Tehnologiile digitale – soluții inovatoare în timpul crizei provocate de coronavirus

Pentru ca europenii să poată profita de oportunitățile oferite de tehnologiile digitale, Comisia Europeană a adoptat strategia sa digitală la 19 februarie 2020. În contextul crizei provocate de coronavirus, această strategie dobândește o importanță reînnoită, deoarece Comisia utilizează instrumente digitale pentru a monitoriza răspândirea virusului, cercetarea și dezvoltarea de vaccinuri și tratamente și pentru a se asigura că europenii pot să rămână conectați și să beneficieze de siguranță în mediul online.

În condițiile în care se aplică restricții privind circulația, iar activitățile sociale și economice au fost transferate temporar în domeniul digital, cetățenii și întreprinderile se bazează pe internet pentru accesul la informații. Mulțumită rețelelor în bandă largă și infrastructurii digitale, putem continua să învățăm, să socializăm și să lucrăm. Serviciile securizate, cum ar fi semnăturile electronice, parafele electronice și serviciile de autentificare electronică pentru întreprinderi, e-guvernarea și e-sănătatea asigură continuitatea și disponibilitatea serviciilor publice, în timp ce sistemele de securitate de încredere ne protejează identitatea în mediul online și garantează că activitățile noastre rămân private.

Date, supercalculatoare și inteligență artificială

Utilizarea datelor și a aplicațiilor mobile

Datele joacă un rol esențial în combaterea pandemiei de coronavirus – prin intermediul tehnologiilor digitale, putem înțelege mai bine cum se răspândește virusul și cum îl putem combate. Spațiile europene de date, cum ar fi spațiul pentru date medicale comune, pot facilita găsirea transfrontalieră a unor soluții bazate pe date de care este nevoie urgent.

La 8 aprilie, Comisia a adoptat o recomandare de sprijinire a măsurilor de ținere sub control a răspândirii coronavirsului prin intermediul datelor și aplicațiilor mobile. Recomandarea prevede pași și măsuri în direcția elaborării unei abordări comune la nivelul UE privind utilizarea aplicațiilor și a datelor mobile ca răspuns la pandemia de coronavirus. Recomandarea stabilește principiile-cheie pentru utilizarea aplicațiilor mobile în luarea de măsuri de distanțare socială, avertizare, prevenire și depistare a contacților. Orice utilizare a aplicațiilor și a datelor ar trebui să respecte securitatea datelor și drepturile fundamentale ale UE, cum ar fi dreptul la viață privată și la protecția datelor.

Aplicații de localizare a contacților

Aplicațiile de localizare și avertizare a contacților, instalate în mod voluntar, sunt utilizate pentru a-i informa pe utilizatori în cazul în care s-au aflat, pe o anumită perioadă de timp, în apropierea unei persoane care a semnalat faptul că a fost testată pozitiv pentru coronavirus. În cazul unei alerte, aplicația poate oferi informații utile emise de autoritățile sanitare: recomandări privind testarea sau autoizolarea, coordonatele unui punct de contact etc.

În condițiile în care statele membre încep să ridice restricțiile pentru călătoriile transfrontaliere, la data de 16 iunie statele membre ale UE au convenit, cu sprijinul Comisiei, asupra unui set de specificații tehnice pentru garantarea siguranței schimburilor de informații între aplicațiile de localizare a contacților. Este vorba de majoritatea aplicațiilor de localizare bazate pe o structură descentralizată, care au fost sau urmează să fie lansate în UE. Odată implementată soluția tehnică, aplicațiile naționale de acest tip vor funcționa fără probleme atunci când utilizatorii călătoresc în altă țară din UE care urmează, de asemenea, această abordare descentralizată.

Informațiile de proximitate comunicate între aplicații vor fi transmise criptat, în așa fel încât să nu fie posibilă identificarea persoanelor, în conformitate cu regulile stricte prevăzute în orientările UE privind protecția datelor pentru aplicații; nu vor fi folosite date de geolocalizare. Specificațiile tehnice asupra cărora s-a convenit la 16 iunie au la bază orientările privind interoperabilitatea stabilite în luna mai, care definesc principiile generale. Comisia continuă să sprijine eforturile statelor membre de a extinde această soluție și la aplicațiile de depistare care utilizează un server centralizat.

