Европейската комисия работи на всички фронтове за ограничаване на разпространението на коронавируса, подкрепа на националните здравни системи, опазване и спасяване на човешки животи и преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията с безпрецедентни мерки на национално и европейско равнище.

Екип на Европейската комисия за действие във връзка с коронавируса

Ето няколко примера за това как Комисията помага за справяне с кризата:

Graphic of the commission's response

Хронология на действията на ЕС

Икономически мерки

Обявяване на план за Европа на стойност 2,4 трилиона евро с цел възстановяване и подготовка за следващото поколение

За да даде тласък на европейското възстановяване и да защити живота, поминъка и работата на хората, Европейската комисия предлага мащабен план за възстановяване на стойност 2,4 трилиона евро, който се основава на използването на един силен и модерен бюджет на ЕС. Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: С тези инвестиции не само ще се запазят забележителните постижения от последните 70 години, но също така ще се гарантира, че нашият Съюз е неутрален по отношение на климата, цифров, социален и силен участник на световната сцена. Това е часът на Европа.

За да мобилизира необходимите инвестиции, Комисията предлага две ответни мерки:

bank icon Next Generation EU — нов инструмент за възстановяване за периода 2021—2024 г. в размер на 750 милиарда евро, с който бюджетът на ЕС ще се увеличи с ново финансиране, набрано на финансовите пазари
money icon

Подсилен дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. (1100 милиарда евро)

Научете повече за плана на ЕС за възстановяване

Туризъм: възможности за отдих на хората в съчетание с възстановяването на важен икономически сектор

tourism and transport in 2020 and beyond

На 13 май Комисията представи набор от насоки и препоръки за туристите, пътниците и предприятията.

Този пакет от мерки в областта на туризма и транспорта има за цел да се осигурят възможности за почивка на хората и да се помогне на туристическите предприятия да заработят отново, както и на държавите от ЕС постепенно да отменят ограниченията за пътуване, като същевременно вземат необходимите здравни предпазни мерки.

Този гъвкав подход, който позволява туристическите дейности да продължат, се основава на епидемиологични критерии, прилагането на ограничителни мерки, както и съображения, свързани с икономиката и физическото дистанциране.

paper with a list

Мерки на Европейската централна банка. Икономическите мерки на Комисията ще допълнят закупуването по време на кризата на частни и публични ценни книжа на стойност 1350 млрд. евро по линия на програмата на Европейската централна банка за закупуване на активи в условията на извънредната ситуация, причинена от пандемията, в допълнение към 120-те милиарда евро, за които беше взето решение по-рано.

hand and building Държавна помощ. Основните фискални мерки в отговор на коронавируса ще дойдат от националните бюджети на държавите членки. Комисията прие временни правила за държавната помощ, за да могат правителствата да осигурят ликвидност за икономиката с цел подпомагане на граждани и предприятия, по-специално МСП, и запазване на работни места в ЕС.
Emergency kit Бърза реакция. Комисията прие множество решения за одобряване на национални мерки от различни държави членки, като гаранционни схеми за дружества и средства за подпомагане на производството и доставката на медицински изделия и маски. Комисията одобри 191 национални мерки, за които получи уведомления от 26 държави членки и Обединеното кралство.
Icon of a euro sign and a stack of coins Гъвкавост на европейската фискална рамка. Европейската комисия задейства за пръв път клаузата за дерогация, за да може да бъде оказана извънредна фискална подкрепа. Така бюджетните ни правила ще бъдат максимално гъвкави, което ще даде възможност на държавите членки да подпомогнат здравните системи и предприятията и да задържат хората на работа по време на кризата.
Folder with papers

Скрининг на преките чуждестранни инвестиции. На 25 март Комисията публикува насоки, за да помогне на държавите членки при извършването на скрининг на преките чуждестранни инвестиции и придобиването на контрол или влияние. Целта е да се защитят критични европейски активи и технологии в условията на настоящата криза.

Solidarity fund Фонд „Солидарност” на ЕС може да предоставя подкрепа на държавите членки, засегнати от свързани с общественото здраве кризи, като кризата, причинена от коронавируса.

Икономически насоки за държавите членки

Пролетният пакет на европейския семестър, представен от Европейската комисия на 20 май, съдържа насоки за всички държави от ЕС по отношение на икономическата политика в контекста на пандемията. Препоръките са съсредоточени върху смекчаване на тежките последици от кризата в краткосрочен план и върху възобновяване на растежа в краткосрочен и средносрочен план в съответствие с нашите цели за зелен преход и цифрова трансформация. В тях също така се обръща специално внимание на здравеопазването.

Мобилизиране на бюджета на ЕС и Европейската инвестиционна банка за спасяване на работни места и подпомагане на засегнати от кризата предприятия.

