Fakta og fiktion

Er du usikker på, om nogle af de historier, du har læst, er sande? Her er kendsgerningerne:

Syiringe

Det er ingen superskurk, der står bag den globale indsats for at standse pandemien – det er bare forskere, der prøver at udvikle en vaccine til alle.

Det er nemt at udpege nogen som den, der er skyld i vores problemer. Hvis du hører eller læser en teori om en syndebuk, der har ansvaret for alle vores problemer, og synes, det lyder usandsynligt eller utroværdigt, skal du nok tænke dig om en ekstra gang, før du tror på den. Generelt er konspirationsteorier tillokkende idéer baseret på forsimplede og alt for nemme svar på komplekse spørgsmål. De har typisk et forudsigeligt format og fokuserer på en klar, identificérbar "fjende" – i dette tilfælde Bill Gates, som bliver beskyldt for at være ansvarlig for udbruddet af coronavirus. De følger en stereotyp, forudsigelig skabelon, som gentages i forskellige varianter, hvor der fokuseres på forskellige aktører. Lad dig ikke lokke til at tro på disse overforenklede og forkerte forklaringer på denne komplekse sundhedskrise.

Og nej, Bill Gates er IKKE ophavsmand til coronavirusset og har IKKE konspireret med EU om at oprette et globalt overvågningssystem til sporing af privatpersoners bevægelser. Det er en udbredt konspirationsteori, som ganske enkelt er falsk. Tværtimod har Bill and Melinda Gates Foundation doneret 125 mio. dollars til den fælles internationale indsats for at udvikle og udrulle coronavirus-diagnosticering, -behandling og -vacciner. Og de har aktivt bidraget til og støttet maraton-donorarrangementet global indsats for bekæmpelse af coronavirusset, der blev skudt i gang af kommissionsformand Ursula von der Leyen den 4. maj. Dette event har ført til tilsagn om 7,4 mia. euro fra donorer i hele verden, som skal gå til at udvikle og indføre diagnosticering og behandling af og vaccination mod coronavirus for alle mennesker.

disinfo

Mundbind er et supplement til andre forebyggende foranstaltninger, og de bør bruges og bortskaffes korrekt.

Vi ønsker alle så vidt muligt at beskytte os mod coronavirus, og mundbind kan, hvis de bruges korrekt, være med til at beskytte vores sikkerhed og sundhed under denne pandemi. At bære mundbind i det offentlige rum er først og fremmest et tegn på solidaritet. Hvis du er smittet, men ikke oplever symptomer, kan et mundbind beskytte andre, når du befinder dig i travle, trange områder såsom butikker eller i den offentlige transport. Imidlertid er der i mange dele af Europa mangel på mundbind af medicinsk standard, som er af afgørende betydning for at beskytte vores sundhedspersonale. Derfor skal vi sikre, at personer, der arbejder inden for områder forbundet med ekstra høj risiko, har adgang til mundbind før resten af samfundet.

Vi må ikke give os selv en falsk tryghedsfølelse ved at bære mundbind. De skal udelukkende ses som et supplement til andre forebyggende vaner såsom at vaske hænder og holde fysisk afstand og kan ikke i sig selv garantere fuld beskyttelse. Det er vigtigt at bruge og bortskaffe mundbind korrekt, da ukorrekt anvendelse kan føre til en højere infektionsrate. Selve brugen af mundbind forårsager dog ikke tilstande som f.eks. hypoxi (iltmangel). EU arbejder hårdt på at sikre en korrekt affaldshåndtering af mundbind og medicinsk udstyr, samtidig med at EU's høje niveau for sundheds- og miljøbeskyttelse opretholdes. Det er vigtigt at bemærke, at du bør bruge mundbind i henhold til den seneste videnskabelige dokumentation og den aktuelle situation i dit lokalområde. Du bør altid følge rådene fra sundhedsmyndighederne i dit land. Rådene kan ændre sig, i takt med at situationen udvikler sig, og ny videnskabelig dokumentation bliver tilgængelig.

robot

Kilden til covid-19 er af naturlig animalsk oprindelse, og coronavirusudbruddet er ikke en konstrueret begivenhed.

