Обща информация

С Инструмента за спешна подкрепа се подпомагат държавите от ЕС в техните усилия за справяне с пандемията от коронавирус. Той включва широк набор от мерки на ЕС във връзка с нуждите, на които най-добре може да се отговори по стратегически и координиран начин на европейско равнище. С инструмента ще се финансира Съвместната европейска пътна карта за вдигане на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19, за да се помогне за смекчаване на непосредствените последици от пандемията и за предвиждане на нуждите, свързани с излизането от кризата и възстановяването.

Инструментът за спешна подкрепа се основава на принципа на солидарност и обединява усилия и ресурси за бързо посрещане на общи стратегически нужди.

Цялата информация за действията, финансирани по Инструмента за спешна подкрепа, и тяхното изпълнение ще се публикува на тази страница.

Ваксини

Значителна част от наличния бюджет на Инструмента за спешна подкрепа ще бъде използвана за осигуряване на производството на ваксини в ЕС и на достатъчно доставки за държавите членки чрез споразумения за предварително закупуване с производители на ваксини. Бяха проведени проучвателни разговори със Sanofi относно договорна рамка за закупуването на 300 милиона дози от името на всички държави от ЕС. Комисията продължава интензивните дискусии с други производители на ваксини. За повече информация относно стратегията на Комисията за ваксините срещу коронавируса вижте специалната уебстраница.

Лечения

На 28 юли Европейската комисия подписа договор с фармацевтичното дружество Gilead за доставката на Veklury — търговското наименование на терапевтичното лекарство Remdesivir. Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19. С подкрепата на Комисията държавите членки и Обединеното кралство ще получат партиди от Veklury от началото на август нататък. Чрез Инструмента за спешна подкрепа ще се финансира договорът на стойност 63 млн. евро, за да се гарантира лечението на близо 30 000 пациенти с тежки симптоми на COVID-19. Сега Комисията подготвя и съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка за допълнителни доставки на лекарството, които се очаква да покрият допълнителните нужди от октомври нататък. 

На 31 юли Европейската комисия покани повече от 200 служби за кръводаряване от целия ЕС да кандидатстват за финансиране за закупуване на оборудване за плазмафереза — оборудване за вземане на кръвна плазма от възстановени от COVID-19 пациенти, които желаят да станат донори. Допълнителното оборудване ще увеличи капацитета за събиране на кръвна плазма от лица, възстановили се от COVID-19, и ще допринесе за изграждането на готовност за бързото събиране в случай на бъдещи пикове или вълни на пандемията. Безвъзмездни средства в размер на 40 млн. евро ще бъдат предоставени на публични и неправителствени служби за кръводаряване, упълномощени да събират плазма. Повече информация за леченията

Превоз на стоки от първа необходимост, медицински екипи и пациенти

ESI Държавите от ЕС вече могат да кандидатстват пред Европейската комисия за финансиране по Инструмента за спешна подкрепа за превоз на стоки от първа необходимост, медицински екипи и пациенти, засегнати от коронавируса. Тази нова възможност за финансиране допълва подкрепата, която вече е осигурена чрез Механизма на ЕС за гражданска защита, и доставките на предпазни средства, осъществявани чрез rescEU.

Emergency kit Транспортиране на медицински изделия до местата, където са най-необходими, като се финансира товарният превоз на помощ и средства от първа необходимост за държавите от ЕС
Protective equipment Прехвърляне на пациенти между държави от ЕС или от държави членки в съседни на ЕС държави, така че, когато съществува риск от претоварване на здравните заведения, може да се използва свободният капацитет на друго място и по този начин да се осигури лечение за възможно най-голям брой пациенти
Advisory group Транспортиране на медицински персонал и мобилни медицински екипи между държавите от ЕС, както и в ЕС от съседни на ЕС държави, за да се помогне на хората там, където има най-голяма нужда от медицинска помощ

На 18 юни, в рамките на пилотна операция, на България бяха успешно доставени над седем тона лични предпазни средства. Товарът включваше над 500 000 предпазни маски, закупени от България, като транспортните разходи бяха поети от ЕС.

Основни продукти, свързани със здравето

Комисията предостави близо 100 млн. евро за поръчки на основни продукти, свързани със здравето, като лични предпазни средства (маски, ръкавици, очила, престилки), апарати за вентилация и лекарства за профилактика и лечение на COVID-19, както и услуги, чиято цел е улесняване на използването на такива продукти.

icon of a mask Лични предпазни средства: Комисията закупи 10 милиона маски за защита на здравните работници. Тези маски ще бъдат доставени на партиди на държавите от ЕС, които изразиха интерес.
Syiringe Лечение: инструментът за основни продукти, свързани със здравето, беше използван и за финансиране на закупуването на дози от Veklury — търговското наименование на лекарствения продукт Remdesivir (вж. по-горе). Veklury е първото лекарство, разрешено на равнище ЕС за лечение на COVID-19.

Медицинска и здравна подкрепа от ЕС

Полезни връзки