Pe baza recomandării, statele membre au elaborat cu sprijinul Comisiei un set de instrumente UE pentru utilizarea aplicațiilor mobile. Setul de instrumente stabilește cerințele esențiale pentru aceste aplicații și reflectă cele mai bune practici în ceea ce privește utilizarea aplicațiilor de avertizare și de depistare a contacților în scopul combaterii crizei.

Setul de instrumente UE pentru utilizarea aplicațiilor mobile de localizare a contacților și de avertizare

Orientări privind interoperabilitatea pentru aplicațiile de depistare a contacților

Datele privind sănătatea sunt considerate date sensibile în temeiul RGPD (articolul 9) și, prin urmare, prelucrarea lor poate avea loc numai în condiții stricte. RGPD prevede totuși că unul dintre temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este interesul public în domeniul sănătății publice. Prelucrarea datelor poate fi necesară în scopuri umanitare, inclusiv pentru monitorizarea epidemiilor și a urgențelor umanitare. În acest caz, dreptul Uniunii sau dreptul statului membru prevede măsuri adecvate și specifice pentru protejarea drepturilor și libertăților individuale.

Datele statistice agregate care nu permit identificarea persoanelor fizice vizate (de exemplu, date de localizare agregate) nu sunt considerate date cu caracter personal și, prin urmare, RGPD nu se aplică.

La 20 martie, Comitetul european pentru protecția datelor, alcătuit din autoritățile UE de protecție a datelor, a emis o declarație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul pandemiei de coronavirus.

UE dispune de unele dintre cele mai stricte norme în materie de protecție a datelor și a vieții private. Criza provocată de coronavirus nu schimbă nimic în acest sens. Mituri demontate despre coronavirus.

La 16 aprilie, Comisia Europeană a prezentat orientări pentru dezvoltarea unor aplicații de avertizare și de depistare a contacților. Aceste aplicații ar trebui să fie implementate numai în strânsă coordonare cu autoritățile de sănătate publică. Alegerea de a le instala sau nu trebuie să le aparțină utilizatorilor, iar cei care le instalează ar trebui să-și păstreze controlul asupra datelor personale. Aplicațiile respective trebuie să respecte pe deplin normele UE privind protecția datelor, în special Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice.

Deși este probabil ca aceste aplicații să se bazeze pe tehnologia de proximitate Bluetooth, ele nu permit localizarea persoanelor, dar le pot avertiza să se testeze sau să se autoizoleze pe o anumită perioadă de timp după ce au fost în apropierea unei persoane infectate, întrerupând astfel lanțurile de transmitere a virusului. Datele trebuie să fie stocate în siguranță și să nu fie păstrate mai mult decât este necesar.

Supercalculatoarele europene, în lupta împotriva coronavirusului

Trei mari centre europene de supercalcul, cu sediul la Bologna, Barcelona și Jülich, sunt utilizate în prezent pentru activități de cercetare și dezvoltare de vaccinuri, tratamente și metode de diagnosticare pentru coronavirus. Prin compararea modelelor digitale ale proteinei coronavirusului și prin corelarea acestora cu o bază de date în care există mii de medicamente, se încearcă descoperirea combinațiilor de molecule active care reacționează la virus. Supercalculatoarele completează abordarea clasică trial-eroare și posibilele experimente. O companie farmaceutică și mai multe institute biologice și biochimice de mari dimensiuni participă la aceste acțiuni, oferind acces la bazele lor de date privind medicamentele.

Comisia Europeană sprijină proiectele de cercetare și inovare prin care se încearcă să se obțină vaccinuri, noi tratamente, teste de diagnosticare și sisteme medicale care să oprească răspândirea coronavirusului. Proiectul Exscalate4CoV a fost lansat la 31 ianuarie 2020 și a primit finanțare din partea UE în valoare de 3 milioane EUR.

La data de 19 iunie, consorțiul Exscalate4CoV a anunțat că medicamentul generic Raloxifen, care este înregistrat și utilizat pentru tratarea osteoporozei, ar putea fi eficace pentru pacienții afectați de coronavirus, care au simptome ușoare. Consorțiul desfășoară activități de cercetare, utilizând o platformă de calcul intensiv sprijinită de UE, pentru a verifica impactul potențial al unor molecule cunoscute asupra structurii coronavirusului. În etapa următoare, consorțiul va discuta cu Agenția Europeană pentru Medicamente despre modul în care s-ar putea trece la efectuarea de trialuri clinice pentru a evalua noua utilizare potențială a Raloxifenului. Dacă va avea succes, medicamentul ar putea fi pus la dispoziție rapid în cantități mari și la preț mic.

