bylo předáno 1,5 milionu roušek a respirátorů na ochranu zdravotnických pracovníků. Toto zdravotnické vybavení pochází z nového nákupu 10 milionů roušek a respirátorů financovaného Komisí v rámci nástroje pro mimořádnou podporu, jenž má za cíl poskytnout přímou pomoc členským státům s cílem zmírnit bezprostřední následky pandemie a anticipovat potřeby týkající se vývoje po jejím odeznění a návratu k běžným podmínkám.

 • 8. května

  Komise vyzývá členské státy, aby prodloužily omezení ne zcela nutných cest do EU do 15. června

  Komise vyzvala členské státy schengenského prostoru a státy k němu přidružené, aby prodloužily dočasné omezení ne zcela nutných cest do EU o dalších 30 dnů – do 15. června. Cestovní omezení by se měla rušit postupně: podle společného evropského plánu uvolňování protiepidemických opatření bude nejdříve nutné postupně a koordinovaně rušit kontroly na vnitřních hranicích. V druhé fázi pak bude možné uvolnit omezení na vnějších hranicích.

 • 4. května

  Globální reakce na koronavirus: Na všeobecný přístup k vakcínám se podařilo získat 7,4 miliardy eur

  Komise během dárcovské kampaně probíhající v rámci globální reakce na koronavirus zaevidovala v závazcích od dárců z celého světa 7,4 miliardy eur (8 miliard amerických dolarů). Součástí této částky je závazek Komise ve výši 1,4 miliardy eur. Tato částka téměř odpovídá původnímu cíli ve výši 7,5 miliardy eur a je solidním východiskem pro celosvětový dárcovský maraton, který začal 4. května. Cílem je nashromáždit takové finanční prostředky, které zajistí společný vývoj a všeobecné zavedení diagnostických prostředků, léčebných postupů a vakcín v boji proti koronaviru.

 • 2. května

  Masky ze zásob rescEU dodány do Španělska, Itálie a Chorvatska

  V návaznosti na dřívější dodávku do Itálie byly do Španělska, Itálie a Chorvatska distribuovány další zásilky ochranných masek FFP2 ze zásob rescEU – první společné evropské rezervy zdravotnického vybavení, která byla vytvořena v dubnu 2020 s cílem pomoci zemím postiženým koronavirovou pandemií.

Duben

 • 30. dubna

  Opatření státní podpory

  V dubnu schválila Komise 127 opatření státní podpory pro podniky a na záchranu pracovních míst po celé Evropě během pandemie koronaviru. Nadále úzce spolupracuje se zeměmi EU a snaží se zajistit, aby se ekonomika po skončení krize vrátila do normálu.

 • 29. dubna

  Západní Balkán: EU rozšířila svou pomoc při řešení krize COVID-19

  Evropská komise ohlásila finanční pomoc občanům západního Balkánu ve výši více než 3,3 miliardy eur. Tuto částku uvolní společně s Evropskou investiční bankou. Balíček poslouží k uspokojení bezprostředních potřeb v oblasti humanitární pomoci a zdraví v souvislosti s pandemií COVID-19. Zároveň má pomoci se sociálním a hospodářským oživením.

 • 28. dubna

  Bankovní balíček usnadní poskytování úvěrů domácnostem a podnikům v EU

  Komise přijala balíček opatření, který by měl usnadnit poskytování bankovních úvěrů domácnostem a podnikům v celé EU. Banky díky těmto opatřením budou moci i nadále půjčovat peníze na podporu ekonomiky a pomáhat tak zmírnit závažný hospodářský dopad pandemie koronaviru.

 • 24. dubna

  Globální reakce na koronavirus: EU zahájila dárcovskou iniciativu

  Evropská unie spojila své síly s globálními partnery, aby počínaje dnem 4. května 2020 odstartovala dárcovskou iniciativu – globální reakci na koronavirus. Světová zdravotnická organizace (WHO) a globální organizace v oblasti zdraví vyhlásily společnou výzvu k akci, která by měla zajistit rychlý a spravedlivý přístup k bezpečným, kvalitním, účinným a cenově dostupným diagnostickým a terapeutickým prostředkům a očkovacím látkám proti koronaviru.

 • 23. dubna

  Nařízení o zdravotnických prostředcích

  Komise uvítala přijetí návrhu o datu použitelnosti nařízení o zdravotnických prostředcích Evropským parlamentem a Radou. Přijatá změna zohledňuje potřebu zvýšit dostupnost životně důležitých zdravotnických prostředků v celé EU a zároveň i nadále zaručuje zdraví a bezpečnost pacientů do doby, než začne nový právní předpis platit.

