Faktaa vai fiktiota?

Kaikki, mitä kuulet tai luet koronaviruksesta, ei ole totta. Tämä on faktaa:

Syiringe

Pandemialle ei ole yksittäistä syyllistä, eikä rokotteiden kehitystyö ole konnien juoni vaan tieteellistä tutkimusta yhteiseksi hyväksi.

Ongelmatilanteissa aletaan helposti etsiä syntipukkia. Jos syypää löytyy epätodennäköiseltä tai uskomattomalta kuulostavan selityksen kautta, kannattaa miettiä tarkkaan, uskoako sitä. Salaliittoteoriat saattavat olla kiehtovia, koska niissä annetaan tyypillisesti hyvin yksinkertainen ja suoraviivainen vastaus monimutkaiseen kysymykseen. Yleensä niissä nimetään suoraan jokin vihollistaho, esimerkiksi nyt koronaviruspandemiasta syytetään Bill Gatesia. Teoriat noudattavat ennalta-arvattavaa kaavaa ja toistuvat samantyyppisinä eri tilanteissa – vain toimijoiden nimet muuttuvat. Älä usko näitä pelkistettyjä ja vääriä selityksiä, sillä meneillään oleva terveyskriisi on paljon monitahoisempi kuin ne antavat ymmärtää.

 

Bill Gates ei tosiaankaan ole kehittänyt koronavirusta eikä suunnittele EU:n kanssa maailmanlaajuista ihmisten liikkumisen seurantajärjestelmää. Bill Gatesista ja koronaviruksesta kehitelty salaliittoteoria ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Bill ja Melinda Gates -säätiö on sen sijaan lahjoittanut 125 miljoonaa dollaria kansainvälisiin hankkeisiin, joissa kehitetään diagnoosi- ja hoitomenetelmiä ja rokotteita koronavirustaudin torjuntaan. Gatesit osallistuivat aktiivisesti myös kansainväliseen koronaviruksen torjuntaa tukevaan varainkeruukampanjaan, jonka komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen käynnisti 4.5.2020. Kampanjan aikana lahjoittajat eri puolilta maailmaa sitoutuivat rahoittamaan torjuntatyötä yhteensä 7,4 miljardilla eurolla.

disinfo

Kasvosuojusten käyttö täydentää muita ehkäiseviä toimia. Suojuksia on käytettävä oikein ja ne on hävitettävä asianmukaisesti.

Jokainen meistä haluaa suojautua koronavirukselta kaikin mahdollisin keinoin. Kasvosuojukset auttavat suojautumaan virustartunnalta, jos niitä käytetään oikein. Suojuksen käyttö julkisilla paikoilla on ennen kaikkea solidaarisuuden osoitus. Koronavirusinfektio voi olla myös oireeton. Kasvosuojuksen avulla suojaamme siis muita julkisilla paikoilla, erityisesti suljetuissa tiloissa, kuten kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. Terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön soveltuvia hengityssuojaimia ei ole kaikkialla Euroopassa saatavilla riittävästi, joten nämä riskiolosuhteissa työskentelevät työntekijät on aina asetettava etusijalle muuhun väestöön nähden tällaisten suojainten jakelussa.

Kasvosuojukset saattavat antaa joillekin käyttäjille väärän turvallisuuden tunteen. On muistettava, että kasvosuojukset vain täydentävät muita varotoimia, kuten käsienpesua ja lähikontaktien välttämistä. Kasvosuojus ei takaa täyttä suojaa tartunnalta. Erilaisten suojainten oikeaoppinen käyttö ja hävittäminen on olennaisen tärkeää. Virheellinen käyttö voi suorastaan lisätä tartuntariskiä. Kasvosuojuksen käyttö ei kuitenkaan itsessään aiheuta käyttäjälle esimerkiksi happivajausta. EU pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että suojainten ja muiden terveydenhuollon tarvikkeiden jätehuolto toteutetaan asianmukaisesti niin, että ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu pysyy EU:ssa korkeatasoisena. Kasvosuojusten käyttösuosituksissa on otettava huomioon tuoreimmat tutkimustulokset ja paikallinen tilanne. Seuraa oman maasi terveysviranomaisten ohjeita. Huomaa, että ne voivat muuttua tilanteen kehittyessä ja uuden tieteellisen näytön valossa.

robot

Koronavirus on lähtöisin luonnonvaraisista eläimistä, eikä koronaviruspandemia ole ihmisen keinotekoisesti alkuunpanema.