I krisetider er det endnu vigtigere at arbejde sammen og udvise solidaritet med resten af verden, så vi i fællesskab kan bekæmpe coronavirus. Bevidst misinformation om sygdommens oprindelse kan nemt skade vigtige internationale støttenetværk og risikerer derved at bringe mange liv i fare. Vi må samarbejde med hinanden og erkende, at der indtil videre ikke er noget bevis for, at coronavirus er menneskeskabt, hverken som resultat af en ulykke eller målrettet manipulation.

Sygdommen covid-19 forårsages af en stamme af coronavirus (der i sig selv udgør en virustype) kaldet sars-CoV-2. Coronavirus forårsager luftvejslidelser og kan overføres fra dyr til mennesker. Den nuværende form for coronavirus menes at have foretaget springet fra dyr til mennesker på et marked for fisk og skaldyr i Wuhan, Kina, hvor virusset første gang blev indberettet til Verdenssundhedsorganisationen den 31. december 2019. Selv om det er vigtigt at stille kritiske spørgsmål til, hvordan udbruddet blev indberettet og håndteret, må vi også forstå, at der på baggrund af den eksisterende viden er tale om en helt naturlig begivenhed. Det hjælper ikke noget at give andre skylden for sygdommen — kun sammen kan Europa og resten af verden besejre denne virus.

icon data protection

Inddæmningstiltagene i hele Europa er midlertidige og bygger på videnskabelig dokumentation. De er ikke tegn på demokratiets endeligt eller de europæiske liberale værdiers forfald.

Det redder liv at holde afstand og følge de regler, der skal bremse udbruddet, og det er den bedste måde at stoppe spredningen af coronavirusset på. Tiltagene er baseret på den seneste videnskabelige dokumentation og viden, som beslutningstagerne i de enkelte medlemsstater har til rådighed.

EU samarbejder med medlemslandene om at afbøde konsekvenserne af og udfordringerne ved restriktionerne så meget som muligt. EU har udsendt en europæisk køreplan for genopretning til medlemslandene om gradvis afvikling af inddæmningstiltagene, så snart det er muligt — under særlig hensyntagen til EU's værdier såsom retsstatsprincippet og de demokratiske rettigheder. Grundlæggende europæiske værdier såsom fri bevægelighed, ytringsfrihed og respekt for retsstaten er en integreret del af EU's opbygning og vores europæiske levevis og er i denne krisetid vigtigere end nogensinde. EU er fast besluttet på at sikre, at disse værdier opretholdes i hele Unionen i denne svære tid.

tractor

Der er tilstrækkeligt med fødevarer i EU under krisen.

En af de fordele, vi nyder godt af i Den Europæiske Union, er ikke at skulle frygte afbrydelser af varestrømmene. Navnlig inden for fødevarer og landbrug er dette af afgørende betydning. Det har lige siden EU's grundlæggelse været en vigtig prioritet at sikre en tilstrækkelig forsyning af fødevarer til en overkommelig pris og af god kvalitet. Europas landbrugs- og fødevaresektor har under hele denne krise vist sig modstandsdygtig og robust. Landbrugere og fødevareproducenter arbejder hårdt på at sikre et tilstrækkeligt udbud af fødevarer i butikker og supermarkeder i hele EU, og Europa-Kommissionen arbejder i alle produktionsled tæt sammen om at sikre, at forsyningskæderne fungerer effektivt og kontinuerligt ved hjælp af hurtige, prioriterede "grønne baner" ved grænseovergangsstederne.

EU har handlet hurtigt for at imødegå de uundgåelige problemer med landbrugsfødevarer, som krisen har forårsaget, ved at anvende de redskaber, der er til rådighed under den fælles landbrugspolitik, til at stabilisere de pressede landbrugsmarkeder og anerkende sæsonarbejdere i landbruget som centrale arbejdstagere, der skal have tilladelse til fortsat beskæftigelse efter en passende sundhedsscreening. Der er iværksat afgørende nødforanstaltninger, der skal beskytte industrien og dem, der rammes hårdest af krisen, bl.a. ved at støtte private aktører med betaling for oplagringen af mælke- og kødprodukter. Den fælles landbrugspolitik har siden begyndelsen af 1960'erne sikret fødevareforsyningen i Europa og vil fortsat gøre det i disse udfordrende tider.

icon virus

Det stigende antal ofre i hele Europa viser, at covid-19 er en ny og farlig sygdom, der skyldes coronavirusset, ikke blot en tilbagevendende stamme af sæsoninfluenza.

