Voľné pracovné miesta v krajinách EÚ (EURES)

Európsky portál pre pracovnú mobilitu

Voľné pracovné miesta vo výskume (EURAXESS)

Celoeurópska iniciatíva, ktorá poskytuje informácie a podporné služby pre odborných výskumných pracovníkov.

Dobrovoľnícke príležitosti

Dobrovoľnícke príležitosti v krajinách EÚ a na celom svete.