Rozlišovanie medzi faktmi a fikciou

Nie ste si istí, či všetko, čo ste sa dočítali, je pravda? Tu sú fakty:

Syiringe

Za globálnym úsilím zastaviť pandémiu netreba hľadať nič zlé: vedci sa usilujú vyvinúť vakcínu pre nás všetkých.

Je ľahké hľadať niekoho, na koho by bolo možné hodiť vinu za naše problémy. Teória, ktorá umožní pohodlne vytvoriť obetného baránka, ktorého možno obviniť za všetky naše problémy, znie nepravdepodobne alebo neuveriteľne, a tak by sme si mali dvakrát rozmyslieť, či jej uveríme alebo nie. Konšpiračné teórie sú vo všeobecnosti lákavé a stavajú na príliš jednoduchej a priamočiarej odpovedi na zložitú otázku. Využívajú predvídateľné vzorce uvažovania a zameriavajú sa na jasného, identifikovateľného „nepriateľa“ – v tomto prípade obviňujú Billa Gatesa za prepuknutie koronavírusovej pandémie. Riadia sa konvenčnými vzorcami, predvídateľnými plánmi, ktoré sa opakujú v rôznych scenároch a menia sa podľa potreby, aby sa mohli „ušiť na mieru“ rôznym aktérom. Nenechajte sa oklamať týmito príliš zjednodušenými a falošnými riešeniami tejto komplexnej zdravotnej krízy.

Nie, Bill Gates nie je pôvodcom koronavírusu, ani sa nesprisahal s EÚ s cieľom vytvoriť celosvetový systém dohľadu na sledovanie pohybu osôb. Ide o dobre známu konšpiračnú teóriu, ktorá jednoducho nie je pravdivá. Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov v skutočnosti poskytla 125 miliónov USD na podporu kolektívneho medzinárodného úsilia zameraného na vývoj a zavedenie vakcíny, diagnostiky a liečby koronavírusovej nákazy. Aktívne sa zapojili do darcovského maratónu, ktorý je súčasťou globálnej reakcie na koronavírus a ktorý iniciovala predsedníčka von der Leyenová 4. mája, vďaka ktorému sa zaregistrovalo 7,4 mld. EUR v prísľuboch od darcov z celého sveta s cieľom získať finančné prostriedky na vývoj a všeobecné zavedenie diagnostiky, liečebných postupov a vakcín v boji proti koronavírusu.

disinfo

Ochranné rúška sú doplnením iných preventívnych opatrení a mali by sa náležite používať a po použití náležite odstraňovať.

Každý z nás sa chce čo najúčinnejšie chrániť pred koronavírusom. Ak ochranné rúška používame správne, môžu nám pomôcť zostať počas pandémie v bezpečí a zdraví. Nosenie rúška na verejnosti je predovšetkým aktom solidarity. Ak ste sa vírusom nakazili, ale nemáte žiadne príznaky ochorenia, nosenie rúška v rušných, uzavretých priestoroch, ako sú obchody alebo prostriedky verejnej dopravy, by mohlo ochrániť pred nákazou ostatných. Rúška zodpovedajúce zdravotníckym normám sú však v mnohých častiach Európy nedostatkovým tovarom. Keďže majú zásadný význam pre ochranu zdravotníckych pracovníkov, musíme zabezpečiť, aby práve títo ľudia, ktorí sa pohybujú v miestach s najväčším rizikom nákazy, mali k rúškam prednostný prístup.

Používanie rúšok by sa však nemalo považovať za všeliek – rúška treba ponímať len ako doplnok iných preventívnych opatrení, ako je umývanie rúk a zachovávanie fyzického odstupu. Nosenie rúšok nám úplnú ochranu nezaručí. Správne používanie a náležité zlikvidovanie rúšok má kľúčový význam. Nesprávny postup môže viesť k vyššej miere infekcie – hoci samotné použitie rúška nespôsobuje ťažkosti, ako je hypoxia. EÚ sa usiluje o to, aby sa zabezpečila náležitá likvidácia použitých rúšok a zdravotníckeho vybavenia a aby sa zároveň zachoval vysoký štandard EÚ v oblasti ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Je dôležité pamätať na to, že pri používaní rúšok by sa mali zohľadňovať najnovšie vedecké dôkazy, ako aj konkrétna situácia. Vždy by ste mali postupovať podľa odporúčaní vnútroštátneho zdravotníckeho orgánu, ktoré sa môžu v súlade s vývojom situácie a novými vedeckými dôkazmi meniť.

robot

Pôvodca choroby COVID-19 je prírodného pôvodu, pochádza zo živočíchov. Koronavírusová pandémia nie je umelo vytvorená.