Hver generation af europæere har oplevet en stor udfordring eller trussel – for vores generation er det covid-19. Det, der gør covid-19 til så stor en trussel, er, at den er meget smitsom, og at den rammer de mest sårbare så hårdt – de gamle og dem med sundhedsproblemer. Mennesker verden over har forstået, at denne virus er noget ekstraordinært, og Verdenssundhedsorganisationen har erklæret, at der er tale om en pandemi. EU har reageret ved at sætte borgernes sundhed og sikkerhed først. Vi arbejder tæt sammen med medlemslandene om at koordinere og udveksle information og bruger alle de værktøjer, vi har til rådighed, til at bremse smittespredningen og finde løsninger. Nogle eksempler på denne reaktion: Vi organiserer EU-dækkende indkøb af personlige værnemidler til hospitaler og sundhedspersonale, vi yder finansiel støtte til forskere og virksomheder til at finde en vaccine, og vi hjælper landene med at forberede sig på de økonomiske konsekvenser af de ting, der er gjort for at dæmme op for sygdommen.

icon medical

Der er i øjeblikket ingen kendt kur mod covid-19.

Hvis du følger råd fra ukendte eller upålidelige kilder, kan det bringe dit helbred i fare og føre til, at andre mennesker ikke får kritisk vigtig medicin eller medicinsk udstyr, som de har brug for. Du skal være på vagt over for enhver form for behandling, som ikke er grundigt testet, godkendt og almindeligt benyttet. Hvis du normalt ikke ville have tillid til det, skal du heller ikke have tillid til det nu!

Du skal kun rette dig efter sundhedsråd fra troværdige kilder som de nationale sundhedsmyndigheder, Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC). Tænk dig om, før du deler information, som du ser på sociale medier, om behandling af covid-19, og hold dig til at søge og krydstjekke information fra pålidelige kilder om den seneste udvikling. Vi er alle sammen om det her, og vi må ikke falde for falske påstande om behandlinger.

Small icon showing a radio signal inside a speech bubble

EU vil samarbejde konstruktivt med nabolandene, men vi vil også til enhver tid arbejde på at afsløre skadelig misinformation og kilderne til den.

Misinformation gør det svært for dig at træffe gode beslutninger. Bevidst misinformation foregår ofte ved, at afsenderne prøver at oversvømme dig med modstridende oplysninger, hvilket gør dig usikker på, hvad du skal mene. Konsekvenserne kan være alvorlige: misinformation kan være en trussel mod menneskers sikkerhed, skade tilliden til regeringer og medier og underminere EU's globale indflydelse med mere. Mennesker er særligt sårbare over for misinformation, når de er stressede og følelsesmæssigt påvirket, og visse personer bruger covid-19 til at slå til i en tid, hvor mange er ekstra sårbare.

Vores analytikere i EUvsDisinfo kan se, at falske påstande cirkulerer og spreder forvirring og mistillid til EU's reaktion på covid-19. Det er ingen hemmelighed, at noget af den bevidste misinformation stammer fra Rusland. Det bedste svar på det er at afsløre løgnene, identificere de ansvarlige og fortælle sandheden med det samme og mange gange. EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og EU-Udenrigstjenesten arbejder på at identificere misinformation om virusset og øge bevidstheden om udbredelsen af den.

mobile phone icon

Der er INGEN forbindelse mellem coronavirus og 5G-teknologien.

EU har de højeste standarder for forbrugerbeskyttelse i verden. Det er derfor, du kan gå ind i en butik og føle dig tryg ved de produkter, du køber. 5G lever op til disse utroligt høje standarder. Vores standarder ligger faktisk langt over dem, der fremgår af den internationale videnskabelige dokumentation, idet EU's eksponeringsgrænser for den brede offentlighed er mindst 50 gange lavere end det, der beviseligt menes at kunne påvirke helbredet — for i EU sætter vi borgerne først.

