De voorgestelde herstelmaatregelen zullen voornamelijk worden betaald via een nieuw, tijdelijk financieringsinstrument, Next Generation EU, waarmee 750 miljard euro wordt binnengehaald. Het steunt op drie pijlers:

  • de lidstaten hulp geven om de crisis te overwinnen en er sterker uit te komen
  • particuliere investeringen stimuleren en noodlijdende ondernemingen steunen 
  • de belangrijkste EU-programma’s versterken om lessen te trekken uit de crisis, de interne markt sterker en veerkrachtiger te maken, en de groene en de digitale transitie te versnellen

Hoe het geld over de verschillende onderdelen wordt verdeeld, ziet u hieronder.

EU stars Pillar 1: De lidstaten helpen met het herstel

Next Generation EU / TOTAAL (inclusief eventuele bijdrage van de EU-begroting)
Faciliteit voor herstel en veerkracht 560,0 / 560,0
waarvan SUBSIDIES 310,0 / 310,0
waarvan LENINGEN** 250,0 / 250,0
React-EU * * 50,0 / 55,0*
Plattelandsontwikkeling** 15,0 / 90,0
Fonds voor een rechtvaardige transitie 30,0 / 40,0

Totaal pijler 1 

405 voor subsidies 250 voor leningen

hand and building Pillar 2: De economie snel op gang brengen en private investeringen ondersteunen

Next Generation EU / TOTAAL (inclusief eventuele bijdrage van de EU-begroting)
Instrument voor solvabiliteitssteun 26,0 / 31,0*
InvestEU*** 15,3 / 16,6
Faciliteit voor strategische investeringen 15,0 / 15,0

Totaal pijler 2 (afhankelijk van de behoeften) 

56,3 als voorziening voor garanties

paper with a list Pillar 3: Lessen trekken uit de crisis

Next Generation EU / TOTAAL (inclusief eventuele bijdrage van de EU-begroting)
Gezondheidsprogramma 7,7 / 9,4
rescEU 2,0 / 3,1
Horizon Europa 13,5 / 94,4
Nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking 10,5 / 86,0
Humanitaire hulp 5,0 / 14,8

Totaal pijler 3 (afhankelijk van de behoeften) 

38,7 voor subsidies waarvan 10,5 als voorziening voor  garanties

Subsidies

waarvan als voorziening voor garanties

500

66,8

Leningen 250,0
TOTAAL 750

* 5 mld. van de in totaal 55 mld. euro voor React-EU en 5 mld. van de 31 mld. euro voor het instrument voor solvabiliteitssteun komen ten laste van het MFK 2014-2020. 
** De nationale toewijzingen zijn momenteel niet beschikbaar *** Voor de vier beleidsgebieden waarover de medewetgevers al overeenstemming hebben bereikt; inclusief 1,5 mld. voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds

Alle bedragen in miljard euro

Next Generation EU zal bestaan uit subsidies, met inbegrip van voorzieningen voor garanties, en leningen. In onderstaande tabellen staan de subsidiecomponenten per land voor de Faciliteit voor herstel en veerkracht en voor het Fonds voor een rechtvaardige transitie, zoals gefinancierd in het kader van de Next Generation EU.

Faciliteit voor herstel en veerkracht

Nationale toewijzingen
(Alle bedragen in miljoen euro, prijzen van 2018)

Fonds voor een rechtvaardige transitie

Nationale toewijzingen 

(Alle bedragen in miljoen euro, prijzen van 2018)

België

Belgian flag

4.821 285

Bulgarije

Bulgarian flag

6.131 2.020

Tsjechië

Czech flag

4.678 2.560

Denemarken

Danish flag

1.723 139

Duitsland

Germany

21.545 3.864

Estland

Estonian flag

1.004 552

Ierland

Irish flag

1.209 132

Griekenland

Greek file

17.874 1.294

Spanje

Spanish flag

61.618 1.355

Frankrijk

French flag

32.167 1.606

Kroatië

Croatian flag

6.125 290

Italië

Italian flag

63.380 1.606

Cyprus

cyprus

1.082 158

Letland

latvia

2.170 299

Litouwen

Lithuanian flag

2.766 426

Luxemburg

Luxembourg flag

101 14

Hongarije

hungary

6.136 407

Malta

malta

226 36

Nederland

Dutch flag

5.197 972

Oostenrijk

Austrian flag

2.950 212

Polen

Polish flag

26.808 6.000

Portugal

Portuguese flag

12.905 349

Roemenië

Romanian flag

13.505 3.337

Slovenië

slovenia

1.693 403

Slowakije

slovakia

6.140 716

Finland

flag of Finland

2.196 726

Zweden

sweden

3.849 243
TOTAAL 310.000 30.000

Documenten

DownloadenPDF - 294.3 KB