Beruházások mozgósítása

A szükséges beruházások mozgósítása érdekében a Bizottság kettős választ javasol:

 • money support
  Next Generation EU Eszköz: egy 750 milliárd eurós kerettel rendelkező új helyreállítási eszköz, amely a pénzügyi piacokon előteremtett új források révén megerősíti az uniós költségvetést a 2021–2024 közötti időszakban
 • Euro coins
  Megerősített hosszú távú uniós költségvetés a 2021–2027 közötti időszakra (1100 milliárd euró)

Uniós költségvetés – a helyreállítás és a rezilienciaépítés motorja

Az Európai Bizottság több eszközt is bevet annak érdekében, hogy biztosítsa a koronavírus-válsággal szembeni hathatós uniós fellépést, amely Unió-szerte mindenkit és az Európai Unió globális partnereit is cselekvésre készteti. A Next Generation EU Eszköz megvalósítási terve három pilléren nyugszik:

EU stars A tagállamok támogatása a helyreállítás érdekében
 • A beruházások és a reformok támogatása
 • A méltányos átállás támogatása

(Az európai szemeszter keretében)

hand and building A gazdaság beindítása és a magánberuházások elősegítése
 • A kulcsfontosságú ágazatok és technológiák támogatása
 • A kulcsfontosságú értékláncokba való beruházás
 • Fizetőképesség-támogatás az életképes vállalatok számára
paper with a list A válság tanulságainak levonása
 • A jövőbeli válságok szempontjából kulcsfontosságú programok támogatása
 • A globális partnerek támogatása

 

LetöltésPDF - 810.6 KB

 

Az európai helyreállítási tervet támogató kulcsfontosságú eszközök

A forrásokat azokra a területekre irányítjuk, ahol azok – a tagállami intézkedéseket kiegészítve és fokozva – a legnagyobb hatást érhetik el. A beruházások különböző eszközökön keresztül valósulnak meg, melyek a következő három pillérre épülnek:

A tagállamok támogatása a válságot követő helyreállítás, elhárítás és megerősödés érdekében

1. Az európai szemeszter részét képező Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz
 • Miből áll? Vissza nem térítendő támogatások és kölcsönök nyújtása az európai szemeszter célkitűzéseivel – köztük a zöld és a digitális átállásra, valamint a tagállami gazdaságok ellenálló képességének javítására vonatkozó célokkal – összhangban meghatározott tagállami helyreállítási és rezilienciaépítési tervek megvalósításához
 • Költségvetés: 560 milliárd euró, ebből 310 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásokra és 250 milliárd euró kölcsönökre
2. REACT-EU – Kohéziós célú és az európai területeknek nyújtandó helyreállítási segítség
 • Miből áll? A tagállamok irányító hatóságain keresztül nyújtott rugalmas kohéziós politikai támogatás településeknek, kórházaknak és vállalkozásoknak Nemzeti társfinanszírozás nem szükséges
 • Költségvetés: 55 milliárd euró kiegészítő kohéziós finanszírozás 2020 és 2022 között
3. A klímasemleges gazdaságra való zöld átállás támogatása a Next Generation EU Eszköz forrásaiból
 • Javaslat a Méltányos Átállást Támogató Alap költségvetésének 40 milliárd euróig terjedő bővítésére, ezáltal elősegítve a tagállamok klímasemlegességre való átállásának felgyorsítását
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap keretének 15 milliárd eurós növelése, hogy a vidéki területek könnyebben végre tudják hajtani az európai zöld megállapodás szerint szükséges szerkezeti átalakítást, és el tudják érni a biodiverzitási stratégiában és a „termelőtől a fogyasztóig” stratégiában foglalt ambiciózus célokat

 

