Iedarbīgas un drošas koronavīrusa vakcīnas izstrāde un izplatīšana ir vienīgais noturīgais pandēmijas risinājums, līdz ar to arī viens no Eiropas Komisijas rīcības koronavīrusa apkarošanai pamatprincipiem.

Ja izdosies izstrādāt vakcīnu, tas glābs dzīvības un iztikas līdzekļus un ietaupīs miljardiem eiro Eiropā un visā pasaulē. Nav garantijas, ka vakcīnu tiešām izdosies atrast, tomēr tā ir mūsu vislabākā iespēja pārvarēt šo pandēmiju un dzīvi ievirzīt atpakaļ normālā gultnē.

Problēmas, kas apgrūtina vakcīnas izstrādi

Vakcīnas izstrāde ir ārkārtīgi sarežģīta un parasti prasa apmēram 10 gadus. Tomēr Komisija ir iecerējusi to panākt 12–18 mēnešos vai varbūt pat ātrāk, turklāt nepazeminot drošuma, kvalitātes un iedarbīguma līmeni. ES jārisina divas galvenās problēmas:

 • jau agrīnā posmā ir vajadzīgi lieli ieguldījumi ražošanas jaudās, lai samazinātu risku vakcīnas ražotājiem, pirms ir garantijas, kas šīs vakcīnas izturēs klīniskās pārbaudes;
 • ir vajadzīgi lieli izejmateriālu daudzumi, lai ražošana varētu sākties cik vien iespējams ātri pēc klīnisko pārbaužu pabeigšanas (varbūt pat pirms tās).
 • Image of a microscope  Komisija vēlas atrast vakcīnu 12–18 mēnešos, lai arī parasti tas var prasīt pat 10 gadus.

Attiecībā uz vakcīnu īstenotās ES stratēģijas mērķi:

 • nodrošināt vakcīnu kvalitāti, drošumu un iedarbīgumu;
 • nodrošināt dalībvalstīm un to iedzīvotājiem laicīgu piekļuvi vakcīnām, vienlaikus vadot globālos solidaritātes centienus;
 • pēc iespējas ātrāk visiem ES nodrošināt taisnīgu piekļuvi vakcīnai par pieņemamu cenu.
Divi pamatprincipi

Jānodrošina pietiekama vakcīnu daudzuma ražošana ES, slēdzot cerību pirkuma līgumus ar vakcīnu ražotājiem un šim nolūkam izmantojot Ārkārtas atbalsta instrumentu. Papildus šādiem līgumiem pastāv iespēja darīt pieejamu papildu finansējumu un citus atbalsta veidus.

ES noteikumi jāpielāgo pašreizējai ārkārtas situācijai, lai paātrinātu vakcīnu izstrādi, apstiprināšanu un pieejamību, vienlaikus saglabājot vakcīnu kvalitātes, drošuma un iedarbīguma standartus.

Ko ES ierosina

 • Image of bank building
  Finansējumam izmantos ievērojamu daļu no Ārkārtas atbalsta instrumenta 2,7 miljardus eiro lielā budžeta

Komisija un vairākas dalībvalstis risina sarunas ar vakcīnu ražotājiem. Šo darbu izmantojot kā izejas punktu, Komisija ir ierosinājusi kopēju rīcību ES līmenī. Komisija plāno īstenot centralizētu ES pieeju vakcīnas piegāžu nodrošināšanai un palīdzības sniegšanai tās izstrādātājiem.

Process un pārvaldība


EU flag

Komisija izveidos un vadīs koordinācijas padomi. Tajās būs visu to dalībvalstu pārstāvji, kuras piedalās šajos procesos, un padome Komisijai palīdzēs ar padomiem un zināšanām visā norisē.

Image of a group of people

Koordinācijas padome izvirzīs nelielu dalībvalstu ekspertu komandu, kas Komisijai palīdzēs risināt sarunas un kopā ar Komisijas pārstāvjiem strādās kopīgajā sarunvedēju grupā.

Finansēšanas kritēriji

Svarīgākie no kritērijiem, pēc kuriem vadās, lemjot, kurus vakcīnas ražotājus atbalstīt:

 • zinātniskās pieejas un izmantotās tehnoloģijas pamatotība;
 • ātrums un spēja piegādāt pietiekami daudz vakcīnu devu 2020. un 2021. gadā;
 • izmaksas;
 • riska dalīšana un prasītais atbildības segums;
 • dažādu tehnoloģiju aptvērums,
 • ražošanas jauda ES,
 • globāla solidaritāte: spēja uzņemties saistības nākotnē piedāvāt vakcīnas devas partnervalstīm, lai izbeigtu globālo pandēmiju;
 • agrīna sadarbība ar ES regulatoriem nolūkā kandidātvakcīnai(-ām) lūgt ES tirdzniecības atļauju.

Globālā rīcība koronavīrusa apkarošanai

Ierosinātā ES pieeja vakcīnu nodrošināšanai eiropiešiem papildina globālos centienus nodrošināt to, ka vakcīna ir pieejama ikvienam.

Palīdzība uzņēmumiem veikt klīniskās pārbaudes un paplašināt ražošanas jaudu nāks par labu visai cilvēcei. Ja visās dalībvalstīs laicīgi būs pieejama vakcīna, varēs atsākties ekonomiskā un sociālā aktivitāte pāri robežām un ierobežotāji būs pasargāti no jauniem pandēmijas viļņiem.

Komisija ir gatava kopā ar starptautiskajiem partneriem izpētīt, vai ievērojams skaits valstu ar augstiem ienākumiem piekristu apvienot resursus, lai rezervētu vakcīnas no uzņēmumiem. Tās to darītu ne vien sev, bet arī valstīm, kurās dominē zemi un vidēji ienākumi. Valstis ar augstiem ienākumiem tādējādi varētu darboties kā iekļaujoša starptautiska pircēju grupa, paātrinot drošu un efektīvu vakcīnu izstrādi un maksimāli palielinot to pieejamību visiem, kam tās ir visvairāk vajadzīgas visā pasaulē.

Eiropas Komisija gādās, lai ES arī turpmāk veiktu savu daļu darba koronavīrusa pandēmijas novēršanai. ES būs drošībā tikai tad, ja drošībā būs visa pasaule.

Dokumenti

LejupielādētPDF - 217.5 KB