Az Európai Bizottság minden téren támogatja a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló erőfeszítéseket és a tagállami egészségügyi rendszereket. Nemzeti és uniós szinten egyaránt példa nélküli intézkedések születtek a világjárvány társadalmi-gazdasági hatásainak ellensúlyozására.

Az Európai Bizottság koronavírus-járvány elleni operatív stábja

Néhány példa arra, hogy a Bizottság miként járul hozzá a válsághelyzet kezeléséhez:

Graphic of the commission's response

Az uniós intézkedések időrendi áttekintése

Gazdasági intézkedések

Az uniós vezetők egy 1,8 billió euró összegű helyreállítási csomagról állapodtak meg, amely ötvözi a 2021–2027-es időszakra szóló hosszú távú költségvetést és a Next Generation EU eszközt. A megállapodás értelmében a Bizottság 750 milliárd euró összegig terjedő kölcsönt vehet fel a piacokon.

Az Európai Bizottság egyéb támogatási intézkedéseket is elfogadott, így például:

paper with a list gazdasági intézkedéseket hozott, amelyek kiegészítik az Európai Központi Bank 1350 milliárd eurós pandémiás vészhelyzeti vásárlási programját, a korábban elfogadott 120 milliárd eurós programon felül.
icon aid rules ideiglenes állami támogatási szabályokat fogadott el, hogy a kormányok likviditást tudjanak biztosítani a gazdaság számára a lakosság támogatása és az Unión belüli munkahelyek megőrzése érdekében.
hand and building javaslatot tett a „mentesítési záradék” alkalmazására, amely lehetőséget nyújt az uniós költségvetési szabályok lehető legrugalmasabb alkalmazására. Ez segíteni fog az uniós országoknak abban, hogy támogassák egészségügyi rendszereiket és a vállalkozásokat, és óvják a munkahelyeket a válság alatt.
Folder with papers iránymutatást adott ki a közvetlen külföldi befektetések átvilágításáról, segítve ezzel a tagállamokat abban, hogy megvédjék a kritikus jelentőségű európai eszközöket és technológiákat a jelenlegi válság idején.

Gazdaságpolitikai iránymutatás a tagállamoknak

Az európai szemeszter tavaszi csomagja mindegyik uniós tagállam számára gazdaságpolitikai iránymutatással szolgál a koronavírus-világjárvány miatt kialakult helyzetben. Az ajánlások középpontjában rövid távon a válság súlyos hatásainak enyhítése, hosszú távon pedig a gazdasági növekedés áll, összhangban a zöld átállásra és a digitalizálásra vonatkozó uniós célokkal.

Image of a family

Az uniós költségvetés és az Európai Beruházási Bank mozgósítása a munkahelyek megőrzése és a válság által sújtott vállalatok támogatása érdekében

A Bizottság által javasolt szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) célja, hogy a válság alatt segítséget nyújtson a munkavállalóknak a munkahelyük megtartásához.

A SURE eszköz révén szociális kötvény kerül kibocsátásra. Az így előteremtett összegek kifejezetten szociális célokat fognak szolgálni. A munkahelyek megőrzését célzó pénzforrások hamarosan rendelkezésre fognak állni 17 országban.

Ezen túlmenően a Bizottság iránymutatást tett közzé arról, hogyan lehet biztosítani az idénymunkások védelmét az EU-ban a koronavírus-járvány idején. Az iránymutatás a nemzeti hatóságoknak, a munkaügyi felügyelőségeknek és a szociális partnereknek szól, és célja garantálni az idénymunkások jogait, egészségét és biztonságát, valamint biztosítani, hogy ismerjék jogaikat.

Office space

A válság által keményen sújtott kis- és középvállalkozások pénzügyi támogatása

 • Az EBB csoport további 20 milliárd eurót kíván befektetni a kis- és középvállalkozásokba.
 • A Bizottság és az EBB csoport 8 milliárd eurót mozgósít legalább 100 ezer vállalkozás megsegítésére.
masks unloading in Bucharest

A koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés

A Bizottság beruházási kezdeményezést terjesztett elő, melynek célja, hogy azonnali likviditást biztosítson a tagállamoknak. A kohéziós politika fel nem használt forrásaira támaszkodó kezdeményezés a következőket tartalmazza:

Support to agriculture

A mezőgazdasági termelők és a mezőgazdasági ágazat támogatása érdekében a Bizottság:

Az oltóanyagokkal, diagnosztikával és kezelésekkel kapcsolatos kutatások támogatása

A Globális fellépés a koronavírus ellen világszintű adománygyűjtő kampány keretében jelentős pénzösszeg folyt be a kezeléshez, a teszteléshez és a védőoltáshoz való egyetemes hozzáférés biztosítására. A májusban indult kampány záróakkordja, egyben fénypontja a 2020 júniusában megrendezett, koncerttel egybekötött globális adományozói csúcstalálkozó volt.


 • A Bizottság 16 milliárd euró összegű felajánlást könyvelt el a világ minden tájáról. Ebből 1,4 milliárd euró a Bizottság adománya.