A gazdaság beindítása és a magánberuházások elősegítése

1. Továbbfejlesztett InvestEU program, amely magában foglal egy stratégiai beruházási eszközt is
 • Miből áll? Uniós költségvetési garancia nyújtása az Európai Beruházási Bank Csoporton és a nemzeti fejlesztési bankokon keresztül beruházási projektek finanszírozásához
 • Költségvetés: 15,3 milliárd euró az InvestEU számára, valamint a Next Generation EU Eszközből feltöltött, 15 milliárd eurós kerettel rendelkező új stratégiai beruházási eszköz
2. Új Fizetőképesség-támogatási Eszköz az életképes vállalkozások saját tőkéjének növelésére
 • Miből áll? Uniós költségvetési garanciára történő tartalékképzés az Európai Beruházási Bank Csoporton keresztül magántőke mozgósításához
 • Költségvetés: 31 milliárd euró

 

A válság tanulságainak levonása és Európa stratégiai kihívásainak kezelése

 1. Új egészségügyi program Európa felvértezésére a jövőbeli egészségügyi veszélyekkel szemben
 • Új egészségügyi programot hozunk létre „az EU az egészségügyért" néven az egészségvédelem megerősítésére és a jövőbeli egészségügyi válságokra való felkészülésre. A program költségvetése 9,4 milliárd euró.
2. Az uniós polgári védelmi mechanizmus, a rescEU megerősítése a jelentős szükséghelyzetekre való reagálás javítása érdekében
 • Miből áll? Az Európai Bizottság által kezelt vissza nem térítendő támogatások és beszerzések
 • Költségvetés: Összesen 3,1 milliárd euró

 

A Bizottság más programok megerősítését is javasolja annak érdekében, hogy azok képesek legyenek maradéktalanul hozzájárulni az Unió ellenálló képességének javításához, valamint a világjárvány és az annak következményei által támasztott kihívások kezeléséhez. Ezek közé tartozik többek között az Európai horizont, a Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (NDICI), a humanitárius segítségnyújtási eszköz, a Digitális Európa program, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a közös agrárpolitika és az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA).

Rugalmasabb szükséghelyzeti eszközök

Az egyes programokon túl a válság rávilágított annak fontosságára, hogy az Unió képes legyen gyorsan és rugalmasan reagálni, és összehangolt európai válaszintézkedések születhessenek. Ehhez pedig rugalmasabb uniós költségvetésre van szükség. A Bizottság ezért az uniós költségvetés és a szükséghelyzeti eszközök rugalmasságának megerősítését javasolja a 2021–2027 közötti időszakra.

 

medical equipment Szolidaritási és sürgősségisegély-tartalék
 • Szükség esetén lehetővé teszi az uniós eszközök költségvetési átcsoportosításon keresztüli gyors megerősítését
 • Emelés legfeljebb 3 milliárd euró éves összegre
Euro coins Szolidaritási Alap
 • Támogatás a tagállamok számára a természeti katasztrófák – árvizek, erdőtüzek, földrengések, viharok és aszály – kezeléséhez és az azokat követő azonnali helyreállításhoz
 • Kiterjesztés a jelentős egészségügyi válságokra, és emelés legfeljebb 1 milliárd euró éves összegre
money support Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap
 • Támogatás a váratlan átfogó szerkezetátalakítások – például pénzügyi vagy gazdasági válság – következtében elbocsátott munkavállalók számára a munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedéshez
 • Az alap igénybevételére vonatkozó küszöb leszállítása 250 fős létszámcsökkentésre, és emelés legfeljebb 386 millió euró éves összegre
LetöltésPDF - 450.9 KB

Az európai helyreállítási terv finanszírozása

A szükséges beruházások finanszírozásához a Bizottság az EU nevében kötvényeket fog kibocsátani a pénzügyi piacokon.

A hitelfelvétel lehetővé tétele céljából a Bizottság javasolni fogja a saját forrásokról szóló határozat módosítását és növeli a költségvetési mozgásteret – azaz a hosszú távú költségvetés saját forrásainak felső határa (az Unió által pénzügyi kötelezettségeinek fedezésére a tagállamoktól lehívható pénzeszközök maximális összege) és a tényleges kiadások felső határa közötti különbséget.

Ezt a mozgásteret garanciaként felhasználva a Bizottság pénzforrásokat teremt elő a piacokon, és azokat a Next Generation EU Eszközön keresztül a gazdasági és társadalmi károk helyreállítását, valamint a jövőre való felkészülést célzó programokhoz irányítja.