Kansainvälinen yhteistyö ja solidaarisuus ovat kriisiaikoina on erityisen tärkeitä – niin myös koronaviruksen torjunnassa. Koronavirustaudin alkuperää koskevan disinformaation levittäminen voi helposti vahingoittaa tärkeitä kansainvälisiä tukiverkostoja ja vaarantaa ihmishenkiä. On tärkeää tehdä yhteistyötä muiden maiden kanssa ja muistaa, että toistaiseksi ei ole näyttöä siitä, että koronavirus olisi ihmisen aiheuttama joko vahingossa tai tarkoituksellisella manipuloinnilla.

 

Covid-19-taudin aiheuttaa uudentyyppinen koronaviruskanta, jonka nimeksi on annettu Sars-CoV-2. Koronavirukset aiheuttavat hengityselinsairauksia, ja ne voivat tarttua eläimistä ihmisiin. Tämän uuden koronavirustyypin arvioidaan siirtyneen ihmisiin Kiinan Wuhanissa sijaitsevalla kala- ja äyriäistorilla. Ensimmäiset Maailman terveysjärjestölle (WHO) 31.12.2019 ilmoitetut tautitapaukset olivat tulleet ilmi juuri Wuhanissa. Vaikka taudin leviämisestä ilmoittamisessa ja torjuntatoimiin ryhtymisessä olisikin ollut parantamisen varaa, on pidettävä mielessä, että kyseessä on nykytiedon valossa täysin luonnollinen tapahtuma. Muiden syyttäminen ei paranna tilannetta. Eurooppa ja muu maailma voivat torjua virusta vain yhteistoimin.

icon data protection

Eri EU-maissa käyttöön otetut rajoitukset ovat tilapäisiä ja perustuvat tieteelliseen näyttöön, eivätkä ne merkitse demokratiasta tai eurooppalaisista liberaaleista arvoista luopumista.

Lähikontaktien välttäminen ja kotona pysyttely suojaavat ihmishenkiä ja ovat paras tapa pysäyttää koronaviruksen leviäminen. Nämä toimintasuositukset perustuvat viimeisimpään saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön ja tietoihin, jotka ovat kaikkien EU-maiden päätöksentekijöiden käytettävissä.

 

EU pyrkii yhdessä jäsenmaidensa kanssa kaikin mahdollisin keinoin lievittämään näiden rajoitusten aiheuttamia ongelmia. Se on julkaissut suunnitelman, jossa annetaan EU-maille suosituksia siitä, miten rajoituksia voitaisiin poistaa koordinoidusti ja asteittain heti, kun se on turvallista. Kaikissa näissä toimissa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että EU:n arvoista eli muun muassa oikeusvaltioperiaatteen ja demokraattisten oikeuksien kunnioittamisesta ei tingitä. Eurooppalaiset arvot, kuten liikkumis- ja ilmaisunvapaus ja oikeusvaltioperiaate, ovat olennainen osa EU:n toimintaperiaatteita ja eurooppalaista elämäntapaa. Ne ovat nyt kriisiaikana tärkeämpiä kuin koskaan. EU on sitoutunut varmistamaan, että näitä arvoja noudatetaan kaikkialla EU:ssa tänä kriisiaikana.

tractor

EU:ssa on kriisiaikanakin riittävästi ruokaa.

Yksi Euroopan unionin hyödyistä on se, että meidän ei tarvitse pelätä tavaravirtojen katkeamista etenkään elintarvike- ja maatalousalalla. Elintarviketurva – ruoan saatavuus, kohtuuhintaisuus ja laatu – on ollut EU:n keskiössä sen perustamisesta lähtien. EU:n maatalous- ja elintarvikeala on osoittanut selviytymiskykynsä ja vahvuutensa kriisin jatkuessa. Viljelijät ja elintarvikkeiden jalostajat tekevät ahkerasti työtä, jotta elintarvikkeita on saatavilla kaupoissa kaikkialla EU:ssa. Euroopan komissio puolestaan tekee niiden kanssa tiivistä yhteistyötä kaikissa tuotannon vaiheissa ja varmistaa, että toimitukset voivat kulkea maiden rajojen yli ns. vihreiden kaistojen kautta nopeasti, tehokkaasti ja keskeytyksettä.