Der er ingen forbindelse mellem 5G og covid-19. Corona er et virus, der spredes fra én person til en anden ved hjælp af småbitte dråber, der spredes når folk hoster, nyser og ånder ud. 5G er den nye generation af mobilnetteknologi, hvor overførslen sker via ikke-ioniserende radiobølger. Der er intet, der tyder på, at 5G skader menneskers sundhed. Udbruddet af coronavirusset i den kinesiske by Wuhan er ikke relateret til 5G, men menes at stamme fra et engrosmarked for fiskevarer.

icon magnified virus

Vi er alle i fare for at blive smittet med coronavirus.

Både unge og ældre er i fare, hvis de ikke følger de officielle råd. Der findes i øjeblikket ingen coronavaccine, og ingen er på nuværende tidspunkt immun over for virusset. Alle har en vigtig rolle i bekæmpelsen af virusset. Du skal både beskytte dig selv og de mest sårbare mennesker i vores samfund og samtidig være med til at forhindre, at hospitalerne bliver overbelastede. Vask dine hænder grundigt og undlad at røre dit ansigt – det er de mest effektive måder at stoppe coronavirusset på. Verdenssundhedsorganisationen råder folk i alle aldre til at træffe de rigtige forholdsregler for at beskytte sig selv og hinanden mod virusset, bl.a. at sørge for god håndhygiejne, ikke at ånde, hoste og nyse på andre og at holde afstand/isolere sig fra andre.

Syiringe

Ingen er ved at bruge coronaviruskrisen som en undskyldning for at indføre massevaccinationer.

Desværre findes der endnu ikke nogen vaccine mod coronavirusset eller nogen medicin, der kan helbrede covid-19. EU har allerede mobiliseret 140 mio. euro til forskning i medicin og vaccine. Vaccination er en af de største succeser på folkesundhedsområdet. På verdensplan sparer vaccine mindst 2-3 millioner menneskeliv hvert år og redder mange flere fra invaliderende og kroniske sygdomme.

EU er aktivt ude at fortælle, at vaccination virker, men der er ingen planer om at indføre massevaccinationer. Desværre er der masser af mennesker, der spreder usande og udokumenterede påstande om, at vacciner skulle være skadelige. Disse påstande spiller på folks følelser og frygt og medfører betydelig skade for folkesundheden.

Shield

EU har altid støttet medlemslandenes investeringer i folkesundhed.

EU støtter solide investeringer i folkesundhed, og EU's finanspolitiske regler har aldrig krævet nedskæringer på området. I Europa kommer borgerne og deres sundhed i første række, og de offentlige udgifter til sundhedspleje er steget i de fleste EU-lande i løbet af det seneste årti. Det er en politik, der konsekvent gør, at EU skiller sig ud fra resten af verden. EU har for nylig iværksat en plan til støtte for landene under krisen. Den skal lempe reglerne, så staterne kan bruge flere midler på beredskabstjenester og fokusere på det, der er vigtigst — at beskytte mennesker.

Og det er ikke noget nyt. Siden finanskrisens start i 2008 har EU iværksat flere initiativer for at yde finansiel støtte til alle medlemslandene og især til dem, der blev hårdest ramt af krisen, som Grækenland, Spanien og Italien. I lande som Grækenland led sundhedssystemerne ikke skade af disse reformer — tværtimod har EU's stabilitetsstøtteprogram hjulpet med at indføre universel sygesikring og et omfattende sundhedssystem. Ud over at støtte små virksomheder, forskning, innovation og klimarelaterede projekter har investeringsplanen bidraget til at finansiere et stort antal projekter i sundhedssektoren, f.eks. udviklingen af nye kræftbehandlingsformer og udvidelse og modernisering af hospitaler.

Icon with three people holding hands under the globe

EU-landene er fortsat hinandens bedste partnere, og de skruer op for solidariteten.

Det ville være bemærkelsesværdigt, hvis autoritære regeringer med veludviklede propagandamaskiner også var de bedst udrustede til at reagere på en større sundhedsmæssig krise – og det er heller ikke tilfældet.

