Az Európai Bizottság minden téren támogatja a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló erőfeszítéseket, a tagállami egészségügyi rendszereket, és az emberi életek megmentését és védelmét. Nemzeti és uniós szinten egyaránt példa nélküli intézkedéseket vezettek be a világjárvány társadalmi-gazdasági hatásainak ellensúlyozására.

Az Európai Bizottság koronavírus-járvány elleni operatív stábja

Néhány példa arra, hogy a Bizottság miként járul hozzá a válsághelyzet kezeléséhez:

EU Corona response

Oltóanyagokkal, diagnosztikával és kezelésekkel kapcsolatos kutatások támogatása

Az Európai Unió a globális partnereivel összefogva 2020. május 4-én indította a Globális fellépés a koronavírus ellen adománygyűjtő akciót.

Az adománygyűjtő maraton május végéig tart.

 • A Bizottság 7,4 milliárd euró (8 milliárd dollár) összegű felajánlást könyvelt el a világ minden tájáról.
  Ebből 1,4 milliárd euró a Bizottság adománya.

   

  A Bizottság folytatja az adománygyűjtést, hogy pénzforrások álljanak rendelkezésre a koronavírus elleni küzdelmet szolgáló diagnosztika, kezelések és oltóanyagok kidolgozására és minél szélesebb körű felhasználásának elősegítésére.
Coronavirus Global Response Logo

Ezzel párhuzamosan a Bizottság mindezidáig több mint 352 millió eurót fordított a koronavírus terjedésének megelőzését és életek megmentését szolgáló oltóanyagok, új kezelések, diagnosztikai vizsgálatok és orvosi rendszerek kifejlesztésére:

 • 151 kutatócsoport részvételével zajló 18 projekt került kiválasztásra, amelyek 48,2 millió euró támogatásban részesülnek a Horizont 2020 uniós kutatási és innovációs programból.
 • Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezés 72 millió eurót kap uniós forrásból. Ezt az összeget a gyógyszeripari szereplők és más partnerek 45 millió euróval egészítik ki, így a beruházás teljes összege 117 millió eurót tesz ki.
 • Az Európai Innovációs Tanács Akcelerátor programja, amely a járvány leküzdését célzó innovatív megoldások kifejlesztését segíti elő, 150 millió euróban részesül, kiegészítve azt a 164 millió eurót, melyet a legutóbbi pályázati felhívás keretében ítéltek oda.
virus A Bizottság EBB-hitelre vonatkozó uniós kezességvállalás formájában pénzügyi támogatást ajánlott fel egy rendkívül innovatív európai oltóanyagfejlesztő cég, a CureVac számára.

 

Népegészségügy

Az uniós egészségügyi ágazat közvetlen támogatása

A Bizottság 3 milliárd euró közvetlen támogatást fog nyújtani az uniós költségvetésből az uniós országok egészségügyi rendszerei számára a Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz és a rescEU közös eszközkészletének finanszírozására. A tagállamok ugyanekkora összeggel járulnak hozzá a közös eszközkészlet létrehozásához. 

A rescEU kezdeményezés elősegíti a létfontosságú eszközök biztosítását a lélegeztetőgépektől az egyéni védőeszközökig, továbbá hozzájárul egészségügyi személyzet mozgósításához a leginkább veszélyeztetettek, köztük a menekülttáborokban élők megsegítése érdekében. Az első fogadó állam Románia lesz; az első lélegeztetőgépek gyártása már megkezdődött.

A Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz lehetővé teszi, hogy a Bizottság a tagállamok nevében közvetlenül szerezzen be eszközöket, és egyúttal finanszírozza és összehangolja az orvostechnikai eszközök és a betegek határrégiók közötti szállítását. A későbbiekben segíteni fog a tesztelési erőfeszítések fokozásában is.