 • 22. dubna

  Balíček makrofinanční pomoci pro deset sousedních zemí

  Komise navrhla balíček makrofinanční pomoci ve výši 3 miliard eur pro deset přistupujících a sousedních partnerských zemí, aby jim pomohla omezit ekonomické dopady pandemie koronaviru. Návrh doplňuje strategii „Team Europe“ což je masivní cílená reakce Unie podporující úsilí partnerských zemí v boji proti pandemii.

 • 22. dubna

  Výjimečná opatření na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví

  Byla navržena další výjimečná opatření na podporu nejvíce postižených zemědělských a potravinářských trhů.  Jedná se mimo jiné o opatření na podporu soukromého skladování v odvětví mléka a mléčných výrobků a v odvětví masa, o povolení, aby hospodářské subjekty v těžce zasažených odvětvích přijímaly samoorganizační tržní opatření, a o zvýšení flexibility programů na podporu trhu v odvětví ovoce a zeleniny, vína a některých dalších.

 • 20. dubna

  Komise zřídila platformu pro sdílení dat určenou výzkumným pracovníkům

  Evropská komise ve spolupráci s několika partnery spustila evropskou datovou platformu COVID-19, která umožní rychle shromažďovat a sdílet dostupné vědecké informace. Platforma je součástí akčního plánu ERAvsCorona a její zprovoznění je dalším důležitým okamžikem ve snaze EU podpořit vědce v Evropě i ve světě v boji proti pandemii koronaviru.

 • 17. dubna

  Díky ojedinělé konzulární operaci EU se ze zahraničí již dostalo domů více než 500 000 občanů Unie

  K 17. dubnu 2020 se v rámci bezprecedentního úsilí o repatriaci podařilo navrátit do vlasti více než půl milionu občanů EU, kteří se kvůli cestovním omezením nemohli dostat domů. Po vypuknutí pandemie se přihlásilo přibližně 600 000 občanů, kteří uvízli mimo EU. Většina z nich v asijsko-tichomořském regionu a v Americe.

 • 16. dubna

  Pokyny k zajištění kompletní ochrany osobních údajů v aplikacích určených proti šíření epidemie

  Komise zveřejnila pokyny týkající se vývoje nových aplikací určených k boji proti koronaviru, pokud jde o ochranu údajů. Účelem je poskytnout rámec, který občanům zaručí dostatečnou ochranu jejich osobních údajů a omezí narušení jejich soukromí při používání těchto aplikací. Pokyny doprovázejí soubor nástrojů EU pro aplikace určené ke sledování kontaktů, který byl rovněž zveřejněn 16. dubna 2020.

 • 16. dubna

  Další opatření na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví

  Byla přijata dvě nová opatření na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví. Díky těmto opatřením se zvýší peněžní toky zemědělcům a sníží administrativní zátěž jak pro celostátní, tak pro regionální orgány a pro zemědělce v této obzvláště těžké době.

 • 21. dubna

  EU mobilizovala pomoc Itálii, Chorvatsku a sousedním zemím

  V návaznosti na žádosti o pomoc zaslané přes mechanismus civilní ochrany EU koordinuje a spolufinancuje zásilky s pomocí určené zemím Unie i sousedním státům.

 • 15. dubna

  Evropský plán stanoví postup, jak společně ukončovat opatření zamezující šíření nákazy

  Komise ve spolupráci s předsedou Evropské rady předložila evropský plán k postupnému zrušení karanténních a dalších opatření, která byla přijata v důsledku šířícího se onemocnění COVID-19. Komise v tomto dokumentu doporučuje, co by členské státy měly ve svých plánech, jak budou tato opatření postupně ukončovat, brát v úvahu.

 • 15. dubna

  Další kroky v zájmu bezpečného a spolehlivého testování

  Komise zveřejnila pokyny k metodám testování na koronavirus, v nichž chce členským státům pomoci v tom, aby efektivně využívaly testovací nástroje v rámci svých vnitrostátních strategií a ve všech fázích pandemie, tzn. i v době, kdy karanténní opatření postupně ruší.