Family playing in the kitchen

С инструмента SURE на Комисията се защитават работните места и работещите.

Комисията предложи временна подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредна ситуация (инструмента SURE), за да се помогне на хората да запазят работата си по време на кризата. На 19 май Съветът одобри предложението. Инструментът ще бъде на разположение, след като всички държави членки учредят своите гаранции за заемите.

Чрез SURE се осигурява финансиране за държавите членки в размер до 100 млрд. евро, като се покриват част от разходите, свързани със създаването или разширяването на национални схеми за работа с намалено работно време, до 31 декември 2022 г. Този срок може да бъде удължен.

Office space

Мерки за осигуряване на ликвидност с цел подпомагане на тежко засегнати малки и средни предприятия:

 • групата на Европейската инвестиционна банка ще се стреми да инвестира допълнителни 20 млрд. евро в малки и средни предприятия, използвайки отчасти собствен капитал и отчасти бюджета на ЕС;
 • Комисията разблокира 1 млрд. евро като гаранция от бюджета на ЕС за Европейския инвестиционен фонд, който да предоставя ликвидност на предприятията. Така ще бъдат мобилизирани общо 8 млрд. евро, с които ще се подпомогнат поне 100 000 дружества.

Инвестиционната инициатива в отговор на коронавируса

Комисията представи инвестиционна инициатива за предоставяне на държавите членки на незабавна ликвидност. Тя се състои от неизразходвани средства по линия на фондовете в рамките на политиката на сближаване.

Инициативата включва също така:

 • 100 % финансиране от ЕС за мерки за борба с кризата, така че да не се налага на държавите членки да авансират тези средства
 • Нови методи за достигане до най-уязвимите лица в рамките на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, като например доставки по домовете и използване на електронни ваучери, за да се намали рискът от разпространение на вируса
 • Гъвкавост за пренасочване на средства между програми и региони с цел финансиране на действия, свързани с коронавируса
 • Подкрепа за рибарите и земеделските стопани

Подкрепа на научните изследвания за лечение, диагностика и ваксини

Европейският съюз обединява силите си с глобални партньори, за да даде силен старт на кампания за ангажименти за дарения – Глобални действия срещу коронавируса. Кампанията започна на 4 май 2020 г.

Чрез маратона за поемане на ангажименти за дарения „Глобални действия срещу коронавируса“ се набират средства за осигуряване на универсален достъп до лечения, тестове и ваксини за коронавируса.

 • 9,8 млрд. евро под формата на ангажименти от донори в световен мащаб.
  Това включва и ангажимент на стойност 1,4 млрд. евро, поет от Комисията.
Coronavirus Global Response Logo .
 • На 28 май Комисията обяви следващите стъпки в рамките на „Глобални действия срещу коронавируса“ — инициативата за осигуряване на универсален достъп до ваксинация и лечение на достъпни цени — като обяви началото на нова кампания заедно с международната организация за застъпничество Global Citizen („Гражданин на света“). Кампанията под надслов „Глобална цел: Обединени за нашето бъдеще” ще завърши на 27 юни, събота, с провеждането на световна среща на върха за поемане на ангажименти за дарения.

Успоредно с това от януари насам Комисията мобилизира 546,53 млн. евро за разработване на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи, за да се предотврати разпространението на коронавируса и да се спаси човешки живот. Това включва:

 • 48,2 млн. евро за 18 нови научноизследователски проекта, в които участват 151 изследователски екипа от Европа и извън нея;
 • 100 млн. евро за Коалицията за иновации в областта на епидемичната готовност (CEPI) — 50 млн. евро вече са мобилизирани, а други 50 млн. евро са на окончателния етап на одобрение;
 • 25,25 млн. евро за Партньорската програма за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни;
 • 72 млн. евро (увеличение спрямо първоначално планираните 45 млн. евро) по програма „Хоризонт 2020“ за Инициативата за иновативни лекарства;
 • 6 млн. евро, мобилизирани от Общността на знание и иновации в областта на здравеопазването към Европейския институт за иновации и технологии;
 • 156,63 млн. евро за свързани с коронавируса новаторски идеи, които бяха избрани в рамките на отправената през март покана за представяне на предложения по пилотния инструмент „Ускорител“ на Европейския съвет по иновациите. 150 млн евро от това финансиране са допълнителни средства, предназначени изцяло за борба с пандемията от коронавирус;
 • 129,45 млн. евро за спешна покана за представяне на предложения за увеличаване на капацитета за производство, внедряване на решения и подобряване на разбирането за епидемията.
virus Комисията предложи финансова помощ под формата на гаранция от ЕС за предоставяне на заем от Европейската инвестиционна банка на CureVac — високотехнологично европейско предприятие за разработване на ваксини.
medical equipment

Европейската инвестиционна банка също така подписа споразумение за финансиране в размер на 100 млн. евро с компанията за имунотерапия BioNTech SE за разработване на програма за ваксинация. Финансирането от ЕИБ е подкрепено със средства по програма „Хоризонт 2020“ и Плана за инвестиции за Европа.