EU on reagoinut pikaisesti ongelmiin, jotka kriisi on väistämättä maatalous- ja elintarvikealalle aiheuttanut. Se on käyttänyt EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tarjoamia keinoja paineen alla toimivien maatalousmarkkinoiden vakauttamiseen. Se on myös nimennyt maatalouden kausityöntekijät keskeisiksi työntekijöiksi, joiden on voitava jatkaa työssään, kunhan heidän terveystarkastuksistaan huolehditaan asianmukaisesti. EU tukee kriisitilanteessa myös yksityisen sektorin toimijoita muun muassa antamalla taloudellista tukea maito- ja lihatuotteiden varastointikustannuksiin. Näin se suojelee elintarvikealaa ja kriisistä eniten kärsineitä toimijoita. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan avulla on varmistettu Euroopan elintarviketurva jo 1960-luvun alusta lähtien, ja tämä jatkuu nykyisen kriisin aikana.

icon virus

Uhrimäärän kasvu kaikkialla Euroopassa todistaa, että uuden koronaviruksen aiheuttama covid-19-tauti on uusi ja vaarallinen virustauti eikä pelkkä uudentyyppinen kausi-influenssa.

Kaikilla eurooppalaisilla sukupolvilla on ollut jokin suuri haaste tai uhka – meidän sukupolvellamme se on covid-19. Koronavirus on erityinen uhka siksi, että se on erittäin tarttuva ja vaarallinen kaikkein haavoittuvimmille ihmisryhmille: vanhuksille ja terveysongelmista kärsiville. Viruksen poikkeuksellinen luonne on tunnustettu kaikkialla maailmassa, ja Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt sen aiheuttaman taudin pandemiaksi. EU asettaa kriisissä etusijalle kansalaisten terveyden ja turvallisuuden. EU-maat tekevät tiivistä yhteistyötä toimien koordinoinnissa ja tiedon jakamisessa, ja viruksen leviämistä hidastetaan ja uusia ratkaisuja kehitetään kaikin käytettävissä olevin keinoin. Esimerkkejä EU:n tason toimista: EU-maiden yhteiset henkilönsuojainten hankinnat sairaaloille ja terveydenhuoltohenkilöstölle, taloudellinen tuki tutkijoille ja yrityksille rokotteen kehittämistä varten sekä EU-maiden auttaminen niiden varautuessa taudin torjunnan taloudellisiin seurauksiin.

icon medical

Koronavirukseen ei vielä ole lääkettä.

Tuntemattomista tai epäluotettavista lähteistä peräisin olevat terveysohjeet voivat vaarantaa terveytesi ja estää muita saamasta akuutisti tarvitsemiaan elintärkeitä lääkkeitä tai hoitoa. Karta kaikkia hoitomuotoja, joita ei ole perusteellisesti testattu, hyväksytty ja otettu yleiseen käyttöön. Jos et luottaisi johonkin hoitomenetelmään tai sen tarjoajaan normaalitilanteessa, älä luota nytkään.

Terveyteen liittyvää ohjeistusta on syytä ottaa vastaan vain luotettavista lähteistä. Niitä ovat esimerkiksi kansalliset terveysviranomaiset, Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC). Älä jaa sosiaalisesta mediasta löytämiäsi tietoja eteenpäin oikopäätä, vaan tee pieni ristiintarkastus ja katso, mitä luotettaviksi tietämäsi lähteet sanovat aiheesta. Harkitse tarkoin, mitä tietoja välität eteenpäin. Olemme kaikki samassa veneessä, emmekä saa sortua valelääkkeisiin tai -hoitoihin.

Small icon showing a radio signal inside a speech bubble

Vaikka EU pyrkii tekemään rakentavaa yhteistyötä naapurimaidensa kanssa, se on aina valmis paljastamaan valeuutiset ja niiden lähteet.