 • 14. dubna

  2,7 miliardy eur z rozpočtu EU uvolněny na podporu

  2. dubna navrhla Evropská komise aktivovat nástroj EU pro mimořádnou podporu a podpořit tak přímo systémy zdravotní péče členských států. 14. dubna Rada urychleně návrh schválila, takže lze tímto nástrojem disponujícím částkou 2,7 miliardy eur okamžitě začít poskytovat přímou podporu tam, kde je nejvíce zapotřebí.

 • 8. dubna

  Komise vyzvala členské státy, aby do 15. května prodloužily omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné

  Komise vyzvala ke koordinovanému přístupu k prodloužení, neboť činnost na vnějších hranicích může být efektivní jedině tehdy, budou-li ji na hranicích provádět všechny členské státy EU a státy schengenského prostoru, a to jednotným způsobem a do stejného data.

 • 8. dubna

  Podpora výstupních strategií využívajících mobilní a další aplikace

  Komise doporučila soubor opatření, která umožní vypracování společného přístupu k využití mobilních aplikací. Stanoví pro používání aplikací a dat hlavní zásady, např. pokud jde o bezpečnost údajů a dodržování základních práv EU, jako je ochrana soukromí a údajů.

 • 8. dubna

  Komise vyzývá členské státy, aby optimalizovaly zásobování léky a jejich dostupnost

  Komise proto vypracovala pokyny, které se zaměřují na racionální zásobování, přidělování a používání životně důležitých léků při léčbě pacientů s koronavirem a rovněž na léky, kterých může být nedostatek. Navrhovaná opatření by měla umožnit koordinovanější přístup v celé EU, zachování integrity jednotného trhu a zároveň zajištění ochrany veřejného zdraví.

 • 8. dubna

  Globální reakce EU v boji proti pandemii

  Evropská komise a vysoký představitel pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku představili plány důrazné a cílené reakce, kterou chce EU podpořit úsilí partnerských zemí v boji proti pandemii koronaviru. EU poskytne partnerským zemím finanční podporu ve výši přesahující 15,6 miliard eur ze stávajících zdrojů na vnější činnost.

 • 7. dubna

  Lékařské týmy z EU vyslány do Itálie
  Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie byl do italského Milána a Bergama vypraven tým evropských lékařů a zdravotních sester z Rumunska a Norska, aby italským zdravotníkům na místě pomáhaly v boji proti koronaviru. Prostřednictvím téhož mechanismu nabídlo pomoc také Rakousko, které Itálii předalo více než tři tisíce litrů dezinfekčních prostředků.

 • 6. dubna

  Uvolněny finanční prostředky pro 100 000 malých a středních podniků

  Evropská komise uvolnila miliardu eur z Evropského fondu pro strategické investice (EFSI) jako záruku pro Evropský investiční fond (EIF). Ten tak bude moci vydat zvláštní záruky, jimiž motivuje banky a jiné půjčovatele k tomu, aby poskytli likviditu alespoň 100 000 evropských malých a středních podniků a malých společností se střední tržní kapitalizací, na které dolehly ekonomické dopady koronavirové pandemie. Odhaduje se, že dostupné financování dosáhne výše 8 miliard eur.

 • 3. dubna

  Osvobození dovozu zdravotnického vybavení od cla a DPH

  Na pomoc v boji proti koronaviru Komise rozhodla o schválení žádostí členských států a Spojeného království o dočasném upuštění od cel a DPH při dovozu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků ze třetích zemí. Z finančního hlediska tak bude snazší získat zdravotnické vybavení, které lékaři, zdravotní sestry i pacienti naléhavě potřebují.

 • 3. dubna

  Usnadnění přeshraniční zdravotní spolupráce a vysílání zdravotnického personálu

  V zájmu podpory přeshraniční spolupráce v oblasti zdravotní péče vydala Komise pro členské státy praktické pokyny. Přeshraniční spolupráce může pomoci zmírnit přetížení nemocnic převedením pacientů jinam nebo vysláním kvalifikovaných zdravotnických týmů do zahraničí.

 • 2. dubna

  Mobilizace veškerých zdrojů na ochranu životů a živobytí

  Evropská komise přijala další opatření a navrhla zřídit nástroj solidarity, který by disponoval až 100 miliardami eur. Nástroj nese název SURE. Měl by pomoci pracovníkům udržet si příjem a podnikům neupadnout do platební neschopnosti. Komise rovněž navrhla, aby k překonání krize způsobené koronavirem byly přesměrovány všechny dostupné strukturální fondy. Předpisy na ochranu nejchudších občanů EU a na pomoc rybářům z EU vstoupily v platnost 24. dubna 2020.