V časoch krízy je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým byť solidárny a spolupracovať s krajinami na celom svete s cieľom bojovať proti koronavírusom. Dezinformácie o pôvode tohto ochorenia môžu ľahko poškodiť životne dôležité medzinárodné podporné siete a následne aj ohroziť mnohé životy. Musíme spolupracovať s ostatnými krajinami a vziať na vedomie, že doposiaľ neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by bol pôvodcom koronavírusu človek, či už v dôsledku náhody, alebo zámernej manipulácie.

Choroba COVID-19 je spôsobená koronavírusovým kmeňom Sars-CoV-2 (ktorý je jedným z typov vírusov). Koronavírusy spôsobujú respiračné ochorenia a môžu sa prenášať zo zvierat na ľudí. Predpokladá sa, že táto súčasná forma koronavírusu sa preniesla na ľudí na trhu s morskými plodmi v meste Wuhan v Číne, kde bol výskyt vírusu prvýkrát oznámený Svetovej zdravotníckej organizácii 31. decembra 2019. Nepochybne je namieste klásť si otázky o tom, kedy bol výskyt vírusu oznámený a ako sa prepuknutie nákazy riešilo. Treba však konštatovať, že podľa doterajších poznatkov ide o úplne prirodzený výskyt vírusov. Obviňovaním iných za túto pandémiu sa situácia nezlepší. Tento vírus môžeme poraziť len spoločnými silami – v Európe aj vo svete.

icon data protection

Opatrenia na zamedzenie šírenia prijaté v celej Európe sú dočasné a vychádzajú z vedeckých dôkazov. Neohlasujú koniec demokracie ani európskych liberálnych hodnôt.

Dodržiavanie opatrení na obmedzenie sociálnych kontaktov a postupov na zamedzenie šírenia vírusu zachraňuje životy a je najlepším spôsobom, ako zastaviť šírenie koronavírusu. Tieto opatrenia sú založené na najnovších vedeckých dôkazoch a údajoch, ktoré majú subjekty s rozhodovacou právomocou v každom členskom štáte k dispozícii.

Európska únia spolupracuje s členskými štátmi, aby sa čo najväčšmi zmiernili účinky opatrení na zamedzenie šírenia vírusu a ťažkosti s tým spojené. Členským štátom bol poskytnutý európsky plán obnovy, ktorého cieľom je koordinované a postupné zrušenie opatrení na zamedzenie šírenia vírusu hneď, ako to bude bezpečné, pričom osobitná pozornosť sa bude venovať nepretržitému rešpektovaniu hodnôt EÚ, ako je dodržiavaniu zásad právneho štátu a demokratických práv. Základné európske hodnoty, ako je sloboda pohybu a prejavu a dodržiavanie zásad právneho štátu, sú neoddeliteľnou súčasťou modelu a spôsobu života EÚ a v tomto období krízy sú rovnako dôležité ako kedykoľvek predtým. EÚ je odhodlaná zabezpečiť, aby sa počas tohto náročného obdobia tieto hodnoty dodržiavali v celej Únii.

tractor

V EÚ je počas krízy k dispozícii dostatok potravín

V Európskej únii sa našťastie nemusíme obávať o prerušenie tokov tovaru. Obzvlášť to platí pre potravinársky priemysel a poľnohospodárstvo. Potravinová bezpečnosť – dostupnosť, cenová prijateľnosť a kvalita potravín – je prioritou EÚ už od jej založenia. Poľnohospodársky a potravinársky sektor aj počas tejto krízy naďalej preukazujú svoju odolnosť a silu. Poľnohospodári a výrobcovia potravín vyvíjajú veľké úsilie, aby bol v obchodoch a supermarketoch v celej EÚ dostatok potravín. Európska komisia s nimi úzko spolupracuje vo všetkých fázach výroby, aby zabezpečila efektívne a neprerušené fungovanie dodávateľských reťazcov – prostredníctvom „zelených pruhov“, ktoré umožňujú rýchly a prioritný prechod hraníc.