A Bizottság részt fog venni a megfizethető Covid19-oltóanyaghoz való méltányos hozzáférést elősegítő COVAX mechanizmusban, és kezességvállalás formájában 400 millió euróval járul hozzá a COVAX céljainak megvalósításához.

A Bizottság január óta a Horizont 2020 program keretében mintegy 660,28 millió eurót mozgósított a koronavírus terjedésének megelőzését és emberi életek megmentését szolgáló oltóanyagok, új kezelések, diagnosztikai tesztek és gyógyászati rendszerek kifejlesztésére.

A Bizottság 75 millió eurós EBB-hitellel alátámasztott pénzügyi támogatást ajánlott fel egy rendkívül innovatív európai oltóanyag-fejlesztő cég, a CureVac számára.
Az Európai Beruházási Bank továbbá 100 millió euró összegű finanszírozási megállapodást kötött az immunterápiával foglalkozó BionTech SE vállalattal egy oltóanyag kidolgozását célzó programra. Az EBB által nyújtott finanszírozás mellett a Horizont 2020 és az európai beruházási terv is támogatást nyújt.

A Bizottság oltóanyag-stratégiája az oltóanyagok kifejlesztésének felgyorsítását hivatott támogatni, hogy azok minél hamarabb rendelkezésre álljanak. Az oltóanyag-stratégia konkrét céljai:

 • az EU-n belüli oltóanyaggyártás biztosítása
 • annak biztosítása, hogy az oltóanyaggyártókkal kötött előzetes piaci kötelezettségvállalások révén a tagállamok elegendő oltóanyaghoz jussanak;
 • az uniós szabályozás hozzáigazítása a jelenlegi szükséghelyzethez
 • az uniós szabályok nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása az oltóanyagok kifejlesztésének, engedélyezésének és elérhetőségének felgyorsítására.

A Bizottság eddig a következő eredményeket érte el:

 • megállapodás az AstraZeneca vállalattal 300 millió adag vakcina vásárlásáról a tagállamok nevében, további 100 millió dózis beszerzésének lehetőségével;
 • megállapodás a Sanofi-GSK vállalattal 300 millió adag vakcina vásárlásáról a tagállamok nevében;
 • megállapodás a Johnson and Johnson vállalattal kezdetben 200 millió adag vakcina vásárlásáról a tagállamok nevében, további 200 millió dózis beszerzésének lehetőségével;
 • tájékozódási célú megbeszélések a CureVac vállalattal kezdetben 225 millió adag vakcina vásárlásáról a tagállamok nevében;
 • tájékozódási célú megbeszélések és a szerződéses keret rögzítése a Moderna vállalattal kezdetben 80 millió adag vakcina vásárlásáról a tagállamok nevében, további 80 millió dózis beszerzésének lehetőségével;
 • tájékozódási célú megbeszélések a BioNTech-Pfizer céggel kezdetben 200 millió adag vakcina vásárlásáról a tagállamok nevében, további 100 millió dózis beszerzésének lehetőségével.

A Bizottság által előterjesztett oltási stratégia segít azonosítani azokat a veszélyeztetett csoportokat, melyek tagjai elsőbbséget élveznek a vakcinázás során.

Oltási stratégiájában a Bizottság javaslatokat tesz az oltási szolgáltatások és infrastruktúra kiépítése, a vakcinák elosztása, alkalmazása és árazása, valamint a nyilvánosság tájékoztatása terén, mely nagyon fontos a lakosság bizalmának megnyerése érdekében.

Népegészségügy

A Bizottság 3 milliárd euró közvetlen támogatást nyújtott az uniós költségvetésből a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz és a rescEU készlet finanszírozására. A tagállamok ugyanekkora összeggel járulnak hozzá e két eszközhöz. 

Orvosi iránymutatás az uniós országoknak 

A Bizottság hét független járványügyi szakértőből és virológusból álló testülete tudományosan megalapozott iránymutatásokat és tanácsokat nyújt az alábbiakkal kapcsolatban:

 • az egyes tagállamok válaszintézkedései;
 • a klinikai menedzsment hiányosságai;
 • az egészségügyi ellátás, a polgári védelem és az egyéb erőforrások fontossági sorrendjének megállapítása;
 • a koronavírus hosszú távú következményeinek kezelését célzó szakpolitikai intézkedések.

E tanácsadó testület és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szakvéleménye alapján a Bizottság a következő intézkedéseket hozta:

 • Március 19.

  Ajánlásokat tett közzé a közösségi intézkedésekről, pl. a fizikai távolságtartásról.

 • Április 8.

  Iránymutatást adott ki a gyógyszerek kínálatának és elérhetőségének optimalizálásáról, és közzétett egy antitröszt-iránymutatást is, mely lehetővé teszi, hogy a vállalkozások korlátozott mértékben együttműködjenek egymással, különösen a kritikus fontosságú kórházi gyógyszerek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Ezen túlmenően létrehozott egy koordinációs központot, amely segít feltérképezni, hol állnak rendelkezésre orvostechnikai felszerelésekből, köztük vírustesztekből álló készletek, és megkönnyíti, hogy a kínálat és a tagállamokban jelentkező kereslet gyorsabban egymásra találjon.