 • 1. dubna

  Vědci Komise vyvinuli nový kontrolní materiál pro spolehlivé testování na koronavirus

  Vědci z týmu Evropské komise vyvinuli nový kontrolní materiál, díky kterému jsou laboratoře schopny ověřit, zda jejich testy na koronavirus fungují správně, a předcházet tak falešným negativním výsledkům.

  VSTUPUJE V PLATNOST dne 1. dubna 2020.

Březen

 • 31. března

  Podpůrná opatření k posílení zemí, jež poskytují útočiště uprchlíkům

  V reakci na pandemii koronaviru posílila EU svou podporu uprchlíkům ze Sýrie a zranitelným skupinám osob v Iráku, Jordánsku a Libanonu prostřednictvím nového balíčku v hodnotě téměř 240 milionů eur. Celková pomoc poskytovaná přes regionální svěřenský fond EU zřízený v reakci na krizi v Sýrii se tak zvýšila na více než 2 miliardy eur.

 • 30. března

  Solidarita EU se západním Balkánem a východními sousedy

  Komise přerozdělila 140 milionů EUR na nejnaléhavější opatření v zemích východního sousedství a přesměrovala využívání stávajících nástrojů v hodnotě až 700 milionů eur, aby pomohla zmírnit socioekonomický dopad krize způsobené koronavirem. Rovněž oznámila okamžitou pomoc zemím západního Balkánu ve výši až 38 milionů eur na řešení mimořádných situací v oblasti veřejného zdraví. Dalších 374 milionů eur půjde na pomoc při hospodářské a sociální obnově.

 • 30. března

  Umožnění volného pohybu kriticky důležitých pracovníků

  Komise vydala nová praktická doporučení, která mají zajistit, aby se mobilní pracovníci v EU, zejména ti, kteří vykonávají klíčové profese v boji proti pandemii koronaviru, mohli dostat na svá pracoviště. Spolu s pokyny k provádění dočasného omezení postradatelných cest do EU se tento balíček zaměřuje na praktické problémy občanů a organizací dotčených opatřeními přijatými k omezení šíření koronaviru.

 • 27. března

  Komise navýšila rozpočet na repatriační lety a zdravotnické zásobování systému RescEU

  Z rozpočtu EU by mělo být uvolněno až 75 milionů eur na pomoc členským státům při repatriaci státních příslušníků EU a k navýšení rozpočtu k zásobování systému RescEU. Díky letům organizovaným prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie již bylo do Evropy navráceno téměř 10 000 osob.

 • 26. března

  Zajištění plynulosti nákladní letecké dopravy v nejdůležitějších oblastech

  Evropská komise vyzvala členské státy EU k podpoře leteckého nákladního provozu během koronavirové krize. Nové pokyny obsahují provozní a organizační opatření, jež mají udržet základní v pohybu dopravní toky a která se týkají mimo jiné zdravotnického vybavení a personálu.

 • 26. března

  Opětovně potvrzen závazek k mezinárodní spolupráci

  V rámci účasti na mimořádné videokonferenci vedoucích představitelů zemí G20 předsedkyně Evropské komise von der Leyenová a předseda Evropské rady Charles Michel zdůraznili, že EU se při boji proti pandemii zavázala k mezinárodní spolupráci a nadále bude pomáhat zranitelným zemím a komunitám po celém světě.

 • 25. března

  Ochrana kriticky důležitých evropských aktiv a technologií

  Byly vydány pokyny k zajištění robustního celoevropského přístupu při prověřování zahraničních investic v období krize veřejného zdraví a ekonomické zranitelnosti. Cílem je ochránit společnosti EU a kritická aktiva v oblastech, jako je zdravotnictví, lékařský výzkum, biotechnologie atp., aniž by byla ohrožena celková otevřenost EU vůči zahraničním investicím.

  • Videozáznam sdělení předsedkyně Ursuly von der Leyenové k pokynům na ochranu kriticky důležitých evropských aktiv a technologií během současné krize
 • 23. března

  Zajištění plynulé dopravy zboží v rámci EU prostřednictvím zelených dopravních pruhů

  Byla vydána nová praktická doporučení k provádění pokynů při správě hranic, jež mají pomoci udržet plynulost nákladní dopravy v rámci EU během pandemie. Členské státy byly požádány, aby označily všechny příslušné hraniční přechody v rámci transevropské dopravní sítě (TEN-T) jako hraniční přechody se „zelenými pruhy“. Ty mají být otevřené pro veškerá nákladní vozidla bez ohledu na to, jaké zboží přepravují.