A Bizottság az EU nevében kötvényeket bocsát ki a piacokon
Futamidő: 3–30 év
Az ebből származó bevételek az új uniós költségvetési eszközök vagy a megújított uniós programok keretében vissza nem térítendő támogatások vagy költségvetési garancia formájában kerülnek felhasználásra. A Bizottság a bevételekből a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében kölcsönt nyújt az uniós országoknak reform- és rezilienciaépítési terveik finanszírozásához, összhangban az európai szemeszter keretében azonosított célkitűzésekkel – köztük a zöld és a digitális átállásra vonatkozó célokkal –, a tagállamok nemzeti energia- és klímaterveivel, valamint a méltányos átállásra vonatkozó tervekkel.
LetöltésPDF - 423 KB

A Bizottság 2020. évi kiigazított munkaprogramja

Az európai helyreállítási terv részeként, a koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetre reagálva az Európai Bizottság kiigazította 2020. évi munkaprogramját is. A kiigazított munkaprogram előtérbe helyezi és felgyorsítja azokat a kezdeményezéseket, amelyek támogatják az európai helyreállítást, életeket mentenek és védik az emberek megélhetését.

A Bizottság továbbra is teljes mértékben elkötelezett amellett, hogy megvalósítsa két kiemelt kezdeményezését, a zöld és a digitális kettős átállást, amelyek kulcsfontosságúak az európai gazdaság fellendítéséhez.

A Next Generation EU Eszköz és az új uniós költségvetés révén bevont összes forrás uniós programokon keresztül a következő kezdeményezések céljait fogja szolgálni:

European green deal image

Az európai zöld megállapodás az új növekedési stratégiánk

 

 • Európa épületeinek és kritikus infrastruktúrájának hatalmas korszerűsítési hulláma, amely magában foglalja egymillió töltőállomás létesítését elektromos járművek számára.
 • 1 millió új zöld munkahely. A gazdaság körforgásos jellegének fokozása lehetőséget teremt arra, hogy visszahozzuk az EU-ba a gyártási tevékenységeket, felszámoljuk a külföldi függőségeket, és több százezer új munkahelyet teremtsünk.
 • A „termelőtől a fogyasztóig” stratégia támogatja a mezőgazdasági termelőket abban, hogy megfizethető, tápláló, biztonságos és fenntartható élelmiszerekkel lássák el Európa lakosságát. Tekintettel a vidéki területek megkerülhetetlen szerepére a zöld gazdaságra való átállásban, a Bizottság az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap költségvetésének emelését javasolja.
 • Természetes ökoszisztémáink támogatása érdekében az Európai Bizottság a közelmúltban elfogadta a 2030-ig érvényes biodiverzitási stratégiát, és hamarosan előterjeszt egy erdőgazdálkodási stratégiát is.
 • A Méltányos Átállást Támogató Alap segíteni fogja a munkavállalók átképzését, és gazdasági lehetőségeket teremt a kis- és középvállalkozásoknak.

Mélyebb és digitálisabb egységes piac

 

 • Európának a beruházások fokozása révén javítania kell a konnektivitást, valamint fokoznia kell ipari és technológiai jelenlétét. A mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, az adat- és felhőinfrastruktúra, az 5G és a 6G hálózat, a szuper- és kvantumszámítógépek, valamint a blokklánc-technológiák előnyei továbbgyűrűző hatást fognak gyakorolni, és hozzájárulnak Európa stratégiai autonómiájához. 
 • A valódi adat- és digitális gazdaság az innováció és a munkahelyteremtés motorja. A Bizottság jogalkotási javaslatot fog előterjeszteni adatmegosztásra és -irányításra vonatkozóan, amelyet általános adatjogi szabályozásra irányuló javaslat követ majd. Mivel az e-kereskedelem az elkövetkező években várhatóan felgyorsul, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály javítani fogja a digitális szolgáltatások jogi keretét, és egyértelmű szabályokat fog tartalmazni az online platformokra vonatkozóan.
 • Az új kiberbiztonsági stratégia fel fogja lendíteni az uniós szintű együttműködést, bővíteni fogja ismereteinket, és növelni fogja képességünket az európai digitális infrastruktúra biztonságának megőrzésére.
Image of a family