Disinformaatio vaikeuttaa ihmisten kykyä tehdä oikeita päätöksiä. Usein se tapahtuu niin, että ihmisille suunnataan ristiriitaista tietoa, jotta he tulisivat epävarmoiksi siitä, mitä uskoa. Seuraukset voivat olla vakavia: uhka ihmisten turvallisuudelle, epäluottamus viranomaisia ja mediaa kohtaan, EU:n globaalin vaikutusvallan heikentyminen jne. Olemme erityisen alttiina disinformaatiolle stressin ja suurien tunteiden alaisina, ja jotkin tahot hyökkäävät pandemian varjolla kimppuumme juuri nyt, kun olemme heikoimmillamme.

EUvsDisinfo-projektin asiantuntijat ovat todenneet, että EU:n koronaviruksen torjuntatoimista levitetään valeuutisia, joiden tarkoituksena on kylvää hämmennystä ja epäluottamusta. Ei ole salaisuus, että osa tästä disinformaatiosta on peräisin Venäjältä. Paras toimintamalli on paljastaa valheet ja niiden alkuperä sekä kertoa totuus mahdollisimman pian ja toistaa sitä. Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan ulkosuhdehallinto tutkivat yhteistyössä virusdisinformaation levittämistä ja tuovat sitä julki.

mobile phone icon

Koronaviruksen ja 5G-teknologian välillä ei ole yhteyttä.

EU:ssa on maailman korkein kuluttajansuojan taso. Sen vuoksi voimme mennä kauppaan ja ostaa tuotteita luottaen niiden laatuun. Kuluttajansuoja koskee myös 5G-teknologiaa. EU:n standardit ovat itse asiassa huomattavasti korkeammat kuin kansainvälinen tieteellinen näyttö edellyttää, koska EU:ssa ihmisten tarpeet asetetaan aina etusijalle. Väestölle aiheutuvan altistuksen sallitut enimmäisarvot ovat EU:ssa ainakin 50 kertaa alhaisemmat kuin arvot, joilla tieteellisen näytön perusteella voidaan olettaa olevan potentiaalinen vaikutus terveyteen.

Covid-19:n ja 5G:n välillä ei ole yhteyttä. Koronavirus on virus, joka leviää ihmisestä toiseen pisaratartuntana aivastuksen, yskimisen tai uloshengityksen kautta. 5G on uuden sukupolven matkaviestinteknologia, jossa käytetään ionisoimattomia radioaaltoja. Ei ole olemassa näyttöä siitä, että 5G olisi haitallinen ihmisten terveydelle. Koronavirusepidemian puhkeaminen Wuhanissa Kiinassa ei liity 5G:hen; sen alkuperäksi arvellaan yhtä kalojen ja äyriäisten tukkumyyntipaikkaa.

icon magnified virus

Meillä kaikilla on riski saada koronavirustartunta.

Sekä nuoret että vanhat voivat saada tartunnan, jos he eivät noudata viranomaisten ohjeita. Tällä hetkellä ei koronavirusta vastaan ei ole saatavilla rokotetta eikä kukaan ole sille immuuni. Viruksen torjunta on kaikkien vastuulla. Pidä huolta omasta terveydestäsi, auta turvaamaan heikoimmassa asemassa olevien kanssaihmisten terveys ja vältä terveyspalvelujen kuormittamista. Tehokkaimmat tavat pysäyttää koronaviruksen leviäminen on pestä käsiä huolellisesti ja välttää koskettelemasta kasvojaan. Käsi- ja hengitystiehygieniasta huolehtiminen ja omaehtoinen eristäytyminen ovat myös Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksia, joiden avulla kaikenikäiset voivat suojautua koronavirukselta.

Syiringe

Kukaan ei käytä koronaviruskriisiä tekosyynä massarokotuksille.

Koronavirukseen ei valitettavasti ole vielä rokotetta tai lääkettä. EU on osoittanut jo 140 miljoonaa euroa siihen liittyvään hoitomenetelmä- ja rokotetutkimukseen. Rokotukset ovat yksi kansanterveystyön suurimmista saavutuksista. Maailmanlaajuisesti ne pelastavat vuosittain vähintään 2–3 miljoonaa henkeä ja säästävät vielä useampia vammoilta ja elinikäisiltä sairauksilta.

