Algemeen

Het instrument voor noodhulp ondersteunt de lidstaten bij hun inspanningen om de coronapandemie aan te pakken. Het speelt in op behoeften die het best op een strategische, gecoördineerde wijze op Europees niveau kunnen worden aangepakt. Als financieringsonderdeel van het gemeenschappelijk Europese stappenplan voor het opheffen van de coronamaatregelen helpt het instrument de onmiddellijke gevolgen van de pandemie te beperken en te anticiperen op de behoeften in verband met de exitstrategie en het herstel.

Het instrument voor noodhulp is gebaseerd op solidariteit en bundelt de inspanningen en middelen om gedeelde strategische behoeften snel aan te pakken.

Alle maatregelen die het instrument voor noodhulp financiert, en de resultaten daarvan, worden op deze pagina bekendgemaakt.

Vaccins

Een groot deel van het budget gaat naar aankoopovereenkomsten met vaccinproducenten om er voor te zorgen dat er in de EU straks voldoende vaccins geproduceerd en geleverd kunnen worden. Dit maakt deel uit van de vaccinstrategie van de Europese Commissie.

Inmiddels heeft de Europese Commissie met twee farmaceuticabedrijven een overeenkomst gesloten om een vaccin tegen COVID-19 te kopen zodra zij een veilig en doeltreffend vaccin ontwikkeld hebben:

  • AstraZeneca voor 300 miljoen dosissen, met een optie op nog eens 100 miljoen dosissen
  • Sanofi-GSK voor maximaal 300 miljoen dosissen.

Verder zijn er verkennende besprekingen afgerond met:

  • Johnson and Johnson voor een eerste aankoop van 200 miljoen dosissen en een optie op nog eens dat aantal
  • CureVac voor de aankoop van 225 miljoen dosissen
  • Moderna voor een eerste aankoop van 80 miljoen dosissen en een optie op nog eens dat aantal
  • BioNTech-Pfizer voor een eerste aankoop van 200 miljoen dosissen en een optie op nog eens dat aantal.

De Commissie blijft intensief overleg voeren met andere vaccinproducenten.

Behandelingen

Op 28 juli heeft de Europese Commissie een contract met het farmaceutisch bedrijf Gilead ondertekend om de toegang tot behandelingsdoses van Veklury, stofnaam Remdesivir, te waarborgen. Veklury was het eerste geneesmiddel dat op EU-niveau werd toegelaten voor de behandeling van COVID-19. Met de steun van de Commissie zullen partijen Veklury ter beschikking worden gesteld van de lidstaten en het Verenigd Koninkrijk. Die leveringen worden gespreid over de landen. Een eerste partij voor zo'n 7300 patiënten is in augustus geleverd en de tweede bereikt de landen in de eerste helft van september (voor ongeveer 12.500 patiënten). De laatste levering wordt in oktober 2020 verwacht.

Het contract voor een bedrag van 63 miljoen euro wordt betaald via het instrument voor noodhulp van de Commissie. Hierdoor kunnen ongeveer 30.000 patiënten met ernstige COVID-19-symptomen worden behandeld. Ze bereidt nu ook een gezamenlijke aanbesteding voor om vanaf oktober nieuwe leveringen te krijgen. De meeste landen die de gezamenlijke aanbestedingsovereenkomst hebben ondertekend, hebben ook belangstelling getoond om Veklury aan te schaffen.

