Europejska solidarność w skrócie

Solidarność w Europie

European Solidarity Tracker jest interaktywnym narzędziem do wizualizacji danych dotyczących przykładów solidarności z udziałem państw członkowskich UE i unijnych instytucji. Wykorzystując ogólnodostępne źródła zgromadzone przez badaczy stowarzyszonych ECFR i zespół Rethink: Europe, narzędzie to dokumentuje gęstą sieć wzajemnej pomocy i współpracy w całej Europie. Pokazuje również kluczową rolę, jaką UE odgrywała w zwalczaniu kryzysu związanego z COVID-19.

Przemysł UE chroni Europejczyków

Europejskie firmy szybko zareagowały na kryzys związany z koronawirusem i wykazały się nadzwyczajną solidarnością, łącząc siły w walce z pandemią i chroniąc zdrowie Europejczyków. Wiele przedsiębiorstw w Europie przekształciło i zmodernizowało swoje linie produkcyjne, aby sprostać zapotrzebowaniu na środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne i urządzenia medyczne. Destylarnie, firmy odzieżowe i wiele innych branż – wszyscy przedsiębiorcy zgodnie postanowili podporządkować produkcję bieżącym potrzebom i wytwarzać maski, fartuchy ochronne, środki odkażające do rąk i respiratory.

W ostatnich miesiącach Komisja starała się stworzyć odpowiednie warunki dla przemysłu, aby możliwe było przyspieszenie produkcji i przestawienie linii produkcyjnych. Zwróciła się między innymi do europejskich organizacji normalizacyjnych z prośbą o bezpłatne udostępnienie wszystkim zainteresowanym norm produkcji masek i innego sprzętu ochronnego. Aby przyspieszyć proces zatwierdzania najpotrzebniejszych produktów i pomóc przedsiębiorstwom w dostosowaniu ich linii produkcyjnych, Komisja opublikowała również wytyczne w następujących obszarach: środki ochrony osobistej, środki do odkażania rąk bez spłukiwania i środki do dezynfekcji rąk, a także drukowanie 3D.

Informacje zawarte w tym interaktywnym narzędziu opierają się na ogólnodostępnych źródłach. Jest to niewyczerpujący wykaz zawierający liczne przykłady tego, jak przemysł UE szybko reaguje na pandemię koronawirusa. Przedsiębiorcy mogą podzielić się z nami swoimi własnymi doświadczeniami. Prosimy o kontakt pod adresem: comm-spp-grow-defi@ec.europa.eu

Europejska solidarność w leczeniu pacjentów

Austria

Austrian flag

chirurchical mask  Austria przyjęła w swoich szpitalach 11 włoskich pacjentów wymagających intensywnej opieki oraz 3 francuskich pacjentów wymagających takiej opieki. „Zważywszy na dramatyczną sytuację, ta pomoc jest niewielka, ale ma znaczenie symboliczne i pokazuje, że wspieramy Europę” – oświadczyły władze austriackie.

Niemcy

Germany

chirurchical mask Niemieckie miasta i kraje związkowe opiekują się pacjentami w ciężkim stanie z Włoch, Francji i Holandii: udostępniły dla nich miejsca na swoich oddziałach intensywnej terapii.
10 niemieckich krajów związkowych zarezerwowało 85 łóżek na oddziałach intensywnej terapii dla pacjentów z Włoch. 44 włoskich pacjentów już zostało przewiezionych do Niemiec.
10 niemieckich krajów związkowych zarezerwowało 98 łóżek na oddziałach intensywnej terapii dla pacjentów z Francji. 130 francuskich pacjentów już zostało przewiezionych do Niemiec.
46 pacjentów z Holandii trafiło na leczenie w Niemczech.
Do przewozu pacjentów wymagających intensywnej opieki wykorzystano samoloty i helikoptery niemieckich sił powietrznych. Personel medyczny kliniki uniwersyteckiej w Jenie wspiera klinikę w pobliżu Neapolu, w Kampanii.

Grecja

Greek flag

chirurchical mask  500 współfinansowanych przez UE mobilnych jednostek medycznych umożliwi przeprowadzanie testów u ludzi w domach.