Orvosi iránymutatás a tagállamok számára

Kyriakides press conference

A Bizottság márciusban hét független járványügyi és virológiai szakértőből álló testületet hozott létre, melynek feladata, hogy iránymutatást adjon a tudományos alapokon álló és összehangolt válságkezelési intézkedésekre vonatkozóan, és tanácsokkal szolgáljon az alábbiakra nézve:
 • valamennyi tagállam válaszintézkedései;
 • a klinikai menedzsment hiányosságai;
 • az egészségügyi ellátás, a polgári védelem és az egyéb erőforrások fontossági sorrendjének megállapítása;
 • a koronavírus hosszú távú következményeire vonatkozó szakpolitikai intézkedések.
Advisory group Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és a tanácsadó testület szakvéleménye alapján a Bizottság március 19-én közösségi intézkedésekre (így a fizikai kontaktusok korlátozására) vonatkozó ajánlásokat fogadott el.
Április 8-án a Bizottság iránymutatást adott ki a gyógyszerek kínálatának és elérhetőségének optimalizálásáról. Az iránymutatás középpontjában a betegek kezelésére szolgáló nélkülözhetetlen gyógyszerekkel, valamint az ellátási hiány kockázatának kitett gyógyszerekkel összefüggő észszerű ellátás, elosztás és felhasználás áll. A Bizottság közzétett egy antitröszt-iránymutatást, mely bizonyos mértékben lehetővé teszi, hogy a vállalkozások együttműködjenek, különös tekintettel a kritikus fontosságú kórházi gyógyszerek rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. Végezetül pedig a Bizottság létrehozott egy koordinációs központot, amely megkönnyíti a rendelkezésre álló orvostechnikai eszközök, ezen belül a tesztkészletek azonosítását, és felgyorsítja a kínálat hozzáigazítását az egyes tagállamok igényeihez. 
Április 15-én a Bizottság iránymutatást adott ki a tesztelési módszerekről, hogy elősegítse a tesztkészletek hatékony használatát a tagállamokban, különösen a korlátozó intézkedések feloldásának idején.
Április 16-án a Bizottság iránymutatást tett közzé arra vonatkozóan, hogy a korlátozások fokozatos megszüntetésével összefüggésben hogyan fejleszthetők ki az uniós adatvédelmi szabályokat teljes mértékben tiszteletben tartó kontaktkövető mobilalkalmazások.

Egyéni védőeszközök rendelkezésre állása

Az egyéni védőeszközök gyártásának felgyorsítása
A Bizottság segít biztosítani, hogy Európa-szerte elegendő egyéni védőeszköz álljon rendelkezésre. Szorosan együttműködik a tagállamokkal, hogy Európa-szerte felmérje a már meglévő készleteket, a gyártókapacitást és az előrelátható igényeket.
Ramping up production
Fighting disinformation A Bizottság ajánlást tett közzé a megfelelőségértékelési és piacfelügyeleti eljárásokról. Ennek révén az egyéni védőeszközök bizonyos típusaiból, például az eldobható arcmaszkokból nagyobb mennyiséggel fogják ellátni a polgári védelmi hatóságokat, anélkül, hogy ezáltal veszélyeztetnék az egészségügyi és biztonsági normákat.
A Bizottság megvitatja az iparági szereplőkkel, hogy miként alakíthatók át a gyártósorok annak érdekében, hogy több egyéni védőeszközt tudjanak beszállítani. A Bizottság arra is iránymutatást adott a gyártóknak, hogy növeljék a termelést az alábbi három területen: maszkok és más egyéni védőeszközök, kézfertőtlenítők és fertőtlenítőszerek, valamint 3D nyomtatás. Generic
Protective equipment A Bizottság felkérésére az európai szabványügyi szervek és azok nemzeti tagjai ingyen hozzáférhetővé tették az egészségügyi felszerelésekre vonatkozó európai szabványokat. Így a gyártók gyorsabban piacra juttathatják a nagy teljesítményű eszközöket.

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó exportengedélyek

Az egyéni védőeszközök EU-n kívüli exportjához jelenleg tagállami exportengedély szükséges. A tagállamok humanitárius alapon, vagy akkor adhatnak ki engedélyeket, ha az nem veszélyezteti az ilyen felszerelések Unión belüli elérhetőségét. Az intézkedést április 26-tól további 30 nappal meghosszabbították, az érintett termékek körét a maszkokra, védőszemüvegekre és védőruházatokra szűkítve. Bővül a mentességben részesített országok köre, többek között a nyugat-balkáni térség államaival. 

