Κενές θέσεις εργασίας σε χώρες της ΕΕ (EURES)

Κενές θέσεις εργασίας σε χώρες της ΕΕ (EURES)

Ευρωπαϊκή πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα

Θέσεις εργασίας για ερευνητές (EURAXESS)

Θέσεις εργασίας για ερευνητές (EURAXESS)

Πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης σε επαγγελματίες ερευνητές.

Αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ

Αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, πρόσβαση σε θέσεις εργασίας του δημoσίου, πρακτική άσκηση και μαθητεία

Μεταφορά παροχών ανεργίας

Μεταφορά παροχών ανεργίας

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να μεταβείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ προς αναζήτηση εργασίας και να εξακολουθήσετε να λαμβάνετε τις παροχές ανεργίας από τη χώρα στην οποία περάσατε σε καθεστώς ανεργίας.