A koronavírus elleni hatékony és biztonságos vakcina kifejlesztése és forgalmazása az Európai Bizottság koronavírus-járvány elleni intézkedéseinek egyik alapvető elemeként tartós megoldást jelentene a világjárványra.

Az oltóanyag amellett, hogy védi az emberek életét és megélhetését, Európában és világszerte több milliárd eurós megtakarítást fog eredményezni. Noha nincs garancia arra, hogy megtalálják a megfelelő megoldást, az oltóanyag jelentheti a legnagyobb esélyt arra, hogy sikeresen úrrá legyünk a világjárványon, az életünk pedig visszaállhasson a megszokott kerékvágásba.

Az oltóanyag-fejlesztés kihívásai

Az oltóanyag-fejlesztés rendkívül összetett, jellemzően körülbelül 10 évig tartó folyamat. A Bizottság a biztonsági, minőségi és hatékonysági normák betartása mellett legkésőbb 12–18 hónapon belül szeretne sikeres eredményt elérni. Az EU-nak két fő kihívással kell szembenéznie:

 • az oltóanyaggyártók kockázatainak csökkentése érdekében kezdetben nagyszabású beruházásokra van szükség a gyártási kapacitások terén; ráadásul a fejlesztésnek ebben a szakaszában még nem lehet szavatolni, hogy a vakcinák ténylegesen meg fognak felelni a klinikai vizsgálatokon;
 • nagy mennyiségű nyersanyagról kell gondoskodni, hogy a gyártást a klinikai vizsgálatok befejeztével, vagy akár korábban is be lehessen indítani.
 • Image of a microscope A Bizottság a szokásos 10 év helyett 12–18 hónap alatt akarja kifejleszteni az oltóanyagot.

Az oltóanyagokkal kapcsolatos uniós stratégia céljai

 • biztonságos, minőségi és hatékony vakcinák kifejlesztése,
 • annak biztosítása, hogy a tagállamok és lakosságuk időben hozzájussanak az oltóanyagokhoz, miközben az EU a globális szolidaritás terén is vezető szerepet vállal,
 • annak biztosítása, hogy az EU-ban mindenki a lehető leghamarabb, méltányosan és megfizethető áron hozzájuthasson az oltóanyaghoz.
A stratégia két pillére

Kellő mennyiségű oltóanyag előállítása az EU-ban, az ún. Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz keretében oltóanyaggyártókkal kötött előzetes piaci kötelezettségvállalások révén. E kötelezettségvállalásokat egyéb finanszírozási és támogatási lehetőségek is kiegészíthetik.

Az uniós szabályok hozzáigazítása a jelenlegi sürgősségi helyzethez, ami a fejlesztést, az engedélyezést és az oltóanyagok elérhetőségét hivatott a biztonsági, minőségi és hatékonysági normák betartása mellett felgyorsítani.

Az EU javaslata

 • Image of bank building
  A finanszírozásról a 2,7 milliárd eurós Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz nagyarányú felhasználása gondoskodik

A Bizottság több tagállammal együtt tárgyalásokat kezdett oltóanyaggyártókkal. Az eddigi eredményeket figyelembe véve a Bizottság uniós szintű közös fellépést javasol. A Bizottság tervei szerint centralizált uniós megközelítést alkalmaznának a készletek beszerzésére és az oltóanyag-fejlesztés támogatására.

Folyamat és irányítás


EU flag

A Bizottság irányítóbizottságot hoz létre, melynek vezetői feladatait is ellátja. Az irányítóbizottság a résztvevő tagállamok képviselőiből áll, akik a folyamat során iránymutatásokkal és szakismeretekkel járulnak majd hozzá a Bizottság munkájához.

Image of a group of people

Az irányítóbizottság javaslatot fog tenni egy tagállami szakértőket tömörítő szűkebb csoportra, akik a bizottsági képviselőkkel együtt közös tárgyalócsoportot alkotva segítik a Bizottságot a tárgyalások során.

Finanszírozási kritériumok

Az oltóanyaggyártók támogatásáról hozott döntések alkalmával többek között az alábbi kritériumokat kell figyelembe venni:

 • a tudományos megközelítés megalapozottsága és az alkalmazott technológia,
 • kapacitás a kellő mennyiségű, 2020-ban és 2021-ben leszállítandó oltóanyag lehető leggyorsabb rendelkezésre bocsátására,
 • költségek,
 • kockázatmegosztás és felelősségbiztosítás,
 • különböző technológiák bevonása,
 • az EU-n belüli gyártási kapacitás,
 • globális szolidaritás: kötelezettségvállalás arra, hogy a gyártó a globális járvány megszüntetése érdekében a későbbiekben oltóanyagot kínál egyes partnerországoknak,
 • előzetes kapcsolatfelvétel az uniós szabályozó hatóságokkal a potenciális oltóanyag(ok) uniós forgalombahozatali engedélyének kérelmezése végett.

Globális fellépés a koronavírus-járvány ellen

Az európai lakosság oltóanyag-szükségletének kielégítése érdekében javasolt közös uniós megközelítés kiegészíti azokat a globális fellépést célzó erőfeszítéseket, amelyek az oltóanyagokhoz való egyetemes hozzáférést hivatottak előmozdítani.

A vállalatok támogatása – mely klinikai vizsgálatok elvégzésére és a gyártási kapacitás bővítésére fordítható – a világ teljes népességének javát szolgálja. Az, hogy az összes tagállam a lehető leghamarabb hozzájut a szükséges oltóanyagokhoz, egyrészt lehetővé teszi, hogy a határokon átívelő gazdasági és társadalmi tevékenységek ismét teret nyerjenek, másrészt védelmet nyújt a lakosságnak a világjárvány újabb hullámával szemben.

A Bizottság készen áll arra, hogy nemzetközi partnereivel együttműködve megvizsgálja azt a lehetőséget, hogy több magas jövedelmű ország erőforrásainak egyesítése révén előfoglalást tegyen oltóanyagokra. Ezek az országok nem csupán saját céljaikra gondoskodnának oltóanyagról, hanem más, alacsony és közepes jövedelmű országok számára is. A magas jövedelmű országok így inkluzív, nemzetközi vásárlói csoportként lépnének fel, felgyorsítva a biztonságos és hatékony vakcinák kifejlesztését, és biztosítva, hogy minél nagyobb számban férjenek hozzá azok, akiknek erre a világon a legnagyobb szükségük van.

Az Európai Bizottság gondoskodni fog arról, hogy az EU továbbra is kivegye részét a koronavírus-világjárvány jelentette problémák megoldásából. Az EU csak akkor lesz biztonságos, ha a világ többi része biztonságos.

Dokumentumok

LetöltésPDF - 217.5 KB