Inteligență artificială

Inteligența artificială și supercalculatoarele sunt în prima linie a reacției la coronavirus. Capacitățile lor informatice accelerează dezvoltarea vaccinurilor și a tratamentelor.

Inteligența artificială, cu puterea sa de analiză și calculul de înaltă performanță joacă un rol major în ceea ce privește detectarea tiparelor de răspândire a coronavirusului. Cu ajutorul inteligenței artificiale și al calculului de înaltă performanță, sectoarele sănătății publice pot monitoriza răspândirea virusului și pot elabora rapid strategii eficiente de răspuns.

În ceea ce privește industria asistenței medicale, inteligența artificială contribuie, de asemenea, la alimentarea roboților care intră în contact cu pacienții, deoarece interacțiunea umană trebuie menținută la un nivel minim.

Mai multe informații despre rolul datelor, al inteligenței artificiale și al supercalculatoarelor în reacția la coronavirus.

Răspunsul împotriva coronavirusului – date din spațiu

Datele furnizate prin programul spațial al UE oferă o modalitate cuprinzătoare, eficace și eficientă din punctul de vedere al costurilor de cuantificare a impactului coronavirusului asupra mediului și industriei. De la începutul crizei, sateliții UE au monitorizat congestiile traficului la punctele de trecere a frontierei dintre statele membre și au cartografiat structurile medicale, spitalele și alte infrastructuri critice. Datele colectate din spațiu, în combinație cu inteligența artificială, le furnizează autorităților publice de la nivel european și național modele pentru o mai bună înțelegere și abordare a acestei urgențe.

Programul spațial al UE oferă soluții pentru mai multe aspecte: protejarea sănătății publice (Galileo – cel mai precis sistem de poziționare din lume), monitorizarea modului în care ne îndeplinim obiectivele ecologice (Copernicus – cel mai bun sistem de observare a Pământului din categoria sa) și asigurarea unui canal securizat de comunicare pentru statele membre.

Comisia Europeană și Agenția Spațială Europeană lansează o nouă platformă pentru o redresare durabilă și ecologică

Programul Copernicus a fost mobilizat în totalitate din prima zi a crizei, pentru a ajuta cetățenii și autoritățile publice din statele membre în această perioadă dificilă. La 5 iunie, Comisia Europeană a lansat, în colaborare cu Agenția Spațială Europeană, un instrument de acțiune rapidă privind coronavirusul și observarea Pământului. Instrumentul de acțiune rapidă se bazează pe datele satelitare de observare a Pământului pentru a măsura impactul izolării impuse de coronavirus și pentru a monitoriza redresarea la nivel local, regional și global, după ridicarea măsurilor de izolare. Datele sunt apoi analizate cu ajutorul unor noi instrumente digitale, cum ar fi inteligența artificială. Instrumentul de acțiune rapidă monitorizează, în special, principalii parametri de mediu (schimbările la nivelul calității aerului și a apei) și activitățile economice și umane, cum ar fi industria, transportul maritim, construcțiile, traficul și productivitatea agricolă. Aceștia sunt indicatori importanți ai tranziției către o redresare ecologică și durabilă.

Rețele și conectivitate

Întrucât statele membre ale UE au introdus măsuri de distanțare socială pentru combaterea pandemiei de coronavirus, cererea de capacitate de internet a crescut în mod drastic, fie că este vorba de munca la distanță, de e-learning sau de divertisment. Prin urmare, rețelele sunt supuse unor presiuni neobișnuite.

Pentru a preveni congestionarea rețelei și pentru a le permite tuturor să beneficieze de servicii de divertisment digital, Comisia Europeană este în contact cu directorii generali ai platformelor de streaming și cu reprezentanți ai operatorilor de telecomunicații și ai utilizatorilor pentru a lua măsuri. Platformele de streaming sunt încurajate să ofere conținut standard, nu de înaltă definiție, operatorii de telecomunicații ar trebui să ia măsuri de atenuare pentru a permite traficul continuu, iar utilizatorii ar trebui să aplice setările care reduc consumul de date, inclusiv utilizarea rețelei Wi-Fi.

Operatorii din UE indică faptul că există o cerere crescută de conectivitate. Deși nu au existat până în prezent congestii în rețea, Comisia și Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) au instituit un mecanism special de raportare pentru a monitoriza situația traficului pe internet în fiecare stat membru, pentru a putea răspunde la problemele de capacitate.