 • 20. března

  Aktivace obecných únikových doložek fiskálního rámce

  Komise navrhla  aktivaci obecné únikové doložky, kterou umožňuje Pakt o stabilitě a růstu. Poté, co aktivaci obecné únikové doložky schválí Rada, se členské státy budou moci odchýlit od rozpočtových požadavků stanovených evropským fiskálním rámcem, které za normálních okolností musejí respektovat, a přijmout opatření k náležitému řešení krize.

 • 20. března

  Umožněn volný přístup k evropským normám pro zdravotnické prostředky

  Evropský výbor pro normalizaci a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice zpřístupnil řadu evropských norem na některé zdravotnické prostředky a osobní ochranné prostředky. Tato opatření pomohou společnostem z EU i třetích zemí s urychlenou výrobou a snazším uváděním na trh těchto prostředků a zároveň se tak zajistí vysoká úroveň bezpečnosti.

 • 19. března

  Vytváření prvních zásob zdravotnických prostředků v rámci systému rescEU

  Evropská komise se rozhodla vytvořit v systému rescEU strategickou zásobu zdravotnických prostředků: ventilátory a ochranné masky pomohou zemím EU zvládat pandemii koronaviru COVID-19.

 • 19. března

  Dočasný rámec pro další podporu ekonomiky

  Evropská komise přijala tzv. dočasný rámec, který členským státům umožní využít plnou flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory a během šíření koronavirové nákazy COVID-19 tak podpořit ekonomiku.

  Na základě tzv. dočasného rámce Komise do 31. března schválila několik režimů v hodnotě několika stovek miliard eur na podporu hospodářství členských států zasažených koronavirem. Přijala 18 rozhodnutí o schválení 27 vnitrostátních opatření.

 • 18. března

  Ochrana práv cestujících

  Komise zveřejnila pokyny k zajištění ochrany práv cestujících v EU a k jejich uplatňování jednotným způsobem v celé EU v souvislosti s vysokým počtem zrušených a zpožděných cest.

 • 17. března

  Komise zahajuje činnost evropského týmu vědců

  Evropská komise zahájila činnost poradní skupiny pro COVID-19, kterou tvoří epidemiologové a virologové z různých členských států. Tým má vypracovat pokyny EU k vědecky podloženým a koordinovaným krizovým opatřením.

 • 16. března

  Ochrana zdraví a zachování dostupnosti zboží a základních služeb

  Komise předložila pokyny pro členské státy  týkající se opatření při správě hranic souvisejících s ochranou veřejného zdraví. Cílem je chránit zdraví občanů, zajistit správné zacházení s osobami, které musí cestovat, a zachovat dostupnost základního zboží a služeb.

 • 16. března

  EU poskytuje finanční prostředky na inovativní očkovací látku společnosti Curevac

  Komise nabídla firmě CureVac, inovativnímu výrobci vakcín se sídlem v německém Tübingenu, finanční prostředky ve výši až 80 milionů eur na podporu vývoje a výroby očkovací látky proti koronaviru.

 • 15. března

  Zajištění dodávek osobních ochranných prostředků v EU

  Komise přijala opatření k zajištění dostupnosti dodávek osobních ochranných prostředků – stanovila požadavek, aby vývoz těchto výrobků mimo Evropskou unii podléhal vývoznímu povolení členských států.

 • 13. března

  Stanovení koordinované reakce ke zmírnění ekonomických dopadů epidemie

  Komise předložila okamžitou reakci ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie COVID-19. Zaměřuje se na koordinovanou reakci napříč EU a využívá  řadu nástrojů, např. státní podporu, flexibilitu evropského fiskálního rámce, likviditu pro bankovní sektor, rozpočet EU a další. VSTUPUJE V PLATNOST dne 1. dubna 2020.

 • 10. března

  Zmírnění dopadů epidemie COVID-19 na odvětví letecké dopravy a životní prostředí

  Byly oznámeny právní předpisy, které dočasně zmírní povinnosti leteckých společností ohledně využívání letištních časů, jež pro ně vyplývají z legislativy EU. Zmírní to tlak na odvětví letecké dopravy a rovněž sníží množství emisí – zamezí se totiž zbytečným letům, které letecké společnosti provozují s téměř prázdným letadlem jen proto, aby si své letištní časy udržely. VSTUPUJE V PLATNOST dne 1. dubna 2020.