 • Április 15.

  Iránymutatást adott ki a tesztelési módszerekről, hogy elősegítse a tesztkészletek hatékony használatát a tagállamokban, különösen a korlátozó intézkedések feloldásának idején.

 • Április 16.

  Iránymutatást tett közzé arra vonatkozóan, hogy a korlátozások fokozatos megszüntetésével összefüggésben hogyan fejleszthetők ki az uniós adatvédelmi szabályokat teljes mértékben tiszteletben tartó kontaktkövető mobilalkalmazások.

 • Június 16.

  Támogatásával a tagállamok megállapodtak azokban a műszaki iránymutatásokban, melyek biztosítják a kontaktkövető alkalmazások közötti átjárhatóságot és biztonságos adatcserét.

 • Július 3.

  Feltételes forgalombahozatali engedélyt adott ki a remdesivirre. Ez az első uniós szinten engedélyezett gyógyszer a koronavírus kezelésére.

 • Július 29.

  63 millió euró értékű szerződést írt alá a Gilead gyógyszeripari vállalattal a remdesivir hatóanyagú Veklury gyógyszer terápiás kiszereléseinek biztosításáról. A Bizottság koordinálásával és támogatásával Veklury-gyógyszerszállítmányokat fognak kapni a tagállamok és az Egyesült Királyság.

Egyéni védőeszközök

Az egyéni védőeszközök gyártásának és rendelkezésre állásának támogatására a Bizottság:

 • szorosan együttműködik a tagállamokkal azért, hogy felmérjék az EU-n belül rendelkezésre álló egyéni védőeszközök állományát, a termelési kapacitást és a várható szükségleteket;
 • gondoskodik a megfelelőségértékelésről és a piacfelügyeletről, hogy növelni lehessen az egyéni védőeszközök kínálatát az egészségügyi és biztonsági előírások veszélyeztetése nélkül;
 • egyeztet az ipari szereplőkkel arról, hogyan lehetne átalakítani a gyártósorokat egyéni védőeszközök előállítására, valamint iránymutatást nyújt a gyártóknak az egyéni védőeszközök, kézfertőtlenítők és fertőtlenítőszerek gyártásának felfuttatására.

Határigazgatás és mobilitás

A világjárvány során a Bizottság:

 • iránymutatást adott ki az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekről;
 • kezdeményezte az EU-ba irányuló, nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozását;
 • iránymutatást tett közzé, mely biztosítani hivatott a munkavállalók szabad mozgását – különösen az egészségügyi és élelmiszeripari ágazatban;
 • iránymutatást adott ki az üdülőhajó-utasok és a teherhajó-személyzet egészségének védelméről, hazaszállításáról és utazásának megszervezéséről;
 • javaslatot nyújtott be a tagállamok által hozandó járványügyi korlátozó intézkedések uniós szintű összehangolására és az intézkedésekkel kapcsolatos világos tájékoztatásra, így többek között a járványügyi kockázat egységes osztályozására és színkódolására.
reopen eu visual

A Re-open EU webhely alapvető információkkal szolgál mindazoknak, akik el szeretnének látogatni egy másik európai országba, és tudni szeretnék, milyen átmeneti korlátozások vannak érvényben a koronavírus-járvány miatt. A portálon tájékozódni lehet:

 • a be- és kiutazási feltételekről az egyes országok esetében;
 • a rendelkezésre álló közlekedési eszközökről;
 • az utazási korlátozásokról;
 • a népegészségügyi és biztonsági intézkedésekről;
 • az egyes országok kockázatbesorolásáról térképen, színkódok alapján.

Utazás és áruszállítás a koronavírus-járvány idején

Küzdelem a dezinformáció ellen

A Bizottság szoros kapcsolatban áll a közösségi média platformjaival, és egyeztet velük a hiteles tartalmakat előmozdító intézkedésekről és a félrevezető, illegális és káros tartalmak eltávolításáról.

A www.EUvsDisinfo.eu weboldalon mostanáig 300 koronavírus-vonatkozású, a félretájékoztatás szándékával közzétett üzenetet lepleztek le. A honlap rendszeresen frissül. A Küzdelem a dezinformáció ellen című bizottsági honlapon megcáfoljuk a koronavírussal kapcsolatos legelterjedtebb álhíreket és tévhiteket.

A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat szorosan együttműködik más uniós intézményekkel és a tagállamokkal – többek között a 2019 márciusában létrehozott riasztási rendszer keretében –, továbbá a G7-csoporton és a NATO-n belüli nemzetközi partnerekkel.

A Bizottság június 10-én a koronavírus-világjárvánnyal kapcsolatos dezinformáció elleni küzdelem fokozására irányuló intézkedések sorát jelentette be. Ilyen például az EU közvetlen szomszédságában és az egész világon folytatott stratégiai kommunikáció és társadalmi diplomácia megerősítése, valamint a független média és újságírók támogatása.

A javasolt intézkedések be fognak épülni a dezinformációval kapcsolatos jövőbeli uniós munkába, nevezetesen az európai demokráciáról szóló cselekvési tervbe és a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályba.

Dokumentumok