EU tukee aktiivisesti rokottamista, mutta mitään massarokotuksia ei ole suunnitteilla. Monet ihmiset kuitenkin levittävät epätieteellisiä rokotusvastaisia väitteitä. Ne vetoavat tunteisiin ja pelkoon ja aiheuttavat suurta haittaa kansanterveydelle.

Shield

EU on aina tukenut jäsenmaidensa kansanterveysinvestointeja.

EU tukee jäsenmaidensa investointeja kansanterveyteen, eikä EU:n finanssipoliittisissa säännöissä ole koskaan vaadittu leikkauksia tällä alalla. EU:ssa ja sen jäsenmaissa etusijalla ovat ihmiset ja heidän terveytensä. Useimpien EU-maiden julkisen terveydenhuollon budjetit ovat kasvaneet viime vuosikymmenen aikana. Tässä asiassa EU-maat ovat jo pitkään erottuneet monista muista maailman maista. EU käynnisti äskettäin ohjelman, jolla autetaan EU-maita selviytymään koronaviruskriisistä. Maat voivat nyt panostaa enemmän varoja kriittisiin palveluihin ja satsata kaikkein tärkeimpään eli ihmisten suojeluun.

 

Eikä tämä ole uutta, sillä vuoden 2008 finanssikriisistä alkaen EU on tukenut kaikkia EU-maita monin taloudellisin keinoin. Apua ovat saaneet erityisesti kriisistä eniten kärsineet maat, kuten Kreikka, Espanja ja Italia. Esimerkiksi Kreikassa talouskriisin vuoksi toteutetut uudistukset eivät ole vahingoittaneet maan terveydenhuoltojärjestelmää. EU:n edellyttämä talouden sopeutusohjelma on päinvastoin tukenut kattavan yleisen terveydenhuollon käyttöönottoa ja terveydenhuoltojärjestelmän kehittämistä. Lisäksi Euroopan investointiohjelmasta on tuettu pienyrityksiä, tutkimusta ja innovointia sekä ilmastoprojekteja ja rahoitettu lukuisia terveydenhuoltoalan hankkeita, kuten uusien syöpähoitojen kehittämistä sekä sairaaloiden laajentamista ja uudenaikaistamista.

Icon with three people holding hands under the globe

EU-maat ovat edelleen toistensa parhaita kumppaneita – se näkyy nyt solidaarisuuden lisääntymisenä.

Olisi outoa, jos valtavia propagandakoneistoja pyörittävät autoritaariset valtiot pystyisivät vastaamaan laajaan terveyskriisiin muita paremmin.

 

EU:n toimielimet tekevät kumppaneidensa kanssa eurooppalaisten hyväksi enemmän kuin mikään muu taho maailmassa. Vaikka EU:lla ei ole päätösvaltaa jäsenmaidensa kansanterveysasioissa, se voi toimia monilla muilla rintamilla. Se on mukana koronaviruksen torjunnassa monin tavoin: EU:n sisärajat pidetään auki tavarantoimituksia varten ja toimia koordinoidaan ja kokemuksia jaetaan yhteisellä foorumilla. Lisäksi apua annetaan monessa muodossa: paitsi taloudellista ja lääkinnällistä apua myös henkilöstöapua.

 

EU on aktiivinen erityisesti taloudellisen tuen suhteen. EU-maat voivat keskittyä kansanterveyteen, kun EU panostaa talouden elvytystoimien organisointiin. Näitä toimia ovat esimerkiksi 100 miljardin euron suuruinen solidaarisuusrahasto SURE ja koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva 37 miljardin euron investointialoite. Niistä myönnetään taloudellista tukea kriisin torjuntaan lyhyellä aikavälillä. Lisäksi EU:n talousarviosta ohjataan 1 miljardi euroa lainatakauksiin, jotka on tarkoitettu vähintään 100 000 eurooppalaiselle pk-yritykselle ja pienelle mid-cap-yritykselle.

chirurchical mask

EU:n toimielimet ja EU-maat ovat tehneet EU-kansalaisten hyväksi enemmän kuin mikään muu taho. Tauoton työskentely lääkintätarvikkeiden toimitusten parantamiseksi on siitä hyvä esimerkki. 