 • 10. března

  Investiční iniciativa

  Během videokonference vrcholných představitelů EU, jejímž tématem byla reakce na pandemii COVID-19, získala Komise mandát k dalšímu posílení reakce a koordinaci činnosti členských států. Předsedkyně von der Leyenová oznámila investiční iniciativu, která by měla umožnit přesměrování přibližně 60 miliard eur nevyužitých finančních prostředků z oblasti politiky soudržnosti na boj proti koronaviru. VSTUPUJE V PLATNOST dne 1. dubna 2020.

 • 6. března

  Posílení výzkumu a další financování řešení koronavirové krize

  Komise  rozšířila  naléhavou výzvu vyhlášenou v lednu v reakci na epidemii COVID-19. 31. března se Komise rozhodla podpořit jeden další projekt, čímž se celkový počet podporovaných projektů zvýšil na 18. Je do nich zapojeno 140 výzkumných týmů z celé EU i zemí mimo ni a jsou financovány z programu Horizont 2020 s celkovým rozpočtem 48,5 milionů eur.

 • 2. března

  Vytvořen evropský tým řešící situaci způsobenou koronavirem

  Předsedkyně von der Leyenová zřídila na politické úrovni tým pro reakci na koronavirovou pandemii, který koordinuje reakci EU a propojuje činnost ve všech oblastech  – od lékařské péče až po mobilitu a dopravu.

   

Únor

 • 28. únor

  Členské státy se dohodly na společném nákupu zdravotnických prostředků

  Společně s členskými státy byla vyhlášena první ze čtyř společných zakázek na osobní ochranné prostředky. EU tak jedná jako jeden velký odběratel, což motivuje dodavatele k urychlenému dodání velkého množství prostředků za nejlepší cenu. K datu 24. března výrobci předložili nabídky pokrývající požadovaná množství a v některých případech dokonce poptávku převýšili.

 • 24. únor

  Podpora celosvětového úsilí

  Komise ohlásila nový balíček podpory ve výši 232 milionů eur, který má posílit globální připravenost, prevenci a kontrolu koronaviru. Komise rovněž posílila svou podporu členským státům v souvislosti s prací na opatřeních v rámci plánování připravenosti a reakce na mimořádné události.

 • 23. února

  V rámci solidarity s Čínou poskytuje EU další ochranné prostředky

  Komise se finančně podílí na zásilce více než 25 tun osobních ochranných prostředků do Číny na základě aktivace mechanismu civilní ochrany EU. Přes 30 tun ochranných prostředků bylo zmobilizováno členskými státy EU a  dodáno již v únoru 2020.

 • 1-2. února

  Občané EU dopraveni zpět do vlasti

  První repatriace zorganizovaná společností Air z Francie a Německem spolufinancovaná z mechanismu civilní ochrany EU dopravila z Wuhanu zpět domů 447 evropských občanů. Evropská komise vyvíjí úsilí na všech frontách, pomáhá členským státům při repatriaci jejich občanů a při poskytování naléhavých služeb Číně.

 • 1. února

  První pomoc Číně

  V rámci okamžité první reakce členské státy EU zmobilizovaly a dodaly Číně celkem 12 tun ochranných prostředků.

 • 1. únor

Leden

 • 31. ledna

  Uvolněny první finanční prostředky na výzkum koronaviru

  Z programu EU pro výzkum a inovace – programu Horizont 2020 – byla poskytnuta částka 10 milionů eur na podporu výzkumu nového onemocnění. Komise vyhlásila naléhavou výzvu k vyjádření zájmu o výzkumné projekty.

 • 28. ledna

  Aktivován mechanismus civilní ochrany EU za účelem repatriace občanů EU

  Vzhledem k rychlému šíření koronaviru byl na žádost o pomoc ze strany Francie aktivován mechanismus civilní ochrany EU s cílem poskytnout konzulární podporu občanům EU nacházejícím se v čínském Wuhanu.

  První evropský případ byl hlášen 24. ledna 2020 ve Francii.

  17. ledna: Konalo seprvní zasedání Výboru pro zdravotní bezpečnost.

  9. ledna: Generální ředitelství SANTE Evropské komise zaslalo přes systém včasného varování a reakce varovné hlášení. Prostřednictvím tohoto systému většina členských států od té chvíle sdílí informace o praktických a komunikačních opatřeních.