A Bizottság a tagállamokkal együtt az alábbi 4, egyéni védőeszközökre vonatkozó közös közbeszerzést indította el:

 • Február 28.

  Pályázati felhívás védőmaszkok beszerzésére

 • Március 17.

  Két pályázati felhívás, melyek közül az egyik védőmaszkok, védőkesztyűk, védőszemüvegek, arcvédők, sebészeti maszkok és overálok, a másik pedig lélegeztetőgépek beszerzésére irányul

 • Március 19.

  Tesztkészletekre vonatkozó közös közbeszerzés

A szerződéseket aláírták, és a tagállamok már leadhatják rendeléseiket az ezekbe a kategóriákba tartozó termékekre.

Az EU stratégiai készletet hozott létre a legfontosabb egészségügyi felszerelésekből: egyéni védőeszközökből, lélegeztetőgépekből, oltóanyagokból és terápiás készítményekből. A rescEU-t 100%-ban az uniós költségvetés finanszírozza. A rescEU-készletet a tagállamok közül elsőként Németország és Románia tárolja a területén. 350 ezer védőmaszkot már kiszállítottak Olaszországba, Spanyolországba, Horvátországba, Montenegróba és Észak-Macedóniába.

 

Határigazgatás és mobilitás

A Bizottság iránymutatásai és intézkedései:

Woman operating her check-in at an automatic machine, airport
 • 2020. március 16.: európai iránymutatás az egészség védelmét, valamint az áruk és alapvető szolgáltatások rendelkezésre állását biztosító határigazgatási intézkedésekre vonatkozóan
 • 2020. március 16.: az EU-ba irányuló nem alapvető fontosságú utazások ideiglenes korlátozása, mely alól mentesülnek az utazók bizonyos kategóriái, és iránymutatás a határőröknek és a vízumhatóságoknak (márc. 30.), mely a külföldön rekedt polgárok hazaszállítását hivatott megkönnyíteni. Április 8-án a Bizottság felkérte a tagállamokat és a schengeni társult országokat, hogy 2020. május 15-ig hosszabbítsák meg ezt az ideiglenes korlátozó intézkedést. A Bizottság május 8-án további 30 nappal való (június 15-ig tartó) meghosszabbítást javasolt.
 • 2020. március 30.: iránymutatás, mely biztosítani hivatott a munkavállalók szabad mozgását – különösen az egészségügyi és élelmiszeripari ágazatban
 • 2020. április 8.: iránymutatás az üdülőhajó-utasok és a teherhajó-személyzet egészségének védelméről, hazaszállításáról és utazásának megszervezéséről
Icon of a doctor Május 7-én a Bizottság iránymutatást tett közzé a tagállamoknak, hogy segítsen enyhíteni az egészségügyben kialakult munkaerőhiányt. Az iránymutatás fel fogja gyorsítani az egészségügyi dolgozók szakmai képesítésének kölcsönös elismerését. Tisztázza a szabályokat, melyek lehetővé teszik a szakmai gyakorlatukat végző leendő orvosok és ápolók bevonását a betegellátásba.
sign Iránymutatás a zöldsávos határátkelőhelyekről
Március 23-án a Bizottság zöldsávos határátkelőhelyekre vonatkozó iránymutatást adott ki a tagállamoknak annak érdekében, hogy biztosítsák az EU területén belüli gyors és folyamatos áruforgalmat, és elkerüljék a szűk keresztmetszetek kialakulását a legfontosabb belső határátkelőhelyeken.
EU circle of stars

Az uniós polgárok hazaszállítása

Az EU-n belüli konzuli együttműködésnek köszönhetően közel 600 ezer uniós polgár tudott hazautazni. Az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül már 67 ezer uniós polgárt sikerült hazaszállítani.