EÚ rýchlo reagovala na nevyhnutné problémy v poľnohospodársko-potravinárskom sektore spôsobené krízou. Použila pritom nástroje dostupné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) na stabilizáciu tlaku na poľnohospodárskych trhoch a poskytla sezónnym pracovníkom v poľnohospodárstve status kľúčových pracovníkov, ktorí musia mať možnosť (samozrejme po náležitom zdravotnom skríningu) aj naďalej pracovať. Zaviedli sa rozhodujúce núdzové opatrenia, ako napríklad podpora prevádzkovateľov zo súkromného sektora pri platbách za skladovanie mliečnych a mäsových výrobkov s cieľom chrániť toto odvetvie a tých, ktorých kríza zasiahla najviac. SPP zabezpečuje potravinovú bezpečnosť v Európe už od začiatku 60. rokov 20. Storočia a pokračuje v tom aj v tomto náročnom období.

icon virus

Rastúci počet obetí v celej Európe dokazuje, že COVID-19 je nové a nebezpečné ochorenie spôsobené koronavírusom, ktorý nie je len jedným z kmeňov vírusov pravidelnej sezónnej chrípky.

Každá generácia Európanov čelila nejakej veľkej výzve alebo hrozbe – pre našu generáciu je ňou COVID-19. Ochorenie COVID-19 je takou veľkou výzvou preto, lebo je prudko nákazlivé a zákerné najmä voči najzraniteľnejším osobám: starším ľuďom a ľuďom so zdravotnými problémami. Ľudia na celom svete uznali výnimočný charakter tohto vírusu, pričom Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila pandémiu. EÚ zareagovala tým, že pred všetkým uprednostnila zdravie a bezpečnosť občanov a podujala sa úzko spolupracovať s členskými štátmi v záujme koordinácie a výmeny informácií a využívať všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na spomalenie šírenia nákazy a nájdenie riešení. Medzi príklady tejto reakcie patrí zabezpečenie verejného obstarávania osobných ochranných prostriedkov pre nemocnice a zdravotníckych pracovníkov v celej EÚ, poskytnutie finančnej podpory výskumným pracovníkom a spoločnostiam na vytvorenie vakcíny a pomoc krajinám, aby sa mohli pripraviť na hospodárske dôsledky opatrení, ktoré sme prijali s cieľom zastaviť šírenie tejto choroby.

icon medical

V súčasnosti neexistuje žiadny liek proti koronavírusu.

Riadenie sa zdravotnými radami z neznámych alebo nespoľahlivých zdrojov môže ohroziť vaše zdravie a spôsobiť, že iní nebudú mať prístup k nevyhnutným liekom alebo zdravotníckym pomôckam, ktoré potrebujú. Buďte opatrní pri akomkoľvek type liečby, ktorá nebola dôkladne testovaná, schválená a nie je rozšírená. Ak by ste daným postupom nedôverovali za bežných okolností, nedôverujte im ani teraz!

Využívať by ste mali iba zdravotné poradenstvo zo spoľahlivých a dôveryhodných zdrojov, ako sú vnútroštátne verejné zdravotnícke orgány, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) alebo Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Skôr, ako sa rozhodnete podeliť sa o akékoľvek informácie o liečbe, ktoré získate prostredníctvom sociálnych médií, dobre si to rozmyslite a uistite sa, že informácie o najnovšom vývoji čerpáte z dôveryhodných zdrojov a že si ich z takýchto zdrojov aj overujete. Všetci sme v tom spolu a nesmieme sa nechať oklamať falošnými prísľubmi liečby.