Włochy

Italian flag

chirurchical mask  Zespół ratownictwa medycznego składający się z 10 lekarzy i pielęgniarek z Włoch przygotowuje się do wyjazdu na misję do Armenii w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Luksemburg

Luxembourg flag

medical equipment  Siedmiu francuskich pacjentów wymagających intensywnej terapii z Miluzy we Francji przewieziono 25 marca drogą lotniczą na leczenie w Luksemburgu. Ponadto Luksemburg przyjął również 4 pacjentów z Thionville.

Luksemburscy ratownicy lotniczy przetransportowali kolejnych sześciu pacjentów ze wschodniej Francji, którzy trafili na oddziały intensywnej terapii w Luksemburgu i w Niemczech. Pięciu francuskich pacjentów pozostaje na intensywnej terapii w Luksemburgu.

Samoloty oraz dwa helikoptery luksemburskiego lotniczego pogotowia ratunkowego zasiliły francuskie pogotowie medyczne. Wykorzystano je do przewozu francuskich pacjentów wymagających intensywnej opieki do niemieckiego Hamburga i Drezna.

Polska

Polish flag

medical equipment  Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wysyła zespół 15 lekarzy i ratowników, certyfikowanych przez WHO, aby wsparł szpital polowy w Brescii, w Lombardii, która jest jednym z najsilniej dotkniętych epidemią regionów Włoch.

Rumunia

Romanian flag

medical equipment  Lekarze i pielęgniarki z Rumunii i Norwegii oddelegowani w ramach europejskiego korpusu medycznego do Bergamo i Mediolanu. Ich zaangażowanie współfinansowane jest w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności i koordynowane przez unijne Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego

Solidarność europejska w zakresie ochrony pracowników służby zdrowia i obywateli

UE
EU flag

disinfo Od 7 maja Komisja Europejska zaczęła rozprowadzanie 1,5 mln masek do 17 państw członkowskich i Wielkiej Brytanii, aby chronić pracowników służby zdrowia w UE. Jest to jak na razie pierwsza partia. Łącznie Komisja zakupiła 10 mln masek za pośrednictwem instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych. W ciągu najbliższych sześciu tygodni maski będą przesyłane do potrzebujących ich krajów i regionów – co tydzień 1,5 mln masek. 

Już wcześniej 330 tys. masek ochronnych trafiło do Włoch, Hiszpanii i Chorwacji. Kolejne partie zostały przekazane Litwie (20 tys.), Macedonii Północnej (10 tys.) i Czarnogórze (10 tys.) w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Zapasy sprzętu medycznego są w całości finansowane z budżetu UE. Niemcy i Rumunia były pierwszymi państwami członkowskimi, w których ulokowano zapasy rescEU, a od września są one przechowywane również w Danii, Grecji, na Węgrzech i w Szwecji.

18 czerwca w ramach pilotażowej operacji do Bułgarii dostarczono ponad siedem ton środków ochrony osobistej. Ładunek obejmował ponad 500 tys. masek ochronnych zakupionych przez Bułgarię, przy czym UE pokryła koszty transportu.

7 lipca UE przekazała kolejne 65 tys. masek Chorwacji, Czarnogórze, Macedonii Północnej i Serbii, dostarczone już w ramach strategicznych zapasów rescEU.

W pierwszym tygodniu sierpnia zorganizowano dystrybucję kolejnych partii masek ochronnych do Chorwacji, Czarnogóry i Macedonii Północnej w ramach wspólnych zapasów rescEU. Oprócz 520 tys. masek już dostarczonych z zapasów rescEU, a także pomocy rzeczowej udzielanej krajom potrzebującym za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, w październiku do Czarnogóry i Macedonii Północnej dostarczono ponad 130 tys. medycznych masek ochronnych i fartuchów ochronnych.

Oprócz 520 tys. masek już dostarczonych z zapasów rescEU, a także pomocy rzeczowej udzielanej krajom potrzebującym za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, w październiku do Czarnogóry i Macedonii Północnej dostarczono ponad 130 tys. medycznych masek ochronnych i fartuchów ochronnych.

Dodatkowo w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności koordynowano wysłanie włoskiego zespołu ratownictwa medycznego składającego się z sześciu ekspertów w dziedzinie medycyny do Azerbejdżanu, aby wesprzeć tamtejszą służbę zdrowia w walce z koronawirusem. Do tej pory w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności odpowiedziano na 25 wniosków w czasie pandemii i przekazano środki ochrony indywidualnej, lekarstwa i zapewniono wsparcie ekspertów w dziedzinie zdrowia.

