Oferty pracy w krajach UE (EURES)

Oferty pracy w krajach UE (EURES)

Europejski portal mobilności zawodowej

Oferty pracy dla naukowców (EURAXESS)

Oferty pracy dla naukowców (EURAXESS)

Ogólnoeuropejska inicjatywa oferująca zawodowym naukowcom informacje i usługi wsparcia

Poszukiwanie pracy w innym kraju UE

Poszukiwanie pracy w innym kraju UE

Oferty pracy w Europie, warunki przyjęcia do pracy w sektorze publicznym, staże i przygotowanie zawodowe

Transfer zasiłku dla bezrobotnych

Transfer zasiłku dla bezrobotnych

Pod pewnymi warunkami możesz wyjechać do innego kraju UE, aby szukać tam zatrudnienia, i nadal otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych wypłacany przez kraj, w którym straciłeś pracę.