Обществено здраве

Пряко подпомагане на сектора на здравеопазването в ЕС

Комисията ще подкрепи пряко здравните системи на държавите от ЕС с 3 млрд. евро от бюджета на Съюза, допълнени с 3 млрд. евро от държавите членки, за да финансира Инструмента за спешна подкрепа и общите запаси от оборудване RescEU

В рамките на rescEU бе създаден резерв от медицинско оборудване — от лични предпазни средства до апарати за изкуствена белодробна вентилация, ваксини и терапевтични средства. Той се финансира изцяло от ЕС. Германия и Румъния са първите страни от ЕС, в които ще се намира този резерв. 370 000 защитни маски за лице вече са доставени в Италия, Испания, Хърватия, Литва, Черна гора и Северна Македония.

Инструментът за спешна подкрепа ще даде възможност на Комисията да възлага поръчки пряко от името на държавите членки. Тя финансира и координира транспорта на медицинско оборудване и на пациенти в трансграничните региони. На по-късен етап Комисията ще помогне за увеличаване на усилията за тестване.

Медицински насоки за държавите от ЕС

Kyriakides press conference

През март Комисията създаде група от 7 независими епидемиолози и вирусолози, които да изготвят насоки за научнообосновани и координирани мерки за управление на риска и съвети във връзка с:
 • мерки за реагиране за всички държави членки
 • пропуски в клиничното управление
 • приоритизиране на ресурсите на здравеопазването и гражданската защита, както и на други ресурси
 • мерки на политиката за справяне с дългосрочните последици от коронавируса.
Advisory group Въз основа на научните становища на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията и на консултативната група Комисията публикува на 19 март препоръки относно мерки в рамките на общностите, например физическо дистанциране.
На 8 април Комисията публикува насоки за оптимизиране на доставките и наличността на лекарства, както и насоки в областта на антитръстовото законодателство относно разрешаването на ограничено сътрудничество между предприятия, особено по отношение на критичните за болниците лекарства. Освен това Комисията създаде Клирингова къща за медицинско оборудване, която ще помага за установяване на наличностите, включително на комплекти за тестване, и за ускоряване на задоволяването на търсенето от страна на държавите членки. 
На 15 април Комисията публикува насоки относно методиките за тестване, за да помогне на държавите от ЕС да използват ефективно комплектите за тестване, по-специално когато противоепидемичните мерки бъдат отменени.
На 16 април Комисията публикува насоки за разработването на мобилни приложения за проследяване, при които изцяло се спазват правилата на ЕС за защита на данните, в контекста на постепенното отменяне на противоепидемичните мерки.

Наличие на лични предпазни средства (ЛПС)

Увеличаване на производството на лични предпазни средства (ЛПС)
Комисията помага да се осигурят нужните доставки на ЛПС в Европа, като работи в тясно сътрудничество с държавите членки по оценяването на наличните запаси на ЛПС в ЕС, производствения капацитет и очакваните нужди.
Ramping up production
Fighting disinformation Комисията публикува препоръка относно оценяването на съответствието и пазарния надзор. Това ще доведе до увеличаване на доставките на някои ЛПС, например маски за еднократна употреба, за органите за гражданска защита, без да се правят компромиси със здравните стандарти и стандартите за безопасност.
Понастоящем Комисията обсъжда с представители на промишлеността как да се реорганизират производствени линии, за да могат да се доставят повече ЛПС. Комисията също така предостави на производителите насоки за увеличаване на производството в три области: маски и други ЛПС, почистващи средства за ръце и дезинфектанти и триизмерен печат. Generic
Protective equipment По искане на Комисията европейските органи по стандартизация и техните национални членове предоставиха безплатен достъп до европейските стандарти за медицински консумативи. Това дава възможност на производителите да пуснат по-бързо на пазара висококачествени изделия.

Изискване на разрешение за износа на лични предпазни средства

Схемата за разрешаване на износа на лични предпазни средства, въведена през март с цел гарантиране на необходимото снабдяване с такива продукти в ЕС, спря да се прилага на 26 май, както бе планирано. С разрешителния режим бе постигнат точният баланс между задоволяване на потребностите на общественото здравеопазване и гарантиране на отворената търговия.

Комисията стартира с държавите членки четири централизирани обществени поръчки за лични предпазни средства:

 • 28 февруари

  Покана за представяне на оферти за предпазни средства за ръцете и тялото. Люксембург прави поръчка за ръкавици.

