Naudodamasi programa „Kūrybiška Europa“ Europos Komisija skiria lėšų audiovizualiniam, kultūros ir kūrybos sektoriui. 

Informacija apie programą „Kūrybiška Europa“
Informacija apie programos „Kūrybiška Europa“ projektus, finansavimo galimybes ir kt.

Finansavimo pagal programą „Kūrybiška Europa“ galimybės (įskaitant kvietimus teikti paraiškas)

Įgyvendinant ES regioninę politiką skiriama lėšų kultūros projektams mažiau išsivysčiusiuose Europos regionuose.

Kultūrai skiriamos struktūrinių fondų lėšos

ES remia projektus, kuriais skatinama saugoti ir tyrinėti Europos kultūros paveldą.

Kultūros paveldo moksliniai tyrimai