Op 31 juli heeft de Europese Commissie ruim 200 bloedbanken uit de hele EU uitgenodigd om financiering aan te vragen voor de aankoop van plasmaferese-apparatuur. Dit is apparatuur waarmee bloedplasma van genezen COVID-19-patiënten kan worden verzameld. Zo kan meer plasma van genezen patiënten worden verzameld, waarmee nieuwe patiënten tijdens toekomstige golven of pieken van de pandemie snel geholpen kunnen worden. Er is een budget van 40 miljoen euro beschikbaar voor subsidies aan openbare en niet-gouvernementele bloedbanken die een vergunning hebben om plasma te verzamelen. Meer over behandelingen

Vervoer van essentiële goederen, medische teams en patiënten

Het Instrument voor noodhulp biedt financiële steun voor:

Emergency kit het vervoer van medische nood- en hulpgoederen naar plaatsen in de EU waar zij het hardst nodig zijn
Protective equipment het vervoer van patiënten naar vrije bedden in andere EU-landen of of buurlanden van de EU bij dreigende overbelasting van de gezondheidszorg, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen worden behandeld
Advisory group het vervoer van medisch personeel en mobiele medische teams van en naar andere EU-landen en buurlanden van de EU, om te zorgen voor medische bijstand waar die het hardst nodig is

Deze aanvullende financiering komt bovenop de steun die al beschikbaar is via het EU-mechanisme voor civiele bescherming en de levering van beschermende uitrusting via rescEU.

De Commissie heeft 150 miljoen euro uitgetrokken om 18 EU-landen en het VK tussen april en september 2020 te helpen met de financiering van leveringen van onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen, medicamenten en medische apparatuur. Zo is er een gemeenschappelijke levering van meer dan 1000 ton essentiële persoonlijke beschermingsmiddelen aan Tsjechië en Slowakije gefinancierd. Dat was het resultaat van een oproep van de Commissie op 18 juni na een eerste proeflevering van ruim zeven ton materiaal aan Bulgarije.

Essentiële medische en aanverwante producten

De Commissie heeft bijna 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de aanschaf van essentiële medische en aanverwante producten, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen (maskers, handschoenen, brillen, operatieschorten), beademingsapparaten en geneesmiddelen voor de preventie en behandeling van COVID-19, en voor diensten om de kwaliteit en het gebruik daarvan te verbeteren.

icon of a mask Persoonlijke beschermingsmiddelen: De Commissie heeft 10 miljoen maskers aangeschaft om gezondheidswerkers te beschermen. Ze worden in partijen geleverd aan EU-landen die belangstelling hebben getoond.
Syiringe Behandelingen: de faciliteit voor essentiële medische en aanverwante producten is ook gebruikt voor de financiering van de aanschaf van het geneesmiddel Veklury (stofnaam Remdesevir, zie boven). Veklury was het eerste geneesmiddel dat op EU-niveau werd toegelaten voor de behandeling van COVID-19.

 

EU-steun op medisch en gezondheidsgebied


Meer opleiding in ic-vaardigheden voor zorgpersoneel

Op 18 augustus heeft de Europese Commissie een contract getekend en 2,5 miljoen euro uitgetrokken voor de opleiding van een multidisciplinaire reserve van gezondheidswerkers die op de intensive care kunnen worden ingezet. Het EU-brede opleidingsprogramma bereikt tussen augustus en december 2020 minstens 1000 ziekenhuizen en 10.000 artsen en verpleegkundigen. Zorgpersoneel dat anders niet op de ic werkt, krijgt zo de nodige vaardigheden om daar te kunnen inspringen. Daardoor zullen er meer mensen inzetbaar zijn, als de ic-capaciteit opnieuw moet worden opgeschaald.

Corona-apps die ook in het buitenland werken

In de strijd tegen het coronavirus hebben de meeste EU-landen al een nationale app zoals CoronaMelder of Coronalert ingevoerd, of zijn ze ermee bezig. Het Europees Instrument voor noodhulp heeft ongeveer 10 miljoen euro beschikbaar gesteld om ervoor te zorgen dat die apps ook werken wanneer u als gebruiker naar het buitenland gaat. Met dat geld wordt namelijk een gatewaydienst voor interoperabiliteit ontwikkeld, Europese technologie om te garanderen dat nationale apps met een gedecentraliseerde structuur en een hoog niveau van gegevensbescherming toch veilig gegevens kunnen uitwisselen. De testfase is al begonnen en de gateway zou eind oktober volledig operationeel moeten zijn.

Meer informatie