 • 17 март

  Две покани за подаване на оферти — една за маски, ръкавици, очила, предпазни шлемове, хирургични маски и гащеризони и една за апарати за вентилация. Естония, Белгия и Латвия правят поръчки за маски и очила. България прави поръчка за апарати за вентилация.

 • 19 март

  Централизирана обществена поръчка за комплекти за изследвания

Вече са подписани договори по всички покани и държавите членки могат да възлагат поръчки за изделия от тези категории.

Граници и мобилност

Комисията публикува:

Woman operating her check-in at an automatic machine, airport
 • 16 март: европейски насоки за мерки за управление на границите с цел опазване на здравето и гарантиране на наличността на стоки и основни услуги;
 • 16 март: препоръка за временно ограничение на неналожителните пътувания към ЕС, като са предвидени изключения за определени категории пътници. На граничните служители и на органите, издаващи визи, са предоставени насоки (30 март) с цел улесняване на репатрирането на граждани, които са блокирани в чужбина; На 8 април Комисията прикани държавите членки и асоциираните към Шенген държави да удължат този режим до 15 май 2020 г. На 8 май Комисията препоръча удължаване с още 30 дни (до15 юни). На 11 юни Комисията препоръча на държавите членки от Шенгенското пространство и на асоциираните към Шенген държави да премахнат контрола по вътрешните граници най-късно от 15 юни и да удължат временното ограничение за несъществени пътувания до ЕС до 30 юни. Тя също така определи подход за постепенно премахване на ограниченията след това.
 • 30 март: насоки за осигуряване на свободното движение на работници, особено в секторите на здравеопазването и храните;
 • 8 април: насоки относно здравето, репатрирането и пътническите услуги за пътниците на круизни кораби и екипажите на товарни кораби.
Icon of a doctor На 7 май Комисията публикува насоки за държавите членки, за да им помогне да се справят с недостига на здравни работници. Насоките ще помогнат за ускоряване на признаването на професионалните квалификации на здравните работници и за изясняване на правилата, за да се даде възможност на обучаващите се лекари и медицински сестри да упражняват своята професия.
sign Насоки на ЕС относно зелените ленти за преминаване
На 23 март Комисията публикува насоки за държавите членки относно зелените ленти за преминаване, за да се осигури бърз и непрекъснат поток на стоки в ЕС и да се предотврати блокирането на контролно-пропускателни пунктове на ключови вътрешни граници.
EU circle of stars

Репатриране на граждани на ЕС

Почти 600 000 граждани бяха върнати у дома благодарение на консулското сътрудничество в ЕС. Чрез Механизма за гражданска защита на Съюза са репатрирани почти 75 000 граждани на ЕС.

Airplane

Подкрепа за авиокомпаниите
ЕС прие законодателство, за да не се налага на въздушните превозвачи да извършват т.нар. полети фантоми, за да изпълнят правилото „използваш или губиш“, съгласно което те са длъжни да използват поне 80 % от разпределените им летищни слотове, за да могат да ги запазят през следващата година.

На 26 март Комисията публикува насоки, в които прикани държавите от ЕС да подкрепят въздушния превоз на товари по време на кризата с коронавируса, за да се поддържат основните транспортни потоци, включително за медицински консумативи и персонал.

Борба с дезинформацията

People reading news on their mobile phones Комисията поддържа тесни контакти със социалните медии. Всички големи платформи взеха мерки да популяризират достоверното съдържание и да не популяризират или да премахват заблуждаващо, незаконно и вредно съдържание, например конспиративни теории за произхода на вируса или неговото предполагаемо умишлено разпространение.
Заместник-председателят на Комисията Вера Йоурова проведе срещи с Google, Facebook, Twitter, Microsoft и други, за да бъдат обсъдени мерките и бъдещите действия.


Досега на www.EUvsDisinfo.eu са били опровергани, публикувани и актуализирани над 300 дезинформиращи послания относно коронавируса.

На 30 март Комисията създаде уебстраница за борба с дезинформацията, свързана с коронавируса, и предостави материали за опровергаване на митовете и проверка на фактите.


Комисията и Европейската служба за външна дейност работят в тясно сътрудничество с други институции на ЕС и държавите членки, включително чрез създадената през март 2019 г. система за бързо предупреждение, както и с международни партньори от Г-7 и НАТО.

На 10 юни Комисията представи поредица от действия, които ще предприеме, за да засили борбата с дезинформацията около пандемията от коронавирус, като например укрепване на стратегическите комуникации и публичната дипломация в държавите, които са непосредствени съседи на ЕС, и по света, както и подкрепа на независимите медии и журналисти.

Предложените действия ще бъдат използвани в бъдещата работа на ЕС по отношение на дезинформацията, по-специално в Плана за действие за европейската демокрация и в законодателния акт за цифровите услуги.

Последна актуализация: 11 юни 2020 г., 14:08 ч.