Small icon showing a radio signal inside a speech bubble

Hoci cieľom EÚ je konštruktívne spolupracovať so svojimi susedmi, vždy budeme upozorňovať na škodlivé dezinformácie a ich zdroje.

Dezinformácie znižujú vašu schopnosť prijímať dobré rozhodnutia. Často ich sprevádza snaha ohúriť vás rozporuplnými informáciami, aby ste si sami neboli istí, čomu veríte. Dôsledky môžu byť vážne – ohrozenie bezpečnosti ľudí, poškodenie dôvery v štátne orgány a médiá, oslabenie nášho globálneho vplyvu a ďalšie. V časoch stresu a emócií sme o to ľahšie zraniteľní pri stretnutí s dezinformáciami – no a niektorí ľudia využívajú pandémiu COVID-19 na to, aby na nás zaútočili práve vtedy, keď sme najzraniteľnejší.

Naši analytici z projektu EUvsDisinfo zistili, že dochádza k šíreniu nepravdivých tvrdení s cieľom rozosiať zmätok a nedôveru v súvislosti s reakciou Európy na pandémiu COVID-19. Nie je tajomstvom, že niektoré z nich pochádzajú z Ruska. Najlepšou odpoveďou je poukazovať na klamstvá, identifikovať zodpovedné osoby a včas a často si hovoriť pravdu. Európska komisia, Európsky parlament a ESVČ sa usilujú identifikovať šírenie dezinformácií o víruse a zvyšovať informovanosť o tomto jave.

mobile phone icon

Medzi koronavírusom a technológiou 5G nie je žiadna súvislosť.

EÚ má najprísnejšie spotrebiteľské normy na svete. Preto sa môžeme spoľahnúť, že výrobky, ktoré si v obchode kupujeme, spĺňajú príslušné štandardy. Tieto enormne vysoké štandardy sa týkajú aj technológie 5G. Naše normy sú v skutočnosti oveľa prísnejšie, ako normy stanovené na základe medzinárodných vedeckých poznatkov. Limitné hodnoty EÚ pre expozíciu širokej verejnosti sú minimálne 50-krát nižšie ako je úroveň, kde by mali podľa vedeckých dôkazov potenciálny vplyv na zdravie – pretože ľudia sú pre EÚ vždy prioritou.

Medzi 5G a COVID-19 nie je žiadne spojenie. Koronavírus je vírus, ktorý sa šíri z jednej osoby na druhú kvapôčkami uvoľnenými pri kýchnutí, kašli alebo vydýchnutí. 5G je mobilná sieťová technológia novej generácie, ktorá spočíva v prenose prostredníctvom neionizujúcich rádiových vĺn. Neexistuje dôkaz o škodlivosti 5G pre zdravie ľudí. Ohnisko nákazy spôsobnej koronavírusom v čínskom meste Wuhan nesúvisí s technológiou 5G a predpokladá sa, že má pôvod na tržnici s morskými plodmi.

icon magnified virus

Všetci sme vystavení riziku nákazy koronavírusom.

Pri nerešpektovaní oficiálnych odporúčaní sú ohrození rovnako mladí aj starší ľudia. V súčasnosti neexistuje žiadna vakcína proti koronavírusu a nikto nie je voči infekcii imúnny. V boji proti vírusu má každý svoju úlohu. Mali by ste si chrániť svoje zdravie, mali by ste chrániť najzraniteľnejších členov našej spoločnosti a prispieť k tomu, aby už zdravotnícke služby neboli preťažené. Umývajte si ruky dôkladne a nedotýkajte sa rukami tváre – to sú najúčinnejšie postupy, ako zabrániť šíreniu koronavírusu. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča ľuďom všetkých vekových kategórií, aby podnikli kroky na ochranu pred vírusom, napríklad dodržiavaním pravidiel hygieny rúk a dychu, ako aj prostredníctvom samoizolácie.

Syiringe

Nikto nezneužíva krízu spôsobenú koronavírusom ako zámienku na zavedenie povinného hromadného očkovania.