Airplane

A légitársaságok támogatása
Az EU jogszabályt fogadott el, hogy a légitársaságok ne üzemeltessenek „kísértetjáratokat” annak érdekében, hogy betartsák a résidőszabályt, amely szerint a légi fuvarozóknak a résidők legalább 80%-át fel kell használniuk ahhoz, hogy a következő évben is megtarthassák azokat.

Március 26-án a Bizottság iránymutatást adott ki, amelyben felkérte az uniós tagállamokat, hogy nyújtsanak támogatást a légi árufuvarozási műveletekhez a koronavírus okozta válság során annak érdekében, hogy fenntartsák a kulcsfontosságú személy- és áruforgalmat, köztük az orvosi személyzet és felszerelések szállítását.

Gazdasági intézkedések

Az EU minden rendelkezésére álló erőforrást mozgósít annak érdekében, hogy gyorsan, határozottan és összehangoltan reagáljon a koronavírus-járványra. Mindezidáig mintegy 3,4 billió eurót fordított a világjárvánnyal kapcsolatos válaszintézkedésekre.

EU economic response to coronavirus crisis


Turizmus: a nyári idegenforgalmi idényre készülve segítünk újraindítani ezt a fontos gazdasági ágazatot

tourism and transport in 2020 and beyond

Május 13-án az Európai Bizottság iránymutatásokat és ajánlásokat terjesztett elő a turisták, az utazók és a vállalkozások számára.

Az idegenforgalmi és közlekedési intézkedéscsomag célja, hogy az emberek elutazhassanak üdülni, a turisztikai cégek újraindíthassák tevékenységüket, és a tagállamok az egészségügyi óvintézkedések tiszteletben tartása mellett fokozatosan feloldhassák az utazási korlátozásokat.

A turizmus újraindítását elősegítő rugalmas megközelítés a következőkön alapul: a járványügyi kritériumok, a járvány megfékezésére irányuló intézkedések, valamint a gazdasági megfontolások és a fizikai távolságtartás szempontjai.

 

Az uniós költségvetés és az Európai Beruházási Bank mozgósítása a munkahelyek megőrzése és a válság által sújtott vállalatok támogatása érdekében

Family playing in the kitchen

A Bizottság SURE eszköze védi a munkahelyeket és a munkavállalókat

A Bizottság javaslatot tett a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes támogatást nyújtó európai eszközre (SURE), hogy segítséget nyújtson a munkavállalóknak munkahelyük megtartásához a válsághelyzet során.

A SURE 100 milliárd euróig terjedő finanszírozást nyújt a tagállamoknak oly módon, hogy fedezi a csökkentett munkaidőre vonatkozó nemzeti programok létrehozásával vagy kiterjesztésével kapcsolatos költségeket.

Office space

 

A válság által leginkább sújtott kis- és középvállalkozások érdekében hozott likviditási intézkedések

 • Az EBB csoport célja, hogy részben saját tőkéjének felhasználásával, részben pedig az uniós költségvetés támogatásával további 20 milliárd eurót fektessen be a kis- és középvállalkozásokba.
 • A Bizottság 1 milliárd euró összegű uniós költségvetési garanciát nyújtott az Európai Beruházási Alap tevékenységeire, hogy az Alap likviditást biztosíthasson a gazdaság szereplőinek. Ezzel összesen 8 milliárd eurót mozgósít legalább 100 ezer vállalkozás megsegítésére.

A koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés

A Bizottság beruházási kezdeményezést terjesztett elő, hogy azonnali likviditást biztosítson a tagállamoknak. Ehhez a kohéziós politika fel nem használt forrásait teszi elérhetővé.