Łotwa

latvia

chirurchical mask  Łotwa przekazała Estonii 478,5 tys. masek ochronnych w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Litwa otrzymała od Estonii 60 tys. masek – również w ramach tego samego mechanizmu.

Austria

Austrian flag

chirurchical mask  Austria przetransportowała 1,5 mln masek do Włoch.

Austria dostarczyła również do Włoch ponad 3 360 litrów medycznych środków odkażających za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Austria przesłała również za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności rękawice i środki odkażające do Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Mołdawii i Albanii. Macedonia Północna otrzymała namioty i artykuły sanitarne, a Serbia koce, materace i namioty dla migrantów w kraju. Austria przekazała również 181 kontenerów mieszkalnych, które mogą być używane jako tymczasowe schronienie lub punkty obsługi medycznej. Zostaną one oddane do dyspozycji władz greckich na potrzeby obozów migrantów w Grecji.

Czechy

Czech flag

chirurchical mask  Czechy dostarczyły do Włoch 10 tys. kombinezonów ochronnych i kolejne 10 tys. do Hiszpanii
Czechy wysłały do Grecji namioty, artykuły sanitarne i artykuły niespożywcze dla uchodźców i migrantów, którzy są zagrożeni koronawirusem, w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Dania

Danish flag

chirurchical mask  Dania zaoferowała Grecji za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności kontenery mieszkalne i opiekę medyczną dla uchodźców i migrantów zagrożonych koronawirusem. Zaproponowała również przekazanie respiratorów Włochom i sprzętu ochronnego Gruzji. 

Estonia

Estonian flag

disinfo Za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Estonia zaoferowała Macedonii Północnej, Czarnogórze i Gruzji środki dezynfekcyjne, koce i bieliznę pościelową.

Francja

French flag

chirurchical mask  Francja przekazała Włochom 1 mln masek i 20 tys. kombinezonów ochronnych. Francja zaoferowała również Grecji za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności kontenery mieszkalne i opiekę medyczną dla uchodźców i migrantów zagrożonych koronawirusem.

Niemcy

Germany

chirurchical mask  Niemcy dostarczyły do Włoch 7,5 ton sprzętu medycznego, w tym respiratory i maski do resuscytacji. Dostarczyły również 50 respiratorów do Hiszpanii i 25 do Francji.

Węgry

hungary

disinfo Węgry przekazały ponad 1,7 mln masek, 200 tys. rękawic i inny sprzęt m.in. takim krajom jak: Chorwacja, Słowenia, Rumunia, Słowacja, Włochy, Serbia, Macedonia Północna, Albania, Bośnia i Hercegowina i Czarnogóra.

Luksemburg

Luxembourg flag

disinfo Luksemburg dostarczył Hiszpanii 1 440 kg materiału do produkcji kombinezonów ochronnych dla personelu medycznego. Luksemburg ułatwił również transport 100 ton sprzętu medycznego z Chin na Litwę.

Holandia

Dutch flag

disinfo Holandia zaoferowała Grecji za pośrednictwem Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności kontenery mieszkalne i opiekę medyczną dla uchodźców i migrantów zagrożonych koronawirusem.

Polska

Polish flag

chirurchical mask  Polska zaproponowała przekazanie Mołdawii i Ukrainie środków dezynfekcyjnych, masek chirurgicznych, osłon twarzy i innych środków ochrony osobistej.

Słowacja

slovakia

chirurchical mask  Słowacja przesłała maski i środki dezynfekcyjne do Włoch oraz ambulanse, maski, środki dezynfekcyjne i koce na Ukrainę w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.

Europejska solidarność umożliwia powroty do domu*

UE

EU flag


Picture of airplane  Od początku wybuchu epidemii ponad 77 tys. obywateli UE, którzy utknęli za granicą, mogło wrócić do kraju dzięki ponad 340 lotom udostępnionym i współfinansowanym w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Jedną trzecią przewożonych pasażerów stanowili obywatele europejscy innego państwa, niż to, które zorganizowało dany lot.
Codziennie wielu obywateli może też wrócić do domu dzięki lotom wewnątrz Europy, które nie są udostępniane w ramach wspomnianego mechanizmu, lecz czarterowane bezpośrednio przez państwa członkowskie.