Zatiaľ žiaľ ešte nemáme vakcínu ani liek proti koronavírusu. EÚ už zmobilizovala 140 miliónov EUR na výskum liečby a vakcíny. Očkovanie je jedným z najväčších úspechov verejného zdravotníctva. Na celom svete zachraňuje každý rok najmenej 2 až 3 milióny ľudí a mnohých ďalších ľudí ochraňuje pred ťažkým postihnutím a chorobami na celý život.

Hoci EÚ aktívne podporuje využívanie vakcín, neplánuje žiadne povinné hromadné očkovanie. Na druhej strane existuje veľa ľudí, ktorí šíria nevedecké námietky proti očkovaniu. Takéto tvrdenia zneužívajú emócie a strach, čím značne poškodzujú verejné zdravie.

Shield

EÚ vždy podporovala investície členských štátov v oblasti verejného zdravia.

EÚ podporuje výrazné investície do verejného zdravia a na základe jej rozpočtových pravidiel sa nikdy nevyžadovali škrty v tejto oblasti. V Európe patria ľudia a ich zdravie na prvé miesto a verejné výdavky na zdravotnú starostlivosť sa vo väčšine krajín EÚ za posledné desaťročie zvýšili. Ide o politiku, ktorá vždy odlišovala Európsku úniu od zvyšku sveta. EÚ nedávno spustila plán na podporu krajín počas krízy, v rámci ktorého zmiernila pravidlá tak, aby krajiny mohli vynakladať viac prostriedkov na núdzové opatrenia a zamerať svoje úsilie na to, čo je najdôležitejšie – ochranu ľudí.

Ani toto nie je nový prvok. Od finančného kolapsu v roku 2008 EÚ zaviedla viacero finančných iniciatív na podporu všetkých členských štátov – najmä tých, ktoré boli krízou najviac postihnuté, ako sú Grécko, Španielsko a Taliansko. V krajinách ako Grécko nemali podniknuté reformy negatívny vplyv na systémy zdravotnej starostlivosti – naopak, program EÚ na podporu stability pomohol zaviesť všeobecne dostupnú zdravotnú starostlivosť a komplexný systém zdravotníctva. Okrem podpory malých podnikov, výskumu a inovácií a projektov týkajúcich sa klímy pomohol investičný plán financovať veľký počet projektov v oblasti zdravotníctva, ako je rozvoj nových onkologických terapií a rozširovanie a modernizácia nemocníc.

Icon with three people holding hands under the globe

Krajiny EÚ sú si stále navzájom najlepšími partnermi – a solidarita medzi nimi je čoraz väčšia.

Bolo by pozoruhodnou náhodou, keby autoritatívne vlády s dobre vyvinutými nástrojmi propagandy boli tiež najlepšie pripravené na reakciu na závažnú zdravotnú krízu – ak by to bola pravda.

Skutočnosťou je, že európske inštitúcie a jej partneri robia viac pre Európanov ako orgány v ktorejkoľvek inej časti sveta. Hoci EÚ nemá žiadne slovo v otázkach verejného zdravia, existuje mnoho iných vecí, ktoré môžeme urobiť. Na boj s koronavírusom využívame každý dostupný nástroj – nechávame hranice otvorené pre zásobovanie, máme fórum venované koordinácii a výmene skúseností, poskytujeme veľkú finančnú, zdravotnú a personálnu pomoc a ešte oveľa viac.

Venujeme sa najmä organizovaniu hospodárskej reakcie, ktorá umožňuje členským štátom EÚ zamerať sa na otázky verejného zdravia, kým my rozbiehame prácu na oživení hospodárstva. Jej súčasťou je zriadenie fondu solidarity s názvom SURE vo výške 100 miliárd EUR a Investičnej iniciatívy v reakcii na koronavírus vo výške 37 miliárd EUR v snahe poskytnúť finančnú pomoc na boj s krízou v krátkodobom horizonte. Okrem toho sa z rozpočtu EÚ presmeruje 1 miliarda EUR na podporu úverov pre najmenej 100 000 európskych malých a stredných podnikov a spoločností so strednou trhovou kapitalizáciou.

chirurchical mask

Inštitúcie a krajiny EÚ urobili viac pre Európanov ako orgány v ktorejkoľvek inej krajine – vrátane nepretržitej práce – 24 hodín denne, sedem dní v týždni – na zlepšovaní zásobovania zdravotníckymi potrebami. 