Faktisk forholder det sig sådan, at EU-institutionerne og deres samarbejdspartnere gør mere for europæerne, end der gøres i andre dele af verden. EU har ikke indflydelse på spørgsmål om folkesundhed, men der er mange andre ting, vi kan gøre. Alle de værktøjer, vi har til rådighed, bruges til at bekæmpe coronavirusset – grænserne holdes åbne for forsyninger, vi har et forum til at koordinere og dele erfaringer, store beløb til økonomisk, medicinsk og personalemæssig bistand og meget mere.

Det handler i høj grad om at organisere den økonomiske indsats – på den måde kan medlemslandene fokusere på spørgsmål om folkesundheden, mens vi arbejder på den økonomiske side af sagen. Dette omfatter, at der oprettes en solidaritetsfond kaldet SURE på 100 mia. euro og et investeringsinitiativ som reaktion på coronavirusset på 37 mia. euro som økonomisk støtte til at bekæmpe krisen på kort sigt. Derudover vil 1 mia. euro blive overført fra EU-budgettet til støtte af lån for mindst 100 000 europæiske SMV'er og små midcapselskaber.

chirurchical mask

EU-institutionerne og EU-landene har gjort mere for europæerne end noget andet land — herunder at arbejde døgnet rundt for at sætte skub i forsyningen af medicinsk udstyr. 

Vi har set bemærkelsesværdige solidaritet – hospitaler i Tyskland tager imod italienske patienter, masker sendes fra Frankrig og Østrig til læger i Italien, lande samarbejder om at bringe folk hjem til deres familier og meget mere.

En af de bedste ting ved EU er, at vi kan samle alle vores ressourcer og ekspertise, så vi opnår de bedst mulige resultater. På det grundlag har EU iværksat et projekt kaldet "rescEU". Formålet med projektet er at opbygge et beredskabslager af livsnødvendigt medicinsk udstyr og styre distributionen, så udstyret kan blive sendt til de hårdest ramte områder. Virusset kender ikke til grænser eller nationaliteter – vi er nødt til at komme med en europæisk reaktion på et europæisk problem.

Jo flere ressourcer, vi investerer sammen, jo mere værdi får vi for pengene, og producenterne kan fremskynde produktionen, vel vidende at deres investeringer kan betale sig. Det indledende EU-budget for beredskabslageret er 80 mio. euro. EU-solidariteten redder liv.

law icon

EU tager sig af det, som er EU's ansvar – at sørge for, at kritisk vigtige leverancer kan krydse grænserne, at regeringerne koordinerer og deler information indbyrdes, og at økonomiske ressourcer og ekspertise kommer derhen, hvor der er behov for dem, så regeringerne kan fokusere på det, der er vigtigst: folkesundheden.

Retten til at vedtage love for de enkelte EU-lande om bekæmpelse af coronavirusset tilhører udelukkende disse lande. Kommissionen har ikke ret til at blande sig i national lovgivning og beslutninger om sundhedstiltag. Det, EU kan, er at give et samlet overblik over de europæiske coronapolitikker og iværksætte hurtige, koordinerede, tværeuropæiske initiativer, der går ud på at løse krisen i fællesskab. Et eksempel på det er, at beslutningen om "lockdown" og lukning af et lands grænser sker på nationalt plan, mens mobiliseringen af 140 mio. euro fra EU's fonde til at finde en vaccine, nye behandlinger og diagnostiske test sker på EU-plan.

icon investment

EU betaler i fællesskab virksomhederne for at producere det, vi har brug for, til at reagere på krisen – masker, handsker, beskyttelsesdragter og andet medicinsk udstyr.

Virksomhederne er nødt til at vide, at når de bruger ressourcerne, så vil produkterne også blive afsat. Derfor har Kommissionen iværksat flere fælles indkøb – og det virker. Virksomhederne foreslår nu at producere flere masker og beskyttelsesbriller – endda flere end vi bad om til at begynde med. Udstyret vil være til rådighed for læger, sygeplejersker og andre, der har behov for det, kort efter at medlemslandene har underskrevet aftalerne.

icon megaphone

Schengenreglerne har spillet en afgørende rolle i vores reaktion på coronavirusudbruddet. Schengen sørger for, at grænserne er åbne for forsyninger og tjenesteydelser døgnet rundt. Særlige foranstaltninger såsom indførelsen af "grønne baner" vil gøre det muligt for alle fragtkøretøjer at krydse de indre Schengengrænser inden for 15 minutter.