Solidaarisuus on jo toteutunut konkreettisina tekoina: saksalaiset sairaalat ottavat vastaan italialaisia potilaita, hengityssuojaimia lähetetään Italiaan Ranskasta ja Itävallasta, ja EU-maat tekevät yhteistyötä, jotta ulkomailla olevat kansalaiset pääsevät palaamaan kotiinsa.

 

EU:n ansiosta resursseja ja kokemuksia voidaan koota yhteen, jotta päästään parempiin tuloksiin kuin yksin toimien. Tältä pohjalta on perustettu RescEU-hanke. RescEU-hankkeessa varastoidaan elintärkeitä terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita sekä hallinnoidaan niiden jakelua. Näin varmistetaan, että tuotteita saadaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Virukset eivät pysähdy maiden rajoilla eivätkä erota ihmisten kansalaisuuksia, ja koko Eurooppaa koskevan ongelman ratkaisemiseksi tarvitaankin koko Euroopan toimia.

 

Mitä enemmän resursseihin investoidaan yhdessä, sitä enemmän rahoille saadaan vastinetta. Tuotteiden valmistajat voivat lisätä tuotantoaan varmoina siitä, että investoinnit kannattavat. EU on osoittanut terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden RescEU-varastoa varten alustavasti 80 miljoonaa euroa. EU-solidaarisuus säästää ihmishenkiä.

law icon

EU kantaa vastuunsa: se varmistaa, että elintärkeät toimitukset pysyvät liikkeellä, että EU-maat koordinoivat ja jakavat tietoa ja että taloudellisia resursseja ja asiantuntemusta saadaan sinne, missä niitä tarvitaan. Näin EU-maat voivat keskittyä olennaiseen eli kansanterveyteen.

 

Ainoastaan EU-maat voivat antaa koronaviruksen torjunnassa tarvittavaa kansallista lainsäädäntöä; Euroopan komissiolla ei ole oikeutta puuttua tiettyjen alojen, kuten terveydenhuollon, kansalliseen lainsäädäntöön ja päätöksentekoon. EU voi kuitenkin ajaa yhteiseurooppalaista toimintapolitiikkaa ja kehittää nopeita ja koordinoituja EU-tason aloitteita kriisin ratkaisemiseksi yhteistyössä EU-maiden kanssa. Esimerkiksi päätökset rajoittaa kansalaisten liikkumista ja sulkea maiden rajoja tehdään kansallisella tasolla, mutta päätös osoittaa 140 miljoonaa euroa EU-rahaa rokotteiden, uusien hoitojen ja diagnostisten testien kehittämiseen tehdään EU:n tasolla.

icon investment

EU kerää rahaa yhteisiä kriisihankintoja varten, jotta yritykset voisivat ryhtyä tuottamaan tarvittavia tavaroita: hengityssuojaimia, suojakäsineitä ja -haalareita sekä muita terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita.

 

Yritysten on tiedettävä etukäteen, että niiden tuottamat tuotteet menevät kaupaksi. Sen vuoksi Euroopan komissio on käynnistänyt useita yhteishankintamenettelyjä, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Yritykset pystyvät nyt tuottamaan alkuperäistä tarvetta enemmän hengityssuojaimia ja suojalaseja. Kun EU-maat ovat allekirjoittaneet sopimukset, tarvikkeet ovat pian lääkäreiden, sairaanhoitajien ja muun hoitohenkilöstön käytössä.

icon megaphone

Schengen-sopimus on ollut ratkaisevan tärkeä osatekijä koronaviruksen torjunnassa. Schengen-alueella tavarat ja palvelut voivat ylittää rajat minä vuorokauden aikana hyvänsä. Erityistoimenpiteinä käyttöön otettujen ns. "vihreiden kaistojen" avulla varmistetaan, että kaikki tavaraliikenteen ajoneuvot voivat ylittää Schengen-alueen sisärajat 15 minuutissa.