Boli sme svedkami pozoruhodných aktov solidarity – prijímanie talianskych pacientov v nemeckých nemocniciach, zásielky rúšok z Francúzska a Rakúska pre talianskych lekárov, spolupráca krajín pri organizácii návratu ľudí domov, k svojim rodinám, a oveľa viac.

Jednou z najlepších vecí na EÚ je združovanie zdrojov a odborných znalostí s cieľom získať najlepšie výsledky. Na základe tejto myšlienky EÚ začala realizovať projekt s názvom „RescEU“. Tento projekt bude slúžiť na vytvorenie zásob a riadenie distribúcie životne dôležitého zdravotníckeho vybavenia a jeho zasielanie do najviac postihnutých oblastí. Vírusy nezaujímajú hranice ani štátna príslušnosť – na európsky problém potrebujeme nájsť európsku odpoveď.

Viac zdrojov investovaných spolu znamená väčšiu hodnotu za peniaze. Výrobcovia tak môžu urýchliť výrobu a byť si istí, že ich investície sa oplatia. Počiatočný rozpočet EÚ na vytvorenie zásob dosahuje výšku 80 miliónov EUR. Solidarita EÚ zachraňuje životy.

law icon

EÚ sa stará o veci, za ktoré zodpovedá – zabezpečuje, aby sa kritické dodávky dostali cez hranice, podnecuje vlády ku koordinácii a k výmene informácií a získava finančné zdroje a odborné znalosti tam, kde sú nutné, aby sa vlády mohli sústrediť na to, čo je dôležité: verejné zdravie.

Právomoc prijímať právne predpisy na úrovni jednotlivých krajín s cieľom bojovať proti koronavírusu spočíva v plnej miere na členských štátoch – Komisia nemá právo zasahovať do vnútroštátnych právnych predpisov ani rozhodnutí týkajúcich sa takej problematiky, ako je zdravie. Na druhej strane EÚ môže zaviesť európske politiky a rýchle, koordinované a celoeurópske iniciatívy s cieľom riešiť krízu v spolupráci s členskými štátmi. Príkladom je rozhodnutie o uzavretí oblasti alebo uzatvorení hraníc krajiny, ktoré sa prijíma na vnútroštátnej úrovni, zatiaľ čo mobilizácia prostriedkov EÚ vo výške 140 miliónov EUR na získanie vakcíny, nových spôsobov liečby a diagnostických testov sa realizuje na úrovni EÚ.

icon investment

EÚ zhromažďuje finančné prostriedky, aby mohli spoločnosti vyrábať veci, ktoré sú nutné v reakcii na krízu – rúška, rukavice, ochranné kombinézy a iné zdravotnícke vybavenie.

Spoločnosti musia vedieť, že keď na tento účel použijú zdroje, výrobky sa kúpia. S cieľom pomôcť im v tom získať istotu Komisia začala niekoľko spoločných postupov verejného obstarávania – a funguje to. Spoločnosti teraz navrhujú vyrobiť viac rúšok a ochranných okuliarov: dokonca viac, ako sme pôvodne žiadali. Tieto ochranné prostriedky budú k dispozícii lekárom, zdravotným sestrám a ďalším ľuďom, ktorí ich potrebujú, čoskoro po podpísaní zmlúv členskými štátmi.

icon megaphone

Schengen zohráva v našej reakcii na koronavírus kľúčovú rolu. Vďaka nemu zostávajú hranice nepretržite otvorené pre dodávky a služby. Osobitné opatrenia, ako je zavedenie tzv. zelených jazdných pruhov, umožnia všetkým nákladným vozidlám prekročiť vnútorné schengenské hranice do 15 minút.

