A javasolt helyreállítási intézkedések zöme az új, ideiglenes Next Generation EU Eszköz keretébe illeszkedik, amelynek költségvetése 750 milliárd euró. Az eszköz az alábbi három pillérre épül:

  • a válságot követő helyreállítás, elhárítás és megerősödés érdekében tett tagállami erőfeszítéseket támogató eszközök;
  • a magánberuházások fellendítését és a nehéz helyzetben lévő vállalkozások támogatását célzó intézkedések; 
  • a kulcsfontosságú uniós programok megerősítése a válság tanulságainak levonása, az egységes piac erősebbé és ellenállóbbá tétele, továbbá a zöld és digitális átállás felgyorsítása érdekében.

A finanszírozás az alábbiak szerint oszlik meg az eszköz egyes összetevői között.

EU stars 1. pillér: A tagállamok támogatása a helyreállítás érdekében

Next Generation EU / ÖSSZES (az uniós költségvetésből származó lehetséges összegekkel együtt)
Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz 560,0 / 560,0
ebből VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS 310,0 / 310,0
ebből KÖLCSÖN** 250,0 / 250,0
REACT-EU** 50,0 / 55,0*
Vidékfejlesztés** 15,0 / 90,0
Méltányos Átállást Támogató Alap 30,0 / 40,0

Az 1. pillér összesen 

405 vissza nem térítendő támogatás 250 kölcsön

hand and building 2. pillér: A gazdaság beindítása és a magánberuházások elősegítése

Next Generation EU / ÖSSZES (az uniós költségvetésből származó lehetséges összegekkel együtt)
Fizetőképesség-támogatási Eszköz 26,0 / 31,0*
InvestEU*** 15,3 / 16,6
Stratégiai beruházási eszköz 15,0 / 15,0

A 2. pillér összesen (a szükségletektől függően) 

56,3 garanciatartalék

paper with a list 3. pillér: A válság tanulságainak levonása

Next Generation EU / ÖSSZES (az uniós költségvetésből származó lehetséges összegekkel együtt)
Egészségügyi program 7,7 / 9,4
rescEU 2,0 / 3,1
Európai horizont 13,5 / 94,4
Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz 10,5 / 86,0
Humanitárius segítségnyújtás 5,0 / 14,8

A 3. pillér összesen (a szükségletektől függően) 

38,7 vissza nem térítendő támogatás melyből 10,5 garanciatartalék

Vissza nem térítendő támogatások

melyből garanciatartalék

500

66,8

Kölcsönök 250,0
ÖSSZESEN 750

* A REACT-EU céljaira szánt összesen 55 milliárd euróból 5 milliárd euró, a Fizetőképesség-támogatási Eszköz céljaira szánt 31 milliárd euróból pedig szintén 5 milliárd euró a 2014–2020-as többéves pénzügyi kerethez tartozik. 
** A nemzeti juttatások jelenleg nem állnak rendelkezésre. *** A társjogalkotók által már elfogadott négy szakpolitikai keret esetében; magában foglal 1,5 milliárd eurót az Európai Beruházási Alap tőkeemelésére.

Valamennyi összeg milliárd euróban

A Next Generation EU Eszköz vissza nem térítendő támogatásokból – többek garanciatartalékokból – és kölcsönökből tevődik össze. Az alábbi táblázatok országok szerinti bontásban ismertetik a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a Méltányos Átállást Támogató Alap keretében nyújtott, a Next Generation EU Eszköz révén finanszírozott vissza nem térítendő támogatásokat.

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

Nemzeti juttatások
(minden összeg millió euróban, 2018-as árakon)

Méltányos Átállást Támogató Alap

Nemzeti juttatások 

(minden összeg millió euróban, 2018-as árakon)

Belgium

Belgian flag

4821 285

Bulgária

Bulgarian flag

6131 2020

Csehország

Czech flag

4678 2560

Dánia

Danish flag

1723 139

Németország

Germany

21 545 3864

Észtország

Estonian flag

1004 552

Írország

Irish flag

1209 132

Görögország

Greek file

17 874 1294

Spanyolország

Spanish flag

61 618 1355

Franciaország

French flag

32 167 1606

Horvátország

Croatian flag

6125 290

Olaszország

Italian flag

63 380 1606

Ciprus

cyprus

1082 158

Lettország

latvia

2170 299

Litvánia

Lithuanian flag

2766 426

Luxemburg

Luxembourg flag

101 14

Magyarország

hungary

6136 407

Málta

malta

226 36

Hollandia

Dutch flag

5197 972

Ausztria

Austrian flag

2950 212

Lengyelország

Polish flag

26 808 6000

Portugália

Portuguese flag

12 905 349

Románia

Romanian flag

13 505 3337

Szlovénia

slovenia

1693 403

Szlovákia

slovakia

6140 716

Finnország

flag of Finland

2196 726

Svédország

sweden

3849 243
ÖSSZESEN 310 000 30 000

Dokumentumok

LetöltésPDF - 294.3 KB