Splošno

Instrument za nujno pomoč pomaga državam članicam pri njihovih prizadevanjih za obvladovanje koronavirusne pandemije. Odziva se na potrebe, ki jih je najbolje reševati strateško in usklajeno na evropski ravni. Instrument, ki je finančni del skupnega evropskega načrta za odpravo zajezitvenih ukrepov zaradi koronavirusa, blaži neposredne posledice pandemije ter predvideva potrebe, povezane z izhodom iz krize in okrevanjem.

Instrument za nujno pomoč temelji na načelu solidarnosti ter združuje prizadevanja in vire za hitro odzivanje na skupne strateške potrebe.

Vse najnovejše informacije o ukrepih, ki se financirajo iz instrumenta za nujno pomoč, in njihovem izvajanju bodo objavljene na tej spletni strani.

Cepiva

Velik del sredstev iz instrumenta za nujno pomoč bo namenjen zagotavljanju proizvodnje cepiv v EU in zadostni dobavi državam članicam prek vnaprejšnjih tržnih zavez s proizvajalci cepiv. To je del strategije o cepivih Evropske komisije.

Komisija je 14. avgusta sklenila prvi sporazum s farmacevtskim podjetjem AstraZeneca o nakupu 300 milijonov odmerkov in možnostjo nakupa dodatnih 100 milijonov odmerkov morebitnega cepiva proti koronavirusu, ko se bo cepivo izkazalo za varno in učinkovito.

Zaključeni so bili predhodni pogovori z družbami:

  • Sanofi-GSK o pogodbenem okviru za nakup 300 milijonov odmerkov
  • Johnson and Johnson o prvem nakupu 200 milijonov odmerkov in možnostjo nakupa dodatnih 200 milijonov
  • CureVac za nakup 225 milijonov odmerkov v imenu vseh držav članic EU
  • Moderna o prvem nakupu 80 milijonov odmerkov in možnostjo nakupa dodatnih 80 milijonov
  • BioNTech-Pfizer o prvem nakupu 200 milijonov odmerkov in možnostjo nakupa dodatnih 100 milijonov

Komisija nadaljuje intenzivne razgovore z drugimi proizvajalci cepiv.

Zdravljenje

Evropska komisija je 28. julija podpisala pogodbo s farmacevtskim podjetjem Gilead za zagotovitev odmerkov zdravila Veklury, ki je trgovsko ime za terapevtsko zdravilo remdesivir. Veklury je bilo prvo zdravilo za zdravljenje bolezni COVID-19, za katerega je bilo izdano dovoljenje na ravni EU. S podporo Komisije bodo državam članicam in Združenemu kraljestvu na voljo serije zdravila Veklury. Države članice in Združeno kraljestvo bodo zdravila prejeli v več delih. Prvi del (za približno 7 300 bolnikov) je bil poslan avgusta, drugega bodo države prejele v prvi polovici septembra (za približno 12 500 bolnikov). Zadnja pošiljka je načrtovana za oktober 2020.

Pogodba v skupni vrednosti 63 milijonov evrov bo financirana iz instrumenta Komisije za njuno pomoč, s čimer bo zagotovljeno zdravljenje za približno 30 000 bolnikov s hudimi simptomi bolezni COVID-19. Komisija pripravlja tudi skupno naročilo za nadaljnje dobave zdravila, ki naj bi pokrilo dodatne potrebe po dobavah od oktobra naprej. Večina držav, ki je podpisale sporazum o skupnem javnem naročanju, je izrazila zanimanje za skupno javno naročilo podjetja Veklury.