 

Vaikka jotkin EU-maat ovat ottaneet koronaviruksen torjumiseksi käyttöön väliaikaisia rajatarkastuksia, rajat ovat silti avoinna. EU-maat ottavat hoitoon toistensa koronaviruspotilaita, ja hengityssuojaimia, suojalaseja ja muita elintärkeitä tarvikkeita voidaan toimittaa maasta toiseen.

icon worldwide

Virus ei syrji ketään. Se ei piittaa ihonväristä eikä kansalaisuudesta. Viruksesta saatetaan käyttää syyttäviä nimityksiä: eurooppalainen virus, kiinalainen virus, amerikkalainen virus. 

 

Koronavirus on kuitenkin koko ihmiskunnan virus. Koronavirus leviää pisaratartuntana henkilöstä toiseen aivastuksen, yskimisen tai uloshengityksen kautta, ei jonkin tietyn väestönosan tai ryhmän kautta. Jossain on väitetty, että virusta levittäisivät tahallaan maahanmuuttajat tai jotkin etniset ryhmät, mutta tällaisilla väitteillä ei ole mitään tieteellistä pohjaa. Covid-19 on maailmanlaajuinen kriisi, josta voidaan selvitä vain maailmanlaajuisen solidaarisuuden avulla.

icon data protection

EU:n tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevat säännöt ovat maailman tiukimpien joukossa. Koronavirus ei muuta tätä faktaa.

 

Digitaaliteknologian avulla voidaan suojella ja pelastaa ihmishenkiä. Mobiililaitteissa käytettävillä lähikontaktien jäljityssovelluksilla voi olla keskeinen tehtävä kriisin kaikissa vaiheissa ja erityisesti silloin, kun erilaisia rajoituksia aletaan purkaa asteittain. Sovellukset täydentävät muita toimia, kuten testauskapasiteetin lisäämistä. Sovellusten avulla voidaan varoittaa ihmisiä, jotka ovat olleet tartunnan saaneen henkilön läheisyydessä, ja torjua näin viruksen leviämistä. Sovellukset perustuvat puhelimen Bluetooth-signaaliin. EU-maat kehittävät sovelluksia yhteisten suositusten mukaisesti, ja komission täydentävillä ohjeilla on varmistettu, että kaikissa sovelluksissa noudatetaan samoja vaatimuksia tietosuojasta, turvallisuudesta ja tehokkuudesta. Jäljityssovellusten käyttö on vapaaehtoista. Ne toimivat kuitenkin vain silloin, kun niillä on riittävästi käyttäjiä. Tästä syystä niissä ei saa tinkiä käyttäjien yksityisyyden suojasta eikä tietoturvasta, jotta kansalaiset voivat luottaa niihin ja ottavat ne käyttöön.

 

Komissio on myös pyytänyt teleoperaattoreita toimittamaan anonymisoitua ja yhteen niputettua mobiilidataa. Liikkumismallien analysoinnin tarkoituksena on auttaa tutkijoita ymmärtämään paremmin viruksen leviämisen ja toteutettujen toimien vuorovaikutusta. Monet teleoperaattorit ovat kiinnostuneita osallistumaan hankkeeseen, jonka on tarkoitus kattaa koko EU. Tulokset annetaan kaikkien EU-maiden käyttöön. Hankkeessa ei käsitellä henkilötietoja, ja siinä noudatetaan kaikilta osin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja sähköisen viestinnän tietosuojadirektiiviä. Sovellusten käyttäjien yksittäisten data-aineistojen tunnistaminen ole mahdollista.

Verkkohuijarit

Varo verkkohuijareita: Älä osta verkosta tuotteita, joiden väitetään parantavan covid-19-taudin tai ehkäisevän virustartunnan. Vilpilliset kauppiaat mainostavat ja myyvät kuluttajille väärennettyjä tuotteita (esim. hengityssuojaimia ja käsien desinfiointiaineita), joiden väitetään estävän – tai suorastaan parantavan – koronavirustartuntoja. Lue lisää siitä, miten voit tunnistaa ja välttää huijaukset.

Tietoa ja apuvälineitä verkossa

Tutustu opettajille, opiskelijoille ja koululaisille suunnattuihin verkko-opiskeluaineistoihin ja -alustoihin, joita voidaan käyttää etäopiskelussa koronaviruskriisin aikana.

Euroopan komission julkaisu Coronavirus: 5 useful things to know Medium-sivustolla