* Seuraavassa esitetyt Next Generation EU -välineen kolmea osa-aluetta koskevat tiedot perustuvat Euroopan komission toukokuussa 2020 tekemään ehdotukseen. Verkkosivulle myöhemmin lisätyn elpymis- ja palautumistukivälinettä koskevan taulukon tiedot (maakohtaiset avustusosuudet) perustuvat Eurooppa-neuvoston heinäkuussa 2020 antamiin päätelmiin.

Valtaosa esitetyistä elvytystoimista rahoitetaan uudesta tilapäisestä Next Generation EU -välineestä, jonka rahoituskapasiteetti on 750 miljardia euroa. Välineestä investoidaan varoja seuraaville kolmelle osa-alueelle:

  • EU-maiden toimet, joiden tavoitteena on kriisistä toipuminen, vahinkojen korjaaminen ja selviäminen kriisistä entistä vahvempana
  • toimenpiteet, joilla edistetään yksityisiä investointeja ja tuetaan vaikeuksissa olevia yrityksiä 
  • lisäpanostus keskeisiin EU:n ohjelmiin, joilla hyödynnetään kriisistä saatuja kokemuksia, vahvistetaan sisämarkkinoita ja niiden palautumiskykyä sekä edistetään siirtymistä vihreään ja digitaaliseen talouteen.

Varat jaetaan näille osa-alueille seuraavasti.

EU stars Osa-alue 1: Tuki jäsenmaiden elpymiselle

 
  Next Generation EU / YHTEENSÄ (sis. mahdollisen rahoituksen EU:n budjetista)
Elpymis- ja palautumistukiväline 560,0 / 560,0
AVUSTUSTEN osuus kokonaismäärästä 310,0 / 310,0
LAINOJEN osuus kokonaismäärästä** 250,0 / 250,0
REACT-EU ** 50,0 / 55,0*
Maaseudun kehittäminen** 15,0 / 90,0
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto 30,0 / 40,0

Osa-alue 1 yhteensä 

Avustukset: 405 – Lainat: 250

 

hand and building Osa-alue 2: Talouden käynnistäminen ja yksityisten investointien tukeminen

 
  Next Generation EU / YHTEENSÄ (sis. mahdollisen rahoituksen EU:n budjetista)
Vakavaraisuustukiväline 26,0 / 31,0*
InvestEU*** 15,3 / 16,6
Strategisten investointien väline 15,0 / 15,0

Osa-alue 2 yhteensä (tarpeiden mukaan) 

Takausten rahoittaminen: 56,3

 

 

paper with a list Osa-alue 3: Kriisiajan kokemusten hyödyntäminen

 
  Next Generation EU / YHTEENSÄ (sis. mahdollisen rahoituksen EU:n budjetista)
Terveysalan ohjelma 7,7 / 9,4
rescEU 2,0 / 3,1
Horisontti Eurooppa 13,5 / 94,4
Naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön väline 10,5 / 86,0
Humanitaarinen apu 5,0 / 14,8

Osa-alue 3 yhteensä (tarpeiden mukaan) 

Avustukset: 38,7 – tästä määrästä takausten rahoittamiseen 10,5 

 

 

Avustukset

Tästä määrästä takausten rahoittamiseen

500

66,8

Lainat 250,0
YHTEENSÄ 750

* REACT-EU:n 55 miljardin euron rahoituksesta 5 miljardia ja vakavaraisuustukivälineen 31 miljardin euron rahoituksesta 5 miljardia osoitetaan vuosien 2014–2020 talousarviosta 
** Maakohtaiset määrärahat eivät ole vielä tiedossa. *** EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin hyväksymille 4 kohdealalle; sis. Euroopan investointirahaston 1,5 mrd. euron pääomankorotuksen

Luvut miljardeina euroina


Elpymis- ja palautumistukiväline – avustukset

 Seuraava taulukko perustuu Eurooppa-neuvoston heinäkuussa 2020 antamiin päätelmiin.

Luvut miljoonina euroina (vuoden 2018 hintoina)

70 %:n osuuden jako

(vuosien 2021–2022 sitoumukset)

30 %:n osuuden jako (alustava)*

(vuoden 2023 sitoumukset)

Itävalta

Austrian flag

2 082 913

Belgia

Belgian flag

3 402 1 746

Bulgaria

Bulgarian flag

4 326 1 655

Kroatia

Croatian flag

4 322 1 628

Kypros

cyprus

764 204

Tšekki

Czech flag

3 301 3 444

Tanska

Danish flag

1 216 338

Viro

Estonian flag

709 308

Suomi

flag of Finland

1 550 782

Ranska

French flag

22 699 14 695

Saksa

Germany

15 203 7 514

Kreikka

Greek file

12 612 3 631

Unkari

hungary

4 330 1 927

Irlanti

Irish flag

853 420

Italia

Italian flag

44 724 20 732

Latvia

latvia

1 531 342

Liettua

Lithuanian flag

1 952 480

Luxemburg

Luxembourg flag

72 21

Malta

malta

160 44

Alankomaat

Dutch flag

3 667 1 905

Puola

Polish flag

18 917 4 143

Portugali

Portuguese flag

9 107 4 066

Romania

Romanian flag

9 529 4 271

Slovenia

slovenia

1 195 363

Slovakia

slovakia

4 333 1 502

Espanja

Spanish flag

43 480 15 688

Ruotsi

sweden

2 716 985
EU27 218 750 93 750

30 %:n osuuden jako perustuu kesän 2020 talousennusteeseen

Asiakirjat

LataaPDF - 294.3 KB