A kezdeményezés a következőket foglalja magában:

 • a válsággal való küzdelemre irányuló intézkedések 100%-os uniós finanszírozási aránya annak érdekében, hogy a tagállamoknak ne kelljen előre ütemezniük a pénzek elköltését;
 • a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap keretén belül kidolgozott új módszerek a legveszélyeztetettebb személyek elérése érdekében, például házhoz szállítás és elektronikus utalványok alkalmazása a fertőzés veszélyének csökkentése érdekében;
 • rugalmasság a programok és régiók közötti forrásátcsoportosítás tekintetében, a koronavírussal kapcsolatos válaszintézkedések finanszírozása céljából;
 • a halászok és a mezőgazdasági termelők támogatása.
hand and building

Állami támogatás A koronavírusra adott fő költségvetési válaszintézkedéseket a tagállamok nemzeti költségvetése fedezi. A Bizottság ideiglenes állami támogatási szabályokat fogadott el annak érdekében, hogy a kormányok likviditást tudjanak biztosítani a gazdaság számára a polgárok és a vállalkozások – különösen a kkv-k — támogatása, valamint az EU-n belüli munkahelyek megőrzése érdekében.

Emergency kit Gyors reagálás A Bizottság több határozatot fogadott el, amelyekben jóváhagyta a különböző tagállamok nemzeti intézkedéseit, például a vállalatokat támogató garanciarendszereket, valamint az orvostechnikai eszközök és maszkok gyártását és beszállítását támogató pénzeszközöket. A Bizottság összesen 158 nemzeti intézkedést hagyott jóvá, melyeket 26 tagállam és az Egyesült Királyság jelentett be.
Financial symbols Az európai költségvetési keret rugalmassága Az Európai Bizottság a rendkívüli költségvetési támogatás lehetővé tétele érdekében első alkalommal tett javaslatot az ún. mentesítési záradék alkalmazására, ami lehetőséget nyújt költségvetési szabályaink maximális rugalmasságának kihasználására annak érdekében, hogy a válsághelyzet során a nemzeti kormányok segítséget kapjanak egészségügyi rendszerük és a vállalkozások pénzügyi támogatásához, és az emberek is megtarthassák munkahelyüket.
paper with a list Az Európai Központi Bank válaszlépései A Bizottság gazdasági intézkedései kiegészítik az Európai Központi Bank 750 milliárd eurós – a korábban elfogadott 120 milliárd eurós programot ezzel az összeggel kibővítő – Pandémiás Veszélyhelyzeti Eszközvásárlási Programját, amelyből magán- és állami értékpapírok kerülnek beszerzésre.
Folder with papers

A közvetlen külföldi befektetések átvilágítása Március 25-én a Bizottság iránymutatást adott ki, hogy segítse a tagállamokat a közvetlen külföldi tőkebefektetések, valamint az ellenőrzés- vagy befolyásszerzések átvilágításában. A cél a kritikus európai eszközök és technológiák védelme a jelenlegi válsághelyzetben.

Solidarity fund Az Európai Unió Szolidaritási Alapja támogatást nyújthat a népegészségügyi válságok, így a koronavírus okozta válsághelyzet által érintett tagállamoknak.

Küzdelem a dezinformáció ellen

People reading news on their mobile phones A Bizottság szoros kapcsolatban áll a közösségimédia-platformokkal. Valamennyi nagy platform intézkedéseket hozott a megbízható hírtartalmak népszerűsítése, valamint a félrevezető, jogellenes és káros tartalmak – például a vírus eredetével és állítólagos szándékos terjesztésével kapcsolatos összeesküvés-elméletek – hátrébb sorolása vagy eltávolítása érdekében.
Věra Jourová bizottsági alelnök találkozott a Google, a Facebook, a Twitter, a Microsoft és más platformok képviselőivel, hogy megvitassák az eddigi intézkedéseket és a további teendőket.

 


A www.EUvsDisinfo.eu weboldalon mostanáig 300 koronavírus-vonatkozású félretájékoztatást mutattak be, tettek közzé és frissítettek.

Március 30-án a Bizottság elindított egy, a koronavírussal kapcsolatos dezinformációval foglalkozó weboldalt, amely a tévhitek eloszlatására és a tényellenőrzésre szolgáló anyagokat mutat be.


A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat szorosan együttműködik más uniós intézményekkel és a tagállamokkal, többek között a 2019 márciusában létrehozott riasztási rendszer keretében, továbbá a G7-csoporton és a NATO-n belüli nemzetközi partnerekkel.

Utolsó frissítés: 2020. május 15., 15:58

Dokumentumok