Evropska komisija je 31. julija pozvala več kot 200 služb za zbiranje krvi iz celotne EU, da se prijavijo za financiranje nakupa opreme za plazmaferezo, tj. opreme, s katero se pridobi plazma od oseb darovalk, ki so prebolele COVID-19. Z dodatno opremo se bo povečala zmogljivost zbiranja konvalescentne plazme in vzpostavljanja pripravljenosti za hitro zbiranje v primeru prihodnjih vrhuncev ali valov pandemije. S proračunom v višini 40 milijonov evrov bodo nepovratna sredstva zagotovljena javnim in nevladnim službam za zbiranje krvi z dovoljenjem za zbiranje plazme. Več informacij o zdravljenju je na voljo tukaj.

Prevoz nujnega blaga, zdravniških ekip in bolnikov

ESI

Države članice EU lahko Evropsko komisijo prek instrumenta za nujno pomoč zaprosijo za financiranje prevoza nujnega blaga, zdravniških ekip in obolelih s koronavirusom. Dodatne možnosti financiranja dopolnjujejo podporo prek mehanizma EU na področju civilne zaščite in dobavo zaščitne opreme prek rescEU.

Vrste prevoza, ki se financirajo iz instrumenta za nujno pomoč vključujejo

Komplet za nujno pomoč Prevoz sanitetnega materiala tja, kjer je najbolj potreben, s financiranjem tovornega prevoza pošiljk podpore in pomoči v države članice EU in med njimi.
Zaščitna oprema Prevoz pacientov med državami članicami EU ali iz držav članic v sosednje države, da se v primeru tveganja za preobremenitev zdravstvenih služb lahko uporabijo proste zmogljivosti drugje in s tem zagotovi zdravljenje čim več bolnikom.
Svetovalna skupina Prevoz zdravstvenega osebja in mobilnih zdravniških ekip med državami članicami EU in iz sosednjih držav v EU, da se zdravniška pomoč nudi tam, kjer je najbolj potrebna.

V Bolgarijo je bilo 18. junija v okviru pilotne operacije uspešno dostavljenih več kot sedem ton osebne zaščitne opreme. Ta vsebuje več kot 500 000 obraznih mask, pri nakupu katerih je Bolgariji stroške prevoza poravnala EU.

Ključni zdravstveni proizvodi

Komisija je dala na voljo skoraj 100 milijonov evrov za naročilo nujno potrebnih zdravstvenih proizvodov, kot so osebna zaščitna oprema (maske, rokavice, očala in halje), ventilatorji ter zdravila za preprečevanje in zdravljenje COVID-19, pa tudi za storitve, ki omogočajo kakovost in uporabo takih proizvodov.

Moški z zaščitno masko Osebna zaščitna oprema: Komisija je nabavila 10 milijonov mask za zaščito zdravstvenih delavcev. Maske bodo v več fazah dostavljene državam EU, ki so izrazile interes.
Brizgalka Zdravljenje: prek instrumenta za ključne zdravstvene proizvode je bil financiran tudi nakup odmerkov zdravila Veklury, ki je trgovsko ime za terapevtsko zdravilo remdesivir (glej zgoraj). Veklury je bilo prvo zdravilo za zdravljenje bolezni COVID-19, za katerega je bilo izdano dovoljenje na ravni EU.

 

Zdravstvena podpora EU


Usposabljanje zdravstvenih delavcev na področju intenzivne nege

18. avgusta je Komisija podpisala pogodbo, s katero je 2,5 milijona evrov namenila usposabljanju večdisciplinarne skupine zdravstvenih delavcev za podporo enotam intenzivne nege. Program usposabljanja se bo med avgustom in decembrom 2020 izvajal po vsej EU v najmanj  1 000 bolnišnicah. V program se bo vpisalo približno 10 tisoč zdravnikov in medicinskih sester in tehnikov. Program bo omogočil zdravstvenim delavcem, ki običajno ne delajo v enotah intenzivne nege, da pridobijo ustrezno znanje in spretnosti. S tem se bodo povečale zmogljivosti medicinskega osebja, ki bi ga lahko angažirali, kadar je treba hitro, začasno in znatno okrepiti zmogljivosti enot intenzivne nege.

Uporabne povezave