Mai multe informații despre rolul telecomunicațiilor, al  rețelelor și al conectivității în reacția la coronavirus.

Platforme online pentru combaterea dezinformării

Informațiile înșelătoare și dezinformarea se răspândesc rapid online, în special pe platformele de comunicare socială. Uneori, ele depășesc simplul statut de „informații false”. Așa-zisele „remedii” pot prezenta riscuri grave pentru sănătate.

Comisia Europeană a purtat discuții cu Google, Facebook, Twitter și Microsoft, platformele online semnatare ale Codului UE de bune practici privind combaterea dezinformării, care au convenit să promoveze în mod activ sursele oficiale, să demonteze informațiile false sau care induc în eroare și să lanseze noi instrumente care să îi conducă pe utilizatori direct către surse oficiale sau care furnizează informații multilingve corecte cu privire la criză.

De asemenea, platformele folosesc toate instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a elimina dezinformarea legată de coronavirus. Acestea elimină conținutul ilegal sau conținutul care ar putea cauza prejudicii fizice (de exemplu, cel referitor la tratamente false ori dăunătoare) sau care ar putea afecta ordinea publică (de exemplu, informațiile false potrivit cărora introducerea tehnologiei 5G ar fi cauza apariției coronavirusului).

Mai multe informații despre rolul platformelor online și al combaterii dezinformării în reacția la coronavirus.

Comisia Europeană demontează permanent informațiile care induc în eroare.

Combaterea dezinformării

Pe internet, în siguranță

Pandemia de coronavirus a condus la o trecere bruscă și semnificativă către serviciile online. Oamenii petrec mai mult timp pe internet și depind mai mult de comunicațiile digitale. O astfel de intensificare a activității online poate atrage persoane răuvoitoare și poate spori potențialul atacurilor cibernetice.

Acestea ar putea viza inclusiv copiii care, în prezent, petrec mai mult timp online, uneori nesupravegheați. Deși acest lucru le permite să își continue educația și să rămână în contact cu colegii lor, se constată o creștere a riscului. Prin urmare, EUROPOL colaborează cu parteneri internaționali pentru a elabora un aviz pentru părinți și îngrijitori referitor la siguranța în mediul online, care să îi ajute să își protejeze copiii pe durata pandemiei de coronavirus.

Feriți-vă de escrocheriile online

Feriți-vă de escrocheriile online: pe internet au apărut oferte înșelătoare pentru produse care ar vindeca sau preveni infecția cu noul coronavirus. În prezent, nu sunt disponibile vaccinuri sau tratamente pentru coronavirus și ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a cumpăra medicamente sau kituri de testare online. În momentul în care va fi posibil, veți putea fi testat și vaccinat de medicul dumneavoastră. Evitați finanțarea infracționalității prin achiziționarea de substanțe inutile care, în plus, v-ar putea afecta sănătatea. Pentru a combate eficient activitățile infracționale, este important ca victimele să raporteze infracțiunile autorităților polițienești naționale. Utilizați instrumentele de raportare puse la dispoziție de operatorul platformei pentru a semnala conținutul inadecvat. Urmați aceste sfaturi pentru a detecta și evita potențiale escrocherii.

Comisia Europeană colaborează îndeaproape cu celelalte instituții ale UE, cu Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, EUROPOL (Agenția Europeană pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii), Centrul de răspuns la incidente de securitate cibernetică pentru instituțiile UE și cu alte organisme și agenții care monitorizează toate semnele de amenințare pentru a garanta un mediu online sigur în această perioadă de vulnerabilitate. Împreună monitorizează situația, furnizând, în același timp, orientări și rapoarte privind amenințările, precum și rapoarte periodice privind securitatea cibernetică.

EUROPOL a sprijinit o investigație care a dus la arestarea unor infractori care pretindeau că vând măști guvernelor statelor membre ale UE și a contribuit la stoparea unei alte tentative de a înșela autoritățile cu câteva milioane de euro contra furnizării de echipamente medicale. Comisia Europeană a colaborat cu EUROPOL și cu furnizorii de nume de domenii de internet pentru a preveni acordarea de nume de domenii unor infractori și pentru a promova cooperarea rapidă dintre furnizori și autorități în vederea identificării și dezactivării site-urilor frauduloase. Furnizorii au lansat deja orientări.