Méltányos és inkluzív helyreállítás

 

 • A SURE – szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz – 100 milliárd eurót biztosít a munkavállalók és vállalkozások megsegítésére. A Bizottság a jövőben más hasonló eszközöket is be kíván vetni.
 • Az ifjúsági foglalkoztatás fokozott támogatása és a tisztességes minimálbérek segíteni fognak a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalóknak, köztük a fiataloknak abban, hogy gondoskodni tudjanak megfelelő pénzügyi tartalékról, és állást találjanak, illetve képzésben vagy oktatásban vegyenek részt. Mivel a nők számos frontvonalbeli munkahelyen túlreprezentáltak, fizetésük viszont elmarad az azonos munkakörben foglalkoztatott férfiakétól, meg kell szüntetni a nemek közötti bérszakadékot, többek között a bérek átláthatóságára vonatkozó intézkedések révén.
 • Annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat az adóbevételek biztosításában, a Bizottság fokozni fogja az adókijátszás elleni küzdelmet. A közös összevont társaságiadó-alap bevezetése egységes szabálykönyvet biztosítana a vállalkozások számára. Az egyszerűsített adózási szabályok javíthatják az üzleti környezetet, és hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez.
 • A zöldebb és digitális gazdaság felé való európai átmenet időszakában még fontosabbá válik a készségek, a tudás és a know-how fejlesztése és aktualizálása. A Bizottság ezért európai készségfejlesztési programot és digitális oktatási cselekvési tervet fog előterjeszteni.
Delivery of emergency equipment

Az EU rezilienciájának fokozása

 

 • Új gyógyszerstratégia foglalkozik majd a válság kapcsán feltárt kockázatokkal, például az európai gyógyszergyártási kapacitások kérdésével, ezáltal biztosítva Európa stratégiai önállóságát.
 • A kritikus fontosságú nyersanyagokra vonatkozó új cselekvési terv meg fogja erősíteni az elektromos közlekedés, az akkumulátorok, a megújuló energiaforrások, a gyógyszerek, az űripar, a védelem és a digitális alkalmazások kulcsfontosságú piacait.
 • A Bizottság felül fogja vizsgálni a kereskedelempolitikát, hogy világszerte biztosítsa az áruk és szolgáltatások folyamatos áramlását, és segítsen megreformálni a Kereskedelmi Világszervezetet. Meg fogja erősíteni továbbá a közvetlen külföldi tőkebefektetésekre vonatkozó átvilágítási mechanizmust, és fehér könyvet fog előterjeszteni a külföldi támogatásokra vonatkozó eszközről.
 • A Bizottság meg fogja erősíteni a rescEU-készletet annak érdekében, hogy állandó kapacitás álljon rendelkezésre bármilyen típusú válság kezelésére. Ez többek között szükséghelyzet-reagálási infrastruktúra, közlekedési kapacitás és szükséghelyzeti támogató csoportok létrehozását jelenti.
LetöltésPDF - 227.6 KB

A következő lépések

 • 2020. május

  Bizottsági javaslat a 2014–2020-as és a 2021–2027-es felülvizsgált többéves pénzügyi keretre, a saját forrásokról szóló határozatra és ágazati szabályozásra

 • 2020. júliusig

  Az Európai Tanács ülése: politikai megállapodás a 2014–2020-as és a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló határozatról

 • 2020 nyár

  A saját forrásokról szóló határozat megvitatása az Európai Parlamentben

 • 2020. október

  Az Európai Tanács ülése

 • 2020 kora ősz

  A 2014–2020-as időszakra vonatkozó felülvizsgált többéves pénzügyi keret és az érintett ágazati szabályozás elfogadása

 • 2020. december

  A 2021–2027-es időszakra vonatkozó felülvizsgált többéves pénzügyi keret elfogadása (az Európai Parlament egyetértése); a saját forrásokról szóló határozat elfogadása (az összes tagállam általi megerősítés az alkotmányos követelményeikkel összhangban)

 • 2021. január

  Megkezdődik a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret végrehajtása

Aktualitások

Dokumentumok