Voľné pracovné miesta v krajinách EÚ (EURES)

Európsky portál pre pracovnú mobilitu

Voľné pracovné miesta vo výskume (EURAXESS)

Celoeurópska iniciatíva, ktorá poskytuje informácie a podporné služby pre odborných výskumných pracovníkov.

Hľadanie práce v inej krajine EÚ

Voľné pracovné miesta v Európe, prístup k pracovným miestam vo verejnom sektore, stáže a učňovská príprava

Prenos dávok v nezamestnanosti

Za istých podmienok môžete odísť do inej krajiny EÚ a hľadať si prácu tam, pričom budete naďalej poberať dávky v nezamestnanosti z krajiny, v ktorej ste sa stali nezamestnaným.