Austria

Austrian flag

Picture of airplane  Dzięki zorganizowanym przez siebie lotom Austria przetransportowała do domu obywateli 25 państw członkowskich. Były to loty z Argentyny, Australii, Chile, Kuby, Dominikany, Egiptu, Indonezji, Malezji, Malediwów, Mauritiusu, Meksyku, Maroka, Peru, Filipin, Afryki Południowej, Hiszpanii, Tajlandii, Tunezji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Wietnamu. 

Belgia

Belgian flag

Picture of airplane  Belgia zorganizowała powroty obywateli z 20 państw UE.

Czechy

Czech flag

Picture of airplane  Czechy zorganizowały powroty setek obywateli z 22 państw UE.

Dania

Danish flag

plane Dania sprowadziła do Europy obywateli z innych krajów UE lotem z Mali, który w drodze do Afryki przetransportował również pomoc humanitarną.

Finlandia 

flag of Finland

plane  Finlandia pomogła w repatriacji obywateli z 10 krajów UE.

Francja

French flag

Picture of airplane  Francja zorganizowała powroty obywateli z 26 państw UE. Lot z Wuhan w Chinach na początku lutego zabrał 64 obywateli francuskich i 135 obywateli innych państw UE.

Niemcy

Germany

Picture of airplane  Niemcy zorganizowały powrót do kraju tysięcy obywateli ze wszystkich pozostałych krajów UE.

Węgry

hungary

plane  Węgry pomogły w repatriacji obywateli 4 krajów UE. 

Irlandia

Irish flag

Picture of airplane  Irlandia pomogła w repatriacji obywateli 17 krajów UE.

Włochy

Italian flag

Picture of airplane  Włochy zorganizowały powrót z Japonii, z Tokio, obywateli 6 państw członkowskich.

Łotwa

Latvian flag

Picture of airplane  Łotwa pomogła w repatriacji obywateli 4 krajów UE.

Litwa

Lithuanian flag

plane  Litwa pomogła w repatriacji obywateli 8 krajów UE.

Luksemburg

Luxembourg flag

Picture of airplane  Luksemburg zorganizował powroty obywateli z 14 państw UE. Lot z Republiki Zielonego Przylądka 25 marca zabrał zaledwie 20 obywateli Luksemburga i aż 131 obywateli pozostałych państw UE.

Portugalia

Portuguese flag


Picture of airplane  Portugalia pomogła w repatriacji kilkuset obywateli 17 krajów UE.

Hiszpania

Spanish flag

Picture of airplane  Dzięki pomocy Hiszpanii do kraju wróciło ponad 600 obywateli 19 krajów UE.

Szwecja

sweden

plane  Szwecja pomogła w repatriacji obywateli 15 krajów UE.

Wielu innych obywateli Unii mogło wrócić do domu dzięki europejskim lotom, które nie były objęte Unijnym Mechanizmem Ochrony Ludności. Na przykład:

Chorwacja

Croatian flag

Airplane Chorwacja zorganizowała powrót do kraju obywateli 5 państw członkowskich.

Dania

Danish flag


Picture of airplane  Na pokładzie duńskiego samolotu z Filipin wróciło do domu 105 Duńczyków i kolejnych 179 Europejczyków. Dania pomogła w repatriacji 324 Europejczyków, organizując 4 specjalne loty z Maroko, Włoch, Filipin i Peru.

Niemcy

Germany

ferry  Niemcy pomogły w powrocie do domu promem 600 Estończykom, Łotyszom i Litwinom.

Węgry

Hungarian flag


Picture of airplane  Węgry pomogły w repatriacji obywateli 6 krajów UE.

Litwa

Lithuanian flag


Picture of airplane  Litwa pomogła powrócić do kraju ponad 400 obywatelom 6 państw UE, wracającym z Wietnamu, Tajlandii, Indonezji i Ameryki Południowej.

Holandia

Dutch flag


Picture of airplane  Holandia pomogła w repatriacji 230 obywateli różnych państw UE powracających z Hiszpanii, Portugalii, Gambii, Republiki Zielonego Przylądka, Peru i Turcji.