Verificarea platformelor și a publicității online

Pentru a-i proteja pe consumatori în mediul online, Comisia Europeană și Rețeaua de Cooperare pentru Protecția Consumatorilor, formată din autoritățile naționale competente, coordonează o verificare a platformelor, magazinelor și reclamelor online pentru a se asigura că cetățenii UE nu sunt expuși unor conținuturi care încalcă normele în materie de protecție a consumatorilor. Verificarea a constat din două părți: o examinare de înalt nivel a platformelor online și o analiză aprofundată a unor anunțuri publicitare și site-uri specifice referitoare la produse foarte solicitate în contextul epidemiei de coronavirus.

Comisia face schimb de informații cu principalele platforme online (Allegro, Amazon, AliExpress, Microsoft/Bing, CDiscount, Ebay, Facebook, Google, Rakuten, Wish și Yahoo/Verizon media). Toate aceste platforme și-au reafirmat angajamentul de a-i proteja pe consumatori și au promis că vor depune în continuare eforturi pentru a înlătura reclamele înșelătoare, inclusiv pe cele care promovează în mod ilegal suplimente alimentare „miraculoase”, despre care se susține că ar avea potențial de combatere a coronavirusului.

Autoritățile pentru protecția consumatorilor din 27 de țări au participat la examinarea de înalt nivel a platformelor și au trimis 126 de răspunsuri atât în ceea ce privește societățile cu care Comisia a fost în contact permanent, cât și alți actori naționali. Au fost examinate în special ofertele de măști și șepci de protecție, de dezinfectanți pentru mâini și de kituri de testare, precum și ofertele de produse și suplimente alimentare și de produse nealimentare cu presupuse efecte de vindecare a persoanelor afectate de coronavirus.

Acțiunea comună a dat deja rezultate. De exemplu, Aliexpress a eliminat în luna martie peste 250 000 de anunțuri suspicioase, iar eBay a blocat sau a șters peste 15 milioane de anunțuri care încalcă politicile sale referitoare la coronavirus. În luna mai, milioane de reclame sau produse care induc în eroare au fost blocate sau eliminate de pe Google (peste 80 de milioane de reclame legate de coronavirus), de pe eBay (peste 17 milioane de anunțuri de pe piața sa globală) și de pe Amazon (în comparație cu luna martie 2020, s-a înregistrat o scădere cu 77 % a numărului săptămânal de produse cu presupuse efecte de combatere a coronavirusului).

În cadrul analizei aprofundate a site-urilor, 206 din cele 268 de site-uri examinate au fost marcate pentru investigații suplimentare, din cauza unor potențiale încălcări ale legislației UE în materie de protecție a consumatorilor. 88 de site-uri conțineau produse cu presupuse efecte de vindecare sau de prevenire a infecției cu noul coronavirus, 30 de site-uri conțineau afirmații inexacte cu privire la penuria de produse, iar 24 de site-uri erau suspectate de practici neloiale cu scopul de a obține prețuri excesive.

În plus, Comisia își va continua cooperarea și schimburile de informații cu organismele de autoreglementare din domeniul publicității în vederea dezvoltării de instrumente automate pentru detectarea anunțurilor publicitare înșelătoare.

Informații suplimentare despre modul în care Comisia îi protejează pe consumatori.

Fișă informativă referitoare la Regulamentul privind protecția consumatorilor

 

Îmbunătățirea competențelor pentru viața de după pandemie: noi orientări privind competențele digitale

Distanțarea socială a transformat modul în care ținem legătura, facem cercetare și inovăm la locul de muncă. Pentru a ajuta angajatorii, agențiile de recrutare și cadrele didactice să se asigure că europenii dețin competențele digitale necesare în contextul post-pandemic, Comisia a lansat, la 13 iulie, noi orientări privind competențele digitale care includ măsuri concrete, acțiuni-cheie, sfaturi și resurse online pentru utilizatorii mediului digital. Acestea îi vor ajuta pe cetățeni să își utilizeze în mod optim competențele digitale din perspectiva „parcursului către angajabilitate”, de la educație până la ocuparea durabilă a forței de muncă și antreprenoriat.

Platforma științifică europeană
 

Învățare online

Pandemia de coronavirus a provocat întreruperi semnificative la nivelul activităților de educație, formare și mobilitate pentru elevii, studenții și cadrele didactice din întreaga UE. Pentru a contribui la asigurarea continuității procesului de educație și formare, puteți accesa online numeroase materiale didactice:

Mai multe informații despre rolul competențelor, al colaborării și creativității în reacția la coronavirus.