Niektoré členské štáty EÚ zaviedli dočasné hraničné kontroly v snahe spomaliť šírenie koronavírusu, čo však neznamená, že hranice sú zatvorené. Členské štáty EÚ prijímajú pacientov infikovaných koronavírusom z jednej krajiny do druhej na liečbu a rúška, ochranné okuliare a iné kritické dodávky sa presúvajú cez hranice.

icon worldwide

Vírusy sa nestarajú o to, odkiaľ ste. Je im jedno, akú máte farbu pleti alebo aký máte pas. Ľudia sa v rôznych častiach sveta pokúšajú obviňovať z nákazy rôzne skupiny – vírusu dávajú nálepky „európsky“, „čínsky“ alebo „americký“. 

V skutočnosti ide o ľudský vírus. Koronavírus sa šíri z jednej infikovanej osoby na druhú prostredníctvom kvapôčok, ktoré sa uvoľňujú dôsledkom kýchania, kašľania alebo vydychovania, a neprenášajú ho žiadne konkrétne populácie alebo skupiny. Ak ste sa dočítali, že vírus účelne šíria migranti alebo určité etnické skupiny, môžeme vás ubezpečiť, že tieto tvrdenia nie sú podložené žiadnymi vedeckými faktmi. COVID-19 je v práveže globálnou krízou, ktorá si vyžaduje globálnu solidaritu.

icon data protection

EÚ má jedny z najsilnejších pravidiel ochrany údajov a súkromia na svete. Koronavírus na tejto skutočnosti nič nemení.

Digitálne technológie môžu chrániť a zachraňovať životy. Sledovacie aplikácie môžu zohrávať kľúčovú úlohu vo všetkých fázach krízy, najmä keď nastane vhodný čas na postupné zrušenie opatrení na obmedzenie pohybu – čím sa doplnia iné opatrenia, ako je napríklad zvýšenie kapacít testovania. Takéto aplikácie môžu pomôcť zastaviť šírenie vírusu tak, že varujú používateľa, že sa dostal blízko k nakazenej osobe. Fungujú na základe telefónneho signálu Bluetooth. EÚ schválila príslušný súbor nástrojov a Komisia vydala osobitné usmernenia s cieľom zabezpečiť, aby všetky tieto aplikácie dodržiavali rovnaké štandardy v oblasti ochrany údajov, bezpečnosti a účinnosti. Používanie sledovacích aplikácií bude dobrovoľné, no budú fungovať len vtedy, ak ich bude používať čo najviac ľudí. Preto musia v plnej miere chrániť súkromie a údaje osôb, aby im mohli občania plne dôverovať a využívať ich.

Komisia okrem toho požiadala telekomunikačné spoločnosti, aby poskytovali anonymizované a súhrnné mobilné údaje. Prostredníctvom analýzy modelov mobility chceme lepšie pochopiť interakciu medzi šírením vírusu a dosahom prijatých opatrení. Mnohí mobilní operátori majú záujem o účasť na tomto projekte, ktorý sa má zrealizovať v celej EÚ. Zistenia budú oznámené všetkým členským štátom. V rámci tohto projektu sa nepoužívajú osobné údaje a bude samozrejme plne v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov a s právnymi predpismi o súkromí a elektronických komunikáciách. Individuálne súbory údajov občanov nebudú nikdy identifikované.

Nenechajte sa oklamať botmi

Dajte si pozor na online podvody

Dajte si pozor na online podvody v súvislosti s výrobkami, ktoré údajne môžu infekciu COVID-19 vyliečiť alebo jej zabrániť. Nečestní obchodníci môžu propagovať alebo sa snažiť predať spotrebiteľom výrobky, ako sú ochranné rúška alebo dezinfekčné prostriedky na ruky, ktoré údajne môžu zabrániť infekcii alebo ju vyliečiť. Môže však ísť o podvod a vy sa môžete stať jeho obeťou. Tu nájdete rady, ktoré vám môžu pomôcť odhaliť prípadné podvody a vyhnúť sa im.

Online zdroje a nástroje

Online zdroje a nástroje pre študentov, učiteľov a pedagógov týkajúce sa vypuknutia nákazy COVID-19.

Prečítajte si náš príspevok na platforme Medium o piatich veciach, ktoré by ste mali vedieť o koronavíruse