Polska

Polish flag

Picture of airplane  Polskie Linie Lotnicze LOT pomogły w powrocie do kraju obywatelom 18 państw UE.
ferry Small image of a train small image of a car

Polska zaoferowała promy i specjalne pociągi obywatelom Estonii, Łotwy i Litwy, dzięki którym mogli wrócić bezpiecznie do domu. Zorganizowała również 18 konwojów ponad 800 pojazdów eskortowanych przez policję, aby zapewnić bezpieczny powrót do kraju 2 tys. Estończyków, Łotyszów i Litwinów.

Portugalia

Portuguese flag


Picture of airplane  Portugalia pomogła w repatriacji kilkuset obywateli 15 krajów UE.

Słowacja

Slovakian flag


Picture of airplane  Słowacja zorganizowała lot z USA, umożliwiając powrót do domu 300 obywatelom czterech państw członkowskich UE. Zaplanowano już sześć podobnych lotów.

* 19 państw członkowskich skorzystało z Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, aby zorganizować powroty do kraju. Uwzględniono te dwustronne działania solidarnościowe podejmowane w związku z repatriacją obywateli, o których wyraźnie poinformowano Komisję.

COVID EU solidarity

Znasz inne przykłady solidarności i masz materiały graficzne? Prześlij je na adres: COMM-EU-SOLIDARITY@ec.europa.eu

Aktualizacja: 26.06.2020 r.

Zastrzeżenie: Przykłady wymienione na tej stronie nie są wyczerpujące. Dane opierają się na najnowszych dostępnych źródłach z państw członkowskich UE przekazywanych za pośrednictwem wspólnego systemu łączności i informacji w sytuacjach nadzwyczajnych (CECIS). Komisja stara się, aby informacje były aktualne, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w sposób wyraźny lub dorozumiany, za kompletność i dokładność informacji zawartych na tej stronie.

Europejska solidarność przy wspieraniu osób ubiegających się o azyl

Od wybuchu pandemii koronawirusa Komisja wspiera Grecję w ochronie osób wymagających szczególnego traktowania przed zakażeniem i niedopuszczeniu do sytuacji kryzysowej w zakresie zdrowia publicznego w obozach uchodźców. Komisja, w tym za pośrednictwem personelu obecnego w Grecji, nadal monitoruje rozwój sytuacji na kontynencie i na wyspach oraz zapewnia władzom greckim wsparcie operacyjne i finansowe. Komisja zobowiązała się również do zapewnienia nadzwyczajnego wsparcia niezbędnego do łagodzenia skutków sytuacji kryzysowych, takich jak pożar w ośrodku przyjmowania i identyfikacji Moria na wyspie Lesbos.

Zgodnie ze zobowiązaniem podjętym przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen podczas wizyty w Grecji na początku marca niezwłocznie w ramach pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych udostępniono 350 mln euro na wsparcie pięciu projektów dotyczących zarządzania migracjami. Projekty te obejmowały kontynuację pomocy w zakresie zdolności przyjmowania migrantów w kontynentalnej części Grecji i na jej wyspach przez zapewnienie zakwaterowania w ramach programu wynajmu i środków wsparcia.

Ponadto zapewniono natychmiastową reakcję, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na wyspach Morza Egejskiego, na których znajdują się ośrodki przyjmowania i identyfikacji. Kontynuowano nadal działania na rzecz ochrony i wsparcia dzieci bez opieki. W szczególności Komisja koordynuje i finansuje relokację małoletnich bez opieki z Grecji do innych państw członkowskich.

W kwietniu 2020 r. udostępniono kolejne 350 mln euro pomocy finansowej. Zwiększone finansowanie poprawi między innymi zdolność przyjmowania uchodźców na wyspach greckich, pomoże zapewnić usługi i dostawy artykułów pierwszej potrzeby (np. artykuły spożywcze i niespożywcze) w obozach oraz dodatkowe zespoły medyczne, a także umożliwi większą pomoc dla służby azylowej w Grecji oraz na rozmieszczenie funkcjonariuszy straży granicznej i policjantów na zewnętrznych granicach Grecji. Wsparcie finansowe ma ponadto pomóc Grecji zahamować ewentualne rozprzestrzenianie się koronawirusa w obozach dla migrantów i mu zapobiegać, np. poprzez przeniesienie osób zagrożonych z obozu do zakwaterowania zastępczego.

Dokumenty

Zestawienie informacji: Koronawirus – europejska solidarność w praktyce