Nogle EU-lande har indført midlertidig grænsekontrol for at bremse spredningen af coronavirusset, men det betyder ikke, at grænserne er lukkede. EU-landene overfører patienter med coronavirus fra et land til et andet til behandling, og masker, beskyttelsesbriller og andre kritisk vigtige forsyninger bevæger sig på tværs af grænserne.

icon worldwide

Virusset interesserer sig ikke for, hvor du er fra. Virusset interesserer sig ikke for din hudfarve eller hvilket pas, du har. I andre dele af verden forsøger nogle at give andre befolkningsgrupper skylden for coronavirusset ved at kalde det for det europæiske virus, det kinesiske virus eller det amerikanske virus. 

Faktum er, at det er et menneskeligt virus. Coronavirusset overføres fra en smittet person til andre personer via dråber, når den syge nyser, hoster eller ånder ud, og det spredes ikke af nogen bestemt befolkning eller gruppe. Hvis du har læst, at virusset bevidst spredes af migranter eller bestemte etniske grupper, skal du vide, at der ikke er noget videnskabeligt grundlag for sådanne påstande. Covid-19 er derimod en global krise, der kræver global solidaritet.

icon data protection

EU har nogle af verdens stærkeste regler for beskyttelse af persondata og privatlivets fred. Det ændrer coronavirusudbruddet ikke ved.

Digital teknologi kan beskytte og redde liv. Opsporingsapps kan spille en vigtig rolle i alle faser af krisen, navnlig når tiden er inde til gradvist at ophæve restriktionerne, og de kan supplere andre foranstaltninger som øget testning. Apps kan hjælpe med at standse spredningen af virusset ved at advare brugeren, når han eller hun er kommet tæt på en person, der er smittet. Appsene anvender telefonens Bluetooth-signal. EU-landene er blevet enige om en værktøjskasse, og Kommissionen har udsendt specifikke retningslinjer, så alle apps overholder de samme standarder for beskyttelse af personoplysninger, sikkerhed og effektivitet. Det vil være frivilligt, om man vil bruge opsporingsappsene. Men appsene virker kun efter hensigten, hvis mange mennesker bruger dem. Det er grunden til, at de fuldt ud skal beskytte borgernes data og ret til privatliv, så de kan have fuld tillid til dem, og flere vil bruge dem.

Derudover har Kommissionen anmodet teleselskaberne om at levere anonymiserede og aggregerede mobilmetadata. Ved at analysere mobilitetsmønstre ønsker vi bedre at kunne forstå samspillet mellem spredningen af virusset og virkningen af de foranstaltninger, der træffes. Mange mobiloperatører er interesserede i at deltage i projektet, som skal dække hele EU. Resultaterne vil blive delt med alle EU-landene. Projektet bruger ikke personoplysninger og overholder naturligvis databeskyttelsesforordningen og e-databeskyttelseslovgivningen fuldt ud. De enkelte borgeres datasæt vil aldrig kunne identificeres.

Lad dig ikke narre af bots

Pas på onlinesvindel

Vær på vagt over for onlinesvindel med produkter, som hævdes at kunne helbrede eller forebygge infektion med covid-19. Useriøse virksomheder kan reklamere for eller forsøge at sælge produkter, som f.eks. beskyttelsesmasker eller hånddesinficeringsmidler, som angiveligt kan forebygge eller helbrede covid-19, men disse produkter kan være falske, og du er måske udsat for et forsøg på svindel. Du kan finde råd, der kan hjælpe dig med at opdage og undgå potentiel svindel, her.

Onlineressourcer og -værktøjer

Her er et udvalg af onlineressourcer og -værktøjer til brug for elever og lærere under covid-19-udbruddet.

Læs vores opslag på Medium om